Archív časopisu Blumentál Október, 2012

Farské oznamy 28. októbra 2012

27.10.2012 Branislav Čaniga
 • Liturgický kalendár

Štvrtok 1. 11. - Slávnosť Všetkých svätých, prikázaný sviatok

Piatok 2. 11. - Spomienka na všetkých verných zosnulých

 • Výročie posviacky chrámu

Dnešnú nedeľu slávime výročie  posviacky nášho chrámu. Po sv. omšiach sa koná hodová ofera. Za Vaše príspevky Vám vopred úprimne ďakujeme. Popoludní o 15.00 hod. Vás srdečne pozývame na tradičné hodové stretnutie do seminárnej miestnosti na farskom úrade. Gazdinky, ktoré by chceli prispieť nejakým koláčom, prosíme, aby ich priniesli so sebou.

V modlitbách pamätajme na + vdp. Jozefa Poecka, pochovaného na Ondrejskom cintoríne, ktorý dal postaviť náš blumentálsky kostol.

 • Sviatok Všetkých svätých

Sv. omše na prikázaný sviatok Všetkých svätých vo štvrtok 1. novembra budú ako v nedeľu.

 • Dušičková pobožnosť

Vo štvrtok 1. novembra o 15.00 hod. sa pri hlavnom kríži na Ondrejskom cintoríne uskutoční dušičková pobožnosť.

V našom kostole sa bude dušičková pobožnosť konať v piatok 2. novembra po sv. omšiach, ktoré začínajú o 6.30 a 16.30.

Na Spomienku na všetkých verných zosnulých 2. novembra budú  sv. omše ako v pracovný deň.

 • Úplné odpustky

Veriaci, ktorý nábožne navštívi cintorín a aspoň mysľou sa pomodlí za zosnulých, môže získať úplné odpustky, ktoré sa môžu privlastniť iba dušiam v očistci, raz denne od 1. do 8. novembra. Treba splniť aj ďalšie podmienky: sv. spoveď, sv. prijímanie a modlitba na úmysel sv. Otca. Napokon vo všeobecnosti je potrebné vylúčiť akúkoľvek pripútanosť k hriechu aj k všednému.

 • Prvopiatkový týždeň

Prvý štvrtok v mesiaci 1. 11. je dňom modlitieb za duchovné povolania.

Na Prvý piatok v mesiaci 2. 11. budeme spovedať  ako obvykle. V rámci spovedania  v prvopiatkovom týždni začne sv. spoveď vo štvrtok popoludní  až o 16.00 hod. vzhľadom na Dušičkovú pobožnosť na cintoríne.

Na Prvú sobotu 3. 11.  bude po skončení druhej rannej sv. omše nasledovať modlitba fatimského sv. ruženca.

 • Poďakovanie

Chceme vyjadriť úprimné Pán Boh odmeň! za Vaše príspevky na misijnú zbierku  v sume 1626,82 EUR a taktiež za Vaše milodary v celkovej sume 65 €, venované v tomto týždni na potreby našej farnosti.

 • Časopis Blumentál

Vyšlo novembrové číslo nášho farského časopisu Blumentál.

 • Oznam Charity Blumentál

Po dlhšej prestávke opäť rozširujeme  možnosť výučby práce s počítačom, čiže okrem stredy tieto budeme poskytovať  aj v utorok, a to od   utorka 6. novembra 2012 v čase  od 18.00 hod. do 19.30 hod.

Pridané do rubriky farské oznamy

Farské oznamy 21. októbra 2012

20.10.2012 Branislav Čaniga
 • Liturgický kalendár

Utorok 23.10 - sv. Jána Kapistránskeho, kňaza, ľ.spom.

Streda 24.10. - sv. Antona Márie Clareta, biskupa, ľ. spom.

Nedeľa 28. 10. - Výročie posviacky blumentálskeho chrámu

 • Misijná nedeľa

Dnešnú nedeľu  si pripomenieme dôležitosť  svetových misií. Podporme tento úmysel vo svojich  modlitbách, ako aj príspevkom na celosvetovú misijnú zbierku, ktorá sa dnes koná po sv. omšiach. Za Vaše príspevky Vám vopred vyslovujeme úprimné Pán Boh odmeň!

 • Prechod na zimný čas

Budúci víkend prechádzame na zimný čas. Nezabudnite si v sobotu 27.  októbra večer posunúť čas o 1 hodinu dozadu.

 • Výročie posviacky chrámu

Budúcu nedeľu 28. októbra si pripomenieme výročie  posviacky nášho chrámu. Slávnostná sv. omša bude celebrovaná o 9.00 hod. Po sv. omšiach sa bude konať hodová ofera. Popoludní o 15.00 hod. vás srdečne pozývame na tradičné hodové stretnutie do seminárnej miestnosti na farskom úrade. Gazdinky, ktoré by chceli prispieť nejakým koláčom, prosíme, aby ich priniesli so sebou.

V modlitbách pamätajme na + vdp. Jozefa Poecka, pochovaného na Ondrejskom cintoríne, ktorý dal postaviť náš blumentálsky kostol.

 • Šarkaniáda

Pozývame všetky deti na jesennú šarkaniádu v nedeľu 28.októbra. Stretneme sa o 13.00 hod na fare. (Treba si priniesť dva 60-minútové lístky na MHD, stravu, pršiplášť, šarkana a dobrú náladu.)

 • Kurz lektorov II
         Kurz lektorov našej arcidiecézy sa uskutoční 10. novembra v Aule  Teologickej fakulty na Kapitulskej 26. Pozývame naň nových lektorov, aj tých, ktorí absolvovali prvú časť. Je určený pre všetkých  záujemcov. Viac informácií nájdete na farskej výveske.
 • Farská knižnica

Blumentálska farská knižnica sv. Kataríny hľadá nových dobrovoľných pracovníkov pre prácu s čitateľmi. Ide najmä o organizačné práce v knižnici a zadávanie údajov do internetovej informačnej siete. Kvalifikácia v oblasti informatiky je vítaná, no nie je podmienkou. Viac informácií dostanete na tel. čísle: 02/ 55 57 27 36.

