Archív časopisu Blumentál Júl, 2012

Farské oznamy 29. júla 2012

31.7.2012 Branislav Čaniga
 • Liturgický kalendár

Pondelok, 30.7.: sv. Petra Chryzológa, biskupa a učiteľa Cirkvi, ľ.sp.

Utorok, 31.7.: sv. Ignáca z Loyoly, kňaza, spom.

Streda, 1.8.: sv. Alfonza Márie de Liguori, biskupa a učiteľa Cirkvi, spom.

Štvrtok, 2.8.: sv. Euzébia Vercellského, biskupa., ľ.sp.

sv. Petra Juliána Eymarda, kňaza, ľ.sp.

Sobota, 4.8.: sv. Jána Márie Vianneyho, kňaza, spom.

 • Zápis omšových úmyslov

Omšové úmysly na mesiac september  sa budú zapisovať v krstnej kaplnke v stredu 1. augusta od 16.00 hod.

 • Porciunkula

Vo štvrtok  2. augusta  možno vo farských, katedrálnych a františkánskych kostoloch získať úplné tzv. porciunkulové odpustky”. Skutok predpísaný na získanie odpustkov je nábožná návšteva kostola spojená s Modlitbou Pána (Otče náš) a Vyznaním viery (Verím v Boha). Okrem toho treba zachovať tri obvyklé podmienky: svätá spoveď, sväté prijímanie,  modlitba na úmysel Svätého Otca (Otče náš, Zdravas a Sláva) a vyhýbanie sa príležitosti k akémukoľvek hriechu.

 • Prvopiatkový týždeň

Prvý štvrtok v mesiaci 2. 8. je dňom modlitieb za duchovné povolania.

Na prvý piatok v mesiaci 3. 8. budeme spovedať  ako obvykle.

Na prvú sobotu 4. 8.  bude po skončení druhej rannej sv. omše nasledovať modlitba fatimského sv. ruženca.

 • Farská knižnica

Farská knižnica bude v auguste z dôvodu prázdnin zatvorená. Knižnica bude opäť k dispozícii v septembri.

 • Farský časopis

Vyšlo augustové číslo nášho farského časopisu Blumentál.

Pridané do rubriky farské oznamy

Farské oznamy 22. júla 2012

24.7.2012 Branislav Čaniga

 • Liturgický kalendár

Pondelok, 23. 7.: sv. Brigity, rehoľníčky, patrónky Európy, sviatok

Utorok, 24.7.: sv. Šarbela Makhlufa, ľ.sp.

Streda, 25. 7.: sv. Jakuba, apoštola, sviatok

Štvrtok, 26. 7.: sv. Joachima a Anny, rodičov Panny  Márie, spom.

Piatok, 27.7.: sv. Gorazda a spoločníkov, spom.

 • Púť do Lúrd

Pozývame Vás na letecký pútnický zájazd do Lúrd v dňoch 10. - 12. októbra 2012. Cena je 490 €. Prihlásiť sa možno u našej farníčky p. Violy Tóthovej. Telefonický kontakt na ňu a podrobnejšie informácie o pripravovanej púti nájdete na výveske pred kostolom.

 • Poďakovanie

Vyslovujeme úprimné poďakovanie dobrodincovi, ktorý v tomto týždni prispel pre potreby našej farnosti celkovou sumou 40,- €.

Pridané do rubriky farské oznamy

Farské oznamy 15. júla 2012

17.7.2012 Branislav Čaniga
 • Liturgický kalendár

Pondelok, 16.7.:  Panny Márie Karmelskej, ľ.sp.

Utorok, 17.7.: sv. Andreja Svorada a Benedikta, pustovníkov, spom.

Piatok, 20.7.: sv. Apolinára, biskupa a mučeníka, ľ.sp.

Sobota, 21.7.: sv. Vavrinca z Brindisi, kňaza a učiteľa Cirkvi, ľ. sp.

 • Púť do Lúrd

Pozývame Vás na letecký pútnický zájazd do Lúrd v dňoch 10. - 12. októbra 2012. Cena je 490 €. Prihlásiť sa možno u našej farníčky p. Violy Tóthovej. Telefonický kontakt na ňu a podrobnejšie informácie o pripravovanej púti nájdete na výveske pred kostolom.

Pridané do rubriky farské oznamy

Farské oznamy 8. júla 2012

8.7.2012 Branislav Čaniga
 • Liturgický kalendár

Pondelok, 9.7.: sv. Augustína Zhao Rong, kňaza a spol., mučeníkov

Streda, 11.7.: sv. Benedikta, opáta, patróna Európy, sviatok

Piatok, 13.7: sv. Henricha, ľ. sp.

Sobota, 14.7.: sv. Kamila de Lellis, kňaza, ľ. sp.

 • Letný bohoslužobný poriadok

Pripomíname, že v období letných prázdnin budú sv. omše vo všedné dni  o 18.00 h. zrušené. Sobotná sv. omša o 18.00 zostáva v nezmenenom čase.

 • Zápis omšových úmyslov

Omšové úmysly na mesiac august sa budú zapisovať  v pondelok 9. júla od 16.00 hod. v krstnej kaplnke.

 • Poďakovanie

Vyslovujeme úprimné poďakovanie za milodar v sume 100 €, určený pre potreby našej farnosti.

 • Charita Blumentál

Charita Blumentál oznamuje, že právna a počítačová  poradňa a poradne  psychologickej pomoci nebudú od pondelka 9. júla  do 15. augusta z dôvodu čerpania dovoleniek poskytovať svoje služby. Ďakujeme za pochopenie.

Pridané do rubriky farské oznamy

Blumentál 2012 číslo 7

1.7.2012 redakcia časopisu

Ročník XXIII Číslo 7 – Júl 2012
Časopis Blumentál júl 2012

Pridané do rubriky blumentál