Archív časopisu Blumentál Júl, 2009

Farské oznamy 26. júla 2009

25.7.2009 Andrej Fordinál
 • 1. Liturgický kalendár

Pondelok 26. 7. - Sv. Gorazda a spoločníkov

Streda 29. 7. - Sv. Marty

Štvrtok 30. 7. - Sv. Petra Chryzológa, biskupa a učiteľa Cirkvi

- Bl. Zdenky Schelingovej, panny a mučnice

Piatok 31. 7. - Sv. Ignáca z Loyoly, kňaza

Sobota 1. 8. - Sv. Alfonza Márie de Liguori, biskupa a učiteľa Cirkvi

 • 2. Fatimská sobota

V sobotu 1. augusta je Prvá sobota v mesiaci alebo Fatimská sobota.

 • 3. Púť ksestre Zdenke

Milosrdné sestry Svätého Kríža nás pozývajú vo štvrtok 30. júla o 16.00 hod. do kostola Svätého kríža v Bratislave - Podunajských Biskpiciach na slávenie liturgickej spomienky bl. Zdenky Schelingovej. Hlavným celebrantom bude Mons. Róbert Bezák, trnavský arcibiskup.

 • 4. Koncert

Milí farníci pozývame Vás na Blumentálsky hudobný podvečer, ktorý sa bude konať dňa 1.8.2009 o 16.00 na blumentálskej fare. Budete sa môcť stretnúť a spoznať s našími novými kaplánmi, p. farárom a s ich bývalými farníkmi pri príjemnom posedení za vône grilu a malého občerstvenia. Hudobne tento večer spríjemnia naši Béčkari a gospelová kapela METELICA. O 18.00 sa začne sv. Omša, po ktorej bude celé stretnutie pokračovať.

Bude pripravené aj občerstvenie - počas večera sa bude grilovať. Do prípravy občerstvenia sa môžete zapojiť aj vy - príspevkom, prinesením nejakého koláča alebo inej dobroty. Tešíme sa na ďalšie príjemné stretnutie s Vami.

Vaši Béčkari.

 • 5. Zbierka

Minulú nedeľu sa konala zbierka pre potreby našej farnosti a nášho kostola. Vyzbieralo sa 2.120,61 € = 63.885,50 Sk. Za Vaše milodary: „Pán Boh zaplať.”

Pridané do rubriky farské oznamy

Farské oznamy 19. júla 2009

18.7.2009 Andrej Streicher
 • 1. Liturgický kalendár

Pondelok 20. 7. - Sv. Apolinára, biskupa a mučeníka

Utorok  21. 7. - Sv. Vavrinca z Brindisi, kňaza a učiteľa Cirkvi

Streda 22. 7. - Sv. Márie Magdalény

Štvrtok 23. 7. - Sv. Brigity, rehoľníčky, patrónky Európy

Piatok 24. 7. - Sv. Sarbela Makhlufa, kňaza

Sobota 25. 7. - Sv. Jakuba, apoštola

 • 2. Zbierka pre kostolné potreby

Dnes sa pri všetkých sv. omšiach koná pravidelná zbierka pre potreby nášho chrámu a farnosti, ktorá ako sme Vás už informovali bude použitá na dokončenie rekonštrukcie seminárnej miestnosti. Za vaše milodary už vopred: „Pán Boh zaplať!”

Pridané do rubriky farské oznamy

Farské oznamy 12. júla 2009

11.7.2009 Andrej Fordinál
1. Liturgický kalendár

Pondelok 13. 7. - Sv. Henricha

Utorok  14. 7. - Sv. Kamila de Lellis, kňaza

Streda 15. 7. - Sv. Bonaventúru, biskupa a učiteľa Cirkvi

Štvrtok 16. 7. - Panny Márie Karmelskej

Piatok 17. 7. - Sv. Andreja - Svorada a Benedikta, pustovníkov

2. Zbierka pre kostolné potreby

Budúcu nedeľu sa uskutoční pravideľná zbierka pre potreby nášho chrámu a farnosti, ktorá bude použitá na dokončenie rekonštrukcie seminárnej miestnosti. Za vaše milodary už vopred: „Pán Boh zaplať!”

