Archív časopisu Blumentál December, 2011

Farské oznamy 25. decembra 2011

25.12.2011 Branislav Čaniga
 • Liturgický kalendár

Nedeľa 25. 12. - slávnosť Narodenia Pána - Vianoce

Pondelok 26. 12. - sviatok sv. Štefana, prvého mučeníka

Utorok 27. 12. - sviatok sv. Jána, apoštola a evanjelistu

Streda 28. 12. - sviatok sv. Neviniatok, mučeníkov

Piatok 30. 12. - sviatok Sv. Rodiny Ježiša, Márie  a Jozefa

Sobota 31. 12. - sv. Silvestra I., pápeža., ľ. spom.

Nedeľa 1. 1. - slávnosť Bohorodičky Panny Márie - Nový rok

 • Vianočné sviatky

Na sviatok sv. Štefana 26. decembra budú sv. omše ako v nedeľu. To znamená, že večerná sv. omša o 18.00 hod. bude v maďarskom jazyku. V piatok 30. decembra  na sviatok Svätej Rodiny si manželia našej farnosti budú môcť pri sv. omšiach o 6.30 a 16.30 hod. obnoviť svoje manželské sľuby. Pri tejto obnove je potrebné, aby boli spoločne prítomní obaja manželia.

 • Farská vianočná ofera

Pri sv. omšiach dnes na sviatok Narodenia Pána bude vianočná farská ofera. Vopred vám ďakujeme za Vaše milodary.

 • Dobrá novina

Dnes sa po sv. omši o 10,30 predstavia so svojím programom koledníci Dobrej noviny. Záujemci, ktorí by chceli prijať koledníkov v svojích domovoch, nech sa zapíšu na zoznam  pri časopisoch. Koledovať sa bude v dňoch 27., 28. a 29. decembra v popoludňajších hodinách.

 • Jasličková pobožnosť

Pozývame deti a ich rodičov na jasličkovú pobožnosť, ktorá bude v našom kostole na sviatok sv. Štefana v pondelok 26.decembra o 15.30 hod.

l       Program na Silvestra

Posledný deň občianskeho roku oslávime v našom kostole takto: Ranné bohoslužby budú v sobotu 31. decembra v obvyklom čase. Ďakovná sv. omša bude o 16.00 hod. Po jej skončení bude koncoročná pobožnosť a slávnostné Te Deum. Všetci, ktorí sa v ten deň zúčastnia ďakovnej pobožnosti a spevu Te Deum laudamus môžu za zvyčajných podmienok získať úplné odpustky. Na rozhraní rokov 2011 / 2012 máme príležitosť stráviť hodinu adorácie pred Najsvätejšou sviatosťou, ktorá začne o 23.00 hod. a ukončí sa o polnoci eucharistickým požehnaním.

l       Program na Nový rok 2012

V nedeľu 1. januára 2012 je prikázaný sviatok Panny Márie Bohorodičky. Sv. omše budú ako v nedeľu. Večerná sv. omša o 18.00 hod. bude v maďarskom jazyku. Všetci, ktorí sa v ten deň zúčastnia na speve alebo recitovaní hymnu k Duchu Svätému Veni Creator Spiritus môžu za zvyčajných podmienok získať úplné odpustky.

 • Poďakovanie

Vyslovujeme úprimné „Pán Boh odmeň!” za milodar v  sume 50 € určený  pre program „adopcie na diaľku” v africkej Keni.

Pridané do rubriky farské oznamy

Farské oznamy 18. decembra 2011

17.12.2011 Branislav Čaniga
 • Liturgický kalendár

Nedeľa 25. 12. - slávnosť Narodenia Pána - Vianoce

 • Vianočná spoveď

Dnes spovedáme  od 7.00 do 12.30 hod. Cez týždeň budeme spovedať  od 5.45 do 8.00 hod. a popoludní od 15.00 do 19.00 hod., resp. podľa potreby aj dlhšie. Na Štedrý deň spovedáme len pri ranných sv. omšiach.

 • Betlehemské svetlo

Betlehemské svetlo bude k dispozícii v krstnej kaplnke od 22. 12. (štvrtok) po sv. omši o 16.30 hod.   do 16.00 hod. Štedrého dňa.

