Archív časopisu Blumentál Apríl, 2013

Farské oznamy 28. apríla 2013

27.4.2013 Branislav Čaniga
 • Liturgický kalendár

Pondelok 29. 4.: sv. Kataríny Sienskej, panny a učiteľky Cirkvi, patróny Európy, sviatok

Utorok 30. 4:  Sv. Pia V., pápeža, ľ. spom.

Streda 1. 5.:  Sv. Jozefa, robotníka, ľ. spom.

Štvrtok 2. 5.: Sv. Atanáza, biskupa a učiteľa Cirkvi, spom.

Piatok 3. 5.: sviatok sv. Filipa a Jakuba, apoštolov

 • Prvopiatkový týždeň

Prvý štvrtok v mesiaci 2.5. je dňom modlitieb za duchovné povolania.

Na Prvý piatok v mesiaci 3.5. budeme spovedať  ako obvykle.

Na Prvú sobotu 4.5.  bude po skončení druhej rannej sv. omše nasledovať modlitba fatimského sv. ruženca.

 • Májová pobožnosť

Od stredy 1. mája sa budeme počas celého mesiaca v rámci májovej pobožnosti  modliť Loretánske litánie po sv. omšiach o 6.30 a 16.30 h.

 • Zápis omšových úmyslov

Omšové úmysly na mesiac jún sa budú zapisovať v pondelok 6. mája od 16.00 hod. v krstnej kaplnke.

 • Lectio divina

V stredu 1. mája o 20.00 hod. sa v Katedrále sv. Martina v Bratislave bude konať  stretnutie nad Božím slovom v cykle “Obnovme našu vieru a mravnosť!” Podnetom na uvažovanie bude deviate Božie prikázanie, ktoré nás varuje pred nezriadenou žiadostivosťou túžob a očí. Stretnutie bude viesť otec arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský.

 • Výročná farská poklona

V nedeľu 5. mája sa v našej farnosti uskutoční celodenná výročná farská poklona. Najsvätejšia sviatosť Oltárna bude vyložená k adorácii po skončení poludňajšej sv. omše cca o 12.45 h. Poklonu ukončíme pobožnosťou a eucharistickým požehnaním o 16.15 h.

 • Diecézne stretnutie mládeže

Pozývame mladých na víkendové diecézne stretnutie mládeže CLIPTIME, ktoré sa uskutoční 10.-12.mája.2013 v Marianke. V programe bude spoločenstvo, radosť, dobrá hudba, Boh a jeho láska, oddych, divadlo, dobré slovo, noví ľudia, milosrdenstvo, zábava, zaujímaví hostia, rodinná atmosféra, rozhovory, duchovno, Eucharistia, rehoľná kaviareň, atď. Bližšie informácie na výveske kostola alebo na webstránke www.cliptime.sk.

 • Púť po stopách vierozvestov

Pozývame Vás v rámci Roku sv. Cyrila a Metoda na púť Po stopách vierozvestov.  Púť uskutočníme na jeseň 14.-23.9.2013. Navštívime viaceré balkánske krajiny a turecký Istanbul. Doprava: kombinácia lietadlo / bus (bez nočných prejazdov). Základná cena: 495 € a letiskové poplatky 125 €. Odborným sprievodcom púte bude Mons. Ján Majerník. Viac informácii nájdete na výveske pred kostolom. Prihlášky a program púte si môžete vyzdvihnúť v sakristii alebo na fare.

 • Oznamy Charity Blumentál

Oznam pre dôchodcov: Na sobotu 4. mája 2013 organizuje charita pre dôchodcov  už tradičnú púť do Šaštína. Keďže autobus, ktorý máme objednaný na púť do Šaštína, organizovanú Charitou Blumentál na sobotu 4. mája 2013  má 50 miest, ešte je  voľných 5 miest. Prihlásiť sa možno v kancelárii charity v pondelok 29. apríla 2013  od 16.oo - 17.15 hod. Poplatok je 2 €.

Pozvánka: Pri príležitosti Dňa matiek pozývame mamičky našej farnosti, ktoré prijali od Pána Boha 4 a viac detí, na malé posedenie, ktoré sa uskutoční v nedeľu 12. mája 2013 o 15.oo hod. v seminárnej miestnosti farského úradu na Vazovovej 8.

 • Poďakovanie

V zbierke na kňazský seminár ste minulú nedeľu prispeli sumou 1592,85 €. Nech vás Pán odmení za vaše milodary. Vyslovujeme úprimné poďakovanie aj za individuálne milodary v celkovej sume 50 €, ktorými ste prispeli pre potreby našej farnosti.

 • Časopis Blumentál

Vyšlo májové číslo nášho farského časopisu Blumentál.

