Archív časopisu Blumentál Máj, 2016

Farské oznamy 28. mája 2016

28.5.2016

 • Liturgický kalendár

Streda 1.6.: sv. Justína, mučeníka, spom.

Štvrtok 2.6.: sv. Marcelína a Petra, mučeníkov, ľ. spom.

Piatok 3.6.: slávnosť Najsvätejšieho Srdca Ježišovho

Sobota 4.6.: Nepoškvrneného Srdca Panny Márie, spom.

 • Zápis omšových úmyslov

Omšové úmysly na mesiac júl sa budú zapisovať v  pondelok 30. mája od 16.00 hod. v seminárnej miestnosti Farského úradu na Vazovovej  8.

 • Mariánska katechéza

Otec biskup Mons. Jozef Haľko bude mať v pondelok 30. mája 2016 záverečnú, tretiu májovú mariánsku katechézu. Po svätej omši o 18.00 hod. vo farskom kostole na Kalvárii prednesie v Lurdskej jaskyni zamyslenie na tému “Mária, žena plná lásky” v spojení s modlitbou posvätného ruženca.

 • Litánie kBožskému Srdcu Ježišovmu

Počas celého mesiaca jún sa budeme modliť litánie k Božskému Srdcu po sv. omšiach o 6.30 a 16.30 hod.

 • Lectio divina

V stredu 1. júna 2016 Vás o 20.00 hod. pozývame do Katedrály sv. Martina uvažovať nad výrokom Pána Ježiša z Evanjelia podľa Jána: “Ja som pravý vinič”. Pôjde o záverečné desiate modlitbové stretnutie s otcom arcibiskupom Mons. Stanislavom Zvolenským v cykle “Ježiš sa predstavuje”.

 • Prvopiatkový týždeň

Prvý štvrtok v mesiaci  2. 6. je dňom modlitieb za duchovné povolania.

Na prvý piatok v mesiaci  3. 6. budeme spovedať  ako obvykle.

Na prvú sobotu 4. 6. bude po skončení rannej sv. omše nasledovať modlitba fatimského sv. ruženca.

 • Sviatok Najsvätejšieho Srdca Ježišovho

V piatok 3. júna je slávnosť Najsvätejšieho Srdca Ježišovho. Keďže to nie je prikázaný sviatok, bohoslužby budú ako obvykle. Po sv. omšiach o 6.30 a 16.30 hod. bude odprosujúca pobožnosť s modlitbou Najmilší Ježišu,  ktorá je za obvyklých podmienok spojená s možnosťou získať úplné odpustky.

 • Prvé sväté prijímanie

Budúcu nedeľu 5. júna pri sv. omši o 10.30 hod. pristúpia k 1. sv. prijímaniu žiaci Základných škôl Jeséniova, Česká (súkromná), Kalinčiakova, Sibírska a  Jelenia. Pamätajme na prvoprijímajúce deti a ich rodičov  vo svojich modlitbách.

 • Ružencové bratstvo

Blumentálske ružencové bratstvo vás pozýva na modlitbové a informačné stretnutie, ktoré sa uskutoční v nedeľu 5. júna 2016 v seminárnej miestnosti farského úradu na Vazovovej 8. Radi privítame aj nových záujemcov, ktorí túžia byť súčasťou spoločenstva v niektorej z foriem Živého, Svätého alebo Večného ruženca.

 • Oznam Charity Blumentál

Program vo farskom klube: V nedeľu 12. júna 2016 pozývame do klubu na Vazovovej 8 na besedu s pani profesorkou Emíliou  Hrabovec  o jej najnovšej knihe Slovensko a Svätá stolica v kontexte vatikánskej východnej politiky. Všetci ste srdečne vítaní. Klub je otvorený od 14.30 do 16.30 hod.

 • Poďakovanie

Vyslovujeme úprimné Pán Boh odmeň! za milodary od našich farníkov v sume 2 x 100 €, a spoločný milodar rodičov prvoprijímajúcich detí v hodnote 568 €, ktorý venovali za účelom pokrytia nákladov spojených s  konaním slávnosti (výzdoba kostola, pamätné listy a zapožičanie jednotného oblečenia).

