Archív časopisu Blumentál August, 2014

Farské oznamy 31. augusta 2014

31.8.2014
 • Liturgický kalendár

Streda, 3.9. - sv. Gregora, pápeža a učiteľa Cirkvi, spom.

 • Príprava na jubilejný Rok Sedembolestnej Panny Márie

V rámci duchovnej prípravy na jubilejnú oslavu Sedembolestnej Panny Márie bude v piatok 5. septembra o 16.30   hlavným celebrantom sv. omše a kazateľom  ThLic. Peter Mášik, správca farnosti Sedembolestnej Panny Márie v Bratislave - Petržalke a profesor dogmatickej teológie na CMBF UK. Témou bude šiesta  bolesť Panny Márie: „Snímanie Ježiša z kríža”. Sv. omši bude predchádzať Ruženec a pobožnosť k Sedembolestnej so začiatkom o 15.45. Všetkých Vás srdečne pozývame.

 • Púť do Šaštína

Pozývame všetkých mladých, najmä birmovancov, členov stretiek a spoločenstiev na duchovný program v Šaštíne. Jeho súčasťou je pešia púť z Marianky do Šaštína, diecézne stretnutie Cliptime a celoslovenský večerný program 7BOLESTNÁ. Registrácia za zvýhodnených podmienok prebieha do 31. augusta, uzatvorí sa 7. septembra. Viac informácií nájdete na webe: bazilika.sk,cliptime.sk, mladezba.sk.

 • Omšový poriadok vškolskom roku

Po skončení letných prázdnin opäť pokračujeme od 1. septembra vo večerných sv. omšiach v pracovné dni aj o 18.00 hod. Štvrtkové  sv. omše o 18.00 sa budú sláviť v reči latinskej.

 • Zápis omšových úmyslov

Omšové úmysly na mesiac október  sa budú zapisovať v krstnej kaplnke v utorok  2. septembra od 16.00 hod.

 • Prvopiatkový týždeň

Prvý štvrtok v mesiaci  4. 9.  je dňom modlitieb za duchovné povolania.

Na prvý piatok v mesiaci  5. 9. budeme spovedať  ako obvykle.

Na prvú sobotu 6. 9.  bude po skončení druhej rannej sv. omše nasledovať modlitba fatimského sv. ruženca.

 • Príprava dospelých ku sviatostiam

Aj tento rok začíname prípravu na prijatie sviatostí pre dospelých. Tí, ktorí by mali záujem o prijatie krstu, prípadne svätého prijímania a sviatosti birmovania, môžu sa prihlásiť v kancelárii farského úradu počas úradných hodín do konca septembra.

 • Príprava na sviatosť birmovania

Žiaci 9. roč. ZŠ a starší, ktorí majú záujem prijať  sviatosť birmovania v našej farnosti, sa môžu prihlásiť do konca septembra v kancelárii Farského úradu počas úradných hodín.

 • Lectio divina

Počas školského roka 2014/2015 bude náš o. arcibiskup pokračovať v modlitbových stretnutiach nad Svätým písmom každú prvú stredu v mesiaci o 20.00 hod. v Katedrále sv. Martina v Bratislave. Začínajúci cyklus lectio divina má názov “Hovoriť o Bohu obrazmi zo sveta” a bude sa venovať desiatim podobenstvám Pána Ježiša. Prvé stretnutie sa uskutoční už túto stredu 3. septembra 2014 o 20.00 hod. v Katedrále. Pod názvom “Účinné počúvanie” sa bude venovať podobenstvu o rozsievačovi.

 • Cyklovýlet

Pozývame malé i veľké deti, ich kamarátov a rodičov na bicyklový výlet do slovensko-rakúskeho pohraničia. Stretneme sa v nedeľu 7.septembra o 14,30 hod pred budovou fary - Vazovova 8. Treba  si vziať helmu, jedlo a pitie. Návrat je až vo večerných hodinách.

 • Farská knižnica

Farská knižnica svätej Kataríny začne od utorka 2. septembra opäť poskytovať svoje služby v utorok, stredu a štvrtok v nezmenenom čase. Tešíme sa na našich stálych aj nových návštevníkov.

 • Veni Sancte

Budúcu nedeľu 7. septembra pri spievaných sv. omšiach budeme modlitbou Veni Sancte vyprosovať, aby dary Ducha Svätého sprevádzali našich žiakov, študentov a pedagógov aj  v novom šk. roku.

Pridané do rubriky farské oznamy

Farské oznamy 24. augusta 2014

24.8.2014
 • Liturgický kalendár

Pondelok, 25.8. - sv. Ľudovíta, ľ.s.; sv. Jozefa de Calasanz, kňaza, ľ.s.

Streda, 27.8. - sv. Moniky, spom.

Štvrtok, 28.8. - sv. Augustína, biskupa a učiteľa Cirkvi, spom.

Piatok, 29. 8. - Mučenícka smrť sv. Jána Krstiteľa, spom.

 • Poďakovanie

Vyslovujeme úprimné Pán Boh odmeň! za individuálne milodary v sume 200, 100, 50, 40 a 20- €, obetované pre našu farnosť v tomto týždni.