Pridané do rubriky farské oznamy

Farské oznamy 21. apríla 2013

21.4.2013 Branislav Čaniga
 • Liturgický kalendár

Utorok 23. 4 - Sv. Vojtecha, biskupa a mučeníka, spom.

Streda 24. 4. - Sv. Juraja, mučeníka , ľ. spom.

Štvrtok 25. 4. - Sv. Marka, evanjelistu, sviatok

Piatok 26. 4. - Matky Dobrej rady, spom.

 • Nedeľa Dobrého pastiera

Dnes je nedeľa Dobrého pastiera. V kostole i doma pamätajme na modlitby za kňazské a duchovné povolania.  Po sv. omšiach sa koná celoslovenská zbierka na seminár. Úprimné Pán Boh odmeň! za Vaše milodary.

 • Kňazská rekolekcia

V pondelok 22. apríla sa bude konať spojená  mesačná rekolekcia kňazov všetkých bratislavských dekanátov, ktorá začne sv. omšou o 9.00 hod. v katedrálnom Dóme sv. Martina.

 • Prednáška

Pozývame Vás na prednášky americkej profesorky práva Helen Alvaré - v stredu 24.4. o 19.00 hod v Jezuitskom kostole,  témou je Kresťanské svedomie. Vo štvrtok 25.4 o 19.00 hod v UPC. Téma: Sex oslobodzuje či zotročuje?. Tlmočenie je zabezpečené. Viac informácii nájdete na plagátoch vo výveske.

 • Sv. omša s kňazmi - rodákmi

V piatok 26. apríla Vás pozývame na slávnostnú sv. omšu o 16.30 h., ktorú budú sláviť kňazi - rodáci z našej blumentálskej farnosti. Hlavným celebrantom bude Mons. Ján Orosch, trnavský  biskup - apoštolský administrátor. Na záver sv. omše bude nasledovať pobožnosť pred milostivým obrazom Matky dobrej rady.

 • Duchovné pásmo „Na chválu sv. Cyrilovi a Metodovi”

Z príležitosti 1150. výročia  príchodu našich vierozvestov Vás srdečne pozývame v sobotu 27. apríla  o 19.00 hod. do nášho kostola na duchovné hudobno-slovné pásmo „Na chválu sv. Cyrilovi a Metodovi”.  Prednes Proglasu si vypočujeme v podaní umelkyne Evy Kristinovej a sprievodné slovo od publicistky Mgr. Eleny Šubjakovej. Piesne z repertoáru mariánskeho a cyrilometodského nám sprostredkuje speváčka Hanka Servická. Vstup je voľný.

 • Púť po stopách vierozvestov

Pozývame Vás v rámci Roku sv. Cyrila a Metoda na púť Po stopách vierozvestov.  Púť uskutočníme na jeseň 14.-23.9.2013. Navštívime viaceré balkánske krajiny a turecký Istanbul. Doprava: kombinácia lietadlo / bus (bez nočných prejazdov). Základná cena: 495 € a letiskové poplatky 125 €. Odborným sprievodcom púte bude Mons. Ján Majerník. Viac informácii nájdete na výveske pred kostolom.

Prihlášky a program púte si môžete vyzdvihnúť v sakristii alebo na fare. Vzhľadom na obmedzenú kapacitu voľných miest odporúčame prihlásiť sa čím skôr. Súčasne s prihláškou treba uhradiť zálohu vo výške   350 €/osoba na účet CK Awertravel uvedený v prihlasovacom formulári (VS: 6613). Do popisu uveďte meno, za koho je platba prevádzaná. Doplatok treba uhradiť najneskôr do 14.8.2013. Platnosť pasu musí byť najmenej 6 mesiacov po predpokladanom návrate. Cca 15 dní pred odchodom Vám cestovná kancelária zašle  pokyny.

 • Farská knižnica

Hľadáme dobrovoľného pracovníka do našej farskej knižnice. Tel. kontakt nájdete aj na výveske: 02 / 555 727 36.

 • Oznamy Charity Blumentál

Oznam pre dôchodcov: Na sobotu 4. mája 2013 organizuje charita pre dôchodcov  už tradičnú púť do Šaštína. Pri návrate navštívime Tillnerovho múzeum v Malackách.  Prihlásiť sa treba v pondelok 22. apríla 2013 v kancelárii charity na Vazovovej 8 od 16.00 do 17.15 hod. a v utorok od 17. 15 hod. (po sv. omši) do 18.00 hod. Poplatok je 2 eurá. Podrobný program dostanú účastníci pri prihlasovaní.

