Archív časopisu Blumentál November, 2020

Farské oznamy 29. novembra 2020

28.11.2020

Nedeľa 29. 11. Prvá Adventná nedeľa

Pondelok 30.11. Sv. Ondreja, apoštola, sviatok

Utorok 1.12. féria

Streda 2. 12. féria

Štvrtok 3. 12. Sv. Františka Xaverského, kňaza, spomienka

Piatok 4. 12. Prvý piatok v mesiaci

Sobota 5. 12. féria

Nedeľa 6. 12. Druhá Adventná nedeľa

b

Dnes po sv. omši sa koná jesenná zbierka na charitu. Za vaše milodary Pán Boh odmeň.

b

Nastávajúci týždeň je prvopiatkový – sviatosť zmierenia budeme vysluhovať tak, ako býva u nás zvykom. Starší a tí čo chodia pravidelne na sv. spoveď môžu mať prvopiatkovú spoveď aj k vianočným sviatkom.

b

V stredu 2. decembra 2020 o 20.00 hod. sa bude v Katedrále sv. Martina konať ďalšie modlitbové stretnutie spôsobom Lectio divina, ktoré bude viesť bratislavský arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský. Stretnutie má názov: Nového ducha vložím do vás (Ez 36, 22-32)

b

Hľadáme katechétu /tku na vyučovanie náboženstva od 1.1.2021 na pol úväzku na ZŠ. Prihlásiť sa môžete na farskom úrade.

b

Úprimné Pán Boh odmeň vyslovujeme za milodary na opravu fasády Blumentálskeho kostola v sume 100,- 50,-33,- , poslané na účet našej farnosti.

Pridané do rubriky farské oznamy

Farské oznamy - 22. novembra 2020

23.11.2020

Nedeľa 22. 11. Tridsiata štvrtá NEDEĽA CEZ ROK – Krista Kráľa

Pondelok 23.11. féria

Utorok 24.11. Sv. Ondreja Dung-Laka, kňaza, a spoločníkov, mučeníkov, spomienka

Streda 25. 11. féria

Štvrtok 26. 11. féria

Piatok 27. 11. féria

Sobota 28. 11. féria

Nedeľa 29. 11. PRVÁ Adventná nedeľa

b

V nedeľu, 29. novembra 2020, slávi Katolícka cirkev 1. adventnú nedeľu. Tradične sa v tento deň koná v kostoloch jesenná zbierka na charitu. Diecézne charity na Slovensku dávajú tento rok veriacim možnosť prispieť do zbierky aj online. Bratislavskú arcidiecéznu charitu môžete bpodporiť na webovej stránke: www.precharituba.sk. Charita zdôrazňuje myšlienku podpory chudobných vo farnosti, ktorým práve počas pandémie vie pomôcť aj zo spomínanej zbierky. Bratislavská arcidiecézna charita si veľmi váži každý jeden dar a vopred ďakuje darcom za podporu, či už v kostolnej alebo elektronickej forme jesennej zbierky na charitu.

b

Budúca nedeľa je Prvá adventná. Začíname ňou nový cirkevný rok a prípravu na vianočné sviatky. Na začiatku svätých omší budú požehnané adventné vence, ktoré si môžete priniesť so sebou.

b

Hľadáme katechétu /tku na vyučovanie náboženstva od 1.1.2021 na pol úväzku na ZŠ. Prihlásiť sa môžete na farskom úrade.

b

Úprimné Pán Boh odmeň vyslovujeme za milodary na opravu fasády Blumentálskeho kostola v sume 100,- 15,-10,-10,-10,-, , poslané na účet našej farnosti a 50,- € darovaných v hotovosti.

Pridané do rubriky farské oznamy

Farské oznamy 15.novembra 2020

14.11.2020

Nedeľa 15. 11. TRIDSIATA TRETIA NEDEĽA V OBDOBÍ CEZ ROK

Pondelok 16.11. féria

Utorok 17.11. Sv. Alžbety Uhorskej, rehoľníčky, spomienka

Streda 18. 11. féria

Štvrtok 19. 11. féria

Piatok 20. 11. féria

Sobota 21. 11. Obetovanie Panny Márie, spomienka

Nedeľa 22. 11. Tridsiata štvrtá NEDEĽA CEZ ROK – Krista Kráľa

b

Od pondelka 16. novembra sa začnú sláviť sv. omše v našom chráme. Na základe vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva budú platiť nové pravidlá. Kľúčová informácia sa týka obnovenej možnosti tzv. šachovnicového sedenia, ktoré sa používalo aj pri uvoľňovaní opatrení v prvej vlne. Uvoľňujúce pravidlo má výhradnú platnosť pre sediacich a využiť sa môže polovica existujúcej kapacity kostola. Stále platia všetky hygienické opatrenia.

b

V utorok 17. novembra na štátny sviatok nebude ranná sv. omša o 5:45 hod.

b

Hľadáme katechétu /tku na vyučovanie náboženstva od 1.1.2021 na pol úväzku na ZŠ. Prihlásiť sa môžete na farskom úrade.

b

  Úprimné Pán Boh odmeň vyslovujeme za milodary na opravu fasády Blumentálskeho kostola v sume 200,- 90,-60,-50,-50,- 30,- 30,- , poslané na účet našej farnosti.

   Pridané do rubriky farské oznamy

   Farské oznamy 8. novembra 2020

   8.11.2020

   Nedeľa 8. 11. TRIDSIATA DRUHÁ NEDEĽA V OBDOBÍ CEZ ROK

   Pondelok 9.11. Výročie posviacky Lateránskej baziliky, sviatok

   Utorok 10.11. Sv. Leva Veľkého, pápeža a učiteľa Cirkvi

   Streda 11. 11. Sv. Martina z Tours, biskupa

   Štvrtok 12. 11. Sv. Jozafáta, biskupa a mučeníka

   Piatok 13. 11. féria

   Sobota 14. 11. féria

   Nedeľa 15. 11. TRIDSIATA TRETIA NEDEĽA V OBDOBÍ CEZ ROK

   b

   • Hľadáme katechétu /tku na vyučovanie náboženstva od 1.1.2021 na pol úväzku na ZŠ. Prihlásiť sa môžete na farskom úrade.

   b

   • Úprimné Pán Boh odmeň vyslovujeme za milodary na opravu fasády Blumentálskeho kostola v sume 200,- 50,- 30,- 20,- , poslané na účet našej farnosti.

   Pridané do rubriky farské oznamy

   Farské oznamy 1. novembra 2020

   4.11.2020

   Nedeľa 1. 11. VŠETKÝCH SväTÝCH, slávnosť

   Pondelok 2.11. Spomienka na všetkých verných zosnulých

   Utorok 3.11. féria

   Streda 4. 11. Sv. Karola Borromejského, biskupa

   Štvrtok 5. 11. féria

   Piatok 6. 11. féria – Prvý piatok v mesiaci

   Sobota 7. 11. féria

   Nedeľa 8. 11. TRIDSIATA DRUHÁ NEDEĽA V OBDOBÍ CEZ ROK

   b

   • Hľadáme katechétu /tku na vyučovanie náboženstva od 1.1.2021 na pol úväzku na ZŠ. Prihlásiť sa môžete na farskom úrade.

   b

   • Úprimné Pán Boh odmeň vyslovujeme za milodary na opravu fasády Blumentálskeho kostola v sume 200,- 50,- , poslané na účet našej farnosti.

   Pridané do rubriky farské oznamy