Archív časopisu Blumentál Jún, 2015

Farské oznamy 28. júna 2015

28.6.2015

 • Liturgický kalendár

Pondelok 29.6.: sv. Petra a Pavla, apoštolov,slávnosť - prikázaný sviatok

Utorok, 30.6.: Prvých sv. mučeníkov Cirkvi v Ríme, ľ. spom.

Štvrtok, 2.7.: sviatok Navštívenia Panny Márie

Piatok, 3.7.: sv. Tomáš, apoštol, sviatok

Sobota, 4.7.: sv. Alžbety Portugalskej, ľ.spom.

Nedeľa, 5.7.: slávnosť SV. CYRILA A METODA, SLOVANSKÝCH VIEROZVESTOV

 • Farská púť do Talianska

Záujemcom o jesennú farskú púť do Talianska pripomíname, že so zástupcami  CK Awertour, v spolupráci s ktorou púť organizujeme, sa stretneme dnešnú nedeľu 28. júna  o 16.00 hod.  v seminárnej miestnosti farského úradu na Vazovovej 8, s ktorými vyplníme prihlasovacie  formuláre a zaplatíme poplatok za pútnický zájazd. Kto bude mať záujem, môže si zároveň vybaviť aj cestovné poistenie.

 • Prikázaný sviatok sv. Petra a Pavla

V pondelok 29. júna je prikázaný sviatok apoštolských kniežat sv. Petra a Pavla. Sv. omše budú dopoludnia o 5.45, 6.30, 9.00 (školská) a 10.30 a večer o 16.30, 18.00 (slov.) a 19.00 h.

Naši o. biskupi budú v ten deň sláviť sv. omšu v Katedrále sv. Martina o 17.00 hod.

V spojitosti s týmto sviatkom sa dnešnú nedeľu pri všetkých sv. omšiach koná každoročná celocirkevná  Zbierka na dobročinné diela Svätého Otca”. Vopred úprimná vďaka za Vaše milodary!

 • Letný bohoslužobný poriadok

Počas letných prázdnin od 1.7. do 31.8. budú sv. omše v utorok a piatok o 18.00 h. zrušené. Sobotná sv. omša o 18.00 zostáva nezmenená.

 • Sviatok sv. Cyrila a Metoda

Keďže sviatok našich vierozvestov  - 5. júl pripadá v tomto roku na nedeľu, aj bohoslužby budú podľa bežného nedeľného poriadku.

O. arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský bude sláviť sv. omšu k úcte sv. Cyrila a Metoda v sobotu 4. júla  o 16.00 hod. pri Kostolíku sv. Margity Antiochijskej v Kopčanoch. Pozývame Vás na túto slávnosť.

 • Prvopiatkový týždeň

Prvý štvrtok v mesiaci  2.7. je dňom modlitieb za duchovné povolania.

Na prvý piatok v mesiaci  3.7. budeme spovedať  ako obvykle.

Na prvú sobotu 4.7. bude po skončení rannej sv. omše nasledovať modlitba fatimského sv. ruženca.

 • Poďakovanie

Vyslovujeme Vám vďačné Pán Boh odmeň! za Vaše milodary v zbierke pre farnosť v sume  2528,-€,  ako aj za individuálne milodary v hodnote 150, 100 a 30,- €, venované v tomto týždni.  Vaše príspevky použijeme na uhradenie faktúr spojených s už ukončenou výmenou zvyšnej časti strešnej krytiny na budove fary, ako aj na prebiehajúcu opravu poškodených žľabov na streche kostola.

Pridané do rubriky farské oznamy

Farské oznamy 13. 9. 2015

20.6.2015

 • Liturgický kalendár

Pondelok, 14. 9. - Povýšenie sv. Kríža, sviatok

Utorok, 15. 9. - slávnosť Sedembolestnej P.Márie, patrónky Slovenska

Streda, 16. 9. - sv. Kornélia, pápeža a Cypriána, biskupa, mučeníkov,

spom.

Štvrtok, 17.9. - sv. Róberta Bellarmína, biskupa a učiteľa Cirkvi, ľ.sp.

Sobota, 19. 9. - sv. Januára, biskupa a mučeníka, ľ.sp.

 • Kňazská rekolekcia

V pondelok 14. septembra sa uskutoční mesačná rekolekcia kňazov dekanátu Bratislava - Stred. Spoločné slávenie sv. omše začne o 9.00 hod. vo farskom kostole vo Vajnoroch.

