Archív časopisu Blumentál Január, 2011

Farské oznamy 30. januára 2011

29.1.2011 Branislav Čaniga

 • Liturgický kalendár

Pondelok 31. 1. - sv. Jána Bosca, kňaza, spom.

Streda 2. 2. - sviatok Obetovania Pána (Hromnice)

Štvrtok 3. 2. - sv. Blažeja, biskupa a mučeníka; sv. Oskára mučeníka

Sobota 5. 2. - sv. Agáty, panny a mučenice, spom.

 • Katolícka univerzita

Dnešnú nedeľu, ktorá je nedeľou Katolíckej univerzity, sa koná vo všetkých farnostiach celoslovenská zbierka na Katolícku univerzitu. Výnos z milodarov zbierky bude použitý na výstavbu Univerzitnej knižnice KU v Ružomberku.

 • Zápis omšových úmyslov

Omšové úmysly na mesiac marec sa budú zapisovať v utorok 1. februára od 16.00 hod. v krstnej kaplnke.

 • Lectio divina

Pozývame vás do Katedrály sv. Martina v stredu 2. februára, kde sa uskutoční stretnutie nad Božím slovom (formou Lectio Divina) s otcom arcibiskupom Stanislavom Zvolenským, so začiatkom o 20.00 hod. Témou je úryvok z Knihy Zjavenia sv. apoštola Jána: Veľké znamenie: Žena odetá slnkom.

 • Obetovanie Pána

V stredu 2. februára slávime sviatok Obetovania Pána. Nie je to prikázaný sviatok, preto sv. omše budú o 5.45, 6.30 hod. a 16.30 a 18.00 hod. Pri sv. omšiach o 6.30 hod. a 16.30 hod. budeme požehnávať hromničné sviece.

 • Svätoblažejské požehnanie

Vo štvrtok 3. februára pri všetkých štyroch sv. omšiach budeme udeľovať svätoblažejské požehnanie.

 • Prvopiatkový týždeň

Prvý štvrtok v mesiaci 3. 2. je dňom modlitieb za duchovné povolania.

Na prvý piatok v mesiaci 4. 2. budeme spovedať ako obvykle.

Na prvú sobotu 5. 2. bude po skončení druhej rannej sv. omše nasledovať modlitba fatimského sv. ruženca.

 • Charita Blumentál

Program v klube.

Pôvodne sme ohlásili program v klube na  nedeľu 6. februára 2011. Nakoľko sme boli požiadaní o možnosť uvoľniť priestor v tomto termíne na konanie inej akcie, a stalo sa  to až po ohlásení nášho programu, ospravedlňujeme sa za neplánovanú zmenu a náš program presúvame na nedeľu 13. februára 2011, kedy si môžu záujemcovia pozrieť už avizovaný DVD film Zjavenie Panny Márie v Mexiku (Guadalupe) a Zjavenia Kráľovnej pokoja v Medžugorí.

Klub bude otvorený v obvyklom časte, t.j. od 14.30 do 16.30 hod.

Služby sociálnej poradne

Z vážnych rodinných dôvodov našej aktivistky, dočasne pozastavujeme činnosť sociálnej a poradne, ktoré poskytovala služby každý  pondelok v čase od 9.oo - 11.oo hod. Budeme sa snažiť nájsť náhradné riešenie a včas budeme o ňom informovať. Ďakujeme za pochopenie a trpezlivosť.

 • Poďakovanie

Chceme vysloviť úprimné poďakovanie neznámemu dobrodincovi, ktorý venoval pre potreby našej farnosti milodar v sume 500 €.

 • Časopis

Vyšlo februárové číslo nášho farského časopisu. Osobitne vám odporúčame články venované príprave na blížiace sa 1150. výročie príchodu našich vierozvestov sv. Cyrila a Metoda.

