Archív časopisu Blumentál Máj, 2022

Farské oznamy 29. máj 2022

28.5.2022

OZNAMY

29. mája 2022

Liturgický kalendár

Nedeľa 29. 5. Siedma Veľkonočná Nedeľa

Pondelok 30. 5. féria

Utorok 31. 5. féria

Streda 1. 6. Sv. Justína, mučeníka

Štvrtok 2. 6. féria

Piatok 3. 6. Sv. Karola Lwangu a spoločníkov, mučeníkov, spomienka

Sobota 4. 6. féria

Nedeľa 5. 6. Zoslanie Ducha Svätého,slávnosť

  • Dnes sa pri všetkých svätých omšiach koná zbierka na katolícke masmédiá, za vaše príspevky vyslovujeme úprimné Pán Boh odmeň.

   Nastávajúci týždeň je prvopiatkový, sviatosť zmierenia budeme vysluhovať vo štvrtok od 16:00 a v piatok od 15:00. Taktiež sa uskutočnia všetky obvyklé pobožnosti - prvopiatkové adorácie, korunka Božieho milosrdenstva v piatok o 15.00 hod. a modlitba Fatimského ruženca v sobotu.

   Pozývame na Vás na požehnanie detí, ktoré bude vysluhovať otec biskup Haľko v Dome Quo Vadis, v stredu 1.6. na Deň detí od od 14:00 - 15:00. Príďte sa stretnúť spolu a načerpať.

   Už tento pondelok 30. mája o 20.00 h sa bude konať talkshow s názvom “Adam, kde si?” Hostia: Mons. Jozef Haľko, Ľubica Čekovská. V divadle Teatro Colorato. Téma: Slovo a hudba v komunikácii. Viac informácii na sociálnych sieťach Bratislavskej arcidiecézy a webe: abuba.sk v časti – adamkdesi.

   V stredu 1. júna 2022 o 20.00 h sa bude v Katedrále sv. Martina konať modlitbové stretnutie spôsobom Lectio divina, ktoré bude viesť bratislavský arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský. Stretnutie má názov: Je dokonané (Jn 19,30) - Utrpenie v perspektíve lásky (Jn 13,1-20;19,16-37).

   Tento týždeň bola spustená do prevádzky kaviareň Martineum Café, pri Katedrále sv. Martina, Rudnayovo nám. č. 3. Otváracie hodiny sú každý deň od 10.00 do 20.00 h. V ponuke je káva, čaj, víno, zákusky a syrové výrobky v príjemnom prostredí mestských hradieb. Všetci ste srdečne vítaní.

 • Zbierka na katolícke masmédiá

  Prvopiatkový týždeň

  Požehnanie detí

  Pozvánka

  Lectio divina

  Oznam z Farnosti Bratislava - sv. Martina

  • Úprimné Pán Boh odmeň vyslovujeme za milodary na kostol dané v hotovosti v sume 200,- a 1000,-€.

 • Poďakovanie za milodary

Pridané do rubriky farské oznamy

Farské oznamy 22. máj 2022

21.5.2022

OZNAMY

22. mája 2022

Liturgický kalendár

Nedeľa 22. 5. ŠIESTA Veľkonočná Nedeľa

Pondelok 23. 5. féria

Utorok 24. 5. féria

Streda 25. 5. féria

Štvrtok 26. 5. Nanebovstúpenie Pána, slávnosť

Piatok 27. 5. féria

Sobota 28. 5. féria

Nedeľa 29. 5. SIEDMA Veľkonočná Nedeľa

  • Na slávnosť Nanebovstúpenia Pána budú sväté omše o 5:45, 6:30, 9:00, 12:00, 16:30, 19:00.

   Bratislavská arcidiecéza organizuje druhý diel talkshow s názvom “Adam, kde si?” Hostia: Mons. Jozef Haľko, Ľubica Čekovská. Moderuje: Pavol Smolík. U Františkánov v Teatro Colorato v pondelok 30. mája o 20.00. Téma:  Slovo a hudba v komunikácii. Cieľom tochto projektu je priblížiť vieru, vzťah s Bohom, dnešnému človeku. Viac informácii na sociálnych sieťach Bratislavskej arcidiecézy a webe: abuba.sk v časti - adamkdesi.

