Archív časopisu Blumentál September, 2011

Farské oznamy 25. septembra 2011

24.9.2011 Branislav Čaniga

 • Liturgický kalendár

Pondelok 26. 9. - sv. Kozmu a Damiána, mučeníkov, ľ. spom.

Utorok 27. 9. - sv. Vincenta de Paul, kňaza, spom.

Streda 28. 9. - sv. Václava, mučeníka, ľ. spom.

Štvrtok 29. 9. - sviatok sv. archanjelov Michala, Gabriela a Rafaela

Piatok 30. 9. - sv. Hieronyma, kňaza a učiteľa Cirkvi, spom.

Sobota 1. 10. - sv. Terézie z Lisieux, panny a učiteľky Cirkvi, spom.

 • Októbrová ružencová pobožnosť

Mesiac október je mesiacom posvätného ruženca. V našom kostole sa posv. ruženec budeme modliť s kňazom vo všedné dni ráno po skončení sv. omše o 6.30 hod., a večer po sv. omši o 16.30 hod. a v sobotu  o 17.30 hod. pred večernou sv. omšou.

 • Fatimská sobota

Na prvú sobotu 1. októbra  bude po skončení druhej rannej sv. omše nasledovať modlitba fatimského sv. ruženca.

 • Príprava ku sviatostiam

Pripomíname, že dospelí, ktorí by mali záujem o prijatie krstu, prípadne svätého prijímania a sviatosti birmovania, a taktiež žiaci 9. roč. ZŠ a starší, ktorí majú záujem prijať  sviatosť birmovania v našej farnosti, .môžu sa prihlásiť v kancelárii farského úradu počas úradných hodín do konca septembra.

 • Oznam Charity Blumentál

Charita Blumentál pripravuje na sobotu 1. októbra 2011 púť do Turzovky. Poplatok je 5 eur. Prihlásiť sa možno v poradni charity v utorok 27. septembra od 8.30 hod. do 10.oo hod., prípadne ešte v stredu 28. septembra od 17.30 do 19.oo hod. Podrobnú informáciu dostanú   účastníci pri prihlasovaní.

 • Akcia Boj proti hladu

Budúcu nedeľu - 2.októbra sa naša farnosť zapojí do celoslovenskej zbierky BOJ PROTI HLADU. Po dopoludňajších sv. omšiach si pred kostolom môžete za dobrovoľný príspevok kúpiť medovníkové srdiečko.  Viac o tejto zbierke sa môžete dozviedieť aj na stránke  www.bojprotihladu.sk

 • Poďakovanie

Chceme vyjadriť úprimné Pán Boh odmeň! za milodary v celkovej sume 80 €, venované v tomto týždni na potreby našej farnosti.

Pridané do rubriky farské oznamy

Farské oznamy 18. septembra 2011

18.9.2011 Branislav Čaniga

 • Liturgický kalendár

Pondelok, 19. 9. - sv. Januára, biskupa a mučeníka, ľ. spom.

Utorok, 20. 9. - sv. Ondreja Kima Taegona, kňaza a Pavla Chonga Hasanga a spoločníkov, mučeníkov, spom.

Streda, 21. 9. - sviatok sv. Matúša, evanjelistu

Piatok, 23. 9. - sv. Pia z Pietrelčiny, kňaza, spom.

 • Jesenné kántrové dni

V tomto týždni sú v stredu, piatok a sobotu jesenné kántrové dni. Ich obsahom je poďakovanie za úrodu.

 • Príprava dospelých ku sviatostiam

Aj tento rok začíname prípravu na prijatie sviatostí pre dospelých. Tí, ktorí by mali záujem o prijatie krstu, prípadne svätého prijímania a sviatosti birmovania, môžu sa prihlásiť v kancelárii farského úradu počas úradných hodín do konca septembra.