 • Svetové dni mládeže

Posledná možnosť prihlásiť sa na Svetové dni mládeže v Krakove je do 31. mája 2016, kedy sa uzatvára registrácia. Povzbudzujeme mladých k účasti na tomto výnimočnom podujatí, ktoré sa koná tak blízko Slovenska. Bližšie informácie a registrácia na stránke: www.mladezba.sk.

Pridané do rubriky farské oznamy

Farské oznamy 22. mája 2016

21.5.2016

 • Liturgický kalendár

Streda 25. 5. : sv. Bédu Ctihodného, kňaza a učiteľa Cirkvi, ľ. spom.;

sv. Gregora VII., pápeža, ľ. sp.;

sv. Mária Magdaléna de Pazzi, panny, ľ. sp.

Štvrtok 26. 5. : Najsv. Kristovho Tela a Krvi, slávnosť - prikázaný sviatok

Piatok 27. 5. : sv. Augustína z Canterbury, biskupa, ľ. spom.

 • Prikázaný sviatok

Vo štvrtok 26. mája je prikázaný sviatok Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi. Sv. omše budú dopoludnia o 5.45, 6.30, 9.00 a 10.30(školská)  a večer o 16.30 (s procesiou)  a 19.00 h.

Po sv. omši o 16.30 h. bude nasledovať eucharistická procesia k oltárikom. Chceme poprosiť deti, najmä prvoprijímajúce a ich rodičov, aby doprevádzali procesiu na Božie Telo s košíkmi s lupienkami kvetov. Taktiež chceme poprosiť dobrovoľníkov, ktorí po skončení procesie budú ochotní pomôcť s  čistením kostola.

V ten deň  bude v Katedrále sv. Martina o 17.00 hod. sv. omša slávená o. biskupom Jozefom Haľkom, spojená s procesiou vo vnútornom priestore Katedrály.

 • Celobratislavská slávnosť Božieho Tela

Na budúcu nedeľu 29. mája bude na Primaciálnom námestí svätá omša pri príležitosti slávnosti Božieho Tela so začiatkom o 10.30 hod. Hlavným celebrantom svätej omše bude apoštolský nuncius na Slovensku Mons. Mario Giordana. Po jej skončení bude nasledovať procesia so Sviatosťou Oltárnou  z Primaciálneho námestia cez Klobučnícku ulicu a námestie SNP ku kostolu farnosti Najsvätejšej Trojice, kde bude udelené záverečné požehnanie.

Z tohto dôvodu v našom kostole budúcu nedeľu 29. mája sv. omše o 10.30 a 12.00 h. nebudú.

 • Sviatosť birmovania

V sobotu 28. mája o 10.00 hod. bude v našom chráme vysluhovať sviatosť birmovania Mons. Jozef Haľko, pomocný biskup našej arcidiecézy. Prosíme o modlitby za našich birmovancov.

 • Poďakovanie

Vyslovujeme úprimné Pán Boh odmeň! za finančný dar v sume 200 €, ktorý venovalo našej farnosti blumentálske ružencové bratstvo.

 • Živý ruženec

Pozývame deti s ich rodičmi a kamarátmi, mládež, ale aj skôr narodených na modlitbu živého ruženca, ktorá bude v sobotu 28. mája 2016 o 19.00 hod. v  Blumentáli. Každý účastník bude predstavovať jedno zo zrniečok ruženca. Po spoločnej modlitbe pozývame účastníkov na posedenie s občerstvením na fare.

 • Katolícka zoznamovacia služba

Katolícka zoznamovacia služba katRande pozýva slobodných katolíkov na duchovnú obnovu s názvom “Hľadanie životného partnera s Božou pomocou”. Uskutoční sa v Marianke v dňoch 17. až 19. júna 2016. Bližšie informácie sú dostupné na stránke katRande.org.

