Archív časopisu Blumentál December, 2018

Farské oznamy - 30. december 2018

29.12.2018

Sväté omše v Blumentáli

Zajtra 31.12.2018 budú sv. omše o 6.30, 12.00 a o 16.30 ďakovná sv. omša. O 23.30 bude adorácia s novoročným požehnaním. Na prikázaný sviatok Bohorodičky Panny Márie – 1.1.2019 budú sv. omše v rovnakých časoch ako v nedeľu, to znamená, že bude aj sv. omša o 18.00 v maďarskom jazyku.

p

Vianočná farská zbierka

Vianočná farská zbierka bola 2480,- €. Za Vaše milodary vyslovujeme úprimné Pán Boh odmeň.

p

Katolícke noviny

Od 1.1.2019 bude cena Katolíckych Novín zvýšená na 70 centov.

p

Prehľad spovedných dní vo vianočnom období

31.12.2018 – 1.1.2019 – nespovedáme

2.1.2019 – 3.1.2019 – spovedáme pred svätými omšami a cez sväté omše (poobede od 15.00 vo štvrtok nespovedáme)

5.1.2019 – prvý piatok spovedáme pred svätými omšami, cez sväté omše a poobede od 15.00 hod. O 15.00 bude korunka Božieho milosrdenstva pred vystavenou sviatosťou, adorácia sa zakončí o 16.15 záverečným požehnaním.

6.1.2019 – 13.1.2019 – spovedáme ako zvyčajne

Vianočná spoveď, pokiaľ človek nespáchal ťažký hriech, platí aj k prvému piatku.

p

Posviacanie príbytkov

V sobotu 5.1.2019 o 18.00 posvätíme vodu a kriedu, aby ste si ich moli vziať na posvätenie príbytkov. Od 6.1.2019 budeme posviacať domy a byty zvlášť nové a rekonštruované. Prosíme nahlásiť kontakt a adresu v sakristii, alebo v kancelárii farského úradu.

p

Sväté omše v Katedrále sv. Martina

Bratislavský arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský bude v pondelok 31. decembra 2018 o 16.00 hod. sláviť svätú omšu s ďakovnou pobožnosťou na konci roka a novoročnú svätú omšu v deň Slávnosti Panny Márie Bohorodičky v utorok 1. januára 2019 o 10.30 hod. Všetci sú srdečne pozvaní.

p

Lectio divina

V stredu 2. januára 2019 o 20.00 hod. sa bude v Katedrále sv. Martina konať ďalšie modlitbové stretnutie spôsobom Lectio divina, ktoré bude viesť bratislavský arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský. Stretnutie má názov „Pán je ochranca môjho života“ (Ž 27).

p

Poďakovanie za milodary

Úprimné Pán Boh odmeň vyslovujeme za milodary na opravu fasády Blumentálskeho kostola v sume 250 a 200,- €, poslané v tomto týždni na účet našej farnosti, milodar v pokladničke 500 a 400,- € a ďalších 300, 100 a 50,- € darovaných v hotovosti.

Pridané do rubriky farské oznamy

Farské oznamy - 23. december 2018

22.12.2018

Sväté omše v Blumentáli

Zajtra 24.12. bude sv. omša o 6.30 a o 16.00 vigílna Narodenia Pána, o 24.00 bude polnočná sv. omša. Na Narodenie Pána – 25.12. budú sv. omše ako v nedeľu aj sv. omša o 18.00 v maďarskom jazyku. Na sv. Štefana – 26.12. budú sv. omše o: 6.00 7.30 9.00 10.30 12.00 16.30 a 18.00 (slovenská). Budúcu nedeľu na Sviatok Sv. rodiny si manželské páry môžu obnoviť pri sv. omšiach manželské sľuby.

p

Vianočná farská zbierka

Pri sv. omšiach 25.12. na sviatok Narodenia Pána, bude vianočná farská zbierka. Za Vaše milodary Vám vyslovujeme úprimné Pán Boh odmeň.

