Archív časopisu Blumentál Júl, 2013

Farské oznamy 28. júla 2013

27.7.2013 Branislav Čaniga
 • Liturgický kalendár

Pondelok  29. 7. - sv. Marty, spom.

Utorok 30. 7.  -  sv. Petra Chryzológa, biskupa a učiteľa Cirkvi, ľ. spom.

Streda 31. 7.  -  sv. Ignáca z Loyoly, kňaza, spom.

Štvrtok 1. 8. - sv. Alfonza Márie de Liguori, biskupa a učiteľa Cirkvi

 • Porciunkula

V piatok 2. augusta  možno vo farských, katedrálnych a františkánskych kostoloch získať úplné tzv. porciunkulové odpustky. Skutok predpísaný na získanie odpustkov je nábožná návšteva kostola spojená s Modlitbou Pána (Otče náš) a Vyznaním viery (Verím v Boha). Okrem toho treba zachovať tri obvyklé podmienky: svätá spoveď, sväté prijímanie,  modlitba na úmysel Svätého Otca (Otče náš, Zdravas a Sláva) a vyhýbanie sa príležitosti k akémukoľvek hriechu.

 • Prvopiatkový týždeň

Prvý štvrtok v mesiaci  1. 8. je dňom modlitieb za duchovné povolania.

Na prvý piatok v mesiaci   2. 8. budeme spovedať  ako obvykle.

Na prvú sobotu 3. 8.  bude po skončení druhej rannej sv. omše nasledovať modlitba fatimského sv. ruženca.

 • Farská knižnica

Farská knižnica bude v auguste z dôvodu prázdnin zatvorená. Tešíme sa na vás opäť v septembri.

 • Zbierka pre potreby farnosti

Dnešnú nedeľu  28. júla sa po sv. omšiach koná zbierka pre potreby farnosti za účelom výmeny eternitovej krytiny na budove fary. Práce chceme začať budúci mesiac. V závislosti od toho, ktorú ponuku a v akom rozsahu nám schváli Ekonomické oddelenie Arcibiskupského úradu, predbežný odhad prác je na takmer 50 000 €. Preto Vás prosíme o Vašu štedrosť a vopred ďakujeme za Vašu ochotu byť nápomocní pri realizácii tohto diela.

 • Organový festival v Katedrále

Vo štvrtok 1. augusta o 19.00 hod. sa v Katedrále sv. Martina v Bratislave začne 4. ročník medzinárodného Katedrálneho organového festivalu. Všetkých srdečne pozývame na recitál poľského organistu Mareka Stefanskeho. Kompletný program všetkých koncertov je dostupný na plagáte na výveske.

Pridané do rubriky farské oznamy

Farské oznamy 21. júla 2013

22.7.2013 Branislav Čaniga
 • Liturgický kalendár

Pondelok, 22.7.: sv. Márie Magdalény, spom.

Utorok, 23. 7.: sv. Brigity, rehoľníčky, patrónky Európy, sviatok

Streda, 24.7.: sv. Šarbela Makhlufa, ľ.sp.

Štvrtok, 25. 7.: sv. Jakuba, apoštola, sviatok

Piatok, 26. 7.: sv. Joachima a Anny, rodičov Panny  Márie, spom.

Sobota, 27.7.: sv. Gorazda a spoločníkov, spom.

 • Upratovanie kostola

Chceme Vás veľmi pekne poprosiť o pomoc pri upratovaní kostola a tak dočasne zastúpiť dve naše farníčky v tejto ich službe pre našu farnosť buď počas celého leta alebo aspoň na obdobie niekoľkých týždňov. Vopred chceme poďakovať za Vašu priaznivú odozvu na našu prosbu. Dobrovoľníci sa môžu prihlásiť a nechať na seba kontakt buď v sakristii alebo na farskom úrade.

 • Svetové stretnutie mládeže

V tomto týždni od pondelka do nedele sa v brazílskom Rio de Janeiro konajú Svetové dni mládeže za účasti Svätého Otca pápeža Františka. Ich priebeh môžete sledovať aj na obrazovke Tv LUX, ktorá prinesie takmer všetky časti programu stretnutia so Svätým Otcom v priamom prenose ako aj z paralelnej akcie v Ružomberku, kde sa bude konať slovenské Národné stretnutie mládeže s názvom R13. Presný rozpis všetkých vysielaných programov nájdete na plagáte na výveske. Pozývame Vás aj prostredníctvom televízie vytvoriť spoločenstvo a mať účasť na týchto mimoriadnych podujatiach v živote Cirkvi.

 • Zbierka pre potreby farnosti

Budúcu nedeľu 28. júla bude po sv. omšiach nasledovať zbierka pre potreby farnosti za účelom výmeny eternitovej krytiny na budove fary. Práce chceme začať budúci mesiac. V závislosti od toho, ktorú ponuku a v akom rozsahu nám schváli Ekonomické oddelenie Arcibiskupského úradu, predbežný odhad prác je nad viac ako 50 000,- €. Preto Vás prosíme o Vašu štedrosť a vopred ďakujeme za Vašu ochotu byť nápomocní pri realizácii tohto diela.