 • Podujatie Ktosi Ťa volá

Dňa 5. februára  sa v priestoroch kňazského seminára  v Bratislave uskutoční 6. ročník stretnutia chlapcov a dievčat (od 14 rokov) pod názvom Ktosi Ťa volá… Záujemcovia sa môžu  prihlásiť do 2. februára na adrese: ktositavola@gmail.com

Pridané do rubriky farské oznamy

Farské oznamy 23. januára 2011

23.1.2011 Branislav Čaniga
 • Liturgický kalendár

Pondelok 24. 1. - sv. Františka Saleského, biskupa a učiteľa Cirkvi, spom.

Utorok 25. 1. - sviatok Obrátenia sv. apoštola Pavla

Streda 26. 1. - sv. Timoteja a Títa, biskupov, spom.

Štvrtok 27. 1. - sv. Angely Merici, ľ. spom.

Piatok 28. 1. - sv. Tomáša Akvinského, kňaza a učiteľa Cirkvi, spom.

 • Poďakovanie

Minulú nedeľu ste v zbierke pre potreby farnosti prispeli sumou 3015,- €. Jej výťažok sa použije na realizáciu kompletnej výmeny točitého schodiska vo veži kostola, ktoré je v havarijnom stave a náklady sa odhadujú na cca 8 tisíc eur. Za vaše príspevky „Pán Boh odmeň”!

Taktiež chcem poďakovať všetkým, ktorí ste akýmkoľvek spôsobom prispeli k zdarnému priebehu plesu bratislavských farností.

 • Katolícka univerzita

Budúcu nedeľu (30.1.), ktorá je nedeľou Katolíckej univerzity, sa bude konať vo všetkých farnostiach celoslovenská zbierka na Katolícku univerzitu.  Výnos z milodarov zbierky bude použitý na výstavbu Univerzitnej knižnice KU v Ružomberku.

Charita Blumentál

Program v klube

Po dlhšej prestávke opäť začínajú nedeľné stretnutia v blumentálskom klube na Vazovovej 8.

V nedeľu 13. februára 2011 si môžu záujemcovia pozrieť DVD film Zjavenie Panny Márie v Mexiku (Guadalupe) a Zjavenia Kráľovnej pokoja v Medžugorí. Klub bude otvorený v obvyklom časte, t.j. od 14.30 do 16.30 hod.

Pridané do rubriky farské oznamy

Farské oznamy 16. januára 2011

17.1.2011
 • Liturgický kalendár

Pondelok 17. 1. - sv. Antona, opáta, spom.

Štvrtok 20. 1. - sv. Fabiána, pápeža a mučeníka; sv. Šebastiána, mučeníka, ľ. spom.

Piatok 21. 1. - sv. Agnesy, panny a mučenice, spom.

Sobota 22. 1. - sv. Vincenta, diakona a mučeníka, ľ. spom.

    • Ples bratislavských farností

Vstupenky na ples bratislavských farností, na ktorom sa organizačne podieľame cez náš spevácky zbor Béčkari, sa predávajú v utorky po sv. omši o 18.00 hod. a v nedele po sv. omši o 9.00 hod. v sakristii nášho chrámu. Viac informácií nájdete na: www.plesbratislavskychfarnosti.sk Chceme osloviť záujemcov a sponzorov aj z našej farnosti, ktorí ste ochotní prispieť cenou do tomboly, že tak môžete urobiť na našom farskom úrade alebo v sakristii. Výťažok z tomboly pôjde na podporu domáceho projektu - dobrovoľnícke združenie VŔBA, ktoré sa venuje sprevádzaniu dlhodobo chorých a umierajúcich ľudí na Internom oddelení Onkologického ústavu svätej Alžbety na Heydukovej ulici v Bratislave.

Radi by sme poprosili o pomoc aj naše šikovné blumentálske gazdinky, ktoré by sa chceli zapojiť do plesových príprav rôznymi dobrotami, najmä suchým slaným a sladkým pečivom. Napečené dobroty môžete priniesť vo štvrtok a piatok počas stránkových hodín do kancelárie farského úradu. Ďakujeme za vašu ochotu pomôcť.