 • Štedrý deň

Na Štedrý deň v sobotu 24. 12. budú sv. omše v našom kostole o 5.45, 6.30 a 16.00 hod. Pri sv. omši z vigílie Narodenia Pána o 16.00 hod. požehnáme symboly Vianoc - jasličky.  Polnočnú sv. omšu začneme presne o 24.00 hod.

 • Vianočné sviatky

Na slávnosť Narodenia Pána  25. decembra a  taktiež 26. decembra  budú sv. omše ako v nedeľu. To znamená, že večerná sv. omša o 18.00 hod. bude v maďarskom jazyku.

 • Farská vianočná ofera

Pri sv. omšiach 25. decembra na sviatok Narodenia Pána bude vianočná farská ofera. Vopred vám ďakujeme za Vaše milodary.

 • Poďakovanie

Vyslovujeme úprimné „Pán Boh odmeň!” za milodary v hodnote 410 a 100 €, obetované v tomto týždni pre našu farnosť, ako aj za milodary v celkovej sume 70 € venované  programu „adopcie na diaľku” v africkej Keni.

 • Dobrá novina

Budúcu nedeľu - 25. decembra sa po sv. omši o 10,30 predstavia so svojím programom koledníci Dobrej noviny.

Záujemci, ktorí by chceli prijať koledníkov v svojích domovoch, nech sa zapíšu na papier  pri časopisoch. Koledovať sa bude v dňoch 27., 28., 29. decembra v popoludňajších hodinách.

 • Jasličková pobožnosť

Pozývame deti a ich rodičov na jasličkovú pobožnosť, ktorá bude v našom kostole na sviatok sv. Štefana v pondelok 26.decembra o 15.30 hod.

 • Farská knižnica

Farská knižnica sv. Kataríny oznamuje svojim čitateľom, že od 19. decembra 2011 do 10. januára 2012 bude mať vianočné prázdniny.

Tešíme sa na vás opäť v novom roku.

 • Oznam Charity Blumentál

Charita Blumentál oznamuje, že budúci týždeň a medzi sviatkami nebudú poradne charity  poskytovať svoje služby. V novom roku budú poskytovať služby v obvyklom zaužívanom čase. Doučovanie z angličtiny bude pokračovať  až od 17. januára 2012. Ďakujeme za pochopenie a trpezlivosť.

Pridané do rubriky farské oznamy

Farské oznamy 11. decembra 2011

11.12.2011 Branislav Čaniga
 • Liturgický kalendár

Pondelok 12.12. - Prebl. Panny Márie Guadalupskej, ľ. spom.

Utorok 13. 12. - sv. Lucie, panny a mučenice, spom.

Streda 14. 12. - sv. Jána z Kríža, kňaza a učiteľa Cirkvi, spom

 • Vianočné spovedanie

Od 15. decembra začíname spovedať pred vianočnými sviatkami:

vo všedné dni od 5.45 do 8.00 hod. a popoludní od 15.00 do 19.00 hod., resp. podľa potreby aj dlhšie a v nedeľu dopoludnia od 7.00 do 12.30 hod.

 • Latinské sv. omše

Od 1. decembra 2011 sme začali každý štvrtok o 18.00 hod. (s výnimkou veľkých sviatkov) sv. omše , resp. hlavné omšové časti, v reči latinskej. V latinskej sv. omši pokračujeme aj tento štvrtok  v rovnakom čase.

 • Poďakovanie

Vyslovujeme poďakovanie naším farníkom za milodary v tento týždeň v sume 2 x 50 € určené pre našu farnosť, ako aj za milodar v sume 30 € na program „adopcie na diaľku” v Keni.

 • Oznam pre deti a rodičov

V sobotu 17.12.2011 o 13.00 hod. pozývame deti na faru spoločne zdobiť vianočné medovníčky. Deti si môžu priniesť upečené medovníky.

Pridané do rubriky farské oznamy

Farské oznamy 4. decembra 2011

4.12.2011 Branislav Čaniga
 • Liturgický kalendár

Utorok 6. 12. - sv. Mikuláša, biskupa, ľ. spom.

