Archív časopisu Blumentál Jún, 2016

Farské oznamy 26. júna 2016

26.6.2016

 • Liturgický kalendár

Pondelok 27.6.: sv. Ladislava, ľ. spom.; sv. Cyrila Alexandrijského, biskupa a učiteľa Cirkvi, ľ. spom.

Utorok 28.6.: sv. Ireneja, biskupa a mučeníka, spom.

Streda 29.6.: sv. Petra a Pavla, apoštolov,slávnosť - prikázaný sviatok

Štvrtok 30.6.: Prvých sv. mučeníkov Cirkvi v Ríme, ľ. spom.

Sobota 2.7.: sviatok Navštívenia Panny Márie

 • Prikázaný sviatok sv. Petra a Pavla

V stredu 29. júna je prikázaný sviatok apoštolských kniežat sv. Petra a Pavla. Sv. omše budú dopoludnia o 5.45, 6.30, 9.00 (školská) a 10.30 a večer o 16.30, 18.00 (slov.) a 19.00 h.

 • Zbierka na dobročinné diela Svätého Otca

V spojitosti s blížiacim sa sviatkom apoštolov sv. Petra a Pavla sa dnešnú nedeľu 26. júna koná pri všetkých sv. omšiach každoročná celocirkevná  Zbierka na dobročinné diela Svätého Otca.

 • Letný bohoslužobný poriadok

Počas letných prázdnin od 1.7. do 31.8. budú mládežnícke sv. omše v utorok o 18.00 h. zrušené. Sobotná sv. omša o 18.00 zostáva nezmenená.

 • Prvopiatkový týždeň

Na prvý piatok v mesiaci  1.7. budeme spovedať  ako obvykle.

Na prvú sobotu 2.7. bude po skončení rannej sv. omše nasledovať modlitba fatimského sv. ruženca.

 • Poďakovanie

Vyslovujeme úprimné Pán Boh odmeň! za milodary v hodnote 30 € a 2 x 50 €, venované v tomto týždni pre dobro našej farnosti.

 • Mládežnícke akcie

Posledným júnovým dňom končí možnosť prihlásiť sa na Svetové dni mládeže v Krakove aj pre tých, ktorí sa nezúčastnia slovenského programu a pôjdu len na záverečné dni. Kto by potreboval pomoc, môže kontaktovať Komisiu pre mládež cez stránku mladezba.sk. V septembri sa v Šaštíne bude konať diecézne stretnutie mládeže Cliptime s hlavnou myšlienkou “Otvorené srdce”. Začne sa pešou púťou z Marianky do Šaštína a jeho program bude nadviazaním na Svetové dni mládeže). Všetkých prosíme o modlitbovú podporu, aby tieto stretnutia priniesli ovocie viery v živote mladých ľudí.

 • Sv. omša za pápeža

V utorok 28. júna 2016 sa budú biskupi Slovenska spolu s mnohými kňazmi pri spoločnej koncelebrácii svätej omše o 17.00 hod. v Katedrále sv. Martina modliť za Svätého Otca Františka. Pozývame Vás k účasti na tejto slávnosti i k osobnej modlitbe za Svätého Otca a na jeho úmysly.

 • Bratislavská animátorská škola

Pre mladých, ktorí chcú pomáhať službou animátora vo farnosti alebo cítia potrebu hlbšej osobnej formácie je určený nový ročník Bratislavskej animátorskej školy. Na jeseň sa otvára tzv. učenícky rok (alebo iBAŠ) zameraný na osobnú formáciu a prehĺbenie kresťanskej identity. Prihlásenie je možné do 10. júla 2016. Bližšie informácie o mladežníckych podujatiach nájdete na plagátoch na výveske.

 • Cyrilometodská slávnosť

V nedeľu 3. júla o 15.00 hod. sa pri historickom Kostolíku sv. Margity Antiochijskej v Kopčanoch uskutoční slávnosť s názvom Cyrilometodská ratolesť. Hlavným celebrantom svätej omše bude bratislavský pomocný biskup Mons. Jozef Haľko.

Pridané do rubriky farské oznamy

Farské oznamy 18. júna 2016

18.6.2016

 • Liturgický kalendár

Utorok 21.6.: sv. Alojza Gonzágu, rehoľníka

Streda 22.6.: sv. Pavlína z Noly, biskupa,ľ. spom.; sv. Jána Fishera,

biskupa a Tomáša Morusa, mučeníkov, ľ. spom.

Piatok 24.6.:  slávnosť Narodenia sv. Jána Krstiteľa

 • Pozvánka na koncert

Srdečne Vás pozývame na koncert v našom blumentálskom chráme budúcu nedeľu 19. júna 2016 o 14.30 h., pri ktorom zaznejú diela majstrov a sakrálne skladby v podaní  Speváckeho zboru slovenských učiteľov pod vedením dirigenta Štefana Sedlického pri príležitosti 95. výročia založenia tohto hudobného telesa. Hosťom koncertu bude gréckokatolícky katedrálny zbor Kyrillomethodeon vedený Ladislavom Sabolčákom. Vstup je voľný. Viac informácií nájdete na plagáte na farskej výveske.

