Archív časopisu Blumentál November, 2022

Farské oznamy 27. november 2022

26.11.2022

OZNAMY

27. novembra 2022

Liturgický kalendár

Nedeľa 27. 11. Prvá adventná nedeľa

Pondelok 28. 11. féria

Utorok 29. 11. féria

Streda 30. 11. Sv. Ondreja, apoštola, sviatok

Štvrtok 1. 12. féria

Piatok 2. 12. féria

Sobota 3. 12. Sv. Františka Xaverského, kňaza, spomienka

Nedeľa 4. 12. Druhá adventná nedeľa

 • Zbierka na charitu

 • Následky vojny na Ukrajine a kríza degradujú dôstojný život obyvateľov zasiahnutých území ako i okolitých štátov. Potvrdzujú to aj najnovšie dáta o vzrastajúcom počte Slovákov, ktorí sú pod hranicou chudoby. Ak máte túžbu podporiť ľudí v núdzi, môžete prispieť do Zbierky na charitu. Konať sa bude v kostoloch 27. novembra 2022. Online darovanie nájdete na www.charitaba.sk . Bratislavská arcidiecézna charita vopred ďakuje za prejavenú solidaritu.

 • Prvopiatkový týždeň

   Nastávajúci týždeň je prvopiatkový – sviatosť zmierenia budeme vysluhovať tak, ako býva u nás zvykom a tiež sa uskutočnia všetky obvyklé pobožnosti (prvopiatkové adorácie a korunka Božieho milosrdenstva o 15.00). Prvopiatková sv. spoveď už môže byť vianočná.

Nahlasovanie chorých ku sviatostiam

Do 11.12.2022, prosíme nahlásiť v sakristii alebo v kancelárii farského úradu veriacich, ktorí túžia pred vianočnými sviatkami prijať sviatosti a nemôžu kvôli pokročilému veku alebo chorobe prísť do kostola.

Pozvánka pre miništrantov

Spoločenstvo TYMIAN pripravuje pre miništrantov adventné online stretnutia (AMOS), v rámci ktorých odznejú adventné príbehy, modlitby a súťažné otázky s možnosťou zaujímavých výhier. Stretnutie sa uskutočnia v adventné nedele a stredy o 19.30. Viac informácií nájdete na webovej stránke bit.ly/ministranti-sk.

Oznam Maltézskej pomoci

Maltézska pomoc Slovensko Vás v dňoch 25. novembra až 23. decembra srdečne pozýva na charitatívny punč na vianočné trhy na Hviezdoslavovom námestí v Bratislave. Návštevníci sa môžu ponúknuť vianočným punčom či koláčikmi a podľa svojho zváženia dobrovoľným príspevkom podporiť aj prebiehajúcu zbierku. Celý výťažok poputuje na podporu projektov Maltézskej pomoci, ako je rozvoz stravy pre opustených a odkázaných seniorov v Bratislave či pomoc hendikepovaným, utečencom a mnohým ďalším. Počas celého trvania trhov budú dobrovoľníci Maltézskej pomoci zároveň poskytovať teplé nápoje a občerstvenie pre ľudí v núdzi a ľudí bez domova. Bližšie detaily o Maltézskom punči nájdete na webstránke www.orderofmalta.sk . Na všetkých sa veľmi tešíme a vyslovujeme srdečné Pán Boh zaplať.

Pozvánka - Úsmev ako dar

Srdečne vás pozývame sledovať Večer odpustenia a zmierenia už túto nedeľu 27. novembra 2022 o 19.00. Odpúšťanie v manželstve! Tejto téme sa bude niesť jeden z ďalších večerov, ktorý si pre vás pripravil Úsmev ako dar v spolupráci známych osobností, odborníkov a mladých ľudí s rôznymi príbehmi prepojenými odborným pohľadom na odpúšťanie a záverečné požehnanie udelí J. E. Jozef Haľko. Máte sa na čo tešiť a my sa tešíme na vás! S láskou a Úsmevom ako dar. Viac na www.77x.sk a na plagáte.

  • Úprimné Pán Boh odmeň vyslovujeme za milodar na kostol vo výške 500,- 255,- 100,- 33,- zaslané na účet farnosti a v hotovosti 200,- €

 • Poďakovanie za milodary

Pridané do rubriky farské oznamy

Farské oznamy 20. novembra 2022

18.11.2022

Liturgický kalendár

Nedeľa 20. 11. Tridsiata štvrtá nedeľa v cezročnom období

nášho Pána Ježiša KRISTA, KRÁĽA neba i zeme

Pondelok 21. 11. Obetovanie preblahoslavenej Panny Márie, spomienka

Utorok 22. 11. Sv. Cecílie, panny a mučenice, spomienka

Streda 23. 11. féria

Štvrtok 24. 11. Sv. Ondreja Dung-Laka, kňaza a spoločníkov mučeníkov, spomienka

Piatok 25. 11. féria

Sobota 26. 11. féria

Nedeľa 27. 11. Prvá adventná nedeľa

  Svätomartinská zbierka

  Svätomartinská zbierka vyniesla 5 245,-€. Pán Boh odmeň všetkým darcom.

Odpustky v nedeľu Krista Kráľa

V nedeľu Krista Kráľa je možné získať úplné odpustky účasťou na verejnom recitovaní modlitby Ježišu, Vykupiteľ ľudského pokolenia. Treba splniť aj obvyklé podmienky (spoveď; sv. prijímanie; modlitba na úmysel sv. otca; úmysel získať odpustky ; vylúčenie pripútanosti k hriechu).