Pridané do rubriky farské oznamy

Farské oznamy 14. júla 2013

14.7.2013 Branislav Čaniga

 • Liturgický kalendár

Pondelok 15.7.: sv. Bonaventúru, , biskupa a učiteľa Cirkvi, spom.

Utorok, 16.7.:  Panny Márie Karmelskej, ľ.sp.

Streda, 17.7.: sv. Andreja Svorada a Benedikta, pustovníkov, spom.

Sobota, 20.7.: sv. Apolinára, biskupa a mučeníka, ľ.sp.

 • Upratovanie kostola

Chceme Vás veľmi pekne poprosiť o pomoc pri upratovaní kostola a tak dočasne zastúpiť dve naše farníčky v tejto ich službe pre našu farnosť buď počas celého leta alebo aspoň na obdobie niekoľkých týždňov. Vopred chceme poďakovať za Vašu priaznivú odozvu na našu prosbu. Dobrovoľníci sa môžu prihlásiť a nechať na seba kontakt buď v sakristii alebo na farskom úrade.

 • Personálne zmeny

Na základe dekrétu Arcibiskupského úradu v Bratislave končí v tomto týždni  svoje pastoračné pôsobenie v našej farnosti dp. kaplán Jozef Pajerský, ktorý je ustanovený  za kaplána do farnosti  Bratislava - Dlhé diely. Dp. kaplánovi Pajerskému vyjadrujeme v mene veriacich i kňazov úprimnú vďaku za jeho požehnanú dvojročnú kňazskú službu v našej blumentálskej farnosti. Za nového kaplána je vymenovaný dp. Martin Majda, kňaz spišskej diecézy, doterajší kaplán vo farnosti Lomnička. Rozlúčka s dp. kaplánom Jozefom Pajerským a privítanie nového dp. kaplána Martina Majdu sa uskutoční pri sv. omši o 9.00 hod. v nedeľu 21. júla. Prosíme o modlitby za všetkých našich kňazov.

 • Životné jubileum

Výpomocný duchovný v našej farnosti, páter Jozef Michalov sa dnes dožíva vzácneho životného jubilea 80 rokov. Do ďalších rokov života  a kňazskej služby mu vyprosujeme hojnosť Božích milostí a dar zdravia.

 • Nový trnavský arcibiskup

Svätý Otec František vymenoval vo štvrtok 11. júla nového trnavského arcibiskupa. Stal sa ním doterajší apoštolský administrátor  a rodák z našej blumentálskej farnosti Mons. Ján Orosch. Sprevádzajme ho v jeho mimoriadne náročnej službe našimi modlitbami.

 • Poďakovanie

Vyslovujeme úprimné Pán Boh odmeň! za milodary v sume 1000,- € a 150,- € venované pre našu farnosť na výmenu strešnej krytiny na fare.

Pridané do rubriky farské oznamy

Farské oznamy 7. júla 2013

7.7.2013 Branislav Čaniga

 • Liturgický kalendár

Štvrtok, 11.7.: sv. Benedikta, opáta, patróna Európy, sviatok

Sobota, 13.7: sv. Henricha, ľ. sp.

 • Letný bohoslužobný poriadok

Pripomíname, že v období letných prázdnin sú sv. omše vo všedné dni  o 18.00 h. zrušené. Sobotná sv. omša o 18.00 zostáva v nezmenenom čase.

 • Program v Katedrále

Aj počas prázdnin pokračujú v Katedrále sv. Martina druhý štvrtok v mesiaci sv. omše s biskupom v rámci prežívania Roku viery. Tento štvrtok 11. júla pri sv. omši o 17.00 hod. v Katedrále zaznie katechéza na 9. článok Apoštolského vyznania viery: “Verím v svätú Cirkev katolícku”. Po sv. omši bude aj krátka poklona Najsvätejšej oltárnej sviatosti zakončená eucharistickým požehnaním.

 • Poďakovanie

V zbierke „Obulus - halier sv. Petra”, ktorá sa konala v nedeľu po sviatku sv. Petra a Pavla a je určená na dobročinné diela Svätého Otca, ste prispeli sumou 1347,22 €. Za Vaše milodary úprimné  „Pán Boh odmeň!”

 • Oznam Charity Blumentál

Charita Blumentál oznamuje, že počas letných prázdnin  nebudú poradne charity poskytovať svoje služby. Tieto služby môžu záujemcovia využívať opäť od septembra v obvyklom čase. Ďakujeme za trpezlivosť a pochopenie.

Pridané do rubriky farské oznamy

Blumentál 2013 číslo 7

1.7.2013 redakcia časopisu

Ročník XXIV Číslo 7 – Júl 2013
Časopis Blumentál - júl 2013

Pridané do rubriky blumentál