Archív časopisu Blumentál Apríl, 2022

Farské oznamy 24. apríl 2022

23.4.2022

OZNAMY

24. apríla 2022

Liturgický kalendár

Nedeľa 24. 4. Druhá Veľkonočná Nedeľa

Pondelok 25. 4. Sv. Marka, Evanjelistu, sviatok

Utorok 26. 4. Matky Dobrej Rady

Streda 27. 4. féria

Štvrtok 28. 4. féria

Piatok 29. 4. Sv. Kataríny Sienskej, panny a učiteľky Cirkvi, patrónky Európy

Sobota 30. 4. féria

Nedeľa 1. 5. Tretia Veľkonočná Nedeľa

  • V pondelok 25.4.2022 sa po svätej omši o 17:30 v blumentálskom kostole uskutoční stretnutie rodičov birmovancov.

   V utorok 26.4.2022, si v našej farnosti pripomenieme sviatok Matky Dobrej rady, ktorej milostivý obraz uchovávame v našom chráme. Z tejto príležitosti sa uskutoční aj svätá omša, ktorú budú celebrovať kňazi – rodáci z farnosti Blumentál. Svätá omša bude o 16:30 hod.

   Drahí bratia a sestry, chceme vám poďakovať za pomoc ľuďom, ktorí utekajú pred vojnou na Ukrajine. Vážime si vašu obetavosť a ochotu. S radosťou vnímame veľké množstvo dobra, ktoré v tejto skúške prejavujete. Na Nedeľu Božieho milosrdenstva vás chceme povzbudiť, aby ste v konkrétnych prejavoch milosrdenstva voči našim bratom a sestrám vytrvali. Nenechajte sa nikým znechutiť, ani pomýliť. Boh nehľadí ako človek, nesúdi podľa logiky mocných tohto sveta, ale zhliada na úbohých a počuje hlas strápených. Ani my nestraťme súcit s trpiacimi a nezatvorme si pred nimi svoje srdcia. Pomáhajme naďalej, a to nielen materiálne, ale aj ľudsky, záujmom, prihovorením sa, prijatím utečencov do našich spoločenstiev. Buďme naozaj milosrdní ako je milosrdný náš Nebeský Otec. K tomu vám žehnajú a denne sa za vás modlia biskupi Slovenska.

   Komisia pre mládež Bratislavskej arcidiecézy pozýva mladých na festival s názvom ClipTime: NA CESTÁCH, ktorý sa uskutoční počas víkendu 20. - 22. mája v Marianke. Pripravené sú zaujímavé workshopy a diskusie, hudba aj čas na tvorenie spoločenstva. Stretnutia sa zúčastnia aj naši otcovia biskupi. Prihlásiť sa je možné do 8. mája na webe cliptime.sk alebo na sociálnych sieťach ClipTimu, kde nájdete aj podrobnejšie informácie.

   Pozývame deti aj s animátormi a katechétmi, príp. rodičmi na Púť detí do Marianky, ktorá sa uskutoční v sobotu 28.5.2022. Témou púte bude: Panna Mária - Kráľovná pokoja. Bližšie informácie o púti na stránke: https://erko.sk/putdeti/ a na plagáte (odkaz na stiahnutie).

   Ako sme už informovali, v termíne od 23. – 30. júla 2022, pripravuje Charita Blumentál pre deti týždenný letný tábor v rekreačnom zariadení Pružina-Priedhorie. Od pondelka 25. apríla 2022 sú v čakárni farského úradu k dispozícii prihlášky, vyzdvihnúť si ich môžete počas úradných hodín a tiež si ich môžete stiahnuť aj internetovej stránky charity www.charitablumental.sk. Vyplnenú prihlášku treba odovzdať v kancelárii farského úradu najneskôr do 10. mája 2022. Ďalšie informácie poskytneme po ukončení prihlasovania.

   Úprimné Pán Boh odmeň vyslovujeme za milodary na kostol v sume 1000,- 777,- 100,- 33,- zaslané na účet našej farnosti. A v hotovosti 2000,- €. Počas zbierky na Boží hrob sa vyzbieralo 1795,- € a farskej zbierky 1620,- €. Nech Pán odmení vašu štedrosť.