 • Sv. omše na sviatok Sedembolestnej Panny Márie

V utorok 15. septembra na slávnosť Sedembolestnej Panny Márie, patrónky Slovenska budú sv. omše v našom kostole takto: ráno o 6.00, 7.30, 9.00, 10.30 a večer o 16.30 a 18.00 (slov.)

 • Národný pochod za život - bohoslužby v Blumentáli

V nedeľu 20. septembra 2015 v rámci II. Národného pochodu za život v rámci dopoludňajších  pro-life bohoslužieb budú sv. omšu o 10.30 h. v našom chráme  sláviť biskupi, kňazi a veriaci   Košickej arcidiecézy.

Sv. omša o 12.00 h. v ten deň nebude.

 • Národný pochod za život - program asprievodné podujatia

O týždeň sa v Bratislave bude konať Národný pochod za život. Pozývame vás všetkých na toto významné podujatie. Pochod sa začne v nedeľu 20. septembra o 14.30 hod. na Námestí SNP v Bratislave. Z programu dávame do pozornosti tieto slávenia: spoločná otváracia svätá omša v Katedrále sv. Martina v sobotu večer o 19.00 hod., celonočná adorácia v Katedrále a potom v nedeľu svätá omša pre účastníkov pochodu z Bratislavskej arcidiecézy o 10.30 hod. tiež v Katedrále.  Mladých ľudí pozývame na diecézne stretnutie mládeže Cliptime, ktoré sa koná v súvise s Pochodom za život (viac informácií je na stránke www.cliptime.sk).  Dnešnú nedeľu 13. septembra budú dobrovoľníci pred našimi kostolmi po skončení svätých omší rozdávať informačné tlačoviny s názvom Noviny za život v súvislosti s Národným pochodom za život 2015 v Bratislave. V tomto týždni od pondelka do piatka (14.-18. septembra 2015) bude každý deň o 20.00 hod. v Lurdskej jaskyni na bratislavskej Kalvárii modlitbové stretnutie (posvätný ruženec a litánie) za úspešný priebeh Národného pochodu za život.

 • Jesenné kántrové dni

V tomto týždni sú v stredu, piatok a sobotu jesenné kántrové dni. Ich obsahom je poďakovanie za úrodu.

 • Príprava dospelých ku sviatostiam

Aj tento rok začíname prípravu na prijatie sviatostí pre dospelých. Tí, ktorí by mali záujem o prijatie krstu, prípadne svätého prijímania a sviatosti birmovania, môžu sa prihlásiť v kancelárii farského úradu počas úradných hodín do konca septembra.

 • Príprava na sviatosť birmovania

Žiaci 9. roč. ZŠ a starší, ktorí majú záujem prijať  sviatosť birmovania v našej farnosti, sa môžu prihlásiť do konca septembra v kancelárii Farského úradu počas úradných hodín.

 • Oznamy Charity Blumentál

Pozvánka pre seniorov: Dnešnú nedeľu  13. septembra   pozývame na výstavu „Veľká Morava a počiatky kresťanstva”, ktorá je v priestoroch Slovenského národného múzea - Historického múzea na hrade. K návšteve výstavy máme zabezpečeného aj sprievodcu s výkladom. Zraz je o 14.15 hod. na hrade  pred múzeom. Prosíme o presný príchod.

 • Púť v Šaštíne

Pri príležitosti sviatku Sedembolestnej Panny Márie, patrónky Slovenska, sa bude aj tento rok v Šaštíne konať národná púť. Podrobné informácie o programe sú na plagáte na nástenke. Na pondelok 14. septembra večer je pripravený mládežnícky program. Hlavnú svätú omšu bude v utorok 15. septembra o 10.30 hod. celebrovať arcibiskup Mons. Cyril Vasiľ SJ, sekretár Kongregácie pre východné cirkvi v Ríme. V stredu 16. septembra sa uskutoční púť seniorov a chorých. Srdečne vás pozývame putovať k Panne Márii Sedembolestnej do Šaštína.

 • Modlitby za kňazov

V deň Sedembolestnej Panny Márie (15. septembra 2015) sa začína 40-dňová reťaz modlitieb a pôstu za kňazov, ku ktorej pozýva spoločenstvo Modlitby za kňazov. Úmyslom tejto iniciatívy je vyprosovať kňazom duchovnú silu pre svätý život a správnu kňazskú službu. Súčasťou podujatia bude aj púť za kňazov do Šaštína naplánovaná na sobotu 26. septembra 2015. Viac informácií je na stránke www.mzk.sk.

