Archív časopisu Blumentál Október, 2013

Farské oznamy 27. októbra 2013

27.10.2013
 • Liturgický kalendár

Pondelok 28. 10. - slávnosť 125. výročia posviacky blumentálskeho chrámu - sviatok sv. apoštolov sv. Šimona a Júdu

Piatok 1. 11. - Slávnosť Všetkých svätých, prikázaný sviatok

Sobota 2. 11. - Spomienka na všetkých verných zosnulých

 • Sviatok Všetkých svätých

Sv. omše na prikázaný sviatok Všetkých svätých v piatok 1. novembra budú ako v nedeľu.

 • Dušičková pobožnosť

V piatok 1. novembra o 15.00 hod. sa pri hlavnom kríži na Ondrejskom cintoríne uskutoční dušičková pobožnosť.

V našom kostole sa bude dušičková pobožnosť konať v sobotu 2. novembra po sv. omšiach, ktoré začínajú o 6.30 a 16.30 hod.

Na Spomienku na všetkých verných zosnulých 2. novembra budú  sv. omše o 5.45, 6.30 a večer o 16.30 a 18.00 hod.

 • Úplné odpustky

Veriaci, ktorý nábožne navštívi cintorín a aspoň mysľou sa pomodlí za zosnulých, môže získať úplné odpustky, ktoré sa môžu privlastniť iba dušiam v očistci, raz denne od 1. do 8. novembra. Treba splniť aj ďalšie podmienky: sv. spoveď, sv. prijímanie a modlitba na úmysel sv. Otca. Napokon vo všeobecnosti je potrebné vylúčiť akúkoľvek pripútanosť k hriechu aj k všednému.

 • Prvopiatkový týždeň

Na Prvý piatok v mesiaci začne popoludňajšia sv. spoveď  o 16.00 hod. vzhľadom na Dušičkovú pobožnosť na cintoríne. V piatok dopoludnia a  ostatné dni prvopiatkového týždňa budeme spovedať  ako obvykle.

Na Prvú sobotu 2. 11.  bude po skončení druhej rannej sv. omše namiesto fatimského sv. ruženca nasledovať Dušičková pobožnosť.

 • Výročie posviacky chrámu a posviacka organu

Dnešnú nedeľu a pondelok si pripomíname 125. výročie posviacky nášho chrámu. Po sv. omšiach sa bude konať hodová ofera. Popoludní o 14.30 hod. vás srdečne pozývame na chrámový koncert a po ňom (približne o 15.30) na tradičné hodové stretnutie do seminárnej miestnosti na farskom úrade. Gazdinky, ktoré by chceli prispieť nejakým koláčom, prosíme, aby ich priniesli so sebou.

Priamo v deň výročia posviacky chrámu - v pondelok 28. októbra o 16.30 bude s nami a s kňazmi - rodákmi z našej farnosti sláviť sv. omšu pomocný biskup našej arcidiecézy Mons. Jozef Haľko, ktorý nám zároveň priblíži ikonografiu nášho chrámu. Večerný ruženec začne pred sv. omšou o 15.45.

V modlitbách pamätajme na + vdp. Jozefa Poecka, pochovaného na Ondrejskom cintoríne, ktorý dal postaviť náš blumentálsky kostol.

 • Poďakovanie

Chceme vyjadriť úprimné Pán Boh odmeň! za Vaše príspevky na misijnú zbierku  v sume 1548,33 EUR a taktiež za Vaše milodary v sume 100 a

2 x 50 €, venované v tomto týždni pre potreby nášho chrámu a farnosti.

 • Príprava birmovancov

Birmovanci - deviataci a stredoškoláci - ktorí sa prihlásili na prípravu v našej farnosti Blumentál, sú pozvaní na svätú omšu pre birmovancov v piatok 8. novembra o 18.00 hod. Po svätej omši bude  organizačné  stretnutie s pánom kaplánom.

 • Pamiatka na výročie

Pri príležitosti jubilea posviacky nášho chrámu každý veriaci dostanete pamätný obrázok blumentálskeho chrámu s modlitbou k Matke Dobrej rady. Po pondelkovej večernej sv. omši a ďalšie dni v týždni si môžete zakúpiť pamätnú sviecu v cene 5 EUR, ktorou zároveň podporíte postupne prebiehajúce rekonštrukčné práce na budove fary a kostola.