    • Charita Blumentál

Nakoľko sa na našu výzvu prihlásil aktivista, ktorý je ochotný viesť počítačovú poradňu, oznamujeme záujemcom, že tieto služby môžu využívať okrem utorka opäť aj každú stredu od 17.30 do 19.oo hod. a to v kancelárii Charity na Vazovovej 8.

Veľmi by sme uvítali aj ďalšieho aktivistu, ktorý by bol ochotný poskytovať doučovanie z cudzieho jazyka, angličtiny, prípadne nemčiny, resp. aj z iných vyučovacích predmetov, hlavne z matematiky, pre žiakov základných a stredných škôl. Veríme, že pre túto formu pomoci sa nám podarí získať ochotného spolupracovníka. Vopred ďakujeme.

    • Zbierka pre potreby farnosti

Budúcu nedeľu 16. januára sa uskutoční zbierka pre potreby farnosti. Jej výťažok sa použije na realizáciu kompletnej výmeny točitého schodiska vo veži kostola, ktoré je v havarijnom stave. Vopred chceme poďakovať za vašu štedrosť.

    • Misijný projekt

Projekt Dobrovoľníci pre Afriku ponúka 3-mesačnú dobrovoľnícku prácu v Keni.
Požadovaný vek je 21-30 rokov a schopnosť komunikovať v angličtine .
Bližšie informácie nájdete na plagátiku vo výveske.

 • Modlitby za jednotu kresťanov

Od 18. do 25. januára je Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov. Počas týchto dní sa po sv. omši o 6.30 a 16.30 hod. budeme modliť za zjednotenie medzi kresťanmi.

Pridané do rubriky farské oznamy

Farské oznamy 9. januára 2011

9.1.2011 Branislav Čaniga
 • Liturgický kalendár

Štvrtok 13. 1. - Sv. Hilára, biskupa a učiteľa Cirkvi

Rekolekcia

Rekolekcia kňazov nášho dekanátu začne v pondelok 10. januára sv. omšou o 9.00 hod. v Trojičke.

 • Omšové úmysly

Úmysly sv. omší na mesiac február 2011 budeme zapisovať v pondelok 10. januára 2011 od 16.00 hod. v krstnej kaplnke.

    • Dobrá novina - poďakovanie

V tohoročnej zbierke Dobrá novina naši koledníci vyzbierali 853,44 €. Všetkým štedrým darcom vyslovujeme srdečné Pán Boh zaplať. Veľká vďaka patrí aj koledujúcim deťom, ktoré venovali svoj voľný čas na pomoc núdznym v Afrike.

Ples bratislavských farností

Vstupenky na ples bratislavských farností, na ktorom sa organizačne podieľame cez náš spevácky zbor Béčkari, sa predávajú v utorky po sv. omši o 18.00 hod. a v nedele po sv. omši o 9.00 hod. v sakristii nášho chrámu. Viac informácií nájdete na: www.plesbratislavskychfarnosti.sk Chceme osloviť záujemcov a sponzorov aj z našej farnosti, ktorí ste ochotní prispieť cenou do tomboly, že tak môžete urobiť na našom farskom úrade alebo v sakristii. Výťažok z tomboly pôjde na podporu domáceho projektu - dobrovoľnícke združenie VŔBA, ktoré sa venuje sprevádzaniu dlhodobo chorých a umierajúcich ľudí na Internom oddelení Onkologického ústavu svätej Alžbety na Heydukovej ulici v Bratislave.

Charita Blumentál

V pondelok 10. januára 2011 nebude poskytovať svoje služby sociálna poradňa. Ďakujeme za pochopenie.

