Archív časopisu Blumentál September, 2019

Farské oznamy - 29. september 2019

27.9.2019

Zbierka na opravu fasády Blumentálskeho kostola – poďakovanie za milodary

V rámci zbierky na opravu fasády Blumentálskeho kostola minulú nedeľu, 22. 9. 2019, sa vyzbieralo 5950,-€ a na účet farnosti prišlo 1000,- 80,- 30,- a 30,-€. Za Vaše milodary vyslovujeme úprimné Pán Boh odmeň.

b

Prvopiatkový týždeň

Nastávajúci týždeň je prvopiatkový, sviatosť zmierenia budeme vysluhovať tak, ako býva u nás zvykom. Taktiež sa uskutočnia všetky obvyklé pobožnosti - prvopiatkové adorácie, korunka Božieho milosrdenstva v piatok o 15.00 hod. a modlitba Fatimského ruženca v sobotu.

b

Modlitba posvätného ruženca v mesiaci október

Počas mesiaca októbra sa budeme spoločne modliť posvätný ruženec. Vo všedný deň po sv. omši o 6.30 hod. sa predmodlievajú veriaci laici a po sv. omši 16.30 hod. sa veriaci modlia s kňazom; v sobotu po sv. omši o 6.30 hod. sa predmodlievajú veriaci laici a o 17.30 hod. pred večernou sv. omšou sa veriaci modlia s kňazom; v nedeľu je modlitba posvätného ruženca o 16.00 hod. s kňazom.

b

Modlitbové stretnutie Lectio divina

V stredu 2. októbra 2019 o 20.00 hod. sa bude v Katedrále sv. Martina konať ďalšie modlitbové stretnutie spôsobom Lectio divina, ktoré bude viesť bratislavský arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský. Stretnutie má názov Nádej - „V čom môže nádej moja ešte spočívať?“ (Jób 19, 21-29).

b

Oznam Charity Blumentál

Ako sme už informovali, na sobotu 19. októbra 2019 pripravuje charita púť pre seniorov do sanktuária Božieho milosrdenstva na hore Budkov. Prihlásiť sa treba v kancelárii charity na Vazovovej 8, a to v utorok 1. októbra od 16.00 do 17.30 hod., alebo v stredu 2. októbra taktiež od 16.00 do 17.30 hod. Poplatok je 5 eur. Pri prihlasovaní dostanete aj písomnú informáciu o programe.

Pridané do rubriky farské oznamy

Farské oznamy - 22. september 2019

20.9.2019

Zbierka na opravu fasády Blumentálskeho kostola

Túto nedeľu 22. 9. 2019 sa pri všetkých svätých omšiach uskutoční zbierka na opravu fasády Blumentálskeho kostola. Za Vaše milodary vopred vyslovujeme úprimné Pán Boh odmeň.

m

Národný pochod za život

Pozývame všetkých veriacich zúčastniť sa Národného pochodu za život, ktorý sa bude konať v nedeľu/dnes na Námestí slobody v Bratislave so začiatkom o 13.30 hod., a vyjadriť tak postoj za ochranu práva na život najmenších z nás. Podrobnosti nájdete na stránke pochodzazivot.sk.

m

Putovanie relikvie

Od 26. septembra budú po Slovensku a Českej republike putovať relikvie sv. Vincenta de Paul. Bratia vincentíni srdečne pozývajú na slávnostnú privítaciu svätú omšu vo štvrtok 26. 9. 2019 o 18,00 hod. do Kostola sv. Vincenta de Paul v Bratislave – Prievoze, ktorú bude celebrovať Mons. Stanislav Zvolenský, bratislavský arcibiskup metropolita. V tomto kostole relikvie zostanú do soboty 28.9.2019. Duchovné podujatie bude sprevádzať bohatý program. Podrobný program nájdete na plagáte vo výveske.

m

Modlitbové stretnutie matiek

V dňoch 27.9., 28.9. a 29.9.2019 sa v uršulínskom kostole bude konať modlitbové trojdnie hnutia Modlitby matiek so začiatkom o 17.00 hod.

m

Poďakovanie za milodary

Úprimné Pán Boh odmeň vyslovujeme za milodary na opravu fasády Blumentálskeho kostola v sume 30,-€, ktoré prišli na účet našej farnosti.