3. Oznamy Charity Blumentál

Oznam sociálnej poradne

Pracovníčka, ktorá poskytuje počítačové služby vo štvrtok bude z dôvodu dovolenky tieto služby poskytovať až od septembra.

Služby počítača a internetu však môžu záujemcovia naďalej využívať každý utorok v obvyklom čase od 16.30 hod. do  18.oo hod. K dispozícii nebudú iba v utorok v posledný júlový a prvý augustový týždeň.

Oznam právnej poradne!

Z dôvodu čerpania dovolenky nebude právna poradňa poskytovať služby vo štvrtok 16. 7. a 6. 8. 2009.

Informácia k adopcii malej Teresie z Kene

Mala Terezka z Kene, ktorú v rámci „adopcie na diaľku”  prijala za svoju naša farnosť, nám poslala list s poďakovaním a tiež fotokópiu svojho vysvedčenia. List malej Terezky nájdete v augustovom čísle farského časopisu. Zároveň ďakujeme darcom za všetky milodary. Aj po uhradení potrebnej sumy posielate milodary naďalej a momentálne máme k dispozícii sumu, ktorá pokryje ďalšie dva roky jej štúdia a ktorú postupne opäť prevedieme na príslušný účet.

Prosíme preto štedrých a ochotných darcov o finančné príspevky, ktoré budú určené na vlastné aktivity našej charity, ako je napr. úhrada venového poistenia na dve deti v detskom domove, ktorá  predstavuje  sumu (18 tis. Sk - 598 Eur ročne) a ďalšie finančné výdavky, na realizáciu ktorých nám začnú už prostriedky  chýbať..

Veríme, že ani na tieto účely neochabne Vaša štedrosť za čo vopred vyslovujeme úprimnú vďaku.

Podrobné informácie nájdete na výveske charity v predsieni kostola, aj na internetovej stránke charity www.charitablumental.sk

Pridané do rubriky farské oznamy

Farské oznamy 5. júla 2009

5.7.2009 Andrej Fordinál
 • 1. Liturgický kalendár

Pondelok 6. 7. - Sv. Mária Goretti, panny a mučenice

Sobota 11. 7. - Sv. Benedikt, opát a patrón Európy

 • 2. Úmysly sv. omší

V pondelok 6. 7. 2009 sa budú v krstnej kaplnke od 16.00 hod. zapisovať úmysly sv. omší na mesiac august.

 • 3. Časopis Blumentál

Upozorňujeme Vás, že vyšlo nové číslo nášho farského časopisu Blumentál, v ktorom sú uvedené rozhovory s novým pánom farárom a odchádzajúcim kaplánom Mariánom Bérom.

 • 4. Tábor

V tomto týždni sa koná detský letný tábor detí z našej farnosti. Myslite na ne vo svojich modlitbách.

 • 5. Letné prázdniny

Pripomíname, že počas letných prázdnin sv. omše vo všedné dní budú o 5,45, 6,30 a večer  o 16,30 h. Sv. omše o 18,00 h., okrem soboty, nebudú. Nedeľné sväté omše zostávajú nezmenené.

 • 6. Zbierka

Na slávnosť sv. Petra a Pavla sa konala zbierka Halier sv. Petra. Vyzbieralo sa a odviedlo na ABÚ 1.343,22 € = 40.465,85 Sk. Za Vaše milodary: „Pán Boh zaplať.”

 • 7. Oznamy Charity Blumentál

Oznam sociálnej poradne

Pracovníčka, ktorá poskytuje počítačové služby vo štvrtok bude z dôvodu dovolenky tieto poskytovať až od septembra. Služby počítača a internetu však môžu záujemcovia naďalej využívať každý utorok v obvyklom čase od 16.30 hod. do  18.oo hod. K dispozícii nebudú iba v utorok v posledný júlový a prvý augustový týždeň.

Informácia - prosba

Sľúbili sme prostredníctvom našej vývesky informovať o stave finančných prostriedkov, ktoré sú určené v rámci „adopcie na diaľku” pre dievčatko Terezku z Kene.

K 2. 7. 2009 je situácia nasledovná:

Ako sme už informovali, už 29. 5. 2009 sme mali z milodarov poslaných na účet a tiež odovzdaných v hotovosti v kancelárii farského úradu takú sumu, že sme k tomuto termínu urobili prevod  stanovených 580 Eur na účet o.z. Dobrota sv. Alžbety s konkrétnym určením pre Teresiu. Na účte nám na tento účel zostalo ešte 160 Eur.

