Archív časopisu Blumentál Júl, 2015

Farské oznamy 26. júla 2015

25.7.2015

 • Liturgický kalendár

Pondelok, 27.7.: sv. Gorazda  a spoločníkov, spom.

Streda, 29. 7.:  sv. Marty, spom.

Štvrtok, 30. 7.:  sv. Petra Chryzológa, biskupa a učiteľa Cirkvi, ľ. spom.

Piatok, 31.7:  sv. Ignáca z Loyoly, kňaza, spom.

Sobota, 1. 8.: sv. Alfonza Márie de Liguori, biskupa a učiteľa Cirkvi

 • Porciunkula

V nedeľu 2. augusta  možno vo farských, katedrálnych a františkánskych kostoloch získať úplné tzv. porciunkulové odpustky. Okrem obvyklých podmienok  je k získaniu odpustkov potrebná nábožná návšteva kostola spojená s Modlitbou Pána (Otče náš) a Vyznaním viery (Verím v Boha).

 • Farská knižnica

Farská knižnica bude v auguste z dôvodu prázdnin zatvorená. Tešíme sa na vás opäť v septembri.

 • Prvá sobota

Na prvú sobotu 1. 8. bude po skončení rannej sv. omše nasledovať modlitba fatimského sv. ruženca.

 • Organový festival

Pod záštitou nášho o. arcibiskupa  Mons. Stanislava Zvolenského bude od 30. júla do 10. septembra prebiehať 6. ročník Katedrálneho organového festivalu. Bližšie informácie sú aj na plagáte na výveske.

 • Oznam Charity Blumentál

Na sobotu 22. augusta  pripravuje Charita Blumentál pre seniorov púť do Šaštína. Podrobnú informáciu, ako aj termín prihlasovania sa včas dozviete vo farských oznamoch a vo výveske charity v predsieni kostola.

 • Časopis Blumentál

Vyšlo augustové číslo nášho farského časopisu.

Pridané do rubriky farské oznamy

Farské oznamy 12. júla 2015

12.7.2015

 • Liturgický kalendár

Pondelok, 13.7.: sv. Henricha, ľ. sp.

Utorok, 14.7.: sv. Kamila de Lellis, kňaza, ľ. sp.

Streda, 15.7.: sv. Bonaventúru, , biskupa a učiteľa Cirkvi, spom.

Štvrtok, 16.7.:  Panny Márie Karmelskej, ľ.sp.

Piatok, 17.7.: sv. Andreja Svorada a Benedikta, pustovníkov, spom.

 • Farská púť do Talianska

Tým, ktorí by sa radi pripojili k našej  jesennej farskej  púti do Talianska, oznamujeme, že sa možno prihlásiť najneskôr do 25. júla 2015 aj priamo v cestovnej kancelárii Awertour - buď osobne na adrese: Trnavská cesta 50, Bratislava (v blízkosti športovej haly na križovatke s Bajkalskou), telefonicky (02/ 52492922), alebo mailom (ck@awertour.sk). Duchovným sprievodcom púte bude náš blumentálsky farár vdp. Branislav Čaniga. Prihlasovacie formuláre, program a ďalšie náležitosti si môžete vyzdvihnúť aj vzadu v kostole.

Pridané do rubriky farské oznamy

Farské oznamy 5. júla 2015

12.7.2015

 • Liturgický kalendár

Pondelok, 6.7.: sv. Márie Goretti, panny a mučenice, ľ. sp.

Utorok, 7.7.: s. Antona Mária Zaccariu, kňaza, ľ. sp.

Štvrtok, 9.7.: sv. Augustína Zhao Rong, kňaza a spol., mučeníkov, ľ.sp.

Sobota, 11.7.: sv. Benedikta, opáta, patróna Európy, sviatok

 • Zápis omšových úmyslov

Omšové úmysly na mesiac august sa budú zapisovať v  pondelok 6. júla od 16.00 hod. v seminárnej miestnosti Farského úradu na Vazovovej  8.

 • Farská púť do Talianska

Tým, ktorí by sa radi pripojili k našej  jesennej farskej  púti do Talianska, oznamujeme, že sa možno prihlásiť najneskôr do 25. júla 2015 aj priamo v cestovnej kancelárii Awertour - buď osobne na adrese: Trnavská cesta 50, Bratislava (v blízkosti športovej haly na križovatke s Bajkalskou), telefonicky (02/ 52492922), alebo mailom (ck@awertour.sk). Duchovným sprievodcom púte bude náš blumentálsky farár vdp. Branislav Čaniga. Prihlasovacie formuláre, program a ďalšie náležitosti si môžete vyzdvihnúť aj vzadu v kostole.

 • Letný bohoslužobný poriadok

Počas letných prázdnin od 1.7. do 31.8. sú sv. omše v utorok a piatok o 18.00 h. zrušené. Sobotná sv. omša o 18.00 h. zostáva nezmenená.

 • Oznam Charity Blumentál

Ako sme už informovali, počas letných prázdnin nebudú poradne Charity Blumentál  poskytovať svoje služby, okrem sociálnej poradne. Poradňa bude služby poskytovať aj v mesiacoch júl - august,  treba sa však vopred objednať, buď mailom: socialna.poradna@charitablumental.sk alebo telefonicky na č.t. 0949 461 361. Ďakujeme za pochopenie.

 • Poďakovanie

Zbierke na dobročinné diela Svätého Otca („Obulus”) ste prispeli sumou 1358,40 €. Za Vaše milodary vyjadrujeme úprimné  „Pán Boh odmeň!”

 • Časopis Blumentál

Vyšlo júlové číslo nášho farského časopisu. Vašej pozornosti odporúčame myšlienky Mons. Viliama Judáka, nitrianskeho biskupa, venované našim vierozvestom.

Pridané do rubriky farské oznamy

Blumental 2015 číslo 7

1.7.2015 redakcia časopisu

Ročník XXVI Číslo 7 – Júl 2015

Časopis Blumentál - júl 2015

Pridané do rubriky blumentál