Archív pre rubriku ‘blumentál’

MIMORIADNY OZNAM

30.9.2020

Úrad verejného zdravotníctva SR uverejnil opatrenia, ktoré platia od 1. októbra 2020. Z nových pravidiel vyplýva, že na svätých omšiach môže byť najviac 50 ľudí.

Slovenskí biskupi udelili všeobecný dišpenz od povinnej účasti na nedeľných bohoslužbách.

Všetkých, ktorí patria do rizikových kategórií biskupi žiadajú, aby prenosy svätých omší sledovali z domu. Tých, ktorí do kostola prídu, prosíme o trpezlivosť, zvýšenú ohľaduplnosť a aj obetavosť, aby nedochádzalo k sporom, keď sa v kostole naplní daný počet 50 ľudí. Dôležité je dodržiavať všetky stanovené hygienické opatrenia.

Všetky pobožnosti pred a po sv. omšiach v Blumentáli sú dočasne prerušené!

Odkazy na celé znenie opatrení možno nájsť v nasledovnej správe na TKKBS:

https://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20200930063

Pridané do rubriky blumentál

Farské oznamy - 27. septembra 2020

27.9.2020

Nedeľa 27. 9. DVADSIATA ŠIESTA NEDEĽA V OBDOBÍ CEZ ROK

Pondelok 28. 9. féria

Utorok 29. 9. Sv. Michala, Gabriela a Rafaela, archanjelov, sviatok

Streda 30. 9. Sv. Hieronyma, kňaza a učiteľa Cirkvi, spomienka

Štvrtok 1. 10. Sv. Terézie od Dieťaťa Ježiša, panny a učiteľky Cirkvi, spomienka

Piatok 2. 10. Svätých anjelov strážcov, spomienka

Sobota 3. 10. féria

Nedeľa 4. 10. DVADSIATA SIEDMA NEDEĽA V OBDOBÍ CEZ ROK

b

Nastávajúci týždeň je prvopiatkový – sviatosť zmierenia budeme vysluhovať tak, ako býva u nás zvykom a tiež sa uskutočnia všetky obvyklé pobožnosti (prvopiatkové adorácie, korunka Božieho milosrdenstva v piatok o 15.00 a modlitba Fatimského ruženca v sobotu).

b

Úprimné Pán Boh zaplať za zbierku na Sv. Zem – Boží hrob, ktorá bola odložená z Veľkej noci. Vyzbieralo sa 2315,-€.

b

Na budúcu nedeľu 4. októbra sa uskutoční zbierka - Halier sv. Petra.

b

Diecézny katechetický úrad pozýva na seminár Metódy práce so Svätým písmom, ktorý sa uskutoční v sobotu 24. októbra dopoludnia od 9:00 do 12:00 hod v refektári kapucínskeho kláštora na Župnom nám. 10 v Bratislave. Na seminár je potrebné vopred sa prihlásiť cez e-mail bibliaprevsetkych@gmail.com . Seminár je určený pre tých, ktorí sa pripravujú na biblické súťaže (Biblická olympiáda, Biblia pre všetkých,) pre katechétov vo farnosti alebo animátorov spoločenstiev, ktorých náplňou je práca so Svätým písmom.

b

Počas mesiaca októbra sa budeme spoločne modliť posvätný ruženec. Vo všedný deň po sv. omši o 6.30 hod. sa predmodlievajú veriaci laici a po sv. omši 16.30 hod. sa veriaci modlia s kňazom; v sobotu po sv. omši o 6.30 hod. sa predmodlievajú veriaci laici a v sobotu po večernej sv. omši sa veriaci modlia s kňazom; v nedeľu je modlitba posvätného ruženca o 16.00 hod. s kňazom.

b

Hľadáme katechétu /tku na vyučovanie náboženstva od 1.1.2021 na pol úväzku na ZŠ. Prihlásiť sa môžete na farskom úrade.

b

Úprimné Pán Boh odmeň vyslovujeme za milodary na opravu fasády Blumentálskeho kostola v sume 33,- €, poslané na účet našej farnosti a 500,- a 100,- € darovaných v hotovosti.

Pridané do rubriky blumentál, farské oznamy

10.3.2020

M I M O R I A D N Y O Z N A M

S ľútosťou vám ozunamujeme, že po rozhodnutí krízového štábu Slovenskej republiky ohľadom šírenia vírusu COVID 19 a rozhodnutia Konferencie biskupov Slovenska nebudú sa sláviť žiadne sväté omše v našom Blumentálskom kostole do 23. marca 2020.

Náš kostol bude otvorený iba k súkromnej adorácii:

vo VŠEDNÉ DNI a v SOBOTU

od 11,30 do 12,30 hod.

a od 16,00 do 17,00 hod.

V NEDEĽU bude kostol otvorený

od 9,00 do 12,00 hod

a 16,00 do 17,00 hod.

Od 10. marca do 23. marca 2020 sa v kostole nespovedá.

Počas neslúženia svätých omší v kostole máte možnosť sledovať sväté omše v priamom prenose cez rádio LUMEN a TV LUX.

TV LUX vo všedné dni 7,00 12,00 a 19,00 hod.

v sobotu 7,00 hod.

v nedeľu 10,30 a 18,00 hod.

rádio LUMEN 8,30 a 18,00 hod.

Tieto sväté omše treba pozorne sledovať a prežívať v priamom prenose a platia vám tak, ako keby ste boli účastní na svätej omši v kostole, lebo je tu fyzická prekážka zúčastniť sa priamo svätej omše v kostole.

Katolícku tlač si môžete zakúpiť v čase, keď bude kostol otvorený.

Pridané do rubriky blumentál

Blumentál 2018 číslo 1

1.1.2018 redakcia časopisu

Ročník XXIX Číslo 1 – Vianoce 2017, Január 2018

Časopis Blumentál - január 2018

Pridané do rubriky blumentál

Blumentál 2017 číslo 12

1.12.2017 redakcia časopisu

Ročník XXVIII Číslo 12 –  december 2017

Časopis Blumentál - december 2017

Pridané do rubriky blumentál

Blumentál 2017 číslo 8

1.8.2017 redakcia časopisu

Ročník XXVIII Číslo 8 –  august 2017

Časopis Blumentál - august 2017

Pridané do rubriky blumentál

Blumentál 2017 číslo 7

1.7.2017 redakcia časopisu

Ročník XXVIII Číslo 7 –  júl 2017

Časopis Blumentál - júl 2017

Pridané do rubriky blumentál

Blumentál 2017 číslo 6

1.6.2017 redakcia časopisu

Ročník XXVIII Číslo 6 –  jún 2017

Časopis Blumentál - jún 2017

Pridané do rubriky blumentál

Blumentál 2017 číslo 5

1.5.2017 redakcia časopisu

Ročník XXVIII Číslo 5 –  máj 2017

Časopis Blumentál - máj 2017

Pridané do rubriky blumentál