Milodary, vďaka Vašej štedrosti však pribúdajú naďalej a tak k 2. 7 evidujeme (už po zaslaní uvedenej sumy 580 Eur) celkom sumu 1 533 Eur! Tieto finančné prostriedky ponecháme na účte a postupne budeme uhrádzať určenú sumu pre Terezku na ďalšie obdobia. Momentálne máme týmto „rezervu” na viac ako ďalšie dva roky.

Potrebujeme však zabezpečiť finančne aj iné akcie a aktivity, tie ktoré organizuje v rámci svojej činnosti Charita Blumentál,  a tým, že sa darcovia zamerali výlučne na pomoc malej Terezke, značne nám poklesli finančné prostriedky, ktoré nie sú takto „účelovo viazané”. Potrebujeme napr. uhradiť tzv. „venové poistenie”, o ktorom ste tiež informovaní a ktoré platíme na dve deti v detskom domove (18 tis. Sk - 598 Eur ročne), príplatok deťom zo sociálne slabých rodín na letný tábor, ktorý organizujeme aj v tomto roku a ktorý tvorí značnú sumu, nepeňažné sociálne výpomoce a pod.

Obraciame sa preto na Vás, milí dobrodinci s prosbou o pochopenie a štedrosť aj pre tieto naše aktivity, čiže o milodary, ktoré nebudú vyslovene účelovo určené pre Terezku.

Veríme, že aj na tieto účely neochabne Vaša štedrosť za čo vopred vyslovujeme úprimnú vďaku.

Pridané do rubriky farské oznamy

Blumentál 2009 číslo 7

1.7.2009

Ročník XX Číslo 7 Júl 2009
 
Som tu, kresťan 21. storočia!, Daniel Dian
 
Kto je kňaz?
 
Svedomie a prirodzený zákon podľa Pavla, Táňa Hrašková
 
Svätci tohto mesiaca, Daniel Dian
 
Ešte jeden pohľad na dejiny, X. Duchoňová
 
Vítame nového pána farára, Xénia Duchoňová
 
Lúčime sa…, Xénia Duchoňová
 
Naša univerzita, Daniel Dian
 
Mlčať znamená súhlasiť, Xénia Duchoňová
 
Odkaz od pani Paulínky…
 
Farská knižnica informuje, Monika Šandorová

Pridané do rubriky blumentál

Som tu, kresťan 21. storočia!