 • Príprava na jubilejný Rok Sedembolestnej Panny Márie

V rámci duchovnej prípraveyna jubilejnú oslavu Sedembolestnej Panny Márie bude v piatok 29. augusta o 16.30   hlavným celebrantom sv. omše a kazateľom  rektor kostola sv. Ladislava ThDr. Michal Vivoda, ktorý pravidelne publikuje aj v našom farskom  časopise. Budeme uvažovať  nad  piatou  bolesťou Panny Márie: „Mária - svedok Ježišovho ukrižovania a smrti”. Sv. omši bude predchádzať Ruženec a pobožnosť k Sedembolestnej so začiatkom o 15.45. Všetkých Vás srdečne pozývame.

 • Púť do Šaštína

Ako sme už avízovali, v pondelok 15. septembra 2014 Vás pozývame na celonárodnú jubilejnú púť k Panne Márii Sedembolestnej do Šaštína. Prihlásiť sa treba v kancelárii farského úradu na Vazovovej 8 v tomto týždni v pondelok až štvrtok (čiže od 25. do  28. augusta) počas úradných hodín, a to v čase od 9.00 - 11.00 hod. a popoludní od 14.30 do 16.30 hod. Poplatok je 2 €. Podrobnú písomnú informáciu dostanete pri prihlasovaní.  Nech aj účasť nás - blumentálskych pútnikov je prejavom našej úprimnej úcty k hlavnej nebeskej patrónke nášho národa.

 • Oznam Charity Blumentál

V nedeľu 7. septembra 2014 pozývame záujemcov z radov seniorov, ale  aj iných vekových kategórií do SNG na výstavu „Dve krajiny. Obraz Slovenska: 19. storočie vs. súčasnosť.” Zraz je o 15.oo hod. pred Esterházyho palácom, Nám. Ľudovíta Štúra 4.

Pridané do rubriky farské oznamy

Farské oznamy 17. augusta 2014

17.8.2014
 • Liturgický kalendár

Utorok,  19. 8. - sv. Jána Eudes, kňaza, ľ.s.

Streda, 20. 8. - sv. Bernarda, opáta a učiteľa Cirkvi, spom.

Štvrtok, 21. 8. - sv. Pia X., pápeža, spom.

Piatok, 22. 8. - Panny Márie Kráľovnej, spom.

Sobota, 23.8. - sv. Ruženy Limskej, ľ.sp.

 • Patrocínium - farské hody

V nadväznosti na sviatok Nanebovzatia Panny Márie naša farnosť dnes slávi hody - patrocínium nášho chrámu, keďže náš kostol je zasvätený  tajomstvu Nanebovzatia. Po sv. omšiach sa dnešnú nedeľu koná hodová ofera. Za Vaše milodary Vám vopred vyslovujeme Pán Boh odmeň!.

 • Príprava na jubilejný Rok Sedembolestnej Panny Márie

Aj v tomto týždni pokračujeme v duchovnej príprave na jubilejnú oslavu Sedembolestnej Panny Márie. V piatok 22. augusta o 16.30   bude hlavným celebrantom sv. omše a kazateľom  dekan Teologickej fakulty Dr. Vladimír Thurzo. Budeme uvažovať nad  štvrtou bolesťou Panny Márie „Stretnutie s Ježišom na Krížovej ceste”. Sv. omši bude predchádzať Ruženec a pobožnosť k Sedembolestnej so začiatkom o 15.45. Všetkých Vás srdečne pozývame.

 • Týždeň modlitieb za mier a zmierenie

Konferencia biskupov Slovenska nás pozýva k účasti na modlitbách za mier vo svete  a zmierenie medzi národmi,  zvlášť za krajiny, kde eskaluje násilie a prenasledovanie kresťanov, ktoré nadobúda charakter genocídy. Text vyhlásenia KBS je priložený k oznamom a nájdete ho aj na výveske pred kostolom.  V piatok 22. augusta na zakončenie týždňa modlitieb za mier vo svete a zmierenie medzi národmi budú naši otcovi biskupi slúžiť sv. omšu v Katedrále sv. Martina v Bratislave o 17.00 hod. Pozývame všetkých zjednotiť sa s našimi otcami biskupmi v modlitbe za bratov a sestry, trpiacich vojnou, nepokojmi a prenasledovaním.

Pridané do rubriky farské oznamy

Farské oznamy 10. augusta 2014

9.8.2014

 • Liturgický kalendár

Pondelok, 11.8.: sv. Kláry, panny, spom.

Utorok, 12.8.: sv. Jany Františky de Chantal, rehoľníčky, ľ.spom.

Streda, 13.8.: sv. Ponciána, pápeža a Hypolita, kňaza,mučeníkov, ľ.sp.

Štvrtok, 14.8.: sv. Maximiliána Kolbeho, kňaza a mučeníka, spom.

Piatok, 15.8.: slávnosť Nanebovzatia Panny Márie, prikázaný sviatok

Sobota, 16.8.: sv. Štefana Uhorského, ľ.sp.

