Archív pre rubriku ‘blumentál’

Farské oznamy 29.10.2023

28.10.2023

OZNAMY

29. októbra 2023

Liturgický kalendár

Nedeľa 29. 10. Tridsiata nedeľa v cezročnom období

Pondelok 30. 10. féria

Utorok 31. 10. féria

Streda 1. 11. Všetkých svätých, slávnosť

Štvrtok 2. 11. Spomienka na všetkých zosnulých veriacich

Piatok 3. 11. féria

Sobota 4. 11. Sv. Karola Boromejského, biskupa, spomienka

NEDEĽA 5. 11. Tridsiata prvá nedeľa v cezročnom období

    • Spovedať budeme vo štvrtok od 16:00 hod. a v piatok od 15:00 hod. V piatok od 15:00 sa bude konať adorácia s prvopiatkovou pobožnosťou. V sobotu po rannej omši sa uskutoční ružencová pobožnosť.

   • Prvopiatkový týžd

          • V stredu 1. 11. je prikázaný sviatok Všetkých svätých. V Blumentáli budú omše ako v nedeľu . Počas všetkých sa bude spovedať. 1.11. o 15.00 hod. sa pri hlavnom kríži na Ondrejskom cintoríne uskutoční Dušičková pobožnosť. V Katedrále sv. Martina bude sláviť slávnostnú svätú omšu bratislavský arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský o 18:00 hod.

 • Výnos zbierky na misie

  Zbierka na misie vyniesla 5220,- € . Veľké Pán Boh zaplať všetkým darcom.

  Prikázaný sviatok – Všetkých svätých

    • Sviečka za nenarodené deti

   • 2.11. sa v našom kostole bude konať dušičková pobožnosť po každej sv. Omši.

    Odpustky

    Úplné odpustky od 1. do 8. novembra možno získať raz denne len pre duše v očistci. Odpustkový skutok dňa 1.11. je návšteva kostola, Modlitba Pána a Vyznanie viery. Odpustkový skutok v dňoch od 1. 11. do 8. 11. je návšteva cintorína a modlitba za zosnulých. Treba splniť aj ďalšie podmienky: sv. spoveď, sv. prijímanie a modlitba na úmysel sv. Otca. Napokon je potrebná túžba vylúčiť akúkoľvek pripútanosť k hriechu, aj k všednému.

 • Spomienka na všetkých zosnulých veriacich

  Vo štvrtok 2.11. je liturgická spomienka na trpiacu Cirkev, teda na duše zomrelých, ktoré sa nachádzajú v očistci. Sväté omše budú v tento deň o 5:45, 6:30, 9:00, 12:00, 16:30 a 18:00.

  Fórum života po 21. krát organizuje Sviečku za nenarodené deti. Pozývame vás v čase okolo 2. novembra k modlitbe a k zapáleniu sviečky za nenarodené deti na cintorínoch alebo pri pamätníkoch nenarodeným deťom. V našom kostole budete môcť kampaň podporiť kúpou sviečky v stredu 1.11. Cena malej plastovej sú 2 eurá a sklenenej 5 eur. Aj tento krát je možné sviečku podporiť online na stránke www.sviecka.forumzivota.sk alebo zaslaním darcovskej SMS. Kúpou sviečky podporíte činnosť a projekty Fóra života. Viac informácií nájdete na spomínanej stránke www.sviecka.forumzivota.sk. Fórum života vyslovuje úprimné Pán Boh zaplať všetkým podporovateľom.

  Poďakovanie za milodary

  Úprimné Pán Boh odmeň vyslovujeme za milodary na kostol vo výške 500,- 153,- 33,- poslané na farský účet.

Pridané do rubriky blumentál

Farské oznamy 20. novembra 2022

18.11.2022

Liturgický kalendár

Nedeľa 20. 11. Tridsiata štvrtá nedeľa v cezročnom období

nášho Pána Ježiša KRISTA, KRÁĽA neba i zeme

Pondelok 21. 11. Obetovanie preblahoslavenej Panny Márie, spomienka

Utorok 22. 11. Sv. Cecílie, panny a mučenice, spomienka

Streda 23. 11. féria

Štvrtok 24. 11. Sv. Ondreja Dung-Laka, kňaza a spoločníkov mučeníkov, spomienka

Piatok 25. 11. féria

Sobota 26. 11. féria

Nedeľa 27. 11. Prvá adventná nedeľa

  Svätomartinská zbierka

  Svätomartinská zbierka vyniesla 5 245,-€. Pán Boh odmeň všetkým darcom.