p

Prikázané sviatky vo vianočnom období

Narodenie Pána                                                         – utorok 25.12.2018

Sv. Štefan (26.12.) – nie je prikázaný sviatok

Svätej rodiny                                                             – nedeľa 30.12.2018

Slávnosť Bohorodičky Panny Márie – Nový rok     – utorok 1.1.2019

Zjavenie Pána – Traja Králi                                      – nedeľa 6.1.2019

Krst Krista Pána                                                        – nedeľa 13.1.2019

p

Prehľad spovedných dní vo vianočnom období

25.12.2018 – 26.12.2018                                                 – nespovedáme

27.12.2018 – 28.12.2018 – 29.12.2018 – 30.12.2018     – spovedáme ako zvyčajne

31.12.2018 – 1.1.2019                                                     – nespovedáme

p

Posviacanie príbytkov

Od 6.1.2019 budeme posviacať domy a byty zvlášť nové a rekonštruované. Prosíme nahlásiť kontakt a adresu v sakristii, alebo v kancelárii farského úradu.

p

Vianočné farské oznamy 2018

V rámci zlepšenia informovanosti sme vytlačili vianočné farské oznamy, aby ste vedeli časy sv. omší počas vianočného obdobia, aby ste ich nemuseli zisťovať telefonicky, alebo mailom na farskom úrade. Sú k dispozícii na stolíkoch v zadnej časti kostola, odkiaľ si ich môžete vziať domov.

p

Betlehemské svetlo

Betlehemské svetlo je k dispozícii v kostole pred začiatkom alebo po skončení bohoslužieb.

p

Slávnosť Narodenia Pána v katedrále

Bratislavský arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský bude v deň slávnosti Narodenia Pána sláviť polnočnú svätú omšu a svätú omšu o 10.30 hod. v Katedrále sv. Martina. Srdečne pozývame všetkých veriacich.

p

Živé jasličky v CENACOLO

Komunita CENACOLO pozýva na predstavenie s názvom Živé jasličky, ktoré sa bude konať 26.12., 30.12. a 5.1. v areáli komunity na Včelárskej Paseke v blízkosti obce Kráľová pri Senci vždy so začiatkom o 17.00 hod. Plagát je na výveske.

p

Poďakovanie za milodary

Úprimné Pán Boh odmeň vyslovujeme za milodary na opravu fasády Blumentálskeho kostola v sume 100 a 10,- €, poslané v tomto týždni na účet našej farnosti a ďalších 300 a 200,- € darovaných v hotovosti.

Pridané do rubriky farské oznamy

Farské oznamy - 16. december 2018

15.12.2018

Spovedanie k Vianočným sviatkom

K vianočným sviatkom budeme spovedať každý deň pred svätými omšami a cez sväté omše do nedele 23.12.2018: v dnešnú nedeľu od 6.00 do 12.30 a od 16.00 do 20.00; v pondelok, utorok, stredu, štvrtok a piatok od 5.45 do 8.00, od 11.30 do 12.30 a od 15.30 do 18.30; v sobotu od 6.00 do 8.00 a od 16.00 do 19.00 a na budúcu nedeľu od 6.00 do 12.30 a od 16.00 do 20.00.

Povzbudzujeme Vás k vianočnej svätej spovedi, ale upozorňujeme tých, ktorí žijú s partnerom bez sviatosti manželstva, že majú prekážku pristupovať k sviatosti Zmierenia a k Eucharistii. To platí takisto i pre civilne sobášených a rozvedených, ktorí nemajú povolenie od biskupa pristupovať k sviatostiam. Ak máte v tomto nejasnosti príďte sa poradiť s kňazom, ako danú situáciu riešiť. Radi Vám pomôžeme.