Pridané do rubriky farské oznamy

Farské oznamy 14. apríla 2013

13.4.2013 Branislav Čaniga
 • Nedeľa Dobrého pastiera

Budúca nedeľa 21. apríla je Nedeľou Dobrého pastiera. V kostole i doma pamätajme na modlitby za kňazské a duchovné povolania.  V ten deň sa po sv. omšiach koná celoslovenská zbierka na seminár.

 • Poďakovanie

Vyjadrujeme úprimné Pán Boh odmeň! za Vaše individuálne milodary v  sume 2 x 100 €, venované v tomto týždni pre potreby našej farnosti.

 • Bratislavské Hanusove dni

Spoločenstvo Ladislava Hanusa pozýva na kresťanský akademický festival Bratislavské Hanusove dni, ktoré budú prebiehať od 21. do 27. apríla v Bratislave. Cieľom festivalu je predstaviť širokej verejnosti bohatstvo kresťanského myslenia a kresťanskej kultúry. Bratislavské Hanusove dni budú slávnostne otvorené svätou omšou, ktorú bude celebrovať otec arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský v nedeľu 21. apríla o 10.30 hod. v Katedrále sv. Martina. Podrobný program celého festivalu možete nájsť na internetovej stránke www.bhd.sk.

 • Oznamy Charity Blumentál

Výstava: V nedeľu 21. apríla 2013 pozývame záujemcov do Mirbachovho paláca na zaujímavú výstavu  s názvom Umelecké poklady - Secesia. Zraz je pred Mirbachovým palácom na Františkánskom nám. č. 11 o 15.oo hod.

Oznam právnej poradne: Z dôvodu ochorenia pracovníčky nebude poradňa vo štvrtok 18.4. 2013 poskytovať svoje služby. Ďakujeme za pochopenie.

Oznam psychologickej poradne: Pondelková psychologická poradňa nebude poskytovať svoje služby do konca apríla kvôli služobným záležitostiam p. psychologičky.

Oznam pre rodičov: Ako sme už ohlásili, aj počas tohoročných  letných prázdnin pripravujeme pre detí letný tábor, a to v termíne od 6. do 13. júla 2013 v zariadení školy v prírode v Lome nad Rimavicou. Včas oznámime potrebné podrobné informácie.

 • Stretnutie rodín

bude v nedeľu 21.04.2013 o 15.00 hod. na fare.

Pridané do rubriky farské oznamy

Farské oznamy 07. apríla 2013

7.4.2013 Branislav Čaniga
 • Liturgický kalendár

Pondelok 8. 4 - slávnosť Zvestovania Pána

Štvrtok 11. 4. - sv. Stanislava, biskupa a mučeníka, spom.

Sobota 13. 4. - sv. Martina I., pápeža a mučeníka, ľ. spom.

 • Zápis omšových úmyslov

Omšové úmysly na mesiac máj sa budú zapisovať v pondelok 8. apríla od 16.00 hod. v krstnej kaplnke.

 • Slávnosť Zvestovania Pána

V pondelok 8. apríla je slávnosť Zvestovania Pána. Keďže to nie je prikázaný sviatok, sv. omše budú ako vo všedné dni - ráno o 5.45 a 6.30 hod. a večer o 16.30 a 18.00 hod.

· Program v Katedrále

V rámci duchovného programu počas Roku viery bude tento štvrtok 11. apríla o 18.30 hod. v Katedrále sv. Martina otec biskup Jozef Haľko sláviť sv. omšu, počas ktorej odznie katechéza na 6. článok Apoštolského vyznania viery: “Ježiš Kristus vystúpil na nebesia, sedí po pravici Boha Otca všemohúceho.” Všetkých srdečne pozývame k účasti na sv. omši i na eucharistickej adorácii, ktorá po nej bude nasledovať.

 • Poďakovanie

Vyjadrujeme úprimné Pán Boh odmeň! za Vaše individuálne milodary v celkovej sume 120 €, venované pre potreby našej farnosti.

 • Oznamy Charity Blumentál

Program v klube: V nedeľu 21. apríla 2013 pozývame záujemcov do Mirbachovho paláca na výstavu  pod názvom Umelecké poklady - Secesia. Na výstave sú prezentované najväčšie mená slovenskej a českej secesie. Nechýbajú vrcholné diela Alfonsa Muchu, Jana Preislera, Ladislava Mednyánszkeho, Antona Jasuscha a ďalších. Zraz je pred Mirbachovým palácom na Františkánskom nám. 11 o 15.oo hod.

Pridané do rubriky farské oznamy

Blumentál 2013 číslo 4

1.4.2013 redakcia časopisu

Ročník XXIV Číslo 4 – Apríl 2013
Časopis Blumentál - april 2013

Pridané do rubriky blumentál