Archív časopisu Blumentál Marec, 2018

Farské oznamy - 1. apríl 2018

31.3.2018

Farská zbierka

Dnes, na Veľkonočnú nedeľu sa uskutoční pravidelná farská zbierka. Za vaše milodary úprimne ďakujeme.

P

Požehnanie veľkonočných pokrmov

Podľa starobylého zvyku sa na Veľkonočnú nedeľu požehnávajú pokrmy. Veľkonočné pokrmy, ktoré sú v rodinách symbolom veľkonočného agapé, požehnáme pri svätých omšiach dopoludnia.

P

Sväté omše na Veľkonočný pondelok

Sväté omše počas Veľkonočného pondelka budú o 6:00, 7:30, 9:00, 10:30, 12:00, 16:30 a o 19:00 hod.

P

Veľkonočná oktáva

Osem dní slávime najväčšie kresťanské sviatky zmŕtvychvstanie Ježiša Krista a jeho víťazstvo nad smrťou ako jednu „Veľkú nedeľu“. Veľkonočné obdobie trvá 50 dní, až do nedele Zoslania Ducha Svätého v tomto roku do 20. mája 2018.

P

Osobitné modlitby

Počas Veľkonočného obdobia sa namiesto modlitby Anjel Pána modlíme modlitbu Raduj sa, nebies Kráľovná.

Deviatnik k Božiemu milosrdenstvu sa budeme modliť počas Veľkonočnej oktávy po skončení večernej sv. omše o 16.30 hod. a v sobotu pred sv. omšou o 17.45 hod.

P

Slávnosť birmovania
V sobotu
28. apríla o 10:00 bude v našej farnosti vysluhovaná sviatosť birmovania.

P

Slávnosť prvého svätého prijímania

V sobotu 12. mája o 10:30 prijmú prvé sväté prijímanie deti zo škôl: Jelenia, Česká štátna a Jeséniová a Sibírska.

V sobotu 19. mája o 10:30 prijmú prvé sväté prijímanie deti zo škôl: Česká súkromná, Vazovova, Kalinčiakova.

P

Lectio divina v Katedrále

V stredu 4. apríla 2018 sa bude konať v Katedrále sv. Martina o 20.00 hod. modlitbové stretnutie spôsobom Lectio divina, ktoré bude viesť bratislavský arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský. Názov stretnutia je „Jairova dcéra sa vrátila“ (Mk 5, 21-24; 35-43).

P

Zápis detí do 1.ročníka základnej školy svätej Uršule

Základná škola s materskou školou svätej Uršule všetkých srdečne pozýva na Zápis detí do 1.ročníka našej základnej školy, ktorý sa uskutoční v piatok 6.apríla a v sobotu 7.apríla 2018. Bližšie informácie sú na plagáte, ktorý je na výveske pri oznamoch.

Pridané do rubriky farské oznamy

Farské oznamy - 25. marec 2018

24.3.2018

Zbierka na pomoc prenasledovaným kresťanom

Výnos zbierky z minulej nedele bol 2053 Euro. Za vaše milodary úprimne ďakujeme.

P

Poďakovanie za milodary

Ďakujeme Bohu známym darcom za milodary na kvety sume 2 krát 50 Euro a na obnovu veže kostola 100 Euro.

P

Veľkonočné vysluhovanie sviatosti zmierenia

Túto nedeľu spovedáme počas dopoludňajších bohoslužieb a poobede od 15.30 do 20.00 hod. V pondelok, utorok a stredu Veľkého týždňa spovedáme od 5.30 do 8.00, od 11.30 do 12.30 a od 15.00 do 18.00 hod. Na Zelený štvrtok a Veľký piatok spovedáme už len v súrnych prípadoch. Na Bielu sobotu, Veľkonočnú nedeľu a Veľkonočný pondelok nespovedáme.