p

Vianočné farské oznamy 2018

V rámci zlepšenia informovanosti sme vytlačili vianočné farské oznamy, aby ste vedeli časy sv. omší a sv. spovedí počas vianočného obdobia, aby ste ich nemuseli zisťovať telefonicky, alebo mailom na farskom úrade. Sú k dispozícii na stolíkoch v zadnej časti kostola, odkiaľ si ich môžete vziať domov.

p

Betlehemské svetlo

Betlehemské svetlo donesú skauti v sobotu 22.12.2018 počas sv. omše o 18.00 hod. Bude k dispozícii v kostole pred začiatkom alebo po skončení bohoslužieb.

p

Vianočná pohľadnica k Národnému pochodu za život

Dňa 22. septembra 2019 sa v Bratislave uskutoční tretí Národný pochod za život. Vianocami symbolicky začne 9-mesačná príprava. Na stolíkoch v zadnej časti kostola zdarma ponúkame vianočné pohľadnice s textom „Kráčajme s odvahou za život.“ Je to dar, ktorý môžete teraz prijať a ak budete môcť alebo chcieť, obdarujete ním niekoho iného.

p

Poďakovanie
Ďakujeme všetkým, ktorí v sobotu prijali pozvanie a
prišli pomôcť s predvianočným upratovaním nášho chrámu.

p

Poďakovanie za milodary

Úprimné Pán Boh odmeň vyslovujeme za milodary na opravu fasády Blumentálskeho kostola v sume 300 a 50,- €, poslané v tomto týždni na účet našej farnosti a ďalších 200 a 50,- € darovaných v hotovosti.

Pridané do rubriky farské oznamy

Vianočné oznamy 2018

13.12.2018

Predvianočné vysluhovanie sviatosti zmierenia

Prosíme zvlášť starších nech si nenechávajú spoveď na posledné dni, nechajme priestor zvlášť tým, čo pristupujú k sviatosti zmierenia iba na Vianoce, či Veľkú noc, alebo sú zamestnaní, odcestovaní v zahraničí a pricestujú posledné dni pred Vianocami. Vianočná svätá spoveď platí aj k januárovému prvému piatku.

p

Spovedať k vianočným sviatkom budeme každý deň pred svätými omšami a cez sväté omše do 23.12.2018:

sobota 15.12.2018          6.00 – 8.00                                     16.00 – 19.00

nedeľa 16.12.2018          6.00 – 12.30                                   16.00 – 20.00

pondelok 17.12; utorok 18.12; streda 19.12; štvrtok 20.12; piatok 21.12.2018:

pppppppppppppppppppp5.45 – 8.00        11.30 – 12.30       15.30 – 18.30

sobota 22.12.2018          6.00 – 8.00                                     16.00 – 19.00

nedeľa 23.12.2018          6.00 – 12.30                                   16.00 – 20.00

p

Prikázané sviatky vo Vianočnom období:

4. adventná nedeľa                                                – nedeľa 23.12.2018

Narodenie Pána                                                     – utorok 25.12.2018

Svätej rodiny                                                         – nedeľa 30.12.2018

Slávnosť Bohorodičky Panny Márie – Nový rok – utorok 1.1.2019

Zjavenie Pána – Traja Králi                                  – nedeľa 6.1.2019

Krst Krista Pána                                                    – nedeľa 13.1.2019

Svätého Štefana (26.12.2018) nie je prikázaný sviatok, je to 2. vianočný sviatok, sväté omše budú:

6.00       7.30        9.00       10.30       12.00       16.30       18.00 (slovenská).

Vianočné obdobie končí na slávnosť Krstu Krista Pána 13.1.2019.

p

Sväté omše vo vianočnom období

23.12.2018 Štvrtá adventná nedeľa

6.00       7.30       9.00       10.30        12.00       16.30       18.00 (maďarská)       19.00

24.12.2018 Štedrý deň

6.30      16.00ppp 24.00 (polnočná)

25.12.2018 Narodenie Pána – 1. Vianočný sviatok

6.00       7.30       9.00       10.30        12.00       16.30       18.00 (maďarská)       19.00

26.12.2018 Svätého Štefana – 2. Vianočný sviatok

6.00       7.30        9.00       10.30       12.00       16.30       18.00 (slovenská).