Streda 7. 12. - sv. Ambróza, biskupa a učiteľa Cirkvi, spom.

Štvrtok 8. 12. - slávnosť Nepoškvrneného Počatia Panny Márie, prikázaný sviatok

Piatok 9. 12. - sv. Jána Didaka Cuauhtlatoatzina, ľ. spom.

 • Kňazská rekolekcia

Decembrová rekolekcia kňazov dekanátu Bratislava - Stred začne sv. omšou o 9.00 hod. v pondelok 5. decembra v kostole farnosti Vajnory.

 • Zápis intencií

Omšové úmysly na január 2012 sa budú zapisovať v krstnej kaplnke      v pondelok 5. decembra 2011 od 16.00 hod.

 • Lectio Divina

Pozývame Vás do Katedrály sv. Martina v stredu 7. decembra, kde sa uskutoční stretnutie nad Božím slovom (formou Lectio Divina) s pánom arcibiskupom Stanislavom Zvolenským, so začiatkom o 20.00 hod. Témou je Eliáš, prorok ako oheň z cyklu „Obnovme našu mravnosť”.

 • Zimné kántry

V stredu, piatok a sobotu tohto týždňa sú zimné kántrové dni. Ich obsahom je príchod Kristovho kráľovstva do rodín, duchovná obnova rodín a pokoj a spravodlivosť vo svete.

 • Prikázaný sviatok

Vo štvrtok 8. decembra slávime prikázaný sviatok Nepoškvrneného počatia Panny Márie. Sv. omše budú o 5.45, 6.30, 10.30, 16.30, 18.00 a 19.00 hod.

 • Návšteva chorých farníkov

Počas celého adventného obdobia je možnosť navštíviť chorých farníkov doma a vyslúžiť im sviatosti. Záujemcov je potrebné nahlásiť v kancelárii FÚ alebo v sakristii kostola.

 • Dobrá novina

Pozývame deti na vysielaciu sv. omšu s otcom arcibiskupom spojenú s vyslaním koledníkov. Sv. omša bude v sobotu 10.decembra o 15:00 vo farskom kostole Kráľovnej rodiny - Teplická. Od 13:00 bude program pre koledníkov v pastoračnom centre, príde aj dobrovoľník, ktorý bol v Afrike. Obetným darom budú detské omaľovanky určené pre deti v nemocniciach.

 • Oznam Charity Blumentál

Prosba: Ako sme už informovali, naša farnosť adoptovala v rámci „adopcie na diaľku” dievčatko Teresiu Wathanji z Kene. Každoročne posielame na jej účet prostredníctvom občianskeho združenia Dobrota sv. Alžbety sumu 540 eur na školné a ostatné potreby. V tomto roku nám na účte   pre ňu zostalo ešte  230 eur. Obraciame sa s prosbou na všetkých, ktorý sú ochotní na tento účel prispieť  a pomôcť tak získať chýbajúce prostriedky. Môžte tak urobiť zaslaním milodaru na účet, ktorého číslo nájdete na výveske charity v predsieni kostola, kde je aj podrobnejšia informácia a tiež je číslo uvedené  aj na internetovej stránke charity. Ako variabilný symbol treba uviesť číslo 115. Vopred veľká vďaka za vašu veľkorysosť a ochotu.

Ponuka: Opäť pripomíname, že Charita Blumentál rozšírila svoje služby o doučovanie žiakov ZŠ a študentov SŠ z anglického jazyka. Záujemcovia môžu využiť túto možnosť každý utorok od 16.30 do 18.oo hod.  Ako všetky služby Charity, aj táto služba je bezplatná.

 • Poďakovanie

Vyslovujeme poďakovanie za vaše milodary v sume 2087,42 € v jesennej zbierke na Slovenskú katolícku charitu. Pán Boh vás odmeň!

Taktiež chceme poďakovať naším farníčkam: p. Prokešovej za krásny adventný veniec a p. Vitekovej  za ručne vyšívané adventné oltárne prestieradlá.

Pridané do rubriky farské oznamy

Blumentál 2011 číslo 12

1.12.2011 redakcia časopisu

Ročník XXII Číslo 12 – December 2011
Časopis Blumentál december 2011

Pridané do rubriky blumentál