Archív časopisu Blumentál August, 2012

Farské oznamy 26. augusta 2012

27.8.2012 Branislav Čaniga
 • Liturgický kalendár

Pondelok, 27.8. - sv. Moniky, spom.

Utorok, 28.8. - sv. Augustína, biskupa a učiteľa Cirkvi, spom.

Streda, 29. 8. - Mučenícka smrť sv. Jána Krstiteľa, spom.

 • Oznam Charity Blumentál

Oznam pre dôchodcov: Ako sme Vás už informovali, v nedeľu  26. augusta (čiže dnes) pozývame dôchodcov z našej farnosti do Slovenskej národnej galérie  na výstavu umenia z obdobia 50. rokov minulého storočia s názvom Prerušená pieseň. K prehliadke máme zabezpečený aj odborný výklad so sprievodcom. Zraz je pred Esterházyho palácom na Nám. Ľudovíta Štúra o 15.oo hod. Prosíme o presný príchod, dodatočne nebudeme vstupenky záujemcom preplácať. Ďakujeme za pochopenie.

 • Zápis omšových úmyslov

Z organizačno-personálnych dôvodov sa budú omšové úmysly na mesiac október zapisovať v pondelok 27. augusta 2012 od 16.00 hod. v krstnej kaplnke.

 • Poďakovanie

Vyslovujeme poďakovanie dp. diakonovi Vladimírovi Mikulcovi za horlivosť, s akou vykonával letnú diakonskú prax v našej farnosti. V modlitbách budeme prosiť, aby ho Božia pomoc sprevádzala aj v záverečnom ročníku prípravy na kňazskú vysviacku.

 • Prvá sobota

Na prvú sobotu 1. 9. bude po skončení druhej rannej sv. omše nasledovať modlitba fatimského sv. ruženca.

 • Veni Sancte

V nedeľu 2. septembra pri spievaných sv. omšiach budeme vyprosovať dary Ducha Svätého pre žiakov, študentov a učiteľov modlitbou Veni Sancte pred začiatkom nového školského roku.

 • Príprava dospelých ku sviatostiam

Aj tento rok začíname prípravu na prijatie sviatostí pre dospelých. Tí, ktorí by mali záujem o prijatie krstu, prípadne svätého prijímania a sviatosti birmovania, môžu sa prihlásiť v kancelárii farského úradu počas úradných hodín do konca septembra.

 • Príprava na sviatosť birmovania

Žiaci 9. roč. ZŠ a starší, ktorí majú záujem prijať  sviatosť birmovania v našej farnosti, sa môžu prihlásiť do konca septembra v kancelárii Farského úradu počas úradných hodín.

Pridané do rubriky farské oznamy

Farské oznamy 19. augusta 2012

18.8.2012 Branislav Čaniga
 • Liturgický kalendár

Pondelok, 20. 8. - sv. Bernarda, opáta a učiteľa Cirkvi, spom.

Utorok, 21. 8. - sv. Pia X., pápeža, spom.

Streda, 22. 8. - Panny Márie Kráľovnej, spom.

Štvrtok, 23.8. - sv. Ruženy Limskej, ľ.sp.

Piatok, 24. 8. - sv. Bartolomeja, apoštola, sviatok

Sobota, 25. 8. - sv. Jozefa de Calasanz, kňaza, ľ.s.

 • Zápis omšových úmyslov

Vopred Vám oznamujeme, že z organizačno-personálnych dôvodov sa budú omšové úmysly na mesiac október zapisovať o týždeň skôr - v pondelok 27. augusta 2012 od 16.00 hod. v krstnej kaplnke.

 • Oznam Charity Blumentál

Oznam pre dôchodcov: Ako sme Vás už informovali, budúcu nedeľu  26. augusta pozývame dôchodcov do Slovenskej národnej galérie  na výstavu   tzv. stalinského socialistického realizmu, z obdobia 50. rokov minulého storočia s názvom Prerušená pieseň. K prehliadke máme zabezpečený aj odborný výklad so sprievodcom. Zraz je pred Esterházyho palácom na nám. Ľudovíta Štúra o 15.oo hod.

