Archív časopisu Blumentál Február, 2019

Farské oznamy - 17. február 2019

16.2.2019

Poďakovanie za zbierku na opravu fasády Blumentálskeho kostola

Zbierka na opravu fasády Blumentálskeho kostola z minulej nedele 10.2.2019 bola 6173,- € z toho 500,- € v pokladničke a 100 a 50,- € darovaných v hotovosti. Číslo účtu farnosti na ktorý možno naďalej prispievať na opravu fasády kostola je na našej internetovej stránke. Za Vaše milodary vyslovujeme úprimné Pán Boh odmeň.

p

Úlpné odpustky na sviatok Katedry sv. Petra v Katedrále sv. Martina

Od poludnia 21. do polnoci 22. februára môže za zvyčajných podmienok (sv. spoveď, sv. prijímanie a modlitba na úmysel sv. otca) získať úplné odpustky veriaci, ktorý nábožne navštívi katedrálny chrám a tam sa pomodlí Otčenáš a Verím v Boha.

p

2 % z dane zo mzdy pre Charitu Blumentál

Obraciame sa na Vás, ktorí ste sa ešte nerozhodli, komu svoje 2 % z dane venujete, aby ste ich venovali našej farskej charite. Predvyplnené tlačivo nájdete na stolíku vzadu za lavicami. Právnicke a fyzické osoby, ktoré si podávajú daňové priznanie samé najneskôr do 1.4.2019 a zamestnanci do 30.4.2019. Vopred veľká vďaka za ústretovosť a pomoc.

Pridané do rubriky farské oznamy

Farské oznamy - 10. február 2019

9.2.2019

Zbierka na opravu fasády Blumentálskeho kostola

Dnešnú nedeľu 10.2.2019 sa pri všetkých svätých omšiach uskutoční zbierka na opravu fasády Blumentálskeho kostola. Za Vaše milodary vopred vyslovujeme úprimné Pán Boh odmeň.

p

Zapaľovanie sviečok pri oltároch Lurdskej Panne Márii a Matky dobrej rady

Prosíme veriacich aby pri oltároch zapaľovali iba sviece na to určené, a to v čase pred alebo po svätej omši a nie cez svätú omšu. Taktiež prosíme rodičov aby nedovolili deťom manipulovať s týmito sviečkami, lebo často nachádzame rozbité kalíšky od sviečok a tiež hrozí popálenie či porezanie dieťaťa.

p

Svätá omša pri príležitosti Svetového dňa chorých

V pondelok 11. februára 2019, v deň spomienky Panny Márie Lurdskej a pri príležitosti Svetového dňa chorých, bude bratislavský pomocný biskup Mons. Jozef Haľko sláviť sv. omšu o 18.00 hod. v kostole Milosrdných bratov v Bratislave. Všetci sú srdečne pozvaní.

p

Deň otvorených dverí na Gymnáziu Matky Alexie

Gymnázium Matky Alexie, Jesenského 4/A, 811 02 Bratislava Vás srdečne pozýva na Deň otvorených dverí v utorok 12. 2. 2019 od 14,00 do 17,00.

p

2 % z dane zo mzdy pre Charitu Blumentál

Obraciame sa na Vás, ktorí ste sa ešte nerozhodli, komu svoje 2 % venujete, aby ste ich venovali našej farskej charite. Predvyplnené tlačivo nájdete na stolíku vzadu za lavicami. Vopred veľká vďaka za ústretovosť a pomoc.

p

Letný tábor Charity pre deti

Aby si rodičia mohli naplánovať letnú dovolenku, oznamujeme, že letný tábor detí, organizovaný charitou Blumentál sa uskutoční v termíne od 29. júna do 6. júla 2019 v rekreačnom zariadení Altan Rajecké Teplice.

p

Kurz konverzácie v anglickom jazyku pre pokročilých

Charita Blumentál organizuje okrem výučby angličtiny pre začiatočníkov, aj konverzáciu v anglickom jazyku pre pokročilých. Tento kurz je taktiež bezplatný a zúčastniť sa ho možno každú stredu od 17.30 hod. do 20.00 hod. v kancelárii charity v priestoroch farského úradu, na Vazovovej 8. Každý záujemca je vítaný.

p

Poďakovanie za milodary

Úprimné Pán Boh odmeň vyslovujeme za milodary na opravu fasády Blumentálskeho kostola v sume 250,- €, poslané za posledný týždeň na účet našej farnosti.

Pridané do rubriky farské oznamy

Farské oznamy - 3. február 2019

2.2.2019

Zbierka na opravu fasády Blumentálskeho kostola

Na budúcu nedeľu 10.2.2019 sa pri všetkých svätých omšiach uskutoční zbierka na opravu fasády Blumentálskeho kostola. Za Vaše milodary vopred vyslovujeme úprimné Pán Boh odmeň.

p

Lectio divina s otcom arcibiskupom Mons. Stanislavom Zvolenským

V stredu 6. februára 2019 o 20.00 hod. sa bude v Katedrále sv. Martina konať ďalšie modlitbové stretnutie spôsobom Lectio divina, ktoré bude viesť bratislavský arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský. Stretnutie má názov „Zmiluj sa, Bože, nado mnou“ (Ž 51).

p

Podujatie KBS „Dôstojnosť ľudskej osoby v starobe a chorobe” o téme eutanázia

Uskutoční sa za aktívnej účasti zahraničných hostí vo štvrtok 7. februára v Aule Benedikta XVI. Rímskokatolíckej cyrilometodskej bohosloveckej fakulty a Kňazského seminára sv. Cyrila a Metoda v Bratislave na Kapitulskej 26, so začiatkom o 9.00. Viac informácií možno nájsť na stránke konferencie.kbs.sk

p

Poďakovanie za milodary

Úprimné Pán Boh odmeň vyslovujeme za milodary na opravu fasády Blumentálskeho kostola v sume 150 a 100,- €, poslané za posledný týždeň na účet našej farnosti, a ďalších 50,- € darovaných v hotovosti.

Pridané do rubriky farské oznamy