 • Stretnutie rodičov birmovancov

  Matka Dobrej rady

  Oznam KBS

  Cliptime

  Púť detí do Marianky

  Letný tábor

  Poďakovanie za milodary

Pridané do rubriky farské oznamy

Farské oznamy 17. apríl 2022

20.4.2022

OZNAMY

17. apríla 2022

Liturgický kalendár

Nedeľa 17. 4. Veľkonočná Nedeľa

Pondelok 11. 4. Pondelok vo veľkonočnej oktáve

Utorok 12. 4. Utorok vo veľkonočnej oktáve

Streda 13. 4. Streda vo veľkonočnej oktáve

Štvrtok 14. 4. Štvrtok vo veľkonočnej oktáve

Piatok 15. 4. Piatok vo veľkonočnej oktáve

Sobota 16. 4. Sobota vo veľkonočnej oktáve

Nedeľa 17. 4. Druhá Veľkonočná Nedeľa (Božieho Milosrdenstva)

  • Pozývame Vás na „Koncert pre Ukrajinu“, ktorý sa bude konať v utorok 19. 4. 2022 o 19:00 hod. v  Katedrále sv. Martina v Bratislave. Koncert je gestom spolupatričnosti s ľuďmi utekajúcimi pred hrôzami vojny. Výťažok z koncertu bude prostredníctvom Bratislavskej  arcidiecéznej charity použitý na zabezpečenie pomoci pre Ukrajincov ubytovaných v Bratislave.  Na koncerte odznejú  diela sakrálnej hudby v podaní interpretov: Vladimír Chmelo - barytón (Metropolitná opera New York, SK/CZ), Nao Higano - soprán (Japonsko/CZ ), Žofia Bendíková - organ (SK)

 • Koncert pre Ukrajinu

  • Dnes sa po svätých omšiach uskutoční pravidelná farská zbierka. Za vaše milodary úprimne ďakujeme.

 • Farská zbierka

  • Sväté omše počas Veľkonočného pondelka budú o 6:00, 7:30, 9:00, 10:30, 12:00 a 16:30 hod. Pripomíname, že veľkonočný pondelok nie je prikázaný sviatok.

   Úprimné Pán Boh odmeň vyslovujeme za milodary na kostol v sume 200,- 50,- 60,- zaslané na účet našej farnosti.

 • Veľkonočný pondelok

  Poďakovanie za milodary

Pridané do rubriky farské oznamy

Veľkonočné oznamy

9.4.2022

Veľkonočné oznamy farnosti Blumentál 2022

Veľkonočné trojdnie

14.4.2022

Zelený štvrtok: 16:30 - Pamiatka Pánovej večere (sv. omša obetovaná za živých a zosnulých kňazov, ktorí pochádzajú z farnosti a ktorí pôsobili v našej farnosti)

18:00 - Pamiatka Pánovej večere (sv. omša obetovaná za kňazské povolania), po jej skončení do 21:00 hod. tichá adorácia

15.4.2022

Veľký piatok: 7:00 - Krížová cesta v MARIANKE (p. farár)

7:30 - Ranné chvály a Posvätné čítanie

8:15 - Krížová cesta v kostole Blumentál

15:00 - Veľkopiatočné obrady

17:30 - Veľkopiatočné obrady po ich skončení do 21:00 Poklona pri Božom hrobe

16.4.2022

Biela sobota: 7:30 - Ranné chvály a Posvätné čítanie

8:00 - 19:30 - poklona pri Božom hrobe

19:30 - Veľkonočná vigília

17.4.2022

Veľkonočná nedeľa: sväté omše ako každú nedeľu v roku:

6:00, 7:30, 9:00, 10:30, 12:00, 16:30, 18:00 (maďarská) a 19:00.

18.4.2022

Veľkonočný pondelok: sväté omše:

6:00, 7:30, 9:00, 10:30, 12:00 a 16:30

Prikázaný sviatok je iba Veľkonočná nedeľa.

Veľkonočné vysluhovanie sviatosti zmierenia

Povzbudzujeme Vás k veľkonočnej svätej spovedi, ale upozorňujeme tých, ktorí žijú s partnerom bez sviatosti manželstva, že majú prekážku pristupovať k sviatosti Zmierenia a k Eucharistii. To platí takisto i pre civilne sobášených a rozvedených, ktorí nemajú povolenie od biskupa pristupovať k sviatostiam. Ak máte v tomto nejasnosti príďte sa po svätých omšiach poradiť s kňazom, ako danú situáciu riešiť. Radi Vám pomôžeme. Prosíme Vás, aby ste pri sviatosti zmierenia nepoužívali mobilný telefón ako záznamník hriechov z ktorého ich čítate, lebo sú aplikácie ktoré rozpoznávajú a zaznamenávajú hlas a hrozí zverejnenie na sociálnych sieťach, a teda prezradenie spovedného tajomstva.

Veľkonočné spovedanie je od soboty 9.4.2022 do stredy 13.4.2022:

sobota: 9.4.2022 6.00 – 7.30, 11:00 – 12:30, 15.30 – 18.00.

Kvetná nedeľa: 10.4.2022 6.00 počas sv. omší do 13:00, 15:30 – 20:00.