Odpustky v nedeľu Krista Kráľa

V nedeľu Krista Kráľa je možné získať úplné odpustky účasťou na verejnom recitovaní modlitby Ježišu, Vykupiteľ ľudského pokolenia. Treba splniť aj obvyklé podmienky (spoveď; sv. prijímanie; modlitba na úmysel sv. otca; úmysel získať odpustky ; vylúčenie pripútanosti k hriechu).

Adventné obdobie a požehnanie adventných vencov

Od budúcej nedele začína adventné obdobie a tým aj nový liturgický rok. Na prvú adventnú nedeľu si môžete na sv. omše priniesť adventné vence, ktoré Vám požehnáme.

Zbierka na charitu

Na budúcu nedeľu bude zbierka na Charitu.

  • Úprimné Pán Boh odmeň vyslovujeme za milodar na kostol vo výške 2 x 100,- zaslané na účet farnosti.

 • Poďakovanie za milodary

Pridané do rubriky blumentál

Farské oznamy 10. júla 2022

9.7.2022

OZNAMY

10. la 2022

Liturgický kalendár

Nedeľa 10. 7. Pätnásta nedeľa v cezročnom období

Pondelok 11. 7. Sv. Benedikta, opáta, patróna Európy, sviatok

Utorok 12. 7. féria

Streda 13. 7. féria

Štvrtok 14. 7. féria

Piatok 15. 7. Sv. Bonaventúru, biskupa a učiteľa Cirkvi

Sobota 16. 7. Preblahoslavenej Panny Márie Karmelskej

Nedeľa 17. 7. Šestnásta nedeľa v cezročnom období

  • Tí ktorí túžia – v dospelom veku – prijať iniciačné sviatosti (krst, prvé sväté prijímanie alebo sviatosť birmovania), môžu sa nahlásiť na farskom úrade na Vazovovej 8 v čase úradných hodín. Príprava začne v septembri.

   Žiaci 8. a 9. ročníka základných škôl a študenti stredných škôl, ktorí sa chcú pripravovať na sviatosť birmovania, nech sa prihlásia na farskom úrade v úradných hodinách.

   Úprimné Pán Boh odmeň vyslovujeme za milodary na kostol 50,- a 15,- poslané na účet našej farnosti.

 • Prihlasovanie dospelých ku sviatostiam

  Sviatosť birmovania pre žiakov 8. a 9. ročníka

  Poďakovanie za milodary

Pridané do rubriky blumentál

Farské oznamy 5. júna 2022

4.6.2022

OZNAMY

5. júna 2022

Liturgický kalendár

Nedeľa 5. 6. Zoslanie Ducha Svätého, slávnosť

Pondelok 6. 6. Preblahoslavenej Panny Márie Matky Cirkvi, spomienka

Utorok 7. 6. féria

Streda 8. 6. féria

Štvrtok 9. 6. Nášho Pána Ježiša Krista, Najvyššieho a večného kňaza, sviatok

Piatok 10. 6. féria

Sobota 11. 6. Sv. Barnabáša, apoštola, spomienka

Nedeľa 12. 6. Najsvätejšej Trojice, slávnosť

  • Minulý týždeň sa pri zbierke na katolícke masmédiá vyzbieralo 3100 €, za vaše príspevky vyslovujeme úprimné Pán Boh odmeň.

   Dnešnou nedeľou Zoslania Ducha Svätého sa končí Veľkonočné obdobie a začína sa
   Obdobie cez rok, namiesto veľkonočnej modlitby Raduj sa nebies Kráľovná sa od pondelka opäť prednáša modlitba Anjel Pána.

 • Zbierka na katolícke masmédiá

  Obdobie cez rok

  • Od pondelka 6. júna budeme zapisovať úmysly na sv. omše na mesiace JÚL, AUGUST, SEPTEMBER. Zapísať je možno jednu svätú omšu za tri mesiace.