Poradne Charity Blumentál: Po dovolenkovej prestávke od budúceho týždňa poradne opäť poskytujú  svoje služby. Do konca augusta môžete využívať služby počítačovej poradne okrem stredy  aj v utorok od 16.30 do 18.00 hod.

 • Modlitba za nenarodené deti

V pondelok 20. augusta  o 11.00 hod. sa pri pamätníku
nenarodeným deťom pred kostolom sv. Alžbety (Modrým kostolom) v Bratislave sa stretnú členovia pro-life hnutí s biskupmi a zástupcami spoločenského života pri príležitosti návštevy Jeho Eminencie, kardinála Raymonda Burkeho, prefekta najvyššieho súdu Apoštolskej signatúry, ktorý je  významným šíriteľom a podporovateľom myšlienok ochrany ľudského života. V programe stretnutia je príhovor pána kardinála a spoločná modlitba. Pozývame všetkých prísť podporiť kultúru života.

· Potáborový výlet

Pozývame všetky deti na potáborový výlet, ktorý sa uskutoční v nedeľu 26. augusta. Stretneme sa o 10.00 hod. na fare. Treba si so sebou priniesť jedlo a pitie na celý deň a 2 hodinové lístky na MHD. Súčasťou programu bude aj sv. omša.

Pridané do rubriky farské oznamy

Farské oznamy 12. augusta 2012

12.8.2012 Branislav Čaniga
 • Liturgický kalendár

Pondelok, 13. 8.: sv. Ponciána, pápeža a Hypolita, kňaza,mučeníkov, ľ.sp.

Utorok, 14.8.: sv. Maximiliána Kolbeho, kňaza a mučeníka, spom.

Streda, 15.8.: slávnosť Nanebovzatia Panny Márie, prikázaný sviatok

Štvrtok, 16.8.: sv. Štefana Uhorského, ľ.sp.

 • Patrocínium - farské hody

V súvislosti s blížiacim sa sviatkom Nanebovzatia Panny Márie naša farnosť dnes slávi  hody - patrocínium nášho chrámu, keďže náš kostol je zasvätený  Nanebovzatiu Panny Márie. Po sv. omšiach sa dnešnú nedeľu koná hodová ofera. Za Vaše milodary Vám vopred vyslovujeme Pán Boh odmeň!.

 • Prikázaný sviatok Nanebovzatia Panny Márie

V stredu 15. augusta slávime prikázaný sviatok Nanebovzatia Panny Márie. Sv. omše budú: dopoludnia o 5.45, 6.30 a 10.30 hod. a popoludní o 16.30, 18.00 a 19.00 hod. Keďže náš kostol je zasvätený Nanebovzatiu Panny Márie,  pri tejto príležitosti budeme mať možnosť získať úplné odpustky. Podmienky na získanie týchto odpustkov sú: sv. spoveď (môže byť vykonaná aj niekoľko dní pred týmto sviatkom), sv. prijímanie a modlitba na úmysel sv. Otca. Navyše je potrebné sa v kostole ešte pomodliť Otče náš a Verím v Boha.

 • Púť do Lúrd

Pozývame Vás na letecký pútnický zájazd do Lúrd v dňoch 10. - 12. októbra 2012. Cena je 490 €. Prihlásiť sa možno u našej farníčky p. Violy Tóthovej. Telefonický kontakt na ňu a podrobnejšie informácie o pripravovanej púti nájdete na výveske pred kostolom.

 • Oznam Charity Blumentál

Oznam pre dôchodcov: V nedeľu  26. augusta 2012 pozývame dôchodcov do Slovenskej národnej galérie  na výstavu   tzv. stalinského socialistického realizmu, z obdobia 50. rokov  minulého storočia pod názvom Prerušená pieseň.  Zraz je pred Esterházyho palácom na nám. Ľudovíta Štúra o 15.oo hod.

Pridané do rubriky farské oznamy

Farské oznamy 5. augusta 2012

6.8.2012 Branislav Čaniga
 • Liturgický kalendár

Pondelok, 6. 8.: sviatok Premenenia Pána

Utorok, 7.8.: sv. Sixta II., pápeža a spoločníkov, mučeníkov, ľ.sp.

sv. Kajetána, kňaza, ľ.sp.

Streda, 8.8.: sv. Dominika, kňaza, spom.

Štvrtok, 9.8.: sv. Terézie Benedikty z Kríža (Edity Steinovej), panny a mučenice, patrónky Európy, sviatok

Piatok, 10.8.: sv. Vavrinca, diakona a mučeníka, sviatok

Sobota, 11.8.: sv. Kláry, panny, spom.

 • Púť do Lúrd

Pozývame Vás na letecký pútnický zájazd do Lúrd v dňoch 10. - 12. októbra 2012. Cena je 490 €. Prihlásiť sa možno u našej farníčky p. Violy Tóthovej. Telefonický kontakt na ňu a podrobnejšie informácie o pripravovanej púti nájdete na výveske pred kostolom.

Patrocínium - farské hody

V súvislosti s blížiacim sa sviatkom Nanebovzatia Panny Márie naša farnosť slávi budúcu nedeľu 12. augusta hody - patrocínium nášho chrámu, keďže náš kostol je zasvätený  Nanebovzatiu Panny Márie. Je to pre nás aj príležitosť získať  úplné odpustky za obvyklých podmienok. V nedeľu sa uskutoční po sv. omšiach hodová ofera. Za Vaše milodary Vám vopred vyslovujeme Pán Boh odmeň!.

 • Poďakovanie

Vyslovujeme úprimné poďakovanie dobrodincom, ktorí v tomto týždni prispeli pre potreby našej farnosti celkovou sumou 220,- €.

 • Katedrálny organový festival

Festival organových koncertov v Katedrále sv. Martina pod názvom Katedrály organový festival sa začne vo štvrtok, 9. augusta o 19.00 hod. koncertom slovenskej umelkyne Moniky Melcovej v Katedrále sv. Martina v Bratislave. Je to už tretí ročník festivalu, na ktorom sa s dielami sakrálnej hudby postupne predstavia umelci zo Slovenska a zo zahraničia. Koncerty sa budú konať každý štvrtok, až do 13. septembra 2012 a pribudne k nim aj jedna nedeľa, 2. septembra, so začiatkom vždy o 19.00 hod. Podrobný program nájdete na plagátoch. Vstupenky je možné si zakúpiť v sieti Ticketportal alebo priamo pred koncertom. Podujatie je jednou z aktivít Bratislavskej arcidiecézy v Roku sv. Cyrila a Metoda.

 • Nocľaháreň De Paul

Nocľaháreň sv. Vincenta de Paul sa na nás obracia s naliehavou prosbou. Momentálne majú kritický nedostatok uterákov a posteľných plachiet. V tomto zariadení  denne prichýlia  135 ľudí bez domova a poskytnú im nocľah, teplú večeru, raňajky, nevyhnutné ošetrenie a sociálne poradenstvo.  Ak máte uteráky, alebo plachty, ktoré môžete darovať, budú  vďační, ak ich prinesiete do nocľahárne na Ivánskej ceste 32. Prísť môžete kedykoľvek počas dňa a na mieste stačí vyhľadať ich zamestnanca. Kontakt na nocľaháreň je 0911 447 577. Za Vašu pomoc ďakujeme.

Pridané do rubriky farské oznamy

Blumentál 2012 číslo 8

1.8.2012 redakcia časopisu

Ročník XXIII Číslo 8 – August 2012
Časopis Blumentál august 2012

Pridané do rubriky blumentál