Dni svätého týždňa:

pondelok: 11.4.2022: 5:30 – 7:30, 11:30 – 12:30, 15.30 – 18.00.

utorok: 12.4.2022: 5:30 – 7:30, 11:30 – 12:30, 15.30 – 18.00.

streda: 13.4.2022: 5:30 – 7:30, 11:30 – 12:30, 15.30 – 18.00.

Na Zelený štvrtok a Veľký piatok spovedáme už len v súrnych prípadoch.

Na Bielu sobotu, Veľkonočnú nedeľu a Veľkonočný pondelok nespovedáme.

 • Pomazanie chorých

V sobotu 9.4.2022 o 12:00 bude mimoriadna svätá omša, pri ktorej sa bude vysluhovať sviatosť pomazania chorých. Chorý, ktorý chce prijať túto sviatosť, má pred jej udelením prijať svätú spoveď, preto budeme spovedať od 11:00. Sviatosť pomazania chorých môže prijať iba ten veriaci, ktorému sa zhoršil zdravotný stav pre vážnu chorobu, vysoký vek, alebo je pred vážnou operáciou. Túto sviatosť možno prijať len raz do roka, pokiaľ sa v rámci roka vážne nezhorší zdravotný stav chorého.

 • Veľký piatok

Veľký piatok je dňom prísneho pôstu. V tento deň nie je možné nahradzovať zdržiavanie sa mäsitého pokrmu iným skutkom pokánia. Postiť sa, znamená najesť sa raz do sýta a dva krát menej. Na Bielu sobotu je už len dobrovoľný pôst.

 • Zbierka pri Božom hrobe

Na Veľký piatok a na Bielu sobotu je zbierka pri Božom hrobe, ktorá sa posiela na udržiavanie kresťanských pamiatok vo Svätej zemi. Za vaše milodary vyslovujeme úprimné Pán Boh odmeň.

 • Požehnanie veľkonočných jedál

Podľa starobylého zvyku sa na Veľkonočnú nedeľu požehnávajú pokrmy. Veľkonočné pokrmy, ktoré sú v rodinách symbolom veľkonočného agapé, požehnáme pri svätých omšiach dopoludnia.

 • Farská zbierka

Na Veľkonočnú nedeľu po svätých omšiach sa uskutoční pravidelná farská zbierka. Za vaše milodary úprimne ďakujeme.

Pridané do rubriky farské oznamy

Farské oznamy 10. apríl 2022

9.4.2022

OZNAMY

10. apríla 2022

Liturgický kalendár

Nedeľa 10. 4. PALMOVÁ (KVETNÁ) NEDEĽA

Pondelok 11. 4. Pondelok svätého týždňa

Utorok 12. 4. Utorok svätého týždňa

Streda 13. 4. Streda svätého týždňa

Štvrtok 14. 4. Štvrtok Pánovej večere

Piatok 15. 4. Piatok utrpenia Pána

Sobota 16. 4. Svätá Sobota

Nedeľa 17. 4. Veľkonočná Nedeľa Pánovho Zmŕtvychvstania

  • Počas zbierky na pomoc prenasledovaným kresťanom a vojnovým utečencom sa vyzbieralo 5235 €, za vaše milodary vyslovujeme úprimné Pán Boh odmeň.

   Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta UK v Bratislave na Kapitulskej 26 obsadzuje miesto vedúceho/vedúcej ekonomického oddelenia. Podmienkou je vysoká škola ekonomického smeru, nástup dohodou. Podrobnosti na webovej stránke fakulty www.frcth.uniba.sk . Takisto hľadá upratovačku na celý úväzok s nástupom od mája.

 • Zbierka na pomoc vojnovým utečencom

  Prosba z RKCMBF UK

  • Všetky potrebné informácie o spovedaní počas Svätého týždňa, svätých omší a iných podujatí nájdete vo Veľkonočných oznamoch vzadu na stolíkoch ako aj na internetovej stránke a na výveske kostola.

 • Veľkonočné oznamy

  • Veľký piatok je dňom prísneho pôstu. V tento deň nie je možné nahradzovať zdržiavanie sa mäsitého pokrmu iným skutkom pokánia. Postiť sa, znamená najesť sa raz do sýta a dva krát menej. Na Bielu sobotu je už len dobrovoľný pôst.

 • Veľký piatok

  • Na Veľký piatok a na Bielu sobotu je zbierka pri Božom hrobe, ktorá sa posiela na udržiavanie kresťanských pamiatok vo Svätej zemi. Za vaše milodary vyslovujeme úprimné Pán Boh odmeň.

 • Zbierka pri Božom hrobe

  1. Podľa starobylého zvyku sa na Veľkonočnú nedeľu požehnávajú pokrmy. Veľkonočné pokrmy, ktoré sú v rodinách symbolom veľkonočného agapé, požehnáme pri svätých omšiach dopoludnia.