 • Poďakovanie

Chceme vyjadriť poďakovanie za milodary v celkovej sume 150 €, venované v tomto týždni na potreby našej farnosti.

Pridané do rubriky farské oznamy

Farské oznamy 14. októbra 2012

15.10.2012 Branislav Čaniga
 • Liturgický kalendár

Pondelok 15.10. -  sv. Terézie od Ježiša, panny a učiteľky Cirkvi

Utorok 16.10. - sv. Margity Márie Alacoque, ľ.sp.

Streda 17.10. - sv. Ignáca Antiochijského, biskupa a mučeníka, spom.

Štvrtok 18.10. - sv. Lukáša, evanjelistu, sviatok

Piatok 19.10. - sv. Pavla z Kríža, kňaza, ľ. spom.

 • Bratstvo živého ruženca

Naše blumentálske Bratstvo živého ruženca  bude dnes prijímať nových členov do nášho ružencového spolku. Zapísať sa môžete u našich ružencových horliteliek po sv. omšiach v predsieni kostola.

 • Misijná nedeľa

Budúcu nedeľu 21. októbra  si pripomenieme dôležitosť  svetových misií. Podporme tento úmysel vo svojich  modlitbách, ako aj príspevkom na misijnú zbierku, ktorá sa bude v ten deň konať po sv. omšiach.

 • Farská knižnica

Blumentálska farská knižnica sv. Kataríny hľadá nových dobrovoľných pracovníkov pre prácu s čitateľmi. Ide najmä o organizačné práce v knižnici a zadávanie údajov do internetovej informačnej siete. Kvalifikácia v oblasti informatiky je vítaná, no nie je podmienkou. Viac informácií dostanete na tel. čísle: 02/ 55 57 27 36.

 • Poďakovanie

Chceme vyjadriť úprimné Pán Boh odmeň! za milodary v  sume 45 €, venované v tomto týždni na potreby našej farnosti.

Pridané do rubriky farské oznamy

Farské oznamy 7. októbra 2012

9.10.2012 Branislav Čaniga
 • Liturgický kalendár

Utorok 9. 10. - sv. Dionýza, biskupa a spoločníkov, mučeníkov, ľ. spom.;

sv. Jána Leonardiho, kňaza, ľ.spom.

 • Bratstvo živého ruženca

Naše blumentálske Bratstvo živého ruženca  bude prijímať nových členov do nášho ružencového spolku. Zapísať sa môžete u našich ružencových horliteliek v nedeľu 14. októbra 2012 po sv. omšiach v predsieni kostola.

 • Príprava dospelých ku sviatostiam

Všetci prihlásení dospelí kandidáti na prijatie sviatostí budú mať prvé stretnutie v pondelok  8. októbra o 19.30 hod. na Farskom úrade Blumentál (Vazovova 8).

 • Príprava birmovancov

Birmovanci - deviataci a stredoškoláci - ktorí sa prihlásili na prípravu v našej farnosti Blumentál, sú pozvaní na svätú omšu pre birmovancov v PIATOK 12. októbra o 18.00 hod. Po svätej omši bude prvé - organizačné  stretnutie s pánom kaplánom.

· Rok viery

Vo štvrtok 11. októbra 2012 sa začína Rok viery, ktorý vyhlásil pápež Benedikt XVI. Pri príležitosti otvorenia Roku viery sa bude v našej Bratislavskej arcidiecéze sláviť sv. omša v Katedrále sv. Martina vo štvrtok 11. októbra 2012 o 18.30 hod., na ktorú ste všetci srdečne pozvaní. Súčasťou duchovného programu počas Roku viery v našej arcidiecéze budú pravidelné mesačné sv. omše v Katedrále sv. Martina - vždy 2. štvrtok v mesiaci o 18.30 hod. Tematicky budú zamerané na priblíženie 12 článkov apoštolského vyznania viery.

· Dni Antona Bernoláka

V rámci podujatia Dni Antona Bernoláka v Bratislave, organizovanom Maticou slovenskou, bude slávnostná svätá omša v Katedrále sv. Martina v sobotu, dňa 13. októbra 2012 o 17.00 hod. Hlavným celebrantom bude Mons. František Rábek, ordinár Ozbrojených síl a Ozbrojených zborov Slovenskej republiky. Po skončení svätej omše  bude nasledovať položenie vencov k pamätníku A. Bernoláka na Rudnayovom námestí.

 • Spolok sv. Vojtecha

Členovia Spolku svätého Vojtecha, evidovaní v predajni Bratislava, si môžu vyzdvihnúť Pútnik svätovojtešský, podielovú knihu a DVD s filmom v bratislavskej predajni SSV.

 • Poďakovanie

Chceme vyjadriť úprimné Pán Boh odmeň! za milodar v  sume 100,- €, venovaný v tomto týždni na potreby našej farnosti.

 • Oznam Charity Blumentál

Oznam pre rodičov: Ako sme už informovali, na sobotu 13. októbra  pripravuje charita burzu detského a materského, jesenného a zimného oblečenia. Podrobné informácie nájdete na výveske charity v predsieni kostola a tiež na internetovej stránke:  www.charitablumental.sk

Pridané do rubriky farské oznamy

Blumentál 2012 číslo 10

1.10.2012 redakcia časopisu

Ročník XXIII Číslo 10 – Október 2012
Časopis Blumentál október 2012

Pridané do rubriky blumentál