1.7.2009 Daniel Dian

Je síce prázdninové obdobie, ale pre človeka viery niet prázdnin. Viera sa nielen obnovuje, ale rastie každým dňom. Sme tak trochu podobní obiliu, ktoré vzišlo z pôdy po sejbe zrna a postupne rastie, tvorí klas, ktorý sa napĺňa zrnom, a prišiel čas, keď zožatý napĺňa svoje poslanie - byť zdrojom obživy pre človeka. Aj náš život je teda tým, čo má cez rast viery denno-denne, za akýchkoľvek situácií rásť až do dňa, ktorý vo svojej prozreteľnosti pozná iba Boh. Keď sa ten čas naplní, máme sa stať svedkami Božej múdrosti a lásky v nebeskom kráľovstve. Preto aj prázdninové obdobie je obdobím rastu nášho duchovného života. V tomto raste nám pomáha aj poznanie našich dejín a dejín viery. Možno by sme mali viac poznávať svoje dejiny viery práve teraz, keď počas prázdninových ciest máme viac času na stretávanie sa s ľuďmi. Často pri niektorých stretnutiach cítime, že sme akosi nevzdelaní v poznaní svojej identity, ktorá nám bola daná cez sviatosť krstu a včlenenie do Katolíckej cirkvi, cez otvorenie plnohodnotného duchovného života, cez Eucharistiu a posilnenie vo viere cez sviatosť birmovania. Často sa radšej rozhovorom o svojej identite vyhneme, lebo nepoznáme dejiny spoločenstva, do ktorého patríme, teda Cirkvi, či už univerzálnej alebo partikulárnej (miestnej), a pritom sú to dejiny veľmi bohaté a neustále inšpirujúce. Poznanie našich dejín celkom isto do života prináša vzácne podnety, ktoré nám pomáhajú aj pri orientácii v súčasnosti. Bol to Ján Pavol II., ktorý nitrianskemu biskupovi Jánovi Pásztorovi poslal list pri príležitosti výročia vydania buly Jána VIII. Industriae Tuae v roku 880, ktorou zriadil samostatnú nitriansku diecézu; list poslal aj biskupom Tarnowa a Nitry pri príležitosti výročia kanonizácie sv. Andreja-Svorada a Beňadika; nebolo možné nevidieť lásku Jána Pavla II. k našim národom, ktorý nám v rokoch najväčšieho útlaku Cirkvi neustále pomáhal očisťovať našu identitu. Potvrdilo sa to aj pri udalosti 1 100. výročia smrti sv. Metoda na moravskom Velehrade v roku 1985, kde zhromaždení veriaci v prítomnosti pápežského legáta kardinála Agostina Casaroliho jasne deklarovali svoju identitu tým, že vtedajšieho ministra pri jeho prejave doslova prinútili, aby v súvislosti s našimi dejinami svätých Cyrila a Metoda označoval ako svätých a nie ako kultúrnych dejateľov. Bolo to niečo nevídané, prepískať ministra vtedajšieho systému a donútiť ho nakoniec povedať: Tak dobře, svatí Cyril a Metoděj, a nepustiť už k slovu ostatných štátnych činiteľov, a tým zdôrazniť, že nie sme na kultúrnej manifestácii, ale na púti. Ján Pavol II. v rovnakom čase vo svojej kaplnke česky a slovensky slúžil sv. omšu, ktorú prenášala rakúska a nemecká televízia, aby tí, čo mali pozdĺž hraníc možnosť prijímať signál týchto televízií, mohli vidieť pápeža zjednoteného s Velehradom, kde mu režim nedovolil prísť. Veriaci preukázali vtedy veľkú odvahu postaviť sa proti predstaviteľovi vlády. A čo dnes? Možno sa nám akosi zunovala sloboda, ktorá sa otvorila v novembri 2009. Strácame svoje náboženské povedomie a oslabujeme i to národné. Práve preto potrebujeme oveľa intenzívnejšie zabojovať za svoju vieru, za právo žiť vo svojej vlasti a mať také zákony, ktoré umožnia naplno rozvinúť našu identitu. Potrebujeme to o to väčšmi, o čo väčšmi sa mnohí, nielen nám tu na Slovensku, ale aj v Európe, usilujú vnucovať bezbrehý liberalizmus, ktorý je, ako to píše Pius XI. v encyklike Quadragesimo anno, otcom výchovného socializmu, ale jeho dedičom je a bude boľševizmus (porov. bod 122). Potrebujeme si uvedomiť, že sme povinní obhajovať svoju vieru, aby sme ju odovzdali budúcim generáciám. Preto potrebujeme poznať dejiny. Preto potrebujeme putovať na miesta spojené so sv. Cyrilom a Metodom, ako aj s ich žiakmi. Putovať svorne na mariánske pútnické miesta a deklarovať: Som tu, kresťan 21. storočia! Práve dnes, keď sa stráca identita jednotlivca, ba nezriedka aj celé národy, a keď tak trochu cítime aj akési nie neopodstatnené obavy zo straty istých práv a kultúrno-náboženských hodnôt v rámci zjednocujúcej sa Európy, je dôležité pripomínať si osobnosti našej histórie a venovať sa ich odkazu, ktorý je pre našu súčasnosť veľmi dôležitý. Preto pokračovanie v ich diele je veľkou výzvou. V čom spočíva? Predovšetkým v neustálom zdôrazňovaní hodnôt, ktoré sú nemenné. Je to napríklad úcta k životu, ku každému, sociálne cítenie k človeku a rozvíjanie kultúrnej a náboženskej identity jednotlivca a spoločnosti. A to nie je bezvýznamné. Preto si s úctou, a nielen my, spomíname aj na učeníkov svätého Cyrila a Metoda, svätých Gorazda, Nauma, Angelára, Sávu a Klimenta. Vďaka im za minulosť, prítomnosť, ale aj budúcnosť. Veľa toho o Gorazdovi nevieme, len to, že podľa slovienskeho Života Konštantína a Života Metoda pochádzal zo slobodného rodu. Bol slobodným mužom, najzbehlejším v latinských knihách a pravoverný. A predsa aj toto málo stačí na to, aby sme sa naplnili hrdosťou, že prijatie Boha naplno do života tohto muža sa stalo základom viery iných národov. Aj toto málo nás môže naplniť hrdosťou na to, že zaniesli posolstvo pokoja