P

Veľký týždeň

Vstupujeme do Veľkého týždňa, v ktorom budeme sláviť

Veľkonočné trojdnie

Zelený štvrtok:

18:00 - Pamiatka Pánovej večere, do 21:00 hod. tichá adorácia v kostole

Veľký piatok:

7:00 - Krížová cesta v MARIANKE (s pánom farárom)

7:30 - Ranné chvály a Posvätné čítanie v kostole Blumentál

8:15 - Krížová cesta v kostole Blumentál

14:30 - Deviatnik k Božiemu milosrdenstvu

15:00 - Veľkopiatočné obrady, do 21:00 - Poklona pri Božom hrobe

Biela sobota:

7:30 - Ranné chvály a Posvätné čítanie

8:00 – 19:15 - poklona pri Božom hrobe

15:00 - Deviatnik k Božiemu milosrdenstvu

19:30 - Veľkonočná vigília

Veľkonočná nedeľa:

štandardne, ako každú inú nedeľu v roku

Veľkonočný pondelok:

sv. omše 6:00, 7:30, 9:00, 10:30, 12:00, 16:30 a 19:00.

Prikázaný sviatok je iba Veľkonočná nedeľa

P

Omša svätenia olejov v katedrále

Na Zelený štvrtok 29. 3. o 9.30 hod. bude v katedrále sláviť Mons. Stanislav Zvolenský spolu s kňazmi Bratislavskej arcidiecézy svätú omšu svätenia olejov, na ktorú vás srdečne pozývame. Počas tejto svätej omše si kňazi obnovia kňazské sľuby a pán arcibiskup požehná oleje používané pri vysluhovaní sviatostí.

P

Veľký piatok

Veľký piatok je dňom prísneho pôstu a zdržovania sa mäsitého pokrmu. Zdržovanie sa mäsitého pokrmu viaže každého od 14 roku života a v tento deň ho nie je dovolené nahradiť iným skutkom pokánia. Prísny pôst viaže každého od 18 do 60 roku života a znamená, že raz do dňa je dovolené sa najesť dosýta a dvakrát menej.

P

Zbierka pri Božom hrobe

Na Veľký piatok a Bielu sobotu je zbierka pri Božom hrobe. Za vaše milodary úprimne ďakujeme.

P

Farská zbierka

Na budúcu (Veľkonočnú) nedeľu sa uskutoční pravidelná farská zbierka. Za vaše milodary úprimne ďakujeme.

P

Požehnanie veľkonočných jedál

Podľa starobylého zvyku sa na veľkonočnú nedeľu požehnávajú pokrmy. Veľkonočné pokrmy, ktoré sú v rodinách symbolom veľkonočného agapé, požehnáme pri svätých omšiach dopoludnia.

Pridané do rubriky farské oznamy

Farské oznamy - 18. marec 2018

17.3.2018

Zbierka na pomoc prenasledovaným kresťanom

Túto nedeľu 18.3. sa z rozhodnutia KBS koná celoslovenská zbierka na pomoc prenasledovaným kresťanom a vojnovým utečencom. Za každý milodar vopred vyslovujeme úprimné Pán Boh odmeň.

P

Návšteva chorých pred Veľkou nocou
Tí, ktorí túžia prijať sviatosti pred Veľkou nocou a nie je im možné pre chorobu a vysoký vek prísť do kostola, nech ich nahlásia v sakristii. Posledný termín nahlásenia je dnešná nedeľa 18.3.

P

Slávnosť sv. Jozefa

V pondelok 19.3. bude slávnosť sv. Jozefa. Keďže to nie je prikázaný sviatok, sv. omše budú ako vo všedný deň.

P

Pobožnosť Krížovej cesty

V pôstnom období konáme pobožnosť Krížovej cesty každý piatok o 17.15 hod. a v nedeľu o 15.45 hod.

P

Pomazanie chorých
V sobotu
24.3. o 12:00 hod. bude mimoriadna svätá omša, pri ktorej sa bude vysluhovať sviatosť pomazania chorých. Spovedať budeme od 9:00 hod. Sviatosť pomazania chorých môže prijať iba ten veriaci, ktorý sa od posledného prijatia tejto sviatosti cíti zoslabnutejší pre vážnu chorobu alebo vysoký vek.

P

Zmena času

Na budúci týždeň v noci, z 24.3. na 25.3. sa o 2.00 hod. stredoeurópskeho času mení čas na 3.00 hod. letného času.