 • Novokňazské požehnanie

V utorok 21.6. Vás pozývame na sv. omšu o 16.30 hod.  spojenú s novokňazským požehnaním, ktorú bude v našom kostole sláviť novokňaz  dp. Michal Fratrič, ktorý nám ako diakon vypomáhal  vo farskej kancelárii.

 • Personálne zmeny

Dekrétom z Arcibiskupského úradu v Bratislave k 1. júlu 2016 končí svoje pastoračné pôsobenie farár  našej blumentálskej farnosti vdp. Mgr. Branislav Čaniga a nastupuje ako farár do farnosti Bernolákovo na základe jeho osobnej  a opakovane predloženej prosby o preloženie v júni a decembri 2015 a v marci 2016.  Za nového blumentálskeho farára je vymenovaný vdp. Mgr. Ján Hudec, doterajší dekan - farár v Malackách.

K 1. júlu 2016 odchádza z našej farnosti aj dp. kaplán Mgr. Ján Sitár, ktorý je ustanovený za farára v Plaveckom Štvrtku.

Na jeho miesto nastupujú noví kapláni: dp. Mgr. Martin Šafárik, doterajší kaplán v Podunajských Biskupiciach a dp. Mgr. Peter Drbohlav, doterajší kaplán v Skalici.

Do našej farnosti nastúpi aj výpomocný duchovný dp. Mgr. Vladimír Jurina, doterajší kňaz Nitrianskej diecézy.

Ako administratívna posila v našej kancelárii a v službe diakona končí svoju výpomoc dp. Mgr. Ing.  Michal Fratrič, ktorý je ako novokňaz ustanovený za kaplána do Stupavy.

Rozlúčka s vdp. Branislavom Čanigom a dp. Jánom Sitárom bude budúcu nedeľu 26. júna 2016 pri sv. omši o 9.00 hod.

Dp. kaplán Mgr. Stanislav Čúzy a výpomocný duchovný dp. PaedDr. Marián Bér zostávajú v našej  farnosti v nezmenenom pastoračnom určení.

Prosíme o modlitby za našich kňazov odchádzajúcich, zostávajúcich i prichádzajúcich.

 • Zbierka na dobročinné diela Svätého Otca

V spojitosti s blížiacim sa sviatkom apoštolov sv. Petra a Pavla sa bude budúcu nedeľu 26. júna konať pri všetkých sv. omšiach každoročná celocirkevná  Zbierka na dobročinné diela Svätého Otca.

 • Poďakovanie

Vyslovujeme úprimné Pán Boh odmeň! za milodar 50 €, a spoločný milodar rodičov druhej skupiny prvoprijímajúcich detí v sume 594 €,  ktorý venovali za účelom pokrytia nákladov spojených s  konaním slávnosti (výzdoba kostola, pamätné listy a zapožičanie jednotného oblečenia).

 • Opus Dei

V stredu 22. júna 2016 o 17.30 bude náš o. arcibiskup slúžiť svätú omšu hod. vo Farskom kostole sv. Jána z Mathy (Trojička)  k úcte sv. Josemaría Escrivá de Balaguer, zakladateľa Opus Dei.

 • Modlitby matiek

V tomto týždni v piatok, v sobotu a v nedeľu (24. - 26. júna 2016) sa v uršulínskom kostole v Bratislave budú konať modlitby matiek. Začínajú sa vždy o 17.00 hod.

 • DOD vkomunite Cenacolo

Najbližšiu sobotu 25. júna 2016 sa uskutoční Deň otvorených dverí v komunite Cenacolo na Včelárskej paseke v Kráľovej pri Senci. Mladí ľudia, ktorí prešli bolestnou skúsenosťou závislosti, Vás pozývajú na modlitbu ruženca, svedectvá, predstavenie o Božom milosrdenstve a svätú omšu s apoštolským nunciom na Slovensku Mons. Mariom Giordanom. Bližšie informácie o programe sú na plagáte na výveske.

Pridané do rubriky farské oznamy

Farské oznamy 12. júna 2016

12.6.2016

 • Liturgický kalendár

Pondelok 13.6.: sv. Antona Paduánskeho, kňaza a učiteľa Cirkvi, spom.

 • Oznam Charity Blumentál

Program vo farskom klube: Dnešnú  nedeľu 12. júna Vás pozývame do klubu na Vazovovej 8 na besedu s pani profesorkou Emíliou  Hrabovec  o jej najnovšej knihe Slovensko a Svätá stolica v kontexte vatikánskej východnej politiky. Všetci ste srdečne vítaní. Klub je otvorený od 14.30 do 16.30 hod.

 • Kardinál Sarah na Slovensku

Zajtra, v pondelok 13. júna 2016 bude slúžiť večernú svätú omšu o 18.00 hod. vo Farskom kostole Svätej rodiny v Petržalke vzácny hosť - kardinál Robert Sarah, prefekt vatikánskej Kongregácie pre Boží kult a disciplínu sviatostí. Navštívi Slovensko pri príležitosti uvedenia slovenského prekladu jeho knihy rozhovorov “Boh alebo nič”.