 • Misie milosrdenstva

V Katedrále sv. Martina sa dnes (22. mája 2016) začínajú týždňové Misie milosrdenstva vedené pátrami redemptoristami. Pozývame Vás k osobnej účasti alebo k sledovaniu záznamov misijných kázní počas týždňa prostredníctvom vysielania Televízie LUX.

Pridané do rubriky farské oznamy

Farské oznamy 15. mája 2016

15.5.2016

 • Liturgický kalendár

Pondelok 16.5.: Svätodušný pondelok; sv. Jána Nepomuckého, kňaza a mučeníka, spom.

Streda 18.5.: sv. Jána I., pápeža a mučeníka, ľ. spom.

Štvrtok 19.5.: sviatok Nášho Pána Ježiša Krista, Najvyššieho a večného

kňaza

Piatok 20.5.: sv. Bernardína Sienského, kňaza, ľ. spom.

Sobota 21.5.: sv. Krištofa Magallanesa, kňaza a spol., mučeníkov, ľ.sp.

Nedeľa 22.5.: slávnosť Najsvätejšej Trojice

 • Prvé sväté prijímanie

Budúcu nedeľu 22. mája pri sv. omši o 10.30 hod. pristúpia k 1. sv. prijímaniu žiaci základných škôl Vazovova a Česká (štátna). Pamätajme na prvoprijímajúce deti a ich rodičov  vo svojich modlitbách.

 • Poďakovanie

V zbierke na katolícke masmédiá ste minulú nedeľu prispeli sumou 1.112,61 €. Nech vás Pán odmení za vaše milodary.

 • Púť detí a Trojičná púť v Marianke

Pozývame všetky deti a rodičov na púť detí do Marianky, ktorá sa uskutoční najbližšiu sobotu 21. mája. Pútnická cesta z Rače sa otvorí o 8.30 hod. a zo Stupavy o 9.30 hod. Púť vyvrcholí prechodom Bránou milosrdenstva v Marianke a svätou omšou pred Lurdskou jaskyňou o 14.30 hod., ktorú bude sláviť o. arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský. Ako obetné dary sa budú zbierať spoločenské hry, lopty alebo farbičky pre deti utečencov na Slovensku.

Na detskú púť nadviaže v nedeľu 22. mája 2016 zvyčajná jarná Trojičná púť v Marianke. Hlavná svätá omša s o. arcibiskupom sa začne o 10.30 hod.

 • Podujatie T3M

Mladí sa v tomto týždni od 15. do 22. mája 2016 môžu zapojiť do podujatia T3M - Týždeň modlitieb mladých za mladých. Cieľom kampane je zjednotiť mladých v modlitbe, či už osobnej alebo v spoločenstvách. Hlavným úmyslom je modliť sa za Svetové dni mládeže v Krakove. Viac informácií je na stránke t3m.sk.

 • Mariánska katechéza

O. biskup Mons. Jozef Haľko bude mať v pondelok 16. mája 2016 druhú májovú mariánsku katechézu. Po svätej omši o 18.00 hod. vo farskom kostole na Kalvárii prednesie v Lurdskej jaskyni katechézu na tému “Mária, žena nádeje” v spojení s modlitbou posvätného ruženca.

 • Misie milosrdenstva

V Katedrále sv. Martina sa budúcu nedeľu 22. mája 2016 začnú týždňové Misie milosrdenstva. Pripravia ich otcovia redemptoristi pod vedením pátra Michala Zamkovského CSsR. Pozývame Vás nájsť si čas na prehĺbenie vzťahu s Bohom v mimoriadnom Svätom roku milosrdenstva aj prostredníctvom týchto misií. Televízia LUX bude počas týždňa každý deň vysielať záznamy misijných kázní z Katedrály.

 • Slávnosť Božieho Tela

Vonkajšia verejná slávnosť Božieho tela sa v tomto roku uskutoční v nedeľu 29. mája 2016 o 10.30 hod. na Primaciálnom námestí v Bratislave.

