Archív časopisu Blumentál Február, 2024

Farské oznamy 25.2.2024

24.2.2024

OZNAMY 25. februára 2024

a

Liturgický kalendár

Nedeľa       25.2. DRUHÁ PôSTNA NEDEĽA

Pondelok    26. 2. féria

Utorok        27. 2. féria

Streda        28. 2. féria

Štvrtok       29. 2.féria

Piatok         1. 3. féria

Sobota        2. 3. féria

Nedeľa        3.3. TRETIA PôSTNA NEDEĽA

a

Poďakovanie za zbierku na charitu

Minulú nedeľu bola zbierka na charitu, ktorá činila 5135,- Eur. Za vaše milodary vyslovujeme úprimné Pán Boh odmeň.

a

Prvopiatkový týždeň

Nastávajúci týždeň je prvopiatkový - sviatosť zmierenia budeme vysluhovať tak, ako býva u nás zvykom a tiež sa uskutočnia všetky obvyklé pobožnosti (prvopiatkové adorácie, korunka Božieho milosrdenstva v piatok o 15.00 hodine aj modlitba Fatimského ruženca v sobotu).

a

Pobožnosť Krížovej cesty

V pôstnom období  konáme v našom kostole pobožnosť  Krížovej cesty každý piatok o 17.15 hod. a v nedeľu o 15.45 hod. Dnes v nedeľu sa budú modliť krížovú cestu matky.

a

Oznamy  Charity Blumentál

-         Charita Blumentál splnila aj pre  rok 2024  podmienky pre poskytnutie 2 % z dane zo mzdy za rok 2023. Ak ste sa ešte nerozhodli komu venujete svoje 2 %, môžete podporiť práve Občianske združenie Charita Blumentál a tak nám pomôcť zabezpečiť všetky plánované akcie a aktivity.

-         Oznam pre rodičov

Aj počas tohoročných prázdnin pripravujeme pre deti týždenný letný tábor, a to v rekreačnom zariadení  Roľníckeho družstva Látky Polianky, v termíne  od 27. júla do 3. augusta 2024.

a

Poďakovanie za milodary

Úprimné Pán Boh odmeň vyslovujeme za milodary na kostol vo výške 2x100,- poslané na farský účet a   50,- € v hotovosti.

Pridané do rubriky farské oznamy

Farské oznamy 18.2.2024

17.2.2024

FARSKÉ OZNAMY 18. februára 2024

a

Liturgický kalendár

Nedeľa       18.2. PRVÁ PôSTNA NEDEĽA

Pondelok    19. 2. féria

Utorok        20. 2. féria

Streda         21. 2. féria (kántry)

Štvrtok       22. 2. KATEDRA SV. PETRA, APOŠTOLA, sviatok

Piatok        23. 2. sv. Polykarpa, biskupa a mučeníka, spomienka (kántry)

Sobota        24. 2. féria (kántry)

Nedeľa       25.2.  DRUHÁ PôSTNA NEDEĽA

a

ZBIERKA NA CHARITU

Dnešnú nedeľu 18.2. 2024 sa koná zbierka na charitu. Za Vaše milodary vopred vyslovujeme úprimné Pán Boh odmeň.

Službu bratislavskej arcidiecéznej charity a pomoc núdznym v Bratislavskej arcidiecéze môžete podporiť  aj zaslaním finančného príspevku na transparentný účet verejnej Zbierky pre núdznych SK9109000000005208777794. Online podporu Bratislavskej arcidiecéznej charity a jej služby nájdete na www.charitaba.sk a jej sociálnych sieťach. Ďakujeme.

a

Pobožnosť Krížovej cesty

V pôstnom období  konáme v našom kostole pobožnosť  Krížovej cesty každý piatok o 17.15 hod. a v nedeľu o 15.45 hod.

a

Oznamy  Charity Blumentál

-         Charita Blumentál splnila aj pre  rok 2024  podmienky pre poskytnutie 2 % z dane zo mzdy za rok 2023. Ak ste sa ešte nerozhodli komu venujete svoje 2 %, môžete podporiť práve Občianske združenie Charita Blumentál a tak nám pomôcť zabezpečiť všetky plánované akcie a aktivity.

-         Oznam pre rodičov

Aj počas tohoročných prázdnin pripravujeme pre deti týždenný letný tábor, a to v rekreačnom zariadení  Roľníckeho družstva Látky Polianky, v termíne  od 27. júla do 3. augusta 2024.

a

Poďakovanie za milodary

Úprimné Pán Boh odmeň vyslovujeme za milodary na kostol vo výške 100,- 55,- poslané na farský účet a   200,- € v hotovosti.