   Tí ktorí túžia – v dospelom veku – prijať iniciačné sviatosti (krst, prvé sväté prijímanie alebo sviatosť birmovania), môžu sa nahlásiť do konca júna na farskom úrade na Vazovovej 8 v čase úradných hodín. Príprava začne v septembri.

   V sobotu 11. júna o 9.30 h bude bratislavský arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský sláviť v Katedrále sv. Martina svätú omšu, počas ktorej vysvätí jedného kňaza a štyroch diakonov pre Bratislavskú arcidiecézu. Všetci sú srdečne pozvaní.

   V nedeľu 19. júna 2022 sa bude konať v Bratislave vonkajšia verejná slávnosť NAJSVÄTEJŠIEHO KRISTOVHO TELA A KRVI pozostávajúca z pontifikálnej svätej omše na Primaciálnom námestí začínajúcej o 10.30 h a následnej eucharistickej procesie k farskému kostolu sv. Jána z Mathy (Trojička) na Župnom námestí. Pozývame Vás zúčastniť sa tejto spoločnej slávnosti a tak vydať svedectvo živej viery v Ježiša Krista prítomného v Oltárnej sviatosti.

 • Zápis úmyslov svätých omší

  Prihlasovanie dospelých ku sviatostiam

  Kňazské a diakonské vysviacky:

  Verejná slávnosť NAJSVÄTEJŠIEHO KRISTOVHO TELA A KRVI

  • Úprimné Pán Boh odmeň vyslovujeme za milodary na kostol 50,- 33,- 30,- a 20,- poslané na účet našej farnosti v sume a 50,- 200,- a 500,-v hotovosti..

 • Poďakovanie za milodary

Pridané do rubriky blumentál

Mimoriadny oznam

24.11.2021

Mimoriadny oznam

Náš kostol bude otvorený

k osobnej modlitbe a adorácií:

vo všedné dni a v sobotu

11:30-12:30 a 16:00-17:00

a

v nedeľu

9:00-12:00 a 16:00-17:00.

 • Vstup do kostola bude z bočného vchodu z Radlinského ulice s respirátorom FFP2.

 • Katolícku tlač si môžete zakúpiť v čase, keď bude kostol otvorený.

 • Úmysly svätých omší budú odslúžené tak, ako boli nahlásené.

 • V nebezpečenstve smrti je samozrejme možné vyslúžiť sviatosti zomierajúcemu.

Pridané do rubriky blumentál

MIMORIADNY OZNAM

30.9.2020

Úrad verejného zdravotníctva SR uverejnil opatrenia, ktoré platia od 1. októbra 2020. Z nových pravidiel vyplýva, že na svätých omšiach môže byť najviac 50 ľudí.

Slovenskí biskupi udelili všeobecný dišpenz od povinnej účasti na nedeľných bohoslužbách.

Všetkých, ktorí patria do rizikových kategórií biskupi žiadajú, aby prenosy svätých omší sledovali z domu. Tých, ktorí do kostola prídu, prosíme o trpezlivosť, zvýšenú ohľaduplnosť a aj obetavosť, aby nedochádzalo k sporom, keď sa v kostole naplní daný počet 50 ľudí. Dôležité je dodržiavať všetky stanovené hygienické opatrenia.

Všetky pobožnosti pred a po sv. omšiach v Blumentáli sú dočasne prerušené!

Odkazy na celé znenie opatrení možno nájsť v nasledovnej správe na TKKBS:

https://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20200930063

Pridané do rubriky blumentál

Farské oznamy - 27. septembra 2020

27.9.2020

Nedeľa 27. 9. DVADSIATA ŠIESTA NEDEĽA V OBDOBÍ CEZ ROK

Pondelok 28. 9. féria

Utorok 29. 9. Sv. Michala, Gabriela a Rafaela, archanjelov, sviatok

Streda 30. 9. Sv. Hieronyma, kňaza a učiteľa Cirkvi, spomienka

Štvrtok 1. 10. Sv. Terézie od Dieťaťa Ježiša, panny a učiteľky Cirkvi, spomienka

Piatok 2. 10. Svätých anjelov strážcov, spomienka

Sobota 3. 10. féria

Nedeľa 4. 10. DVADSIATA SIEDMA NEDEĽA V OBDOBÍ CEZ ROK

b

Nastávajúci týždeň je prvopiatkový – sviatosť zmierenia budeme vysluhovať tak, ako býva u nás zvykom a tiež sa uskutočnia všetky obvyklé pobožnosti (prvopiatkové adorácie, korunka Božieho milosrdenstva v piatok o 15.00 a modlitba Fatimského ruženca v sobotu).