30.12.2018 Sviatok Svätej rodiny

6.00       7.30       9.00       10.30        12.00       16.30       18.00 (maďarská)       19.00

31.12.2018 Sv. Silvestra – Starý rok

6.30       12.00       16.30pppp 23.30 adorácia s novoročným požehnaním

1.1.2019 Slávnosť Bohorodičky Panny Márie – Nový rok

6.1.2019 Zjavenie Pána Traja králi

13.1.2019 Krst Krista Pána

6.00       7.30       9.00       10.30        12.00       16.30       18.00 (maďarská)       19.00

p

Na Štedrý deň nie je prikázaný pôst. Na Narodenie Pána je pri sv. omšiach tradičná vianočná zbierka. Za vaše milodary vyslovujeme úprimné Pán Boh odmeň. Na Sviatok Sv. rodiny si manželské páry môžu obnoviť pri sv. omšiach manželské sľuby. Od 6.1.2019 budeme posviacať domy a byty zvlášť nové a rekonštruované. Prosíme nahlásiť kontakt a adresu v sakristii, alebo v kancelárii farského úradu.

p

Prehľad spovedných dní vo vianočnom období

24.12.2018                                          – spovedáme už len v súrnych prípadoch

25.12.2018 – 26.12.2018                    – nespovedáme

27.12;   28.12;   29.12;p 30 .12.2018 – spovedáme ako zvyčajne

31.12.2018 – 1.1.2019pppppppppp – nespovedáme

2.1.2019 – 13.1.2019                          – spovedáme, ako zvyčajne

Pridané do rubriky farské oznamy

Farské oznamy - 9. december 2018

8.12.2018

Zbierka na charitu

Minulú nedeľu 2.12.2018 bola zbierka na charitu. Vyzbieralo sa 2257,- €. Za každý Váš milodar vyslovujeme úprimné Pán Boh odmeň.

p

Zápis úmyslov na sväté omše

Od pondelka 10.12.2018, je možné v sakristii po svätých omšiach nahlásiť úmysly svätých omší na mesiace JANUÁR, FEBRUÁR a MAREC.

p

Nahlasovanie chorých ku sviatostiam

Do 14.12.2018, prosíme nahlásiť v sakristii alebo v kancelárii farského úradu veriacich, ktorí túžia pred vianočnými sviatkami prijať sviatosti a nemôžu kvôli pokročilému veku alebo chorobe prísť do kostola.

p

Spovedanie k Vianočným sviatkom

V sobotu 15.12.2018 začíname spovedať k vianočným sviatkom. Budeme spovedať každý deň pred svätými omšami a cez sväté omše do nedele 23.12.2018: v sobotu 15.12.2018 od 6.00 do 8.00 a od 16.00 do 19.00. v nedeľu 16.12.2018 od 6.00 do 12.30 a od 16.00 do 20.00.

p

Predvianočné upratovanie kostola

Prosíme dobrovoľníkov, aby prišli pomôcť na brigádu spojenú s predvianočným čistením kostola. Uskutoční sa v sobotu 15.12.2018 od 8.00 hod. Zvlášť sú vítaní mladí muži, ktorí nemajú problém s výškami. Vopred ďakujeme za ochotu.

p

Svätá omša v rámci roka osláv 10. výročia zriadenia Bratislavskej arcidiecézy

V rámci roka osláv 10. výročia zriadenia Bratislavskej arcidiecézy v spolupráci s Bratislavským kultúrnym a informačným strediskom, bude otec arcibiskup Stanislav Zvolenský sláviť svätú omšu pre Bratislavčanov v Katedrále sv. Martina na tretiu adventnú nedeľu, 16.12.2018 o 17 hodine. Všetkých srdečne pozývame.