a lásky do krajín, ktoré potom v rámci Európy tvorili dejiny tohto kontinentu a veľmi vevýznamne
ju obohatili. Spomeňme si len na Čechy, Poľsko, Bulharsko, Chorvátsko… Všetky tieto krajiny môžu spolu s nami ďakovať za svoju kultúru, jazyk a národné povedomie práve tej skutočnosti, že Gorazd a jeho spoločníci Naum, Angelár, Sáva a Kliment, ktorých mená poznáme a s nimi celkom iste aj iní, mali odvahu naplno nasledovať solúnskych bratov svätých Cyrila a Metoda a niesť tú istú blahozvesť evanjelia ďalej. Napriek tomu, že sa k nim vtedajší mocní zachovali veľmi zle, vyhnali ich z ich vlasti, toto na prvý pohľad zlo, napomohlo šírenie dobrého diela zvestovania spásy. Bol to Gorazd, muž viery, ktorý stojí ako maják viery. Túto úlohu potrebuje prevziať každý z nás. Nasledujúce slová z pastierskeho listu katolíckych biskupov Slovenska z roku 2004 jasne potvrdzujú, že ak chceme aj my dať niečo Európe a svetu, musíme kráčať v línii solúnskych bratov a tých, ktorí i za cenu obetí prevzali od nich túto štafetu: Tohto roku sme sa stali členmi Európskej únie a tým sme sa zaradili do spoločenstva európskych národov. Slovensko ako krajina po boku ostatných krajín je formálne plnohodnotným členom spoločenstva bratských národov Európy. Naša prítomnosť v spoločnom európskom dome nám dáva nádeje do budúcnosti, ale kladie na nás aj požiadavky. Ak v nich neobstojíme, môže sa oslabiť naše kresťanstvo i naše národné povedomie. V spoločnom európskom dome má každý národ, a teda aj Slovensko, svoje poslanie. Toto európskym národom často pripomínal Svätý Otec Ján Pavol II. pri mnohých stretnutiach. Aj nám Slovákom pripomínal poslanie, ktoré v Európe máme. Keď sa 11. 9. 2003 po prílete do Bratislavy prihovoril k nám na letisku, okrem iného povedal: Už onedlho vaša krajina vstúpi ako plnohodnotný člen do spoločenstva európskych národov. Milovaní, prispejte svojou bohatou kresťanskou tradíciou k budovaniu identity novej Európy. Ak chceme toto splniť, našou úlohou je, aby sme si uprostred ostatných národov uvedomili a upevnili svoju vlastnú totožnosť: náboženskú a národnú. Znamená to, aby sme si uvedomovali, čím sme a máme byť. Svojou národnou identitou máme Európu obohatiť a svojou náboženskou totožnosťou ju máme posvätiť. Ak to uskutočníme s plným nasadením, staneme sa pre Európu požehnaním a naša budúcnosť v Európe bude veľmi nádejná. Preto možno aj to, že si neuvedomujeme dostatočne svoju identitu a vieru, spôsobuje, že strácame záujem o veci verejné, čo sa, žiaľ, prejavilo aj v slabej realizácii nášho práva obhajovať tieto hodnoty v Európe a napĺňať želanie Jána Pavla II. Nuž a tak z pohľadu na tieto skutočnosti nám vyplýva povinnosť nezamieňať si čas prázdnin s časom duchovného výpadku, ale naopak, nech sú nám tieto dni časom odhaľovania našej identity a obnovy viery. Dedičstvo otcov zachovaj nám, Pane! Môžeme tak prosiť aj slovami: Všemohúci a milosrdný Bože, ty si povzbudzoval Metodovho učeníka Gorazda a jeho spoločníkov, aby pokračovali v apoštolskom diele našich vierozvestov; na ich orodovanie nám pomôž, aby sme aj my dnešnému svetu ohlasovali blahozvesť tvojho Syna a upevňovali jednotu Cirkvi. Takáto modlitba, keď si spomíname na solúnskych bratov svätých Cyrila a Metoda a ich veľkomoravských učeníkov, má svoje veľké opodstatnenie. Je krásna. Ak ju pozorne vnímame, môžeme si z nej vydedukovať nielen úctu k nim a ich učiteľom, ale uvedomiť si aj svoje dejiny a previazanosť s nimi dodnes. V tých slovách, aby sme aj my dnešnému svetu ohlasovali blahozvesť, zaznieva túžba niesť dedičstvo našich otcov ďalej do budúcnosti.