   Vo štvrtok 26. mája 2022 o 18.00 h bude v Katedrále sv. Martina sláviť pontifikálnu svätú omšu pri príležitosti slávnosti Nanebovstúpenia Pána bratislavský arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský. Ste srdečne pozvaní!

   Na budúcu nedeľu sa koná zbierka na katolícke masmédia.

   Úprimné Pán Boh odmeň vyslovujeme za milodary na kostol v sume 100,- 100,- zaslané na účet našej farnosti a v hotovosti 200,-€.

 • Slávnosť Nanebovstúpenia Pána

  Pozvánka

  Pontifikálna svätá omša

  Zbierka na katolícke masmédia

  Poďakovanie za milodary

Pridané do rubriky farské oznamy

Farské oznamy 15. máj 2022

14.5.2022

OZNAMY

15. mája 2022

Liturgický kalendár

Nedeľa 15. 5. PIATA Veľkonočná Nedeľa

Pondelok 16. 5. Sv. Jána Nepomuckého, kňaza a mučeníka, spomienka

Utorok 17. 5. féria

Streda 18. 5. féria

Štvrtok 19. 5. féria

Piatok 20. 5. féria

Sobota 21. 5. féria

Nedeľa 22. 5. ŠIESTA Veľkonočná Nedeľa

  • Ukončili sme prihlasovanie detí do letného tábora. Keďže sme už naplnili celú kapacitu zariadenia, príp. ďalší záujemcovia môžu byť evidovaní iba ako náhradníci..

   Poplatok za dieťa treba uhradiť v hotovosti v kancelárii charity na Vazovovej 8 a to: v stredu 18. mája 2022 od 15.30 do 17.30 hod. a vo štvrtok 19. 5. 2022 v rovnakom čase.

   Pri platení dostanete podrobnú písomnú informáciu a potrebné tlačivo. Prosíme, keby ste si pripravili platbu v presnej sume. Ďakujeme za pochopenie.

   Počas zbierky na seminár sa vyzbieralo 2420 €, za vaše príspevky vyslovujeme úprimné Pán Boh odmeň.

   Úprimné Pán Boh odmeň vyslovujeme za milodary na kostol v sume 500,- 60,- 50,- 12,- zaslané na účet našej farnosti a v hotovosti 200,-€.

 • Informácia pre rodičov

  Zbierka na seminár

  Poďakovanie za milodary

Pridané do rubriky farské oznamy

Farské oznamy 8. máj 2022

7.5.2022

OZNAMY

8. mája 2022

Liturgický kalendár

Nedeľa 8. 5. Štvrtá Veľkonočná Nedeľa

Pondelok 9. 5. féria

Utorok 10. 5. féria

Streda 11. 5. féria

Štvrtok 12. 5. féria

Piatok 13. 5. Preblahoslavenej Panny Márie Fatimskej, spomienka

Sobota 14. 5. Sv. Mateja, apoštola, sviatok

Nedeľa 15. 5. PIATA Veľkonočná Nedeľa

  • Dnes, pri všetkých sv. omšiach, je zbierka na kňazský seminár. Za vaše príspevky vyslovujeme úprimné Pán Boh odmeň.

   Združenie Zázračnej medaily podomovej kaplnky Panny Márie prijme na uvoľnené miesto jedného člena. Možnosť prihlásenia na t.č.: 0944 543 077 alebo v sakristii kostola.

   Na piatok 27. mája 2022 pripravuje charita pre seniorov púť do Šaštína. Zapisovať sa bude v pondelok 9. mája v kancelárii charity na Vazovovej 8. od 16.oo – 17.30 hod. Program a podrobnú informáciu dostanete písomne pri prihlasovaní. Poplatok je 3 €.

   Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta UK v Bratislave na Kapitulskej 26 obsadzuje miestovedúceho/vedúcej ekonomického oddelenia. Podmienkou je vysoká škola ekonomického smeru, nástup dohodou. Podrobnosti na webovej stránke fakulty www.frcth.uniba.sk .

