Archív časopisu Blumentál Jún, 2014

Farské oznamy 29. júna 2014

29.6.2014
 • Liturgický kalendár

Pondelok, 30.6.: Prvých sv. mučeníkov Cirkvi v Ríme, ľ. spom.

Streda, 2.7.: sviatok Navštívenia Panny Márie

Štvrtok, 3.7.: sv. Tomáš, apoštol, sviatok

Piatok, 4.7.: sv. Alžbety Portugalskej, ľ.spom.

Sobota, 5.7.: slávnosť SV. CYRILA A METODA, SLOVANSKÝCH VIEROZVESTOV

Utorok, 2.7.: sviatok Navštívenia Panny Márie

 • Zbierka na dobročinné diela Svätého Otca

Dnešnú nedeľu  sa  v spojitosti s dnešným sviatkom sv. Petra a Pavla pri všetkých sv. omšiach koná celosvetová “Zbierka na dobročinné diela Svätého Otca”. Vopred Úprimné Pán Boh zaplať! za Vaše milodary.

 • Letný bohoslužobný poriadok

Počas letných prázdnin od 1.7. do 31.8. budú sv. omše vo všedné dni  o 18.00 h. zrušené (aj latinská). Sobotná sv. omša o 18.00 zostáva nezmenená.

 • Sviatok sv. Cyrila a Metoda

V sobotu 5. júla na sviatok našich vierozvestov sv. Cyrila a Metoda budú sv. omše v našom chráme o 6.00,  7.30,  9.00  a 10.30 hod. Večerná sv. omša o 18.00 h.  už bude z nedele.

V piatok 4. júla o 17.00 hod., v predvečer slávnosti sv. Cyrila a Metoda bude v Katedrále sv. Martina v Bratislave slávnostná sv. omša s našimi otcami biskupmi, po ktorej bude odhalená a požehnaná novoinštalovaná vitráž s postavami našich svätých vierozvestov. Všetkých srdečne pozývame.

 • Prvopiatkový týždeň

Prvý štvrtok v mesiaci  3.7. je dňom modlitieb za duchovné povolania.

Na prvý piatok v mesiaci  4.7. budeme spovedať  ako obvykle.

Na prvú sobotu 5.7. sa vzhľadom na sviatok našich vierozvestov modlitba fatimského sv. ruženca nebude konať.

 • Personálne zmeny

Na základe dekrétu Arcibiskupského úradu v Bratislave od 1. júla 2014 končí svoje pastoračné pôsobenie v našej farnosti dp. kaplán Peter Čižmár, ktorý je ustanovený  za kaplána do farnosti Sedembolestnej P.M. v Bratislave - Petržalke. Dp. kaplánovi Čižmárovi vyslovujeme poďakovanie za kňazské účinkovanie v našej blumentálskej farnosti. Rozlúčime sa s ním pri sv. omši v pondelok 30. júna o 16.30 hod. Za nového kaplána je vymenovaný dp. Stanislav Čúzy, doterajší kaplán vo farnosti P.M. Sedembolestnej v  Bratislave - Petržalke. Nového pána kaplána privítame na sv. omši v utorok 1. júla o 16.30 hod.

 • Púť mladých do Šaštína

Súčasťou národnej púte k Sedembolestnej Panne Márii do Šaštína v septembri tohto roka bude aj program určený pre mládež. Začne sa pešou púťou z Marianky do Šaštína s otcom biskupom Jozefom Haľkom, ktorá sa uskutoční v dňoch 12. a 13. septembra. V Šaštíne bude 13. a 14. septembra diecézne stretnutie mladých známe ako Cliptime. Celoslovenský mládežnícky večer s názvom 7BOLESTNÁ je naplánovaný v Šaštíne na 14. septembra. Všetkých mladých srdečne pozývame na tieto podujatia. Bližšie informácie sú na plagáte a tiež na internetových stránkach mladezba.sk a cliptime.sk. Záujemcovia sa môžu zaregistrovať už teraz za zvýhodnených podmienok.

 • Charita Blumentál

Charita Blumentál oznamuje, že počas letných prázdnin nebudú poradne poskytovať svoje služby. Ďakujeme za pochopenie a trpezlivosť.