Pridané do rubriky farské oznamy

Farské oznamy 20. októbra 2013

20.10.2013 Branislav Čaniga

· Liturgický kalendár

Streda 23.10. -  sv. Jána Kapistránskeho, kňaza, ľ. spom.

Štvrtok 24.10. - sv. Antona Márie Clareta, biskupa, ľ. spom.

· Misijná nedeľa

Dnešnú nedeľu 20. októbra  si pripomíname dôležitosť  svetových misií. Podporme tento úmysel svojimi modlitbami, ako aj príspevkom na misijnú zbierku, ktorá sa dnes koná po sv. omšiach.

 • Prezentácia - domáce misie

Pri príležitosti dnešnej misijnej nedele  vás   pozývame o 18:00 hod. do seminárnej miestnosti na fare  na prezentáciu dp. kaplána Martina Majdu o misijnej práci medzi Rómami v Lomničke.

 • Prechod na zimný čas

Budúci víkend prechádzame na zimný čas. Nezabudnite si v sobotu 26.  októbra večer posunúť čas o 1 hodinu dozadu.

· Spomienka na bl. Karola I. Habsburgského

Pri príležitosti liturgickej spomienky na blahoslaveného Karola I. Habsburského bude otec arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský sláviť sv. omšu tento piatok 25. októbra 2013 o 17.00 hod. v Katedrále sv. Martina, kde sa uchovávajú relikvie tohto blahoslaveného.

 • Výročie posviacky chrámu a posviacka organu

Budúcu nedeľu 27. októbra si pripomenieme 125. výročie  posviacky nášho chrámu. Slávnostnú sv. omša bude celebrovať náš otec arcibiskup metropolita Mons. Stanislav Zvolenský o 10.30 hod, pri ktorej zároveň požehná novozreštaurovaný organ. Po sv. omšiach sa bude konať hodová ofera. Popoludní o 14.30 hod. vás srdečne pozývame na chrámový koncert a po ňom na tradičné hodové stretnutie do seminárnej miestnosti na farskom úrade. Gazdinky, ktoré by chceli prispieť nejakým koláčom, prosíme, aby ich priniesli so sebou.

Priamo v deň výročia posviacky chrámu - v pondelok 28. októbra o 16.30 bude s nami sláviť sv. omšu pomocný biskup našej arcidiecézy Mons. Jozef Haľko, ktorý nám zároveň bližšie vysvetlí ikonografiu nášho chrámu.

V modlitbách pamätajme na + vdp. Jozefa Poecka, pochovaného na Ondrejskom cintoríne, ktorý dal postaviť náš blumentálsky kostol.

 • Poďakovanie

Chceme vyjadriť úprimné Pán Boh odmeň! za finančné dary v sume 500 a 200 €, venované v tomto týždni pre potreby nášho chrámu a farnosti.

 • Oznam Charity Blumentál

Oznam pre rodičov: Na sobotu 26. októbra  pripravuje charita burzu detského a materského jesenného a zimného oblečenia. Podrobnú informáciu nájdete vo výveske charity v predsieni kostola a na internetovej stránke charity.

Pridané do rubriky farské oznamy

Farské oznamy 13. októbra 2013

12.10.2013
 • Liturgický kalendár

Utorok 15.10. -  sv. Terézie od Ježiša(Avilskej), panny a učiteľky Cirkvi

Štvrtok 17.10. - sv. Ignáca Antiochijského, biskupa a mučeníka, spom.

Piatok 18.10. - sv. Lukáša, evanjelistu, sviatok

 • Bratstvo živého ruženca

Naše blumentálske Bratstvo živého ruženca dnes prijíma nových členov do nášho ružencového spolku. Zapísať sa môžete u našich ružencových horliteliek dnešnú nedeľu 13. októbra po sv. omšiach v predsieni kostola.

 • Sviatosť birmovania

V sobotu 19. októbra o 10.00 hod. bude v našom chráme vysluhovať sviatosť birmovania Mons. Jozef Haľko, pomocný biskup bratislavskej arcidiecézy.