b

Úprimné Pán Boh zaplať za zbierku na Sv. Zem – Boží hrob, ktorá bola odložená z Veľkej noci. Vyzbieralo sa 2315,-€.

b

Na budúcu nedeľu 4. októbra sa uskutoční zbierka - Halier sv. Petra.

b

Diecézny katechetický úrad pozýva na seminár Metódy práce so Svätým písmom, ktorý sa uskutoční v sobotu 24. októbra dopoludnia od 9:00 do 12:00 hod v refektári kapucínskeho kláštora na Župnom nám. 10 v Bratislave. Na seminár je potrebné vopred sa prihlásiť cez e-mail bibliaprevsetkych@gmail.com . Seminár je určený pre tých, ktorí sa pripravujú na biblické súťaže (Biblická olympiáda, Biblia pre všetkých,) pre katechétov vo farnosti alebo animátorov spoločenstiev, ktorých náplňou je práca so Svätým písmom.

b

Počas mesiaca októbra sa budeme spoločne modliť posvätný ruženec. Vo všedný deň po sv. omši o 6.30 hod. sa predmodlievajú veriaci laici a po sv. omši 16.30 hod. sa veriaci modlia s kňazom; v sobotu po sv. omši o 6.30 hod. sa predmodlievajú veriaci laici a v sobotu po večernej sv. omši sa veriaci modlia s kňazom; v nedeľu je modlitba posvätného ruženca o 16.00 hod. s kňazom.

b

Hľadáme katechétu /tku na vyučovanie náboženstva od 1.1.2021 na pol úväzku na ZŠ. Prihlásiť sa môžete na farskom úrade.

b

Úprimné Pán Boh odmeň vyslovujeme za milodary na opravu fasády Blumentálskeho kostola v sume 33,- €, poslané na účet našej farnosti a 500,- a 100,- € darovaných v hotovosti.

Pridané do rubriky blumentál, farské oznamy

10.3.2020

M I M O R I A D N Y O Z N A M

S ľútosťou vám ozunamujeme, že po rozhodnutí krízového štábu Slovenskej republiky ohľadom šírenia vírusu COVID 19 a rozhodnutia Konferencie biskupov Slovenska nebudú sa sláviť žiadne sväté omše v našom Blumentálskom kostole do 23. marca 2020.

Náš kostol bude otvorený iba k súkromnej adorácii:

vo VŠEDNÉ DNI a v SOBOTU

od 11,30 do 12,30 hod.

a od 16,00 do 17,00 hod.

V NEDEĽU bude kostol otvorený

od 9,00 do 12,00 hod

a 16,00 do 17,00 hod.

Od 10. marca do 23. marca 2020 sa v kostole nespovedá.

Počas neslúženia svätých omší v kostole máte možnosť sledovať sväté omše v priamom prenose cez rádio LUMEN a TV LUX.

TV LUX vo všedné dni 7,00 12,00 a 19,00 hod.

v sobotu 7,00 hod.

v nedeľu 10,30 a 18,00 hod.

rádio LUMEN 8,30 a 18,00 hod.

Tieto sväté omše treba pozorne sledovať a prežívať v priamom prenose a platia vám tak, ako keby ste boli účastní na svätej omši v kostole, lebo je tu fyzická prekážka zúčastniť sa priamo svätej omše v kostole.

Katolícku tlač si môžete zakúpiť v čase, keď bude kostol otvorený.

Pridané do rubriky blumentál

Blumentál 2018 číslo 1

1.1.2018 redakcia časopisu

Ročník XXIX Číslo 1 – Vianoce 2017, Január 2018

Časopis Blumentál - január 2018

Pridané do rubriky blumentál