p

Stánok Maltézskej pomoci na vianočných trhoch

Na vianočných trhoch v Bratislave na Hviezdoslavovom námestí je aj charitatívny stánok Maltézskej pomoci Slovensko, kde je možné občerstviť sa, oboznámiť sa s činnosťou Maltézskej pomoci a podporiť ich charitatívne projekty.

p

Vianočné farské oznamy 2018

V rámci zlepšenia informovanosti sme vytlačili vianočné farské oznamy, aby ste vedeli časy sv. omší a sv. spovedí počas vianočného obdobia, aby ste ich nemuseli zisťovať telefonicky, alebo mailom na farskom úrade. Sú k dispozícii na stolíkoch v zadnej časti kostola, odkiaľ si ich môžete vziať domov.

p

Poďakovanie za milodary

Úprimné Pán Boh odmeň vyslovujeme za milodary na opravu fasády Blumentálskeho kostola v sume 100,- €, poslané v tomto týždni na účet našej farnosti a ďalších 500,- € darovaných v hotovosti.

Pridané do rubriky farské oznamy

Farské oznamy - 2. december 2018

1.12.2018

Zbierka na charitu

Dnešnú nedeľu 2.12.2018 sa koná zbierka na charitu. Za každý Váš milodar vyslovujeme úprimné Pán Boh odmeň.

p

Prikázaný sviatok Nepoškvrneného počatia Panny Márie.

V sobotu, 8. decembra, je prikázaný sviatok Nepoškvrneného počatia Panny Márie. Sväté omše v našom kostole budú o 6:00; 7:30 ; 9:00; 10:30; 12:00; 16:30 a 18:00 (slovenská).

p

Prvopiatkový týždeň

Nastávajúci týždeň je prvopiatkový – sviatosť zmierenia budeme vysluhovať tak, ako býva u nás zvykom a tiež sa uskutočnia všetky obvyklé pobožnosti (prvopiatkové adorácie a korunka Božieho milosrdenstva o 15.00).

p

Rorátne sväté omše

Počas všedných dní adventného obdobia budú bývať ráno o 5.45 hod. v našom kostole rorátne sväté omše.

p

Nahlasovanie chorých ku sviatostiam

Do 14.12.2018, prosíme nahlásiť v sakristii alebo v kancelárii farského úradu veriacich, ktorí túžia pred vianočnými sviatkami prijať sviatosti a nemôžu kvôli pokročilému veku alebo chorobe prísť do kostola.

p

Predvianočné upratovanie kostola

Prosíme dobrovoľníkov, aby prišli pomôcť na brigádu spojenú s predvianočným čistením kostola. Uskutoční sa v sobotu 15.12.2018 od 8.00 hod. Zvlášť sú vítaní mladí muži, ktorí nemajú problém s výškami. Vopred ďakujeme za ochotu.

p

Modlitbové stretnutie spôsobom Lectio divina v Katedrále svätého Martina

V stredu 5. decembra 2018 o 20.00 hod. sa bude v Katedrále sv. Martina konať ďalšie modlitbové stretnutie spôsobom lectio divna, ktoré bude viesť bratislavský arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský. Stretnutie má názov “Vstaň, sestra, modlime sa” (Tob 8, 4-8).

p

Zasvätenie Bratislavy Panne Márii

V sobotu 8. decembra 2018 o 17.30 hod. bude bratislavský arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský sláviť sv. omšu v Kostole sv. Jána z Marthy v Bratislave (Trojička) so zasvätením Bratislavy Panne Márii. Všetci sú srdečne pozvaní.

p

Poďakovanie za milodary

Úprimné Pán Boh odmeň vyslovujeme za milodary na opravu fasády Blumentálskeho kostola v sume 1000 a 100,- €, poslané v tomto týždni na účet našej farnosti a ďalších 1000,- € darovaných v hotovosti.

Pridané do rubriky farské oznamy