 • Prikázaný sviatok Nanebovzatia Panny Márie

V piatok 15. augusta oslávime prikázaný sviatok Nanebovzatia Panny Márie. Sv. omše budú: dopoludnia o 5.45, 6.30 a 10.30 hod. a popoludní o 16.30, 18.00 a 19.00 hod.

Keďže náš kostol je zasvätený Nanebovzatiu Panny Márie,  pri tejto príležitosti budeme mať možnosť získať úplné odpustky. Podmienky na získanie týchto odpustkov sú: sv. spoveď (môže byť vykonaná aj niekoľko dní pred týmto sviatkom), sv. prijímanie a modlitba na úmysel sv. Otca. Navyše je potrebné sa v kostole ešte pomodliť Otče náš a Verím v Boha.

Aj v piatok 15. augusta pokračujeme v príprave na jubilejný sviatok Sedembolestnej Panny Márie. Pri sv. omši o 16.30 budeme uvažovať nad treťou bolesťou Panny Márie „Hľadanie strateného dieťaťa Ježiša”. Sv. omši bude predchádzať mariánska pobožnosť o 15.45.

 • Patrocínium - farské hody

V súvislosti s blížiacim sa sviatkom Nanebovzatia Panny Márie naša farnosť budúcu nedeľu 17. augusta bude sláviť hody - patrocínium nášho chrámu, keďže náš kostol je zasvätený  tajomstvu Nanebovzatia Panny Márie. Slávnostná sv. omša bude o 9.00 hod. Po sv. omšiach sa budúcu nedeľu bude konať hodová ofera. Za Vaše milodary Vám vopred vyslovujeme Pán Boh odmeň!.

 • Výlet do Karpát

Pozývame mladých (od 15 rokov) na jednodňový výlet do Karpát (Kukla alebo Veľká homoľa) v sobotu 16.8.2014. Stretneme sa o 9.00 hod. na fare. Predpokladaný príchod je o 19.00 hod. Treba si zobrať jedlo a pitie na celý deň a turistickú obuv.

Pridané do rubriky farské oznamy

Farské oznamy 3. augusta 2014

8.8.2014

 • Liturgický kalendár

Pondelok, 4.8.: sv. Jána Márie Vianneyho, kňaza, spom.

Utorok, 5.8: Výročie posviacky Hl. mariánskej baziliky v Ríme, ľ.spom.

Streda, 6. 8.: sviatok Premenenia Pána

Piatok, 8.8.: sv. Dominika, kňaza, spom.

Sobota, 9.8.: sv. Terézie Benedikty z Kríža (Edity Steinovej), panny a mučenice, patrónky Európy, sviatok

 • Zápis omšových úmyslov

Omšové úmysly na mesiac september  sa budú zapisovať v krstnej kaplnke v pondelok 4. augusta od 16.00 hod.

 • Príprava na jubilejný Rok Sedembolestnej Panny Márie

Aj v tomto týždni pokračujeme v duchovnej príprave na jubilejnú oslavu Sedembolestnej Panny Márie, patrónky nášho národa v rámci siedmych piatkov predchádzajúcich 15. septembru. V piatok 8. augusta o 16.30   bude hlavným celebrantom sv. omše a kazateľom dómsky farár a prodekan Teologickej fakulty Mons. Jozef Jančovič. Budeme uvažovať nad  druhou bolesťou Panny Márie „Útek do Egypta”. Sv. omši bude predchádzať Ruženec a pobožnosť k Sedembolestnej so začiatkom o 15.45. Všetkých Vás srdečne pozývame.

Zároveň Vás vopred informujeme, že na celonárodnú púť do Šaštína na sviatok Sedembolestnej pripravujeme spoločnú účasť aj z našej farnosti. Viac konkrétnych informácií Vám poskytneme onedlho.

 • Modlitby za duchovné povolania

Na prvý štvrtok v mesiaci   7. 8. sa budeme modliť za kňazské a rehoľné povolania.

 • Časopis Blumentál

Vyšlo augustového číslo nášho farského časopisu. Vašej pozornosti odporúčame rozhovor s novým dp. kaplánom Stanislavom Čúzym.

 • Poďakovanie

Vyslovujeme úprimné  Pán Boh odmeň! za Vaše príspevky v minulotýždňovej zbierke v sume 2.351 Eur. Aj vďaka nim sme mohli náklady na výmenu farskej strešnej krytiny v sume 19.459 Eur uhradiť naraz a v plnej miere. Taktiež zo srdca  ďakujeme za milodary v celkovej sume 135,- € pre našu farnosť a dar v sume 250 Eur, ktorý našej farnosti a kostolu venovali členovia blumentálskeho Ružencového bratstva.

 • Farská knižnica

Farská knižnica bude v auguste z dôvodu prázdnin zatvorená. Tešíme sa na vás opäť v septembri.

Pridané do rubriky farské oznamy

Blumental 2014 číslo 8

1.8.2014 redakcia časopisu

Ročník XXV Číslo 8 – August 2014

Časopis Blumentál - august 2014

Pridané do rubriky blumentál