P

Kvetná nedeľa

Budúca nedeľa je Kvetná nedeľa. Začína Veľký týždeň. Spomienku na Pánov vstup do Jeruzalema oslávime požehnaním ratolestí, ktoré sa uskutoční pri každej sv. omši. Ratolesti na požehnanie si treba priniesť z domu.

P

Veľkonočné vysluhovanie sviatosti zmierenia
Od 22.3. začína Veľkonočné spovedanie. Podrobné informácie o dobe spovedania nájdete vo Veľkonočných oznamoch, ktorých výtlačok si môžete zobrať zo stolíkov s časopismi v zadnej časti kostola.

P

Predveľkonočné upratovanie kostola

Ďakujeme dobrovoľníkom, ktorí v sobotu 17.3. prišli na brigádu spojenú s predveľkonočným čistením kostola.

P

25. marec - Deň počatého dieťaťa

Vďaku za život môžeme aj v 18. ročníku tejto kampane verejne vyjadriť nosením bielej stužky na svojom odeve. Viac informácií nájdete na výveske a na stránke www.25marec.sk.

P

Pôstna polievka

V piatok 23.3.2018 sa bude od 12.00 do 14.00 hod. konať v refektári kláštora Milosrdných bratov v Bratislave dobročinné pôstne podujatie s názvom „Pôstna polievka“. Ďalšie informácie sú na nástenke.

Pridané do rubriky farské oznamy

Farské oznamy - 11. marec 2018

10.3.2018

Pobožnosť Krížovej cesty

V pôstnom období konáme pobožnosť Krížovej cesty každý piatok o 17.15 hod. a v nedeľu o 15.45 hod.

P

Predveľkonočné upratovanie kostola

Prosíme dobrovoľníkov, aby prišli pomôcť na brigádu spojenú s predveľkonočným čistením kostola. Uskutoční sa v sobotu 17.3.2018 od 9.00 hod. Zvlášť sú vítaní mladí muži, ktorí nemajú problém s výškami. Vopred ďakujeme za ochotu.

P

Návšteva chorých pred Veľkou nocou
Tí, ktorí túžia prijať sviatosti pred Veľkou nocou a nie je im možné pre chorobu a vysoký vek prísť do kostola, nech ich nahlásia v sakristii alebo v kancelárii farského úradu. Posledný termín nahlásenia je nedeľa 18. 3. 2018.

P

Zbierka na pomoc prenasledovaným kresťanom

Na budúcu nedeľu 18. marca 2018 sa bude z rozhodnutia Konferencie biskupov Slovenska konať celoslovenská zbierka na pomoc prenasledovaným kresťanom a vojnovým utečencom. Za každý milodar vopred vyslovujeme úprimné Pán Boh odmeň.

P

Štúdium katolíckej teológie

Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave ponúka v akademickom roku 2018/2019 magisterské štúdium katolíckej teológie dennou formou pre kandidátov kňazstva aj pre laikov. Prihlášky sa podávajú do 30.4.2018. Podrobnejšie informácie sú uverejnené na webovej stránke fakulty: www.frcth.uniba.sk.

P

Milodary pre našu farnosť

Vyslovujeme úprimné poďakovanie za milodary pre našu farnosť v sume 50, 80 a 100 €.

Pridané do rubriky farské oznamy

Farské oznamy - 4. marec 2018

3.3.2018

Zápis úmyslov svätých omší

Od pondelka 5.3.2018 budeme zapisovať úmysly na sv. omše na mesiace APRÍL, MÁJ, JÚN. Zapísať je možno jednu svätú omšu za mesiac.
P

Pobožnosť Krížovej cesty

V pôstnom období konáme pobožnosť Krížovej cesty každý piatok o 17.15 hod. a v nedeľu o 15.45 hod.

P

Lectio divina v Katedrále

V stredu 7. marca o 20.00 hod. bude v Katedrále sv. Martina viesť bratislavský arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský modlitbové stretnutie spôsobom lectio divina s názvom Bohatý mladík, ktorý sa skryl (Mt 19, 16-22).

Pridané do rubriky farské oznamy