 • Príprava na sviatosť birmovania

Žiaci 9. roč. ZŠ a starší, ktorí majú záujem prijať  sviatosť birmovania v našej farnosti, sa môžu prihlásiť do konca septembra v kancelárii Farského úradu počas úradných hodín.

 • Mládežnícke a detské sv. omše

Každú nedeľu o 10.30 hod. konáme sv. omše za účasti detí (tzv. detské sv. omše). Zvlášť ich odporúčame deťom, ktoré sa pripravujú na Prvé sv. prijímanie a ich rodičom.

Po prázdninovej prestávke sme opäť začali mládežnícke sv. omše každý utorok o 18.00 hod.

Každý piatok o 18.00 hod. bude sv. omša osobitne určená pre birmovancov.

 • Kurzy lektorov

Katolícke biblické dielo a RK CMBF UK v Bratislave pripravujú Kurz lektorov , ktorý sa uskutoční v sobotu 15. októbra 2011 v čase 8.00 - 17.00 hod. v priestoroch Bohosloveckej fakulty na Kapitulskej ul. Prihlásiť sa možno do 6. októbra bližšie informácie nájdete na letáku na výveske pred kostolom alebo si ich možno vyžiadať na mailovej adrese: kurzlektorov@iskra.sk

 • Púť do Fatimy

Účastníkom púte do Fatimy pripomíname, že na budapeštianske letisko odchádzame v pondelok 19. 9. o 9.30 hod. Autobus bude pristavený pred naším kostolom. Odlet do Lisabonu je plánovaný na 15.35 hod. Ak odchádzate individuálne, na letisku v Budapešti treba byť najneskôr o 13.00 hod.

 • Poďakovanie

Chceme vyjadriť úprimné Pán Boh odmeň! za milodar v sume 50 €, venovaný v tomto týždni na potreby našej farnosti.

Pridané do rubriky farské oznamy

Farské oznamy 11. septembra 2011

11.9.2011 Branislav Čaniga

 • Liturgický kalendár

Pondelok, 12. 9. - Najsv. Mena Panny Márie

Utorok, 13. 9. - sv. Jána Zlatoústeho, biskupa a učiteľa Cirkvi,  spom.

Streda, 14. 9. - sviatok Povýšenia svätého Kríža

Štvrtok, 15. 9. - slávnosť Sedembolestnej Panny Márie, patrónky Slovenska

Piatok, 16. 9. - sv. Kornélia, pápeža a Cypriána, biskupa, mučeníkov, sp.

Sobota, 17. 9. - sv. Róberta Bellarmína, biskupa a učiteľa Cirkvi, ľ. spom.

 • Sv. omše na sviatok Sedembolestnej Panny Márie

Vo štvrtok 15. septembra na slávnosť Sedembolestnej Panny Márie, patrónky Slovenska, sv. omše v našom kostole budú ako v nedeľu: o 6.00. 7.30 , 9.00, 10.30 a 12.00 a popoludní o 16. 30, 18.00 a 19.00.  Sv. omša o 18.00 hod. bude v reči slovenskej.

 • Príprava dospelých ku sviatostiam

Aj tento rok začíname prípravu na prijatie sviatostí pre dospelých. Tí, ktorí by mali záujem o prijatie krstu, prípadne svätého prijímania a sviatosti birmovania, môžu sa prihlásiť v kancelárii farského úradu počas úradných hodín do konca septembra.

 • Príprava na sviatosť birmovania

Žiaci 9. roč. ZŠ a starší, ktorí majú záujem prijať  sviatosť birmovania v našej farnosti, sa môžu prihlásiť do konca septembra v kancelárii Farského úradu počas úradných hodín.

 • Mládežnícke adetské sv. omše

Od dnešnej nedele začínajú nedeľné sv. omše o 10.30 hod. za účasti detí (tzv. detské sv. omše). Zvlášť ich odporúčame deťom, ktoré sa pripravujú na Prvé sv. prijímanie a ich rodičom.

Po prázdninovej prestávke sme opäť začali mládežnícke sv. omše každý utorok o 18.00 hod.