Daniel Dian

Pridané do rubriky články

Kto je kňaz?

1.7.2009

Človek ako každý z nás a predsa iný - čo okom nebadáš. Osobnosť a veľkosť jeho, vznešenosť poslania, tú krásu čistú len zrakom ducha spoznávaš! Kňaz - pastier verný, zverené ovečky na pašu
vodí, za stratenou cez úskalia, strminy, močiarmi sa brodí. Kto pochopí starosť, žiaľ, keď v spleti tŕnia on ju hľadá a zachrániť ju túžobne si žiada. Kňaz - otec láskavý, čo starosť o dietky na plecia berie sám, pre vzrast, duchovný pokrm i nápoj sladký dá nám, na odpustenie našich vín. Ó, jak raní mu srdce, keď syn, dcéra odmieta pokrm - Krista, ba pohŕda ním! Kňaz - radca a tešiteľ, útechu každému vkladá, či mladý je, či hlavu kryje mu už biely srieň, dôveru vlieva biednym deň čo deň. Duša to cíti, u neho pomoc hľadá. Kňaz - prostredník mocný medzi Bohom, Pánom neba, vesmíru a človekom, čo upadol na cestách bludných. Oko mnohokrát bôľom zvlhne a vráska zbrázdi jeho tvár, v bolesti nad hriešnikom, čo zotrval v hriechu, tvrdosti. Kňaz - ako lampa horiaca, čo svieti nám jasným plameňom. Temnou púšťou smädných vodí k božským prameňom. Rukou kňaza dajme sa po ceste šťastia vierou viesť. Otvorme mu srdce v dôvere celé, Boha - Lásku doň chce vniesť.

Našim kňazom k roku kňazov

od nám neznámeho autora

Pridané do rubriky hymnus

Svedomie a prirodzený zákon podľa Pavla

1.7.2009 Táňa Hrašková

Celý rok nás otec arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský sprevádzal školou Pavlovho slova
formou Lectio Divina. Poslednú časť prednesenú v Dóme sv. Martina 3. júna 2009 venoval otázkam svedomia ako prirodzenému zákonu v človeku. Pavol nás učí, že existuje vnútorný morálny hlas - svedomie. Ono je tým najskrytejším jadrom a svätyňou človeka, kde je sám s Bohom, ktorého hlas sa ozýva v jeho vnútri. Svedomie sa stáva orientačným hlasom srdca, ktorý môže poslúžiť dokonca aj neveriacim k spáse. V hlbinách svedomia človek odkrýva zákon, ktorý si sám nedáva, ale je povinný ho poslúchať. Jeho hlas ho neprestajne vyzýva, aby

miloval, konal dobro a vyhýbal sa zlu.

Už malé dieťa neznáša príkazy. Všimnite
si, ako chodia deti, keď sú po daždi na chodníku mláčky vody. Určite ani jednu neobídu. S radosťou si v nej podupkajú napriek maminmu zákazu a mokrým topánkam. Nie je to nakoniec nijaká tragédia, ale dieťa cíti, že je to nesprávne a že tým mamu nahnevalo. Horšie je to, keď niekto nedodrží príkazy cestnej premávky. Tam už tragédia hrozí a často nezvratná, smrteľná. Najhoršie je to však s nedodržiavaním Božích prikázaní, ktorých následky teoreticky poznáme, ale prakticky sme k nim dosť ľahostajní. Podobáme sa deťom, stúpajúcim do každej bariny napriek tomu, že nám to svedomie vyčíta. Detičky vyrastú a pochopia, že mama mala pravdu. Účastník cestnej premávky spraví skúšku v autoškole a uvedomí si, že hmotný svet má svoje zákony, ktoré sa beztrestne porušovať nedajú. Len nad Božími príkazmi sme náchylní špekulovať a pokúšame sa ich zľahčovať a obchádzať. Často si myslíme, že je nad naše sily ich pochopiť. Výrobe a zloženiu lieku tiež nemusíme rozumieť, ale s vierou, že nás vylieči, ho užívame. Tak je to aj