· Misijná nedeľa

Budúcu nedeľu 20. októbra  si pripomenieme dôležitosť  svetových misií. Podporme tento úmysel vo svojich  modlitbách, ako aj príspevkom na misijnú zbierku, ktorá sa bude v ten deň konať po sv. omšiach.

 • Prezentácia - domáce misie

Pri príležitosti misijnej nedele  vás pozývame 20. októbra o 18:00 hod. do seminárnej miestnosti na fare  na prezentáciu dp. kaplána Martina Majdu o misijnej práci medzi Rómami v Lomničke.

V stredu 16. októbra o 19.00 hod. v aule bohosloveckej fakulty na Kapitulskej ulici v Bratislave bude mať o. arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský druhú prednášku o Sociálnej náuke Katolíckej cirkvi spojenú s možnosťou diskusie. Témou budú základné princípy sociálnej náuky Cirkvi.

 • Stretnutie rodín

bude v nedeľu 20.10.2013 o 15.00 hod. na fare.

 • Oznamy Charity Blumentál

Oznam pre rodičov: Na sobotu 26. októbra  pripravuje charita burzu detského a materského jesenného a zimného oblečenia. Podrobnú informáciu nájdete vo výveske charity v predsieni kostola a na internetovej stránke charity.

 • Poďakovanie

Chceme vyjadriť úprimné Pán Boh odmeň! Ružencovému bratstvu našej farnosti za finančný dar 350 € venovaný nášmu kostolu a ďalšie  milodary v  sume 90 €, venované v tomto týždni na potreby našej farnosti.

Pridané do rubriky farské oznamy

Farské oznamy 6. októbra 2013

6.10.2013

Liturgický kalendár

Pondelok 7. 10. - Ružencovej Panny Márie, spomienka

Streda 9. 10. - sv. Dionýza, biskupa a spoločníkov, mučeníkov, ľ. spom.;

sv. Jána Leonardiho, kňaza, ľ.spom.

 • Spolok sv. Vojtecha

Členovia Spolku svätého Vojtecha, evidovaní v predajni Bratislava, si môžu vyzdvihnúť  na rok 2014 Pútnik svätovojtešský a podielovú knihu v predajni SSV Bratislava.

 • Bratstvo živého ruženca

Naše blumentálske Bratstvo živého ruženca  bude prijímať nových členov do nášho ružencového spolku. Zapísať sa môžete u našich ružencových horliteliek v nedeľu 13. októbra 2013 po sv. omšiach v predsieni kostola.

 • Oznamy Charity Blumentál

Oznam pre dôchodcov: V nedeľu 13. októbra  pozývame záujemcov do Mirbachovho paláca  na výstavu   Ave Mária -  mariánska ikonografia v zbierkach Galérie mesta Bratislavy. Zraz je o 15.oo hod. pred Mirbachovým palácom na Františkánskom nám. 11. Prosíme o presnosť, nakoľko prehliadka bude so sprievodcom. Termín návštevy pôvodne ohlásenej výstavy obrazov starých talianskych majstrov včas oznámime, nakoľko výstava Ave Mária končí v skoršom termíne. Ďakujeme za pochopenie.

Oznam pre rodičov: Na sobotu 26. októbra  pripravuje charita burzu detského a materského jesenného a zimného oblečenia. Podrobnú informáciu nájdete vo výveske charity v predsieni kostola a na internetovej stránke charity.

Oznam o rozšírení služieb poradní charity: Charita Blumentál rozširuje svoje služby o sociálne poradenstvo. Každý utorok od 9.oo - 11.oo hod. v kancelárii charity na Vazovovej 8 môžu  záujemcovia  využiť pomoc pri vypisovaní tlačív a žiadostí,  komunikáciu s príslušnými úradmi,  atď.

 • Poďakovanie

Vyslovujeme úprimné Pán Boh odmeň! za Vaše príspevky v zbierke pre našu farnosť (výmena strešnej krytiny na objekte seminárnej miestnosti) v sume 2861,- €.

Pridané do rubriky farské oznamy

Blumentál 2013 číslo 10

1.10.2013 redakcia časopisu

Ročník XXIV Číslo 10 – Október 2013
Časopis Blumentál - október 2013

Pridané do rubriky blumentál