Každý piatok o 18.00 hod. bude sv. omša osobitne určená pre birmovancov.

Pridané do rubriky farské oznamy

Farské oznamy 4. septembra 2011

3.9.2011 Branislav Čaniga

 • Liturgický kalendár

Streda, 7. 9. - sv. Marka Križina, Melichara Grodzieckého a Štefana

Pongrácza, kňazov a mučeníkov, spom.

Štvrtok, 8. 9. - sviatok Narodenia Panny Márie

Piatok, 9. 9. - sv. Petra Clavera, ľ. sp.

 • Omšový poriadok vškolskom roku

Po skončení letných prázdnin opäť pokračujeme vo večerných sv. omšiach v pracovné dni aj o 18.00 hod.

 • Kňazská rekolekcia

V pondelok 5. septembra sa uskutoční mesačná rekolekcia kňazov dekanátu Bratislava - Stred. Spoločné slávenie sv. omše začne o 9.00 hod. vo Farskom kostole vo Vajnoroch.

 • Príprava dospelých ku sviatostiam

Aj tento rok začíname prípravu na prijatie sviatostí pre dospelých. Tí, ktorí by mali záujem o prijatie krstu, prípadne svätého prijímania a sviatosti birmovania, môžu sa prihlásiť v kancelárii farského úradu počas úradných hodín do konca septembra.

 • Príprava na sviatosť birmovania

Žiaci 9. roč. ZŠ a starší, ktorí majú záujem prijať  sviatosť birmovania v našej farnosti, sa môžu prihlásiť do konca septembra v kancelárii Farského úradu počas úradných hodín.

 • Lectio divina

Bratislavský arcibiskup Stanislav Zvolenský pozýva na ďalší ročník biblických stretnutí formou Lectio divina. Cyklus rozjímaní, nazvaných Obnovme našu vieru a mravnosť!, je súčasťou duchovnej prípravy k jubileu misie sv. Cyrila a Metoda u nás.  Od septembra 2011 do júna 2012 sa uskutoční desať biblických stretnutí v Katedrále sv. Martina, vždy prvú stredu v mesiaci, o 20.00 hodine. Najbližšie stretnutie sa uskutoční 7. septembra  - Abrahám, praotec vo viere (Gn 22, 1-19)

 • Časopis Rebrík

Aj v tomto školskom roku vychádza časopis Rebrík, ktorý s podporou Konferencie biskupov Slovenska vydáva eRko - Hnutie kresťanských spoločenstiev detí.  Rebrík je v súčasnosti jediný katolícky časopis pre deti na prvom stupni základnej školy na Slovensku. Rebrík poskytuje deťom kvalitné čítanie, zábavu a tvorivé podnety pre voľný čas a pomáha im v duchovnom raste. Je zvlášť vhodný pre deti, ktoré sa pripravujú na prvé sväté prijímanie.  Ďalšie informácie o časopise nájdete na internetovej stránke www.rebrik.sk

 • Zápis omšových úmyslov

Omšové úmysly na mesiac október  sa budú zapisovať v krstnej kaplnke v pondelok 5. septembra od 16.00 hod.

 • Poďakovanie

Chceme vyjadriť úprimné Pán Boh odmeň! za milodary v celkovej sume 55 €, venované v tomto týždni na potreby našej farnosti.

 • Farská knižnica

Farská knižnica svätej Kataríny od septembra znova poskytuje svoje služby v obvyklých výpožičných časoch:

utorok    15,30 - 17,00

streda    09,00 - 11,00

štvrtok    16,00 -18,00 hod.

Pracovníci knižnice sa tešia na každú vašu návštevu.

Pridané do rubriky farské oznamy

Blumentál 2011 číslo 9

1.9.2011 redakcia časopisu

Ročník XXII Číslo 9 – September 2011
Časopis Blumentál september 2011

Pridané do rubriky blumentál