s Božími prikázaniami. S vierou, že nás vedú správnou cestou by sme ich mali dodržiavať.
V Slovenskom národnom divadle hrajú Tolstého hru Anna Karenina. Už povinné čítanie tejto knihy na strednej škole zanechalo vo mne silný dojem, ale až teraz som pochopila, akou silou sa dokáže prejaviť svedomie v ľudskom živote. Anna, vydatá žena a matka vzplanula láskou k cudziemu mužovi, ktorej podľahla. Manžel jej odpustil, ale jej odmietol dať syna. Šťastný milenec ju prijal k sebe aj s ich spoločnou dcérou, nič im nebránilo v ďalšom spokojnom

živote až na … svedomie. Svedomie, ktoré ju prinútilo po hroznom duševnom utrpení
vziať si život pod kolesami vlaku. Začalo to tak nevinne a čarovne, veľkou láskou, ale pokračovalo to porušením Božích prikázaní. A skončilo to veľkou tragédiou niekoľkých ľudí. Nebola to krutosť Boha, ale zneužitie slobody, ktorú sme od neho dostali spolu s návodom na jej použitie a rozumom, ktorý dokáže rozlišovať dobré od zlého. Čím ďalej tým väčšmi si uvedomujeme len zákony hmotného sveta, lebo ich porušenie pocítime hneď nejakou ujmou na tele alebo na hmotnom majetku. Nedodržiavanie Božích prikázaní cítime len v srdci, pred nikým sa zaň nemusíme hanbiť. Dnes „obyčajná” nevera nikoho nedonúti k takému drastickému riešeniu. Okrem toho máme už aj prostriedky na prehlušenie hlasu svedomia: alkohol, drogy, dunivá hudba, aktivity do roztrhania tela. Len nie ticho a chvíľa samoty, lebo vtedy by nám ten hlas nášho svedomia nedal pokoj. Čím väčšmi sa však vzďaľujeme dodržiavaniu Božích zákonov, ktoré má každý vpísané do srdca, tým viac nepokoja a nervozity v nás vzniká. Svedomie nás upozorňuje na rozpor medzi citom a rozumom, túžbou a povinnosťou. Svedomie je základom dôstojnosti človeka a súčasne aj jeho vzťahu k Bohu. Preto ho musíme neustále zušľachťovať a nie potláčať. Len výchovou svedomia človek premáha záujmy, ktoré ničia jeho dôstojnosť, pokoj a šťastie. Prečo je to také ťažké pochopiť?

Táňa Hrašková

Pridané do rubriky články

Svätci tohto mesiaca

1.7.2009 Daniel Dian

Veľmi rád poznávam históriu cez poznanie starobylých kultúrnych pamiatok. Susedné Rakúsko
je priamo posiate úžasnými kultúrnymi pamiatkami, ktoré sú vzácnym svedectvom odkazu a aktuálnosti muža, ktorého liturgickú spomienku slávi Katolícka cirkev 11. júla na celom svete, pričom v Európe si ho pripomíname aj ako patróna nášho kontinentu spolu so spolupatrónmi

sv. Cyrilom a Metodom.