   Duchovná obnova rozVEDENÍ k BOHU sa uskutoční 24. - 26. júna 2022 v Rodinkove v Belušských Slatinách. Je určená pre tých, ktorí po rozvode žijú v nových vzťahoch. Prihlásiť sa je možné cez prihlasovací formulár, ktorý je zverejnený na internetovej stránke Rodinkova v sekcii Kalendár podujatí. Na duchovnú obnovu je možné prísť s deťmi.

   Úprimné Pán Boh odmeň vyslovujeme za milodary na kostol v sume 200,- 60,- 50,- 50,- 50,- 20,- zaslané na účet našej farnosti a v hotovosti 500,-€

 • Zbierka na seminár

  Podomová kaplnka Panny Márie

  Oznam pre seniorov

  Oznam z RKCMBF UK

  Duchovná obnova

  Poďakovanie za milodary

Pridané do rubriky farské oznamy

Farské oznamy 1. máj 2022

1.5.2022

OZNAMY

1. mája 2022

Liturgický kalendár

Nedeľa 1. 5. Tretia Veľkonočná Nedeľa

Pondelok 2. 5. Sv. Atanáza, biskupa a učiteľa Cirkvi, spomienka

Utorok 3. 5. Sv. Filipa a Jakuba, Apoštolov, sviatok

Streda 4. 5. Sv. Floriána, mučeníka

Štvrtok 5. 5. féria

Piatok 6. 5. féria

Sobota 7. 5. féria

Nedeľa 8. 5. ŠTVRTÁ Veľkonočná Nedeľa

  • Nastávajúci týždeň je prvopiatkový, sviatosť zmierenia budeme vysluhovať vo štvrtok od 16:00 a v piatok od 15:00. Taktiež sa uskutočnia všetky obvyklé pobožnosti - prvopiatkové adorácie, korunka Božieho milosrdenstva v piatok o 15.00 hod. a modlitba Fatimského ruženca v sobotu.

   Komisia pre mládež Bratislavskej arcidiecézy pozýva mladých na festival s názvom ClipTime: NA CESTÁCH, ktorý sa uskutoční počas víkendu 20. - 22. mája v Marianke. Pripravené sú zaujímavé workshopy a diskusie, hudba aj čas na tvorenie spoločenstva. Stretnutia sa zúčastnia aj naši otcovia biskupi. Prihlásiť sa je možné do 8. mája na webe cliptime.sk alebo na sociálnych sieťach ClipTimu, kde nájdete aj podrobnejšie informácie.

   Ako sme už oznámili, sú k dispozícii prihlášky do letného tábora detí, podrobnú informáciu nájdete vo výveske pred kostolom a na internetovej stránke www.charitablumental.sk

   Na piatok 27. mája 2022 pripravuje charita pre seniorov púť do Šaštína. Prihlasovať sa bude v pondelok 9. mája v kancelárii charity na Vazovovej 8. od 16.oo – 17.30 hod. Podrobnosti nájdete na plagátiku vo výveske charity pred kostolom.

   Na budúcu nedeľu bude zbierka na kňazský seminár.

 • Prvopiatkový týždeň

  Cliptime

  Oznam pre rodičov

  Oznam pre seniorov

  Zbierka na seminár

  • Združenie Zázračnej medaily podomovej kaplnky Panny Márie prijme na uvoľnené miesto jedného člena. Možnosť prihlásenia na t.č.: 0944 543 077 alebo v sakristii kostola.

   Vo štvrtok 5. mája – máme v našej farnosti celodennú výročnú poklonu. Najsvätejšia sviatosť Oltárna bude vyložená po rannej sv. omši a poklonu ukončíme pobožnosťou a eucharistickým požehnaním o 16.15 h. pred večernou sv. Omšou.

   Rádio Lumen organizuje pre svojich poslucháčov púť na Starých Horách. Viac informácií na plagáte.

   V stredu 4. mája 2022 o 20.00 h sa bude v Katedrále sv. Martina konať modlitbové stretnutie spôsobom Lectio divina, ktoré bude viesť bratislavský arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský. Stretnutie má názov: Striehnime na spravodlivého, lebo je nám na ťarchu (Múd 2,12) - Utrpenie spravodlivého (Múd 2,10-24) .

 • Podomová kaplnka Panny Márie

  Celodenná poklona

  Púť

  Lectio divina

Pridané do rubriky farské oznamy