Archív časopisu Blumentál Január, 2024

Farské oznamy 28.1.2024

27.1.2024

OZNAMY 28. januára 2024

Liturgický kalendár

Nedeľa      28.1. ŠTVRTÁ NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Pondelok    29. 1. féria

Utorok       30. 1. féria

Streda        31. 1. sv. Jána Bosca, kňaza, spomienka

Štvrtok        1. 2. féria

Piatok           2. 2. OBETOVANIE PÁNA (HROMNICE), sviatok

Sobota          3. 2. sv. Blažeja, biskupa a mučeníka, ľubovoľná spomienka

Nedeľa        4.2. PIATA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

a

Prvopiatkový týždeň

Nastávajúci týždeň je prvopiatkový - sviatosť zmierenia budeme vysluhovať tak, ako býva u nás zvykom a tiež sa uskutočnia všetky obvyklé pobožnosti (prvopiatkové adorácie, korunka Božieho milosrdenstva i modlitba Fatimského ruženca v sobotu).

a

Sviatok Obetovania Pána

V piatok 2. februára je neprikázaný sviatok Obetovania Pána (Hromnice). Môžete si priniesť hromničné sviece, ktoré budeme pri svätých omšiach posviacať.

a

Svätoblažejské požehnanie

V sobotu 3. februára pri sv. omšiach budeme udeľovať svätoblažejské požehnanie hrdla.

a

Poďakovanie za milodary

Úprimné Pán Boh odmeň vyslovujeme za milodary na kostol vo výške 100,-  33,- € poslané na farský účet a 200,- a 50,- v hotovosti.

Pridané do rubriky farské oznamy

Farské oznamy 21.1.2024

20.1.2024

OZNAMY 21. januára 2024

a

Liturgický kalendár

Nedeľa 21.1. TRETIA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Pondelok 22. 1. féria

Utorok 23. 1. féria

Streda 24. 1. sv. Františka Saleského, biskupa a učiteľa Cirkvi, spomienka

Štvrtok 25. 1. OBRÁTENIE SV. PAVLA, APOŠTOLA, sviatok

Piatok 26. 1. sv. Timoteja a Títa, biskupov, spomienka

Sobota 27. 1. féria

Nedeľa 28.1. ŠTVRTÁ NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

a

Katedrála sv. Martina – spomienka sv. Jána Almužníka

V utorok 23. januára 2024 o 18.00 bude v Katedrále svätého Martina sláviť bratislavský arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský svätú omšu pri príležitosti spomienky na svätého Jána Almužníka. Všetkých pozývame.

a

Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov

Od 18. do 25. januára je Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov. Pamätajme na tento úmysel aj v osobných modlitbách. Pri tejto príležitosti sa bude konať aj ekumenická bohoslužba slova za jednotu kresťanov v pondelok 22. januára 2024 o 17:00 vo františkánskom kostole na františkánskom námestí v Bratislave.

a

RKCMBF UK

Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta UK so sídlom v Bratislave na Kapitulskej 15 obsadzuje pozíciu finančného účtovníka/čky na celý úväzok. Nástup dohodou. Záujemci nájdu podrobnosti na úradnej výveske na stránke fakulty www.frcth.uniba.sk

a

Plnomocné odpustky

Farnosť Bratislava-Vajnory oznamuje, že na základe rozhodnutia Apoštolskej penitenciárie možno návštevou farského kostola Sedembolestnej Panny Márie v Bratislave-Vajnoroch (ako aj kostola alebo verejnej kaplnky, ktorú spravujú otcovia saleziáni na Slovensku) získať pri splnení obvyklých podmienok v období 8. januára – 8. septembra 2024 úplné odpustky.

a

Poďakovanie za milodary

Úprimné Pán Boh odmeň vyslovujeme za milodary na kostol vo výške 2x100,-  55,- € poslané na farský účet a  300,- 100,- 40,- v hotovosti.

Pridané do rubriky farské oznamy

Farské oznamy 14.1.2024

13.1.2024

FARSKÉ OZNAMY 14. januára 2024

Liturgický kalendár

Nedeľa       14.1. DRUHÁ NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Pondelok    15. 1. féria

Utorok        16. 1. féria

Streda        17. 1. sv. Antona, opáta, spomienka

Štvrtok       18. 1. féria

Piatok        19. 1. féria

Sobota        20. 1. féria

Nedeľa       21.1.  TRETIA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Stretnutie rodičov prvoprijímajúcich detí bude 15.januára 2024 o 17:30 v kostole.

Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov

Od 18. do 25. januára je Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov, kedy sa všetci kresťania spoločne modlia, aby sa naplnili Ježišove slová zapísané v Jánovom evanjeliu: „Aby všetci jedno boli…” Pamätajme na tento úmysel aj v osobných modlitbách. Pri tejto príležitosti sa bude konať aj ekumenická bohoslužba slova za jednotu kresťanov v pondelok 22. januára 2024 o 17:00 vo františkánskom kostole na františkánskom námestí v Bratislave.

RKCMBF UK

Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta UK so sídlom v Bratislave na Kapitulskej 15 obsadzuje pozíciu finančného účtovníka/čky na celý úväzok. Nástup dohodou. Záujemci nájdu podrobnosti na úradnej výveske na stránke fakulty www.frcth.uniba.sk

Plnomocné odpustky

Farnosť Bratislava - Vajnory oznamuje, že na základe rozhodnutia Apoštolskej penitenciárie možno návštevou farského kostola Sedembolestnej Panny Márie v Bratislave - Vajnoroch  (ako aj kostola alebo verejnej kaplnky, ktorú spravujú otcovia saleziáni na Slovensku) získať pri splnení obvyklých podmienok v období 8.1-8.9. 2024 plnomocné odpustky. Dekrét bol vydaný pri príležitosti Roku vďačnosti, ktorým si saleziáni pripomínajú 100 rokov svojej prítomnosti na Slovensku.

Poďakovanie za milodary

Úprimné Pán Boh odmeň vyslovujeme za milodary na kostol vo výške 222,- 100,- 2x50,- € poslané na farský účet a 300,- 50,- v hotovosti.

Pridané do rubriky farské oznamy

Farské oznamy 7.1.2024

6.1.2024

OZNAMY

7. januára 2024

Liturgický kalendár

Nedeľa       7 DRUHÁ NEDEĽA PO NARODENÍ PÁNA -KRST PÁNA, sviatok

Pondelok    8. 1.   féria / bl. Titusa Zemana, kňaza a mučeníka, ľubovoľná spomienka

Utorok        9. 1.   féria

Streda                   10. 1. féria

Štvrtok       11. 1. féria

Piatok                   12. 1. féria

Sobota        13. 1. féria

Nedeľa       14 DRUHÁ NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Koniec Vianočného obdobia

Dnešnou nedeľou 7.1.2024 sa končí Vianočné obdobie: prestávajú sa spievať vianočné piesne, avšak Betlehem a vianočné stromčeky môžu  ako ozdoba zostať až do 2. februára.

Posviacanie príbytkov

Od 6.1.2024 budeme posviacať domy a byty zvlášť nové a rekonštruované. Prosíme nahlásiť kontakt a adresu v sakristii, alebo v kancelárii farského úradu.

Stretnutie rodičov prvoprijímajúcich detí bude 15.januára 2024 o 17:30 v kostole.

Poďakovanie za milodary

Úprimné Pán Boh odmeň vyslovujeme za milodary na kostol vo výške 100,- 50,- 25,- 20,- € poslané na farský účet a 50,- v hotovosti.

Pridané do rubriky farské oznamy