Pridané do rubriky farské oznamy

Farské oznamy - 15. september 2019

14.9.2019

Zbierka na opravu fasády Blumentálskeho kostola

Budúcu nedeľu 22.9.2019 sa pri všetkých svätých omšiach uskutoč zbierka na opravu fasády Blumentálskeho kostola. Za Vaše milodary vopred vyslovujeme úprimné Pán Boh odmeň.

b

Národný pochod za život

Budúci víkend sa v Bratislave uskutoční III. Národný pochod za život s bohatým sprievodným programom. V sobotu 21. 9. 2019 sa o 18:00 uskutoční otváracia svätá omša v Dóme sv. Martina. Po nej bude o 20:00 hlavný duchovno-kultúrny program v Incheba Expo Aréne. Vstup je voľný, parkovanie možné v areáli výstaviska. V nedeľu sa opäť v areáli výstaviska uskutoční slávnostná svätá omša za účasti biskupov Slovenska so začiatkom o 10:00. Parkovanie je možné priamo v areáli výstaviska. Samotný Národný pochod za život sa bude konať na Námestí slobody so začiatkom o 13:30. Srdečne všetkých pozývame vyjadriť postoj za ochranu práva na život najmenších z nás. Podrobnosti nájdete na stránke pochodzazivot.sk.

b

Oznamy Charity Blumentál

Po prázdninovej prestávke opäť začínajú poradne charity poskytovať svoje služby.

Na sobotu 19. októbra 2019 pripravujeme púť do sanktuária Božieho milosrdenstva na horu Budkov. Podrobnosti včas oznámime prostredníctvom farských oznamov aj vo výveske charity pred kostolom.

b

Poďakovanie za milodary

Úprimné Pán Boh odmeň vyslovujeme za milodary na opravu fasády Blumentálskeho kostola v sume 90,- 90,- a 60,-€, ktoré prišli na účet našej farnosti a 500,- 350,-a 100,-€ darovaných v hotovosti.

Pridané do rubriky farské oznamy

Farské oznamy - 8. september 2019

7.9.2019

Zápis úmyslov svätých omší

Úmysly sv. omší na mesiace OKTÓBER, NOVEMBER a DECEMBER budeme zapisovať od pondelka 9. septembra 2019. Zapísať je možno jednu svätú omšu za tri mesiace.

v

Pozvánka na púť do Šaštína

Pozývame všetkých veriacich zúčastniť sa Národnej púte k Sedembolestnej Panne Márii do Šaštína, ktorá sa bude konať 13.- 16. septembra 2019. Národná púť vyvrcholí sv. omšou v nedeľu, 15. septembra o 10.30 hod., počas ktorej prednesie homíliu Mons. Vladimír Fekete SDB, apoštolský prefekt v Azerbajdžane. Na druhý deň, 16. septembra 2019, bude v Bazilike Sedembolestnej Panny Márie v Šaštíne sláviť sv. omšu o 10.30 hod. bratislavský pomocný biskup Mons. Jozef Haľko v rámci púte seniorov a chorých. (Plagát je vo výveske.)

v

Národný pochod za život – potreba dobrovoľníkov

Národný pochod za život potrebuje ešte 400 dobrovoľníkov, ktorí by vedeli pomôcť v rôznych tímoch od piatka 20. septembra do nedele 22. septembra. Dobrovoľníci sa môžu zaregistrovať na stránke www.pochodzazivot.sk

v

Procesia na Kalvárii

Bratia dominikáni z farnosti Bratislava-Kalvária s podporou Bratislavskej arcidiecézy, pozývajú v sobotu 14. 9. 2019 na slávnostnú procesiu pri príležitosti sviatku Povýšenia sv. Kríža a 325. výročia založenia Kalvárie v Bratislave. Slávnosť začne pri Dóme sv. Martina o 14.45 a odtiaľ bude pokračovať sprievodom mestom až na ulicu Za Sokolovňou, kde o 16.00 hod. začne pobožnosť krížovej cesty. O 17.00 hod. na vrchole Kalvárskeho vrchu Mons. Jozef Haľko, bratislavský pomocný biskup, požehná kríž s obnoveným korpusom Krista a následne o 18.00 hod. bude celebrovať sv. omšu v Kostole Panny Márie Snežnej na Kalvárii.

v

Poďakovanie za milodary

Úprimné Pán Boh odmeň vyslovujeme za milodary na opravu fasády Blumentálskeho kostola v sume 50,- €, ktoré prišli na účet našej farnosti a 500,- € darovaných v hotovosti.

Pridané do rubriky farské oznamy