Pridané do rubriky farské oznamy

Farské oznamy 14. júna 2015

13.6.2015
 • Liturgický kalendár

Piatok, 19.6.: sv. Romualda, opáta, ľ. spom.

 • Koncert

Srdečne vás pozývame na koncert vokálnej skupiny A cappella z Trnavy, ktorý sa uskutoční v našom kostole v utorok 16.6. o 19.00 po mládežníckej večernej sv. omši. Zaznie sakrálna i moderná a cappella hudba. Vstup je voľný.

 • Zbierka pre potreby farnosti

Budúcu nedeľu  21. júna 2015 bude po sv. omšiach nasledovať zbierka pre potreby našej farnosti za účelom uhradenia faktúr spojených s prácami na výmene strešnej krytiny na kaplánskej časti budovy fary. Celkové náklady v sume 11.907,15 Eur zahŕňali výmenu plechovej krytiny, farbený pozinkovaný plech, oprava omietky štítového múru, oprava atík, výmena odkvapového systému a všetkých klampiarskych výrobkov. Ako ste si všimli pri návšteve fary, práce sa nám podarilo začať aj skončiť s takmer dvojtýždňovým predstihom.

Zároveň nás v najbližšom období čaká výmena žľabov v priečnej časti lode kostola v blízkosti presbytéria na miestach, kde poškodené žľaby spôsobili koncom zimy priesaky do stropu.  Práce v sume 1.886,- Eur budú zahŕňať demontáž poškodeného latovania žľabov, nátery a montáž nového latovania, nátery a ošetrenie držiakov, vyčistenie žľabu a opravu a prelepenie stykov žľabu.  Preto Vás prosíme o Vašu štedrosť a vopred ďakujeme za Vašu ochotu byť nápomocní pri realizácii týchto diel.

Taktiež vyjadrujeme vďačnosť za milodary v celkovej sume 110 Eur, ktorými ste aj mimo zvončeka prispeli pre našu farnosť za ostatné dva týždne.

 • Farská púť do Talianska

V tomto Roku zasväteného života vás pozývame na púť do Talianska, v rámci ktorej navštívime viaceré známe kláštory a duchovné centrá, spojené s veľkými postavami cirkevných dejín a rehoľného života. Púť sa bude konať v termíne od 7. do 14. septembra 2015. V cene zájazdu 450 Eur je zarátaná doprava klimatizovaným autobusom, 6 x hotelové ubytovanie s raňajkami, 2 x večera a odborný sprievodca. Podrobný program a ďalšie informácie nájdete v letáku, ktorý si môžete vyzdvihnúť v sakristii kostola alebo vo farskej kancelárii. So zástupcami  CK Awertour, v spolupráci s ktorou púť organizujeme, sa stretneme v nedeľu 28. júna 2015 o 16.00 hod.  v seminárnej miestnosti farského úradu na Vazovovej 8, s ktorými vyplníme prihlasovacie  formuláre a zaplatíme poplatok za pútnický zájazd. Kto bude mať záujem, môže si zároveň vybaviť aj cestovné poistenie.

 • Prvé sväté prijímanie

Budúcu nedeľu 21. júna 2015 pri sv. omši o 10.30 hod. pristúpia k 1. sv. prijímaniu deti týchto základných škôl: Česká (štátna), Česká (súkromná),  Jelenia a Sibírska. Pamätajme na prvoprijímajúcich vo svojich modlitbách.

 • Oznam Charity Blumentál

Oznam pre rodičov: Prosíme rodičov, ktorí ešte neuhradili poplatok za letný tábor, aby tak urobili osobne v kancelárii charity na Farskom úrade na Vazovovej 8  v pondelok 15. júna od 16.30  do 18.oo hod. alebo v stredu 17. júna od 16.30 do 18.00 hod.  Pri platení dostanete aj potrebné písomné informácie.

 • Komunita Cenacolo

Na sobotu 27. júna 2015 pripravuje komunita Cenacolo v Kráľovej pri Senci Deň otvorených dverí. Súčasťou programu tejto komunity, ktorá sa venuje osobám závislým na drogách,  bude aj sv. omša s otcom arcibiskupom Mons. Stanislavom Zvolenským. Informácie o programe sú na plagáte na výveske.