Adventné obdobie a požehnanie adventných vencov

Od budúcej nedele začína adventné obdobie a tým aj nový liturgický rok. Na prvú adventnú nedeľu si môžete na sv. omše priniesť adventné vence, ktoré Vám požehnáme.

Zbierka na charitu

Na budúcu nedeľu bude zbierka na Charitu.

  • Úprimné Pán Boh odmeň vyslovujeme za milodar na kostol vo výške 2 x 100,- zaslané na účet farnosti.

 • Poďakovanie za milodary

Pridané do rubriky farské oznamy

Farské oznamy 20. novembra 2022

18.11.2022

Liturgický kalendár

Nedeľa 20. 11. Tridsiata štvrtá nedeľa v cezročnom období

nášho Pána Ježiša KRISTA, KRÁĽA neba i zeme

Pondelok 21. 11. Obetovanie preblahoslavenej Panny Márie, spomienka

Utorok 22. 11. Sv. Cecílie, panny a mučenice, spomienka

Streda 23. 11. féria

Štvrtok 24. 11. Sv. Ondreja Dung-Laka, kňaza a spoločníkov mučeníkov, spomienka

Piatok 25. 11. féria

Sobota 26. 11. féria

Nedeľa 27. 11. Prvá adventná nedeľa

  Svätomartinská zbierka

  Svätomartinská zbierka vyniesla 5 245,-€. Pán Boh odmeň všetkým darcom.

Odpustky v nedeľu Krista Kráľa

V nedeľu Krista Kráľa je možné získať úplné odpustky účasťou na verejnom recitovaní modlitby Ježišu, Vykupiteľ ľudského pokolenia. Treba splniť aj obvyklé podmienky (spoveď; sv. prijímanie; modlitba na úmysel sv. otca; úmysel získať odpustky ; vylúčenie pripútanosti k hriechu).

Adventné obdobie a požehnanie adventných vencov

Od budúcej nedele začína adventné obdobie a tým aj nový liturgický rok. Na prvú adventnú nedeľu si môžete na sv. omše priniesť adventné vence, ktoré Vám požehnáme.

Zbierka na charitu

Na budúcu nedeľu bude zbierka na Charitu.

  • Úprimné Pán Boh odmeň vyslovujeme za milodar na kostol vo výške 2 x 100,- zaslané na účet farnosti.

 • Poďakovanie za milodary

Pridané do rubriky farské oznamy

Farské oznamy 13. novembra 2022

11.11.2022

Liturgický kalendár

Nedeľa 13. 11. Tridsiata tretia nedeľa v cezročnom období

Pondelok 14. 11. féria

Utorok 15. 11. féria

Streda 16. 11. féria

Štvrtok 17. 11. Sv. Alžbety Uhorskej, rehoľníčky, spomienka

Piatok 18. 11. féria

Sobota 19. 11. féria

Nedeľa 20. 11. Tridsiata štvrtá nedeľa v cezročnom období

nášho Pána Ježiša KRISTA, KRÁĽA neba i zeme

  Svätomartinská zbierka

  V nedeľu 13. 11. 2022 bude na omšiach Svätomartinská zbierka. Výťažok sa použije na nákup nového mamografu pre Onkol. ústav sv. Alžbety v Bratislave a polohovacích postelí pre Nemocnicu Milosrdných bratov v Bratislave.

Štátny sviatok 17. novembra

Počas štátneho sviatku 17. 11. prvá ranná omša (5:45 hod.) nebude.

Odpustky v nedeľa Krista Kráľa

Na budúcu nedeľu Krista Kráľa je možné získať úplné odpustky účasťou na verejnom recitovaní modlitby Ježišu, Vykupiteľ ľudského pokolenia. Treba splniť aj obvyklé podmienky (spoveď; sv. prijímanie; modlitba na úmysel sv. otca; úmysel získať odpustky ; vylúčenie pripútanosti k hriechu).

Diecézny svetový deň mládeže

V nedeľu 20. 11. bude diecézny svetový deň mládeže. Pozývame mladých do Katedrály sv. Martina v Bratislave, kde bude o 10:30 hod. o. arcib. Mons. Stanislav Zvolenský sláviť sv. omšu pre všetkých mladých.

Červená streda/podujatie Skúšaní vo viere

Nadácia ACN - Pomoc trpiacej Cirkvi pozýva k prejavu solidarity s trpiacimi kresťanmi v rámci celosvetovej iniciatívy Červená streda, ktorá sa uskutoční v stredu, 23. 11. Zapojiť sa dá modlitbou a tiež spôsobmi, uvedenými na stránke www.cervenastreda.sk .

V Katedrále sv. Martina bude 19. 11 o 17.30 sprievodné podujatie k Červenej strede so svätou omšou aj hudobným vystúpením s názvom Skúšaní vo viere. Hosťom večera bude Mons. Jules Boutros, biskup z Libanonu. Všetci ste srdečne pozvaní. Info na plagáte.

  • Úprimné Pán Boh odmeň vyslovujeme za milodar na kostol vo výške 60,-; 51,-; 50,-; 20,- a 20,- zaslané na účet farnosti a 500,- a 50,- € v hotovosti.

 • Poďakovanie za milodary

Pridané do rubriky farské oznamy