 • Pozvánka na koncert

Srdečne Vás pozývame na koncert v našom blumentálskom chráme budúcu nedeľu 19. júna 2016 o 14.30 h., pri ktorom zaznejú diela majstrov a sakrálne skladby v podaní  Speváckeho zboru slovenských učiteľov pod vedením dirigenta Štefana Sedlického pri príležitosti 95. výročia založenia tohto hudobného telesa. Hosťom koncertu bude gréckokatolícky katedrálny zbor Kyrillomethodeon vedený Ladislavom Sabolčákom. Vstup je voľný. Viac informácií nájdete na plagáte na farskej výveske.

 • DOD v komunite Cenacolo

Mladí ľudia, ktorí vo svojom živote prešli bolestnou skúsenosťou závislosti a dnes žijú v komunite Cenacolo, srdečne pozývajú na Deň otvorených dverí, ktorý sa uskutoční v sobotu 25. júna 2016 v ich dome na Včelárskej paseke v Kráľovej pri Senci. Svätú omšu bude ako hosť celebrovať apoštolský nuncius na Slovensku Mons. Mario Giordana. Bližšie informácie o programe sú na plagáte na výveske.

Pridané do rubriky farské oznamy

Farské oznamy 5. júna 2016

5.6.2016

 • Liturgický kalendár

Pondelok 6.6.: sv. Norberta, biskupa, ľ. spom.

Štvrtok 9.6.: sv. Efréma, diakona a učiteľa Cirkvi, ľ. spom.

Sobota 11.6.: sv. Barnabáša, apoštola, spom.

 • Ružencové bratstvo

Blumentálske ružencové bratstvo vás pozýva na modlitbové a informačné stretnutie, ktoré sa uskutoční dnešnú nedeľu 5. júna  v seminárnej miestnosti farského úradu na Vazovovej 8. Radi privítame aj nových záujemcov, ktorí túžia byť súčasťou spoločenstva v niektorej z foriem Živého, Svätého alebo Večného ruženca.

 • Rekolekcia

Srdečne vás pozývame na rekolekciu kňazov nášho dekanátu, ktorá začne zajtra (v pondelok) 6. júna sv. omšou o 9.00 h. v našom blumentálskom kostole.

 • Svätomartinské jubileum

V tomto období prežívame jubileum 1700 rokov od narodenia sv. Martina, patróna našej arcidiecézy, ktorý sa narodil v roku 316 alebo 317 v rímskom meste Sabaria v Panónii - dnešné Szombathely v Maďarsku . Pri tejto príležitosti navštívi Bratislavu biskup Mons. András Veres zo Szombathely. Pozývame Vás na svätú omšu v latinskom jazyku do Katedrály sv. Martina v pondelok 6. júna 2016 o 17.00 hod., ktorú bude sláviť náš otec arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský a v homílii sa prihovorí hosť z rodiska sv. Martina. Po svätej omši sa uskutoční aj koncert chrámovej hudby.

 • Prezentácia exhortácie

V stredu 8. júna 2016 v Katedrále sv. Martina pri svätej omši o 12.00 hod. uvedie o. arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský slovenský preklad exhortácie pápeža Františka Amoris laetitia (Radosť lásky). Po svätej omši bude možné zakúpiť si exhortáciu pred Katedrálou za zvýhodnenú cenu.

 • Vysviacky

V sobotu 11. júna 2016 pri svätej omši o 9.30 hod. v Katedrále sv. Martina v Bratislave vysvätí o. arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský šiestich kňazov a štyroch diakonov pre službu v Bratislavskej arcidiecéze. Pozývame Vás k účasti na slávnosti vysviacky, ale najmä k modlitbe za požehnanú a vernú službu nových robotníkov v Pánovej vinici. Vašej pozornosti odporúčame najnovšie vydanie Katolíckych novín, ktoré obsahuje osobitnú prílohu venovanú novokňazom aj s ich fotografiami.

 • Cyklovýlet

Budúcu nedeľu  12.6. pozývame priaznivcov cyklistiky na malý výlet. Stretáme sa o 14.00 hod. pred budovou fary Vazovova 8. Nezabudnite si vziať helmu, vodu, niečo pod zub a doklady.

 • Oznam Charity Blumentál

Program vo farskom klube: V nedeľu 12. júna 2016 Vás pozývame do klubu na Vazovovej 8 na besedu s pani profesorkou Emíliou  Hrabovec  o jej najnovšej knihe Slovensko a Svätá stolica v kontexte vatikánskej východnej politiky. Všetci ste srdečne vítaní. Klub je otvorený od 14.30 do 16.30 hod.

 • Časopis Blumentál

Vyšlo júnové číslo nášho farského časopisu. Odporúčame Vám k prečítaniu a reflexii okrem iných článkov aj príspevky venované téme Božského Srdca Ježišovho.

Pridané do rubriky farské oznamy

Blumental 2016 číslo 6

1.6.2016 redakcia časopisu

Ročník XXVII Číslo 6 – jún 2016

Časopis Blumentál - jún 2016

Pridané do rubriky blumentál