 • Púť mužov

Najbližšiu sobotu 20. júna 2015 sa v Šaštíne bude konať púť mužov. Srdečne pozývame aj mužov z našej farnosti. Program púte je uvedený na plagáte na výveske.

 • Propagačné letáky

Vzadu v kostole si môžete vyzdvihnúť letáky, ktoré stručne opisujú dôvody, motivujúce pre návrat k prežívaniu viery v Katolíckej cirkvi. Zvlášť odporúčame tým z vás, ktorí sa snažíte vo svojom okolí pomôcť niekomu, kto prežíva krízu vo viere.

 • Stretnutie rodín

bude budúcu nedeľu 21.6. o 15.00 hod. na fare (Vazovova 8).

Pridané do rubriky farské oznamy

Farské oznamy 7. júna 2015

6.6.2015

 • Liturgický kalendár

Utorok 9.6.: sv. Efréma, diakona a učiteľa Cirkvi, ľ. spom..

Štvrtok 11.6.: sv. Barnabáša, apoštola, spom.

Piatok, 12.6.: slávnosť Najsvätejšieho Srdca Ježišovho

Sobota, 13.6.: Nepoškvrneného Srdca Panny Márie, spom.; sv. Antona Paduánskeho, kňaza a učiteľa Cirkvi, spom.

 • Sviatok Najsvätejšieho Srdca Ježišovho

V piatok 12. júna je slávnosť Najsvätejšieho Srdca Ježišovho. Keďže to nie je prikázaný sviatok, bohoslužby budú ako obvykle. Po sv. omšiach o 6.30 a 16.30 hod. bude odprosujúca pobožnosť s modlitbou Najmilší Ježišu,  ktorá je za obvyklých podmienok spojená s možnosťou získať úplné odpustky.

 • Vysviacky

V sobotu 13. júna 2015 o 9.30 hod. sa bude v bratislavskej Katedrále sv. Martina konať spoločná kňazská a diakonská vysviacka. Pozývame na slávnosť vysviacky a prosíme zvlášť v tomto týždni o modlitby za nových robotníkov v Pánovej vinici. Vašej pozornosti odporúčame najnovšie vydanie Katolíckych novín, ktoré obsahuje osobitnú prílohu venovanú novokňazom.

Púť mužov

Na sobotu 20. júna 2015 sa v Šaštíne pripravuje púť mužov. Program je uvedený na plagáte na výveske.

Prezentácia

V pondelok 8. júna 2015 sa o 17.00 hod. v aule Bohosloveckej fakulty na Kapitulskej ulici v Bratislave uskutoční prezentácia novej publikácie s názvom “Vytrvať v Kristovej pravde”. Kniha sa venuje aktuálnej téme manželstva a svätého prijímania v Katolíckej cirkvi. Vstup je voľný, všetkých srdečne pozývame.

 • Prvé sväté prijímanie

Budúcu nedeľu 14. júna pri sv. omši o 10.30 hod. pristúpia k 1. sv. prijímaniu deti základných škôl Vazovova a Jeséniova. Pamätajme na prvoprijímajúcich vo svojich modlitbách.

 • Oznam Charity Blumentál

Oznam pre rodičov: Vzhľadom na kapacitu rekreačného zariadenia Priedhorie- Pružina, môžu sa tábora zúčastniť všetky prihlásené deti.

Poplatok za dieťa treba uhradiť osobne v kancelárii charity na Farskom úrade na Vazovovej 8 a to:  v pondelok 8. júna od 16.30  do 18.oo hod. alebo v utorok 9. júna od 17.30 do 18.30 hod. Pri platení dostanete aj potrebné písomné informácie.

· Nový ročník Bratislavskej animátorskej školy

Pozývame mladých animátorov, ktorí slúžia vo farnostiach a spoločenstvách, prehĺbiť svoju formáciu v Bratislavskej animátorskej škole. Presnejšie informácie o tomto kurze sú na stránke www.mladezba.sk. Mladí majú príležitosť systematicky sa formovať na úrovni osobnostnej, duchovnej aj praktickej. Nový ročník BAŠky začína v októbri tohto roka, prihlášky je potrebné podať do 15. júna 2015. Praktické informácie ohľadom prihlasovania sú tiež na webovej stránke.

Pridané do rubriky farské oznamy

Blumental 2015 číslo 6

1.6.2015 redakcia časopisu

Ročník XXVI Číslo 6 – Jún 2015

Časopis Blumentál - jún 2015

Pridané do rubriky blumentál