Archív časopisu Blumentál Jún, 2018

Farské oznamy - 1. júl 2018

30.6.2018

Zbierka na dobročinné diela svätého Otca

V zbierke na dobročinné diela svätého Otca sa vyzbieralo v našej farnosti 2075,- €. Vyslovujeme vám úprimné Pán Boh odmeň!

p

Slávnosť sv. Cyrila a Metoda

Vo štvrtok je neprikázaný sviatok sv. Cyrila a Metoda. Sväté omše budú o: 6:00, 9:00, 12:00, 16:30 a 19:00 hod.

p

Prvopiatkový týždeň

Nastávajúci týždeň je prvopiatkový – sviatosť zmierenia budeme vysluhovať tak, ako býva u nás zvykom a tiež sa uskutočnia všetky obvyklé pobožnosti (prvopiatkové adorácie, korunka Božieho milosrdenstva v piatok o 15.00, aj modlitba Fatimského ruženca v sobotu).

p

Služby v Charite Blumentál počas letných prázdnin

Charita Blumentál oznamuje, že počas letných prázdnin nebudú poradne poskytovať svoje služby. Tieto bude možné využívať opäť od 3. septembra 2018. Ďakujeme za pochopenie.

p

Poďakovanie za milodary

Úprimné Pán Boh odmeň vyslovujeme za milodary na opravu Blumentálskej veže v sume 200, 500 a 1000,- €, poslané v tomto týždni na účet našej farnosti a 100, 50 a 50,- € darované v hotovosti.

Pridané do rubriky farské oznamy

Farské oznamy - 24. jún 2018

23.6.2018

Zbierka na dobročinné diela Svätého Otca

Túto nedeľu 24.6.2018 sa koná Zbierka na dobročinné diela Svätého Otca. Za vaše milodary vopred vyslovujeme úprimné Pán Boh odmeň!

p

Poďakovanie za zbierku na opravu veže kostola

Zbierka na opravu veže kostola z minulej nedele bola 8500 Eur a od jednotlivých darcov 1950 Eur, spolu 10450 Eur. Každému darcovi vyslovujeme úprimné Pán Boh odmeň za jeho štedrosť! Číslo účtu farnosti na ktorý možno naďalej prispievať na opravu veže kostola je na www.blumental.sk/kontakt/

p

Prikázaný sviatok Petra a Pavla

V piatok 29.6.2018 je prikázaný sviatok – slávnosť Petra a Pavla. Sväté omše budú o 5:45, 6:30, 9:00, 12:00, 16:30, 18:00 (slovenská) a19:00

p

Poďakovanie pánovi kaplánovi

Naša farnosť ďakuje pánovi kaplánovi vdp. Martinovi Šafárikovi za jeho obetavú službu v Blumentáli. Nech ho dobrotivý Pán sprevádza aj na jeho novom pôsobisku.

p

Privítanie nového kňaza do našej farnosti

Na budúcu nedeľu privítame v našej farnosti nového výpomocného duchovného vdp. Jána Goča, doterajšieho správcu kostola v Bratislave – Notre Dame. Prajeme mu, aby mu Všemohúci Pán Boh pomáhal pri jeho pastoračnej službe v našej farnosti.

p

Modlitby matiek

Spoločenstvo modlitby matiek z komunity Útecha pozýva na spoločné modlitby do uršulínskeho kostola Loretánskej Panny Márie v dňoch od piatka 29.6. do nedele 1.7.2018. (Plagát je na výveske.)

p

Podujatie Cyrilometodská ratolesť

V nedeľu 1. 7. 2018 sa bude konať vo Farnosti Kopčany pri starobylom Kostole sv. Margity Antiochijskej podujatie s názvom Cyrilometodská ratolesť, ktoré začne o 15.00 hod. modlitbou Korunky Božieho milosrdenstva a pokračovať bude svätou omšou so začiatkom o 15.30 hod., ktorú bude celebrovať Mons. Stanislav Zvolenský. (Plagát je na výveske.)

p

Národné stretnutie mládeže P18

Do konca júna je ešte možné vopred sa registrovať na Národné stretnutie mládeže P18, ktoré sa bude konať v Prešove 26.-29. júla 2018. Pozývame všetkých mladých zakúsiť spoločenstvo Cirkvi a načerpať z bohatého programu. Viac informácií nájdete na stránke www.narodnestretnutiemