Archív časopisu Blumentál Marec, 2019

Farské oznamy - 31. marec 2019

30.3.2019

Prvopiatkový týždeň

Nastávajúci týždeň je prvopiatkový – sviatosť zmierenia budeme vysluhovať tak, ako býva u nás zvykom a tiež sa uskutočnia všetky obvyklé pobožnosti (prvopiatkové adorácie, korunka Božieho milosrdenstva v piatok o 15:00 i modlitba Fatimského ruženca v sobotu po rannej sv. omši). Podľa prísľubu Božského Srdca, osoby, ktoré pred prvým piatkom pristúpia k sviatosti zmierenia a prijímu sväté prijímanie v deviatich po sebe nasledujúcich prvých piatkoch, dostanú milosť šťastnej a kajúcej smrti.

p

Predveľkonočné upratovanie kostola

Prosíme dobrovoľníkov, aby prišli pomôcť na brigádu spojenú s predveľkonočným čistením kostola. Uskutoční sa v sobotu 6.4.2019 od 8.00 hod. Zvlášť sú vítaní mladí muži, ktorí nemajú problém s výškami. Vopred ďakujeme za ochotu.

p

Návšteva chorých pred Veľkou nocou

Tí, ktorí túžia prijať sviatosti pred Veľkou nocou a nie je im možné pre chorobu a vysoký vek prísť do kostola, nech ich nahlásia v sakristii alebo v kancelárii farského úradu. Posledný termín nahlásenia je nedeľa 7. 4. 2019.

p

Oznam charity Blumentál pre rodičov ohľadom letného tábora detí

Od pondelka 1. apríla 2019 sú v čakárni farského úradu k dispozícii prihlášky do letného tábora detí, ktorý sa uskutoční v termíne od 29. 6. do 6. 7. 2019 v rekreačnom zariadení Altan Rajecké Teplice. Vyplnené prihlášky treba odovzdať do konca apríla v kancelárii farského úradu počas úradných hodín.

p

Slávnosť birmovania

V sobotu 27. apríla o 10:00 bude v našej farnosti vysluhovaná sviatosť birmovania.

p

Slávnosť prvého svätého prijímania

V sobotu 18. mája o 10:30 prijmú prvé sväté prijímanie deti zo škôl: Vazovova, Jeséniová a Sibírska. V sobotu 25. mája o 10:30 prijmú prvé sväté prijímanie deti zo škôl: Česká súkromná, Česká štátna, Jelenia a Kalinčiakova.

p

Dobročinné podujatie Pôstna polievka

Pozývame na dobročinné pôstne podujatie s názvom „Pôstna polievka“, ktoré sa bude konať v piatok 5. apríla 2019 od 12.00 do 14.00 hod. v refektári kláštora Milosrdných bratov v Bratislave. Prítomní budú Mons. Stanislav Zvolenský a Mons. Jozef Haľko.

p

Lectio divina v katedrále

V stredu 3. apríla 2019 o 20.00 hod. sa bude v Katedrále sv. Martina konať ďalšie modlitbové stretnutie spôsobom Lectio divina, ktoré bude viesť bratislavský arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský. Stretnutie má názov „Môj duch jasá v Bohu, mojom Spasiteľovi“ (Lk 1, 46-56).

p

Pôstna duchovná obnova seniorov u Jezuitov

Združenie kresťanských seniorov Slovenska a Katolícka jednota Slovenska pozýva na trojdňovú Pôstnu duchovnú obnovu seniorov u Jezuitov od 3. 4. do 5. 4. 2019. Program je na výveske.

p

Poďakovanie za milodary

Úprimné Pán Boh odmeň vyslovujeme za milodary na opravu fasády Blumentálskeho kostola v sume 300 a 160,- €, poslané za posledný týždeň na účet našej farnosti a ďalších 250,- € darovaných v hotovosti.

Pridané do rubriky farské oznamy

Farské oznamy - 24. marec 2019

23.3.2019

Poďakovanie za zbierku na charitu

Prvú pôstnu nedeľu bola zbierka na charitu, ktorá činila 2573,- Eur. Za vaše milodary vyslovujeme úprimné Pán Boh odmeň.

p

Pobožnosť Krížovej cesty

V pôstnom období konáme pobožnosť Krížovej cesty každý piatok o 17.15 hod.
a v nedeľu o 15.45 hod
. Dnešnú nedeľu 24.3.2019 sa Krížovú cestu modlia deti. Budúcu nedeľu 31.3.2019 sa budú modliť muži. Prosíme mužov, ktorí sa chcú modliť, aby sa po svätej omši prihlásili v sakristii.

p

Pobožnosť Krížovej cesty v Katedrále svätého Martina

V Pôstnom období pozývame na spoločnú modlitbu Krížovej cesty v Katedrále sv. Martina, vždy v piatok o 20.00 hod.

p

25. marec - Deň počatého dieťaťa

V pondelok, 25. marca o 17:30 pozýva združenie Máriina doba k morovému stĺpu na Rybnom námestí. Program sa skončí pri pamätníku Sviečkovej manifestácie. Vďaku za život môžeme aj my verejne vyjadriť nosením bielej stužky na svojom odeve. Viac informácií nájdete na výveske a na stránke www.25marec.sk.

p

Bazár v Dome Quo Vadis

Pozývame Vás na DobroQVbazár, 28.marca o 18:00, kde si môžete prísť vybrať štýlový kúsok garderóby, ktorý zároveň aj pomôže. Výťažok z bazára je venovaný vždy na dobrú vec - podporu konkrétnej rodiny v núdzi. Táto akcia je viac menej pravidelná a koná sa v posledné štvrtky v mesiaci. Viac na stránke https://www.domquovadis.sk/sk/udalost/dobroqvbazar-4

p

Zmena času

Na budúci týždeň v noci, z 30.3. na 31.3. sa o 2.00 hod. stredoeurópskeho času mení čas na 3.00 hod. letného času.

p

Poďakovanie za milodary

Úprimné Pán Boh odmeň vyslovujeme za milodary na opravu fasády Blumentálskeho kostola v sume 1000,- €, poslané za posledný týždeň na účet našej farnosti a ďalších 100, 100 a 100,- € darovaných v hotovosti.

Pridané do rubriky farské oznamy

Farské oznamy - 17. marec 2019

16.3.2019

Slávnosť sv. Jozefa

V utorok 19.3. bude slávnosť sv. Jozefa. Keďže to nie je prikázaný sviatok, sv. omše budú ako vo všedný deň.

p

Pobožnosť Krížovej cesty

V pôstnom období konáme pobožnosť Krížovej cesty každý piatok o 17.15 hod.
a v nedeľu o 15.45 hod
. Dnešnú nedeľu 17.3.2019 sa Krížovú cestu predmodlievajú učitelia. Budúcu nedeľu 24.3.2019 sa budú predmodlievať deti.

p

Sv. omša pri príležitosti Dňa počatého dieťaťa

Fórum kresťanských inštitúcií a Fórum života pozýva v rámci pripomienky Sviečkovej manifestácie a Dňa počatého dieťaťa na sv. omšu, v nedeľu, 24 marca o 18:30 v kostole Zvestovania Pána (Františkáni). Po sv. omši bude sviečkový sprievod k pamätníku pred kostolíkom Notre Dame, kde bude program.

p

Seminár Ráchelina vinica

Dávame do pozornosti duchovno-terapeutický víkendový seminár s názvom Ráchelina vinica určený pre osoby, ktoré podstúpili umelý potrat, pre príbuzných potratených detí, ale aj pre zdravotníkov, ktorí sa podieľali na vykonávaní interupcií. Seminár sa bude konať 22. - 24.3. 2019 v Trenčianskom kraji. Prihlasovanie je možné telefonicky 0911 911 794 alebo emailom rachel@rodinabb.sk, kde sa dozviete aj presné miesto konania.

p

Poďakovanie za milodary

Úprimné Pán Boh odmeň vyslovujeme za milodary na opravu fasády Blumentálskeho kostola v sume 60, 50 a 50,- €, poslané za posledný týždeň na účet našej farnosti a ďalších 100,- € darovaných v hotovosti.

Pridané do rubriky farské oznamy

Farské oznamy - 10. marec 2019

9.3.2019

Zbierka na charitu

Dnešnú nedeľu 10.3.2019 je zbierka na Katolícku charitu. Za vaše milodary vyslovujeme úprimné Pán Boh odmeň!

p

Zápis úmyslov svätých omší

Od pondelka 11.3.2019 budeme zapisovať úmysly na sv. omše na mesiace APRÍL, MÁJ, JÚN. Zapísať je možné jednu svätú omšu za mesiac.

p

Pobožnosť Krížovej cesty

V pôstnom období konáme pobožnosť Krížovej cesty každý piatok o 17.15 hod. a v nedeľu o 15.45 hod. Dnešnú nedeľu 10.3.2019 sa Krížovú cestu predmodlievajú matky. Budúcu nedeľu 17.3.2019 sa budú predmodliev učitelia.

p

Pobožnosť Krížovej cesty v Katedrále svätého Martina

V Pôstnom období pozývame na spoločnú modlitbu Krížovej cesty v Katedrále sv. Martina, vždy v piatok o 20.00 hod.

p

Prednáška o neplodnosti a jej morálne prípustných riešeniach

Prednáška sa uskutoční v stredu 13.3.2019 o 19.00 v priestoroch Univerzitného pastoračného centra v Bratislave. Prednášať bude gynekológ MUDr. Ivan Wallenfels.

p

Petícia k urbanistickému riešeniu zóny okolia kostola Svätej rodiny v BA-Petržalke

Podporujeme Petíciu proti bytovej zástavbe „Pápežskej lúky“ a za adekvátne riešenie tohto priestoru dotvorením kvalitného mestského prostredia pre usporiadavanie zhromaždení, s vysokým podielom zelene formou parku a príslušnou vybavenosťou. Ktorí ste ešte nepodpísali a chcete, je možné tak urobiť po svätých omšiach.

p

Poďakovanie za milodary

Úprimné Pán Boh odmeň vyslovujeme za milodary na opravu fasády Blumentálskeho kostola v sume 200 a 65,- €, poslané za posledný týždeň na účet našej farnosti a ďalších 250 a 100,- € darovaných v hotovosti.

Pridané do rubriky farské oznamy

Farské oznamy - 3. marec 2019

2.3.2019

Zbierka na charitu

Budúcu nedeľu 10.3.2019 sa bude konať zbierka na charitu. Za Vaše milodary vopred vyslovujeme úprimné Pán Boh odmeň.

p

Úplné odpustky

Veriaci, ktorý dnešnú nedeľu 3.3.2019 navštívi Najsvätejšiu oltárnu sviatosť a zotrvá v adorácii aspoň pól hodinu, môže za zvyčajných podmienok (sv. spoveď, sv. prijímanie a modlitba na úmysel sv. otca) získať úplné odpustky.

p

Fašiangové posedenie

V dnešnú nedeľu 3.3.2019 od 15.00 sa v seminárnej miestnosti farského úradu uskutoční tradičné fašiangové posedenie. Všetci ste pozvaní a srdečne vítaní. Veríme, že k dobrej nálade prispejú šikovné gazdinky šiškami a inými dobrotami.

p

Popolcová streda

Popolcová streda je dňom pokánia v celej Cirkvi, zahŕňa prísny pôst a zdržovanie sa mäsitého pokrmu. Zdržovanie sa mäsitého pokrmu viaže každého od 14 roku života až do smrti a v tento deň ho nie je dovolené nahradiť iným skutkom pokánia. Prísny pôst viaže každého od 18 do 60 roku života a znamená, že raz do dňa je dovolené sa najesť dosýta a dvakrát menej. Sväté omše na popolcovú stredu v našom kostole budú o 5.45, 6.30, 9.00 školská, 12.00 a 16.30.

p

Lectio divina v Katedrále

V stredu 6.3.2019 o 20.00 hod. sa bude v Katedrále sv. Martina konať ďalšie modlitbové stretnutie spôsobom Lectio divina, ktoré bude viesť bratislavský arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský. Stretnutie má názov „Seď po mojej pravici“ (Ž 110).

p

Pobožnosť Krížovej cesty

V pôstnom období konáme pobožnosť Krížovej cesty každý piatok o 17.15 hod. a v nedeľu o 15.45 hod.

p

Petícia k urbanistickému riešeniu zóny okolia kostola Svätej rodiny v BA-Petržalke

Podporujeme Petíciu proti bytovej zástavbe „Pápežskej lúky“ a za adekvátne riešenie tohto priestoru dotvorením kvalitného mestského prostredia pre usporiadavanie zhromaždení, s vysokým podielom zelene formou parku a príslušnou vybavenosťou. Ešte dnes po sv. omšiach je možné podpísať túto petíciu.

p

Poďakovanie za milodary

Úprimné Pán Boh odmeň vyslovujeme za milodary na opravu fasády Blumentálskeho kostola v sume 25000, 300, 150 a 150,- €, poslané za posledný týždeň na účet našej farnosti.

Pridané do rubriky farské oznamy