Pridané do rubriky farské oznamy

Farské oznamy 11.2.2024

10.2.2024

FARSKÉ OZNAMY 11. februára 2024

a

Liturgický kalendár

Nedeľa       11.2. ŠIESTA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Pondelok    12. 2. féria

Utorok        13. 2. féria

Streda         14. 2. POPOLCOVÁ STREDA

Štvrtok       15. 2. féria

Piatok         16. 2. féria

Sobota        17. 2. féria

Nedeľa       18.2. PRVÁ PÔSTNA NEDEĽA

a

Popolcová streda

Popolcová streda je dňom pokánia v celej Cirkvi, zahŕňa prísny pôst a zdržovanie sa mäsitého pokrmu. Zdržovanie sa mäsitého pokrmu viaže každého od 14 roku života a v tento deň ho nie je dovolené nahradiť iným skutkom pokánia. Prísny pôst viaže každého od 18 do 60 roku života a znamená, že raz do dňa je dovolené sa najesť dosýta a dvakrát menej. Sväté omše v našom kostole budú o 5.45, 6.30, 9.00 školská, 12.00, 16.30 a 18.00.

a

Pobožnosť Krížovej cesty

V pôstnom období  konáme v našom kostole pobožnosť  Krížovej cesty každý piatok o 17.15 hod. a v nedeľu o 15.45 hod.

a

ZBIERKA NA CHARITU

Budúcu nedeľu sa bude konať zbierka na charitu. Za Vaše milodary vopred vyslovujeme úprimné Pán Boh odmeň.

Službu bratislavskej arcidiecéznej charity a pomoc núdznym v Bratislavskej arcidiecéze môžete podporiť  aj zaslaním finančného príspevku na transparentný účet verejnej Zbierky pre núdznych SK9109000000005208777794. Online podporu Bratislavskej arcidiecéznej charity a jej služby nájdete na www.charitaba.sk a jej sociálnych sieťach. Ďakujeme.

a

SVÄTÁ OMŠA - SVETOVÝ DEŇ CHORÝCH

Pri príležitosti Svetového dňa chorých bude otec arcibiskup sláviť v pondelok 12. februára 2024 o 18.00 svätú omšu v rehoľnom Kostole sv. Alžbety v Bratislave. Srdečne pozývame na túto svätú omšu, k modlitbe za chorých a k vďačnosti za všetkých, čo sa o chorých s láskou starajú.

a

Popolcová streda v katedrále

Mons. Stanislav Zvolenský bude na Popolcovú stredu o 18.00 sláviť sv. omšu v Katedrále sv. Martina.

a

Krížová cesta v katedrále

V Pôstnom období budú naši otcovia biskupi každý piatok o 19.00 hod. v Katedrále sv. Martina viesť pobožnosť modlitby Krížovej cesty.

a

POZVÁNKA - UMELECKÝ VEČER

V rámci roka kresťanskej kultúry a Národného týždňa manželstva vás pozývame na umelecký večer ÁNO? - sólo pre dvoch.

Manželia Ivana a Pavol Dankovci vystúpia v  komornom tanečnom divadle o krehkosti manželstva a speváčka a hudobníčka SKYVA predstaví svoj nový album Z EXILU. Predstavenie sa uskutoční v divadle Teatro Colorato - v sobotu 17. februára o 19.00. Viac informácií aj o vstupenkách nájdete na stránke www.colorato.sk.

a

Poďakovanie za milodary

Úprimné Pán Boh odmeň vyslovujeme za milodary na kostol vo výške  200,- € v hotovosti.

Pridané do rubriky farské oznamy

Farské oznamy 4.2. 2024

3.2.2024

FARSKÉ OZNAMY 4. februára 2024

A

Liturgický kalendár

A

Nedeľa 4.2. PIATA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Pondelok 5. 2. sv. Agáty, panny a mučenice, spomienka

Utorok 6. 2. sv. Pavla Mikiho a spoločníkov, mučeníkov, spomienka

Streda 7. 2. féria

Štvrtok 8. 2. féria

Piatok 9. 2. féria

Sobota 10. 2. sv. Školastiky, panny, spomienka

Nedeľa 11.2. ŠIESTA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

A

LECTIO DIVINA

V stredu 7. februára 2024 o 19.00 sa bude v Katedrále sv. Martina konať modlitbové stretnutie spôsobom Lectio divina, ktoré bude viesť bratislavský arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský. Stretnutie má názov: Sami pre nebeské kráľovstvo (porov. Mt 19,12) - O celibáte pre Božie kráľovstvo (Mt 19,10-12).

A

Deň otvorených dverí CSOŠE

Cirkevná stredná odborná škola elektrotechnická Pier Giorgia Frassatiho v Bratislave vás pozýva na Deň otvorených dverí, ktorý sa bude konať v stredu 7. februára 2024 od 8:00 do 14:00. Adresa školy je Vazovova 12.(viac info na nástenke a na webovej stránke www.csose.sk)

A

Poďakovanie za milodary

Úprimné Pán Boh odmeň vyslovujeme za milodary na kostol vo výške 2x 100,- 65,- 50,- 20,- poslané na farský účet a 100,- € v hotovosti.

Pridané do rubriky farské oznamy