Pridané do rubriky farské oznamy

Farské oznamy 22. júna 2014

21.6.2014 Branislav Čaniga
 • Liturgický kalendár

Utorok 24.6.:  slávnosť Narodenia sv. Jána Krstiteľa

Piatok, 27.6.: slávnosť Najsvätejšieho Srdca Ježišovho

Sobota, 28.6.: Nepoškvrneného Srdca Panny Márie, spom.

Nedeľa 29.6.: sv. Petra a Pavla, apoštolov, slávnosť

 • Zápis omšových úmyslov

Omšové úmysly na mesiac august sa budú mimoriadne zapisovať už v tomto týždni   vo štvrtok 26. júna od 16.00 hod. v krstnej kaplnke.

 • Sviatok Najsvätejšieho Srdca Ježišovho

V piatok 27. júna je slávnosť Najsvätejšieho Srdca Ježišovho. Keďže to nie je prikázaný sviatok, bohoslužby budú ako obvykle. Po sv. omšiach o 6.30 a 16.30 hod. bude odprosujúca pobožnosť s modlitbou Najmilší Ježišu,  ktorá je za obvyklých podmienok spojená s možnosťou získať úplné odpustky.

 • Prikázaný sviatok sv. Petra a Pavla

Keďže 29. jún -  sviatok apoštolov sv. Petra a Pavla pripadá v tomto roku na nedeľu, aj bohoslužby budú podľa bežného nedeľného poriadku. V spojitosti s týmto sviatkom pri všetkých sv. omšiach uskutoční každoročná celocirkevná  Zbierka na dobročinné diela Svätého Otca”.

 • Poďakovanie

Vyslovujeme úprimné Pán Boh odmeň! za Vaše milodary v zbierke pre farnosť v sume 2435, 70,- €,  ako ja za milodar v hodnote 30,- €, venovaný v tomto týždni. Peniaze použijeme na hradenie nákladov už prebiehajúcej výmeny strešnej krytiny na budove fary.

 • Modlitby matiek

V tomto týždni v piatok, v sobotu a v nedeľu sa budú konať v uršulínskom   kostole v Bratislave vždy o 17.00 hod. modlitby matiek. Bližšie informácie k tomuto modlitbovému podujatiu nájdete na výveske kostola.

Pridané do rubriky farské oznamy

Farské oznamy 15. júna 2014

15.6.2014

 • Liturgický kalendár

Štvrtok 19. 6.: Najsv. Kristovho Tela a Krvi, slávnosť - prikázaný sviatok

Sobota 21.6.: sv. Alojza Gonzágu, rehoľníka

 • Zbierka pre potreby farnosti

Dnešnú nedeľu  15. júna  bude po sv. omšiach nasledovať zbierka pre potreby našej farnosti za účelom výmeny eternitovej krytiny strednej časti strechy na budove fary. Práce zahŕňajú odstránenie ekologicky závadného eternitu, nové laťovanie,  lepenku a protisnehové zábrany, osadenie nových zvodov a  rýn a zastrešenie novou krytinou. Práce začnú 16. júna 2014 a budú stáť 18.800 Eur. Preto Vás prosíme o Vašu štedrosť a vopred ďakujeme za Vašu ochotu byť nápomocní pri realizácii tohto diela.

Taktiež vyjadrujeme vďačnosť za milodar v sume 70,- €, ktorý sme dostali na tento cieľ.

 • Prikázaný sviatok

Vo štvrtok 19. júna je prikázaný sviatok Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi. Sv. omše budú dopoludnia o 5.45, 6.30, 9.00 a 10.30 a večer o 16.30 (s procesiou)  a 19.00 h.

Po sv. omši o 16.30 h. bude nasledovať eucharistická procesia k oltárikom. Chceme poprosiť deti, najmä prvoprijímajúce a ich rodičov, aby doprevádzali procesiu na Božie Telo s košíkmi s lupienkami kvetov. Taktiež chceme poprosiť dobrovoľníkov, ktorí po skončení procesie pomôžu s  čistením kostola.

 • Celobratislavská slávnosť Božieho Tela

Celobratislavská slávnosť Božieho Tela sa tento rok neuskutoční na Primaciálnom námestí, ale v Katedrále sv. Martina v nedeľu 22. júna 2014 o 10.30 hod. Po sv. omši pôjde eucharistická procesia uličkami okolo Katedrály so zastaveniami pri oltárikoch.

Z tohto dôvodu v našom kostole budúcu nedeľu 22. júna sv. omše o 10.30 a 12.00 h. nebudú.