Zároveň oznamujeme, že poradne, poskytujúce počítačové služby, doučovanie žiakov a študentov, ktoré tieto služby poskytovali v stredu a vo štvrtok, nie sú dočasne k dispozícii. Z vážnych rodinných dôvodov aktivistky ukončili túto službu. Obraciame sa preto s prosbou na Vás, ktorí máte potrebné odborné znalosti a boli by ste ochotní obetovať tejto službe svoj voľný čas, aby ste sa kontaktovali s pracovníčkami Charity. Potrebnú informáciu nájdete vo výveske charity v predsieni kostola aj na web stránke charity. Vopred ďakujeme za ochotu pomôcť.

Poradňa, ktorá poskytuje služby spojené s využívaním počítača v utorok je k dispozícii v obvyklom čase.

Zbierka pre potreby farnosti

Budúcu nedeľu 16. januára sa uskutoční zbierka pre potreby farnosti. Jej výťažok sa použije na realizáciu kompletnej výmeny točitého schodiska vo veži kostola, ktoré je v havarijnom stave. Vopred chceme poďakovať za vašu štedrosť.

Pridané do rubriky farské oznamy

Farské oznamy 2. januára 2011

2.1.2011 Branislav Čaniga
 • Liturgický kalendár

Pondelok 3. 1. - Najsv. Mena Ježiš

Štvrtok 6. 1. - ZJAVENIE PÁNA, prikázaný sviatok

Piatok 7. 1. - Sv. Rajmunda z Peňafortu, kňaza

Nedeľa 10. 1. - KRST KRISTA PÁNA - koniec vianočného obdobia

 • Lectio divina

V stredu 5. januára sa v Katedrále sv. Martina uskutoční stretnutie nad Božím slovom (formou Lectio Divina) s pánom arcibiskupom Stanislavom Zvolenským so začiatkom o 20.00 hod. Témou je úryvok z Knihy Zjavenia sv. apoštola Jána: Nesmierny zástup v bielom.

 • Relikvia sv. Cyrila

V rámci trojročnej prípravy na slávenie 1150. výročia príchodu vierozvestov svätých Cyrila a Metoda bude v bratislavskej Katedrále svätého Martina vystavená k úcte relikvia svätého Cyrila. Počas prítomnosti relikvie sv. Cyrila budú sväté omše v katedrále v dňoch od 2. januára do 7. januára 2011 vždy o 17.00 h. Hlavným celebrantom bude bratislavský arcibiskup metropolita Stanislav Zvolenský.

Relikviu sv. Cyrila si v Katedrále sv. Martina bude možné uctiť 3., 5. a 7. januára vždy od 9.00 do 12.00 a od 14.00 do 17.00.Všetci ste srdečne pozvaní.

 • Zjavenie Pána

Vo štvrtok 6. januára je prikázaný sviatok Zjavenie Pána (Troch kráľov). Sv. omše budú ako v nedeľu. Pri sv. omšiach bude požehnaná voda.

 • Požehnanie domov

Kto má záujem dať si posvätiť príbytok v období po sviatku Zjavenia Pána, nech nahlási v sakristii kostola svoju adresu a telefónne číslo.

    • Vstupenky na ples

Vstupenky na ples bratislavských farností, na ktorom sa organizačne podieľame cez náš spevácky zbor Béčkari, sa predávajú v utorky po sv. omši o 18.00 hod. a v nedele po sv. omši o 9.00 hod. v sakristii nášho chrámu. Viac informácií nájdete na: www.plesbratislavskychfarnosti.sk

 • Fatimská sobota

Termín fatimskej soboty bol vzhľadom na liturgickú slávnosť Panny Márie Bohorodičky presunutý na sobotu 8. januára po skončení sv. omše o 6.30 hod.

 • Omšové úmysly

Úmysly sv. omší na mesiac február 2011 budeme zapisovať v pondelok 10. januára 2011 od 16.00 hod. v krstnej kaplnke.

Pridané do rubriky farské oznamy

Blumentál 2011 číslo 1

1.1.2011 redakcia časopisu

Ročník XXII Číslo 1 – Vianoce 2010 - Január 2011
Časopis Blumentál január 2011

Pridané do rubriky blumentál