   Na Veľkonočnú nedeľu po svätých omšiach sa uskutoční pravidelná farská zbierka. Za vaše milodary úprimne ďakujeme.

 • Požehnanie veľkonočných jedál

  Farská zbierka

  Poďakovanie za milodary

Úprimné Pán Boh odmeň vyslovujeme za milodary na kostol v sume 50,- 33,-zaslané na účet našej farnosti.

Pridané do rubriky farské oznamy

Farské oznamy 3. apríl 2022

6.4.2022

OZNAMY

3. apríla 2022

Liturgický kalendár

Nedeľa 3. 4. PIATA PÔSTNA NEDEĽA

Pondelok 4. 4. féria

Utorok 5. 4. féria

Streda 6. 4. féria

Štvrtok 7. 4. féria

Piatok 8. 4. féria

Sobota 9. 4. féria

Nedeľa 10. 4. PALMOVÁ (KVETNÁ) NEDEĽA

  • Dnes je zbierka na pomoc prenasledovaným kresťanom a vojnovým utečencom. Zbierka bude použitá na pomoc obetiam vojnového konfliktu na Ukrajine.

   V stredu 6. apríla 2022 o 20.00 h sa bude v Katedrále sv. Martina konať modlitbové stretnutie spôsobom Lectio divina, ktoré bude viesť bratislavský arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský. Stretnutie má názov: Jeho rany vás uzdravili (1Pt 2,24) - Zástupné utrpenie v perspektíve odčinenia zla (Iz 53,1-13).

   Bratislavská arcidiecéza organizuje talkshow s názvom “Adam, kde si?” Bude to večer otázok a odpovedí. Hostia: Mons. Stanislav Zvolenský, Božidara Turzonovová a Štefan Bučko. Moderuje: Pavol Smolík. U Františkánov v Teatre Colorato vo štvrtok 7. apríla o 20.00. Viac informácii na sociálnych sieťach Bratislavskej arcidiecézy.

 • Zbierka na pomoc vojnovým utečencom

  Lectio divina

  Pozvánka

  • V Pôstnom období pozývame veriacich k účasti na modlitbe Krížovej cesty, ktorú budú viesť naši otcovia biskupi, vždy v piatky o 20.00 hod. v Katedrále sv. Martina.

 • Pobožnosti krížovej cesty s otcami biskupmi

  Pobožnosť Krížovej cesty

  V pôstnom období konáme pobožnosť Krížovej cesty každý piatok o 17.15 hod. a v nedeľu o 15.45 hod.

  • Tí, ktorí túžia prijať sviatosti pred Veľkou nocou a nie je im možné pre chorobu a vysoký vek prísť do kostola, nech ich nahlásia v sakristii v priebehu tohto týždňa.

   • V piatok 8.4. ráno od 5:30 do 7:30, od 11:30 do 12:30 a od 15:30 – 18:00.

   • v sobotu 9.4 ráno od 6:30-7:30 od 11:00 do 12:30 a od 16:00 – 18:00

   • v nedeľu 10.4 doobeda počas všetkých sv. omší a poobede od 15:30 - 20:00.

  • Od piatku 8.4.2022 začína Veľkonočné spovedanie. Vždy budú spovedať viacerí kňazi.

 • Návšteva chorých pred Veľkou nocou

  Veľkonočné vysluhovanie sviatosti zmierenia

 • Pomazanie chorých

   V sobotu 9.4.2022 o 12:00 bude mimoriadna svätá omša, pri ktorej sa bude vysluhovať sviatosť pomazania chorých. Chorý, ktorý chce prijať túto sviatosť, má pred jej udelením prijať svätú spoveď, preto budeme spovedať od 11:00. Sviatosť pomazania chorých môže prijať iba ten veriaci, ktorému sa zhoršil zdravotný stav pre vážnu chorobu, vysoký vek, alebo je pred vážnou operáciou. Túto sviatosť možno prijať len raz do roka, pokiaľ sa v rámci roka vážne nezhorší zdravotný stav chorého.

  • Budúca nedeľa 10.4.2022 je Kvetná nedeľa. Začína Veľký týždeň. Spomienku na Pánov vstup do Jeruzalema oslávime požehnaním ratolestí pri každej sv. omši. Ratolesti na požehnanie si treba priniesť z domu.

 • Kvetná nedeľa

  Poďakovanie za milodary

Úprimné Pán Boh odmeň vyslovujeme za milodary na kostol v sume 200,- 30,- 20,- 20,- zaslané na účet našej farnosti. A v hotovosti 200,- €.

Pridané do rubriky farské oznamy