Pridané do rubriky farské oznamy

Farské oznamy 8. mája 2016

7.5.2016

 • Liturgický kalendár

Streda 11.5.: bl. Sáry Salkaháziovej, panny a mučenice, ľ. sp.

Štvrtok 12.5.: sv. Nerea a Achila, mučeníkov, ľ.spom.;

sv. Pankráca, mučeníka, ľ.spom.

Piatok 13. 5. : Bl. Panny Márie Fatimskej, ľ. spom.

Sobota 14. 5. : sv. Mateja, apoštola, sviatok

Nedeľa 15. 5.: slávnosť Zoslania Ducha Svätého, koniec veľkonočného

obdobia

 • Zbierka na katolícke masmédiá

Dnešnú nedeľu 8. mája sa koná po sv. omšiach celoslovenská zbierka na katolícke masmédiá. Vopred ďakujeme za Vaše príspevky.

 • Letné kántry

Letné kántrové dni sú v tomto týždni v stredu, piatok a sobotu. Budú zamerané na jednotu kresťanov a za duchovné povolania.

 • Turíčna púť

Budúcu nedeľu 15. mája  sa v Bazilike v Šaštíne koná púť pri príležitosti slávnosti Zoslania Ducha Svätého, na ktorú na Turíčny pondelok nadviaže púť seniorov a chorých. Sväté omše budú v Šaštíne slúžiť naši otcovia biskupi Mons. Stanislav Zvolenský (v nedeľu) a Mons. Jozef Haľko (v pondelok).

 • Poďakovanie

Vyslovujeme úprimné Pán Boh odmeň! za súkromne venované milodary pre náš kostol v hodnote 50 a 20 Eur.

 • Oznamy pre mladých

Svetové dni mládeže: Všetkým mladým pripomíname pozvanie na Svetové dni mládeže do Krakova. Prihlasovanie je otvorené do konca mája. Ak by niekto z mladých túžil ísť na Svetové dni mládeže, ale nemal prostriedky na zaplatenie plnej ceny, môže sa prihlásiť na fare (Vazovova 8). Bratislavská arcidiecéza poskytuje možnosť podpory pre mladých. Konkrétny spôsob sa dohodne osobne. Bližšie informácie: mladezba.sk alebo svetovednimladeze.sk.

Animátorský kurz: Mladí, ktorí túžia prehĺbiť svoju osobnú formáciu a pripraviť sa na animátorskú službu v Cirkvi, sa môžu prihlásiť do nového ročníka Bratislavskej animátorskej školy. Bližšie informácie a prihláška: mladezba.sk.

 • Misie milordenstva

V Katedrále sv. Martina sa budú v týždni od 22. do 28. mája 2016 konať Misie milosrdenstva. Pripravia ich otcovia redemptoristi pod vedením pátra Michala Zamkovského CSsR. Pozývame Vás nájsť si čas na obnovu a prehĺbenie vzťahu s Bohom v mimoriadnom Svätom roku milosrdenstva aj prostredníctvom týchto misií.

 • Charita Blumentál

Oznam pre rodičov: Ukončili sme prihlasovanie detí do letného tábora. Nakoľko kapacita zariadenia je postačujúca, tábora sa môžu zúčastniť všetky doteraz prihlásené deti.  Poplatok za dieťa treba uhradiť v hotovosti, v kancelárii Charity na Vazovovej 8, a to: v utorok 10. mája alebo v stredu 11. mája od 16.oo - 18.oo hod. Pri prihlasovaní dostanete písomne  aj všetky potrebné doklady.

Sociálna poradňa: na výveske sú bližšie uvedené služby, ktoré ponúka sociálna poradňa našej blumentálskej charity. Tieto služby sú bezplatné a budeme radi, keď budete tieto  naše služby využívať.

Pridané do rubriky farské oznamy

Blumental 2016 číslo 5

1.5.2016 redakcia časopisu

Ročník XXVII Číslo 5 – máj 2016

Časopis Blumentál - máj 2016

Pridané do rubriky blumentál