Svätý Benedikt z Nursie
je známy okrídleným výrokom Ora et labora - Modli sa a pracuj. Muž, ktorý výrazne poznačil dejiny tohto kontinentu a celého sveta. Jeho kláštor na Monte Kasíno sa stal centrom vzdelanosti a ostatné kláštory, ktoré zakladali jeho duchovní synovia v celej Európe, sa stali šíriteľmi vedy a priekopníkmi v poľnohospodárstve jednotlivých krajín. Mnohé kláštory v Rakúsku Götwein, Melk a iné, v Maďarsku Panonhalma, svedčia o nesmiernom význame tejto rehoľnej spoločnosti a toho, čo Benedikt a jeho žiaci vykonali pre dobro a rozvoj zvlášť Európy. Všade, kde pozrieme a kdekoľvek sa pohneme, nachádzame bohatú studnicu vedy v súvislosti s ich kláštormi, pričom všade vo svete je bežné, že mnohí významní odchovanci benediktínskych kláštorov ako centier vzdelanosti, pôsobia vo významných politických a spoločenských funkciách. Nie je nijakým prekvapením, že majú nielen odborné vedomosti, ale aj hlboké duchovné zásady. U nás najznámejšími nasledovateľmi svätého Benedikta boli nitrianski - zoborskí pustovníci, ktorí neskôr založili Skalku pri Trenčíne - svätí Andrej Svorad a Beňadik. Na Slovensku bolo v minulosti viacero benediktínskych opátstiev či už v Nitre, Hronskom Beňadiku, na Skalke, v Košiciach, Ludaniciach, vo Veľkom Klíži a inde. Veľký význam sv. Benedikta pre rozšírenie kresťanskej viery a kultúry v Európe je nepopierateľný, zvlášť ho zdôrazňovali poslední pápeži. Preto Pius XII. nazýval sv. Benedikta „otcom Európy”, Pavol VI. ho roku 1964 slávnostne vyhlásil za patróna Európy, pápež Ján Pavol II. potvrdil tento titul, a 31. decembra ho rozšíril aj na sv. Cyrila a Metoda, ktorých vyhlásil za spolupatrónov Európy a neskôr postavil k týmto trom významným mužom aj tri ženy: sv. Brigitu Švédsku, sv. Katarínu Siensku a sv. Teréziu Benediktu od sv. Kríža.

  
  
Mária Magdaléna Keď sme v úvodníku uvažovali o tom, že potrebujeme aj v čase prázdnin objavovať svoju identitu a potrebujeme rásť vo viere, mali sme na mysli aj modlitbu, ktorá v tomto mesiaci 22. júla zaznie v katolíckych kostoloch: Všemohúci Otče, tvoj jednorodený Syn poslal Máriu Magdalénu, aby prvá

zvestovala apoštolom veľkonočnú radosť; prosíme ťa, na jej príhovor nás posilňuj, aby
sme podľa jej príkladu aj my ohlasovali vzkrieseného Ježiša Krista a raz ho uzreli vo večnej sláve ako svojho Kráľa. Možno sa ma opýtate: prečo si ju máme zvlášť pripomínať práve teraz? Často sa hovorí a šíri informácia, že Katolícka cirkev zaznáva ženu. Už to niekedy ani nie je dobré vyvracať. Ale práve dnes je to nesmierne vhodné, keď Cirkev stavia pred náš zrak ženu, ktorej minulosť bola taká, aká bola, len nie dobrá. Práve žene, ktorú Ježiš pozdvihol z biedy jej života, práve tejto žene sa po zmŕtvychvstaní Ježiš zjavuje ako prvej a poveruje ju dôležitým posolstvom, ktoré má nesmierny význam nielen pre ňu, ale predovšetkým pre apoštolov. Ona je tá, ktorá má byť zvestovateľkou uskutočneného diela spásy, a to vôbec prvou zvestovateľkou. Už z tohto je zrejmé, že Cirkev neodopiera právo žene účinkovať v Cirkvi. Jej úloha však spočíva v inej službe ako je služba kňazská, no celkom iste to nie je odmietnutie ženy v diele evanjelizácie. Naopak, ženy sú zapojené do života Cirkvi v rôznych profesiách, a sú v nich nezastupiteľné. Je však viac ako isté, že tou najnezastupiteľnejšou úlohou ženy, a to nielen v Cirkvi, ale v celej spoločnosti, je jej postavenie ako matky alebo možnej matky. Preto by sme si aj dnes mali oveľa hlbšie uvedomiť, či nemáme aj my podiel na jej degradácii, keď z nej robíme iba objekt mužského záujmu v oblasti sexu, veľmi často neviazaného; keď z nej často robíme predmet obchodu cez rôzne snímky v časopisoch, vo filmoch a podobne. Mali by sme teda už vedieť: všetci, tak muži k ženám, ako aj ženy k sebe samým, aký postoj vyplynie z poznania svojej identity.

Daniel Dian

Pridané do rubriky články