 • Jubileum Cirkevnej školy

Naša Cirkevná stredná škola elektrotechnická P.G. Frassatiho oslávi vo štvrtok 19. júna  20. výročie svojho založenia. Pri sv. omši o 9.00 hod. bude hlavným celebrantom Mons. Jozef Haľko, pomocný biskup našej arcidiecézy. Zahrňme našu školu a jej žiakov do našich modlitieb.

 • Mládežnícke modlitbové stretnutie

Srdečne Vás pozývame na modlitbové stretnutie, ktoré je zamerané
predovšetkým na úctu k Božiemu milosrdenstvu a ktoré sa budú konať v utorok 17. júna po mládežníckej svätej omši, ktorá býva
o 18:00 hod.

· Prednáška o Sociálnej náuke Cirkvi

V tomto týždni v stredu 18. júna 2014 náš otec arcibiskup poslednou prednáškou zakončí cyklus prednášok z oblasti sociálnej náuky Katolíckej cirkvi. Témou budú Etické aspekty korupcie. Prednáška spojená s diskusiou sa začne o 19.00 hod. v aule Bohosloveckej fakulty na Kapitulskej ulici v Bratislave.

Pridané do rubriky farské oznamy

Farské oznamy 8. júna 2014

7.6.2014

 • Liturgický kalendár

Pondelok 9.6: Svätodušný pondelok; sv. Efréma, diakona a učiteľa Cirkvi,

ľ. spom.

Streda 11.6. : sv. Barnabáša, apoštola, spom.

Štvrtok 12.6.: sviatok Krista, Najvyššieho a večného kňaza

Piatok 13.6.: sv. Antona Paduánskeho, kňaza a učiteľa Cirkvi, spom.

Nedeľa 15.6.: slávnosť Najsvätejšej Trojice

 • Nový sviatok

V tomto týždni vo štvrtok sa bude po prvýkrát u nás sláviť nový sviatok nášho Pána Ježiša Krista, najvyššieho a večného kňaza. Je to pohyblivý sviatok, ktorý sa bude v liturgickom kalendári sláviť každý rok vo štvrtok po slávnosti Zoslania Ducha Svätého. Nie je to prikázaný sviatok. Nadväzuje na nedávno prežívaný Rok kňazov a je príležitosťou prosiť Ježiša Krista, najvyššieho a večného kňaza o posvätenie a vernosť všetkých kňazov. Naši otcovia biskupi budú nový sviatok Ježiša Krista, najvyššieho a večného kňaza sláviť vo štvrtok v Katedrále sv. Martina sv. omšou o 17.00 hod.

 • Zbierka pre potreby farnosti

Budúcu nedeľu  15. júna  bude po sv. omšiach nasledovať zbierka pre potreby farnosti za účelom výmeny eternitovej krytiny strednej časti strechy na budove fary. Práce zahŕňajú odstránenie ekologicky závadného eternitu, nové laťovanie,  lepenku a protisnehové zábrany, osadenie nových zvodov a  rýn a zastrešenie novou krytinou. Práce začnú 16. júna 2014 a budú stáť 18.801,02 Eur. Preto Vás prosíme o Vašu štedrosť a vopred ďakujeme za Vašu ochotu byť nápomocní pri realizácii tohto diela.

 • Poďakovanie

V zbierke na katolícke masmédiá ste minulú nedeľu prispeli sumou 1.057,36 € . Nech vás Pán odmení za vaše milodary.

 • Foto zbirmovky

Birmovanci si môžu vyzdvihnúť CD s fotografiami na fare v úradných hodinách.

 • Vysviacky

V sobotu 14. júna 2014 bude o 9.30 hod. v Katedrále sv. Martina v Bratislave spoločná vysviacka dvoch novokňazov a dvoch diakonov Bratislavskej arcidiecézy. Pozývame všetkých zvlášť v tomto týždni pamätať v modlitbách na našich nových robotníkov v Pánovej vinici.

 • Adorácia

V rámci Týždňa modlitieb mladých za mladých pozývame zvlášť      mladých na sv. omšu a na adoráciu v piatok 13. júna 2014 o 18.00 hod.

 • Stretnutie rodín

bude budúcu nedeľu 15. júna o 15.00 hod. na fare.

Oznamy Charity Blumentál

Oznam pre rodičov: Oznamujeme rodičom, ktorí prihlásili dieťa do letného tábor organizovaného Charitou Blumentál v zariadení Škola v prírode na Dobrej Vode, že poplatok za dieťa treba uhradiť v utorok 10. júna 2014 v čase od 16.30 hod. - 18.oo hod. v kancelárii Charity na Vazovovej 8, alebo v stredu 11. 6. 2014 taktiež od 16.30 - 18.oo hod. Pri platení dostanete písomne aj všetky potrebné informácie.

Pridané do rubriky farské oznamy

Farské oznamy 1. júna 2014

1.6.2014

 • Liturgický kalendár

Pondelok 2.6: sv. Marcelína  a Petra , mučeníkov, ľ. spom.

Utorok 3.6.: sv. Karola Lwangu a spol., mučeníkov, spom.

Štvrtok 5.6: sv. Bonifáca, biskupa a mučeníka, spom.

Piatok, 6.6.: sv. Norberta, biskupa, ľ.  spom.

Nedeľa, 8.6.: slávnosť Zoslania Ducha Svätého, koniec veľkonočného

obdobia

 • Zbierka na katolícke masmédiá

Dnešnú nedeľu 1. júna sa koná po sv. omšiach celoslovenská zbierka na katolícke masmédiá. Vopred ďakujeme za Vaše príspevky.

 • Litánie k Božskému Srdcu Ježišovmu

Počas celého mesiaca jún sa budeme modliť litánie k Božskému Srdcu po sv. omšiach o 6.30 a 16.30 hod.

 • Rekolekcia

Srdečne Vás pozývame na rekolekciu kňazov nášho dekanátu, ktorá začne zajtra (v pondelok) 2. júna sv. omšou o 9.00 h. v našom blumentálskom kostole.

 • Zápis omšových úmyslov

Omšové úmysly na mesiac júl sa budú zapisovať v  pondelok 2. júna od 16.00 hod. v krstnej kaplnke.

 • Lectio divina

V stredu 4. júna náš o. arcibiskup posledným modlitbovým stretnutím zakončí cyklus zamyslení s názvom “Cirkev plná života”. Stretnutie sa uskutoční o 20.00 hod. v Katedrále sv. Martina pod názvom Evanjelium v Ríme.

 • Letné kántry

Letné kántrové dni sú v tomto týždni v stredu, piatok a sobotu. Budú zamerané na jednotu kresťanov a za duchovné povolania.

 • Prvopiatkový týždeň

Prvý štvrtok v mesiaci  5.6. je dňom modlitieb za duchovné povolania.

Na prvý piatok v mesiaci   6.6. budeme spovedať  ako obvykle.

Na prvú sobotu 7.6. bude po skončení druhej rannej sv. omše nasledovať modlitba fatimského sv. ruženca.

· Časopis Blumentál

Vyšlo júnové číslo nášho farského časopisu Blumentál.

 • Pomoc bezdomovcom

V spolupráci s nocľahárňou sv. Vincenta de Paul vám ponúkame možnosť zakúpiť si v kancelárii farského úradu  počas úradných hodín kartičky, ktoré môžete potom konkrétnym ľuďom bez domova dať. Oni za tú kartičku dostanú v spomínanej nocľahárni jedlo, ubytovanie a možnosť sa umyť. Cena tejto kartičky na jeden deň je 85 centov. Dôležitou podmienkou je, aby sa na tú kartičku napísalo meno človeka, ktorému pomáhate a dátum konkrétneho dňa. To je kvôli tomu, aby sa s tými kartičkami nedalo obchodovať a aby sa nezneužívali.

 • Prvé sväté prijímanie

Budúcu nedeľu 8. júna pri sv. omši o 10.30 hod. pristúpia k 1. sv. prijímaniu deti ZŠ Kalinčiakova, Jelenia, Česká a Jeséniova. Pamätajme na prvoprijímajúcich vo svojich modlitbách.

Deťom, ktoré boli na  1. sv. prijímaní 25. mája, oznamujeme, že fotografie si môžu vyzdvihnúť tento štvrtok od 17. do 18.00 hod. na fare.

Pridané do rubriky farské oznamy

Blumental 2014 číslo 6

1.6.2014 redakcia časopisu

Ročník XXV Číslo 6 – Jún 2014
Časopis Blumentál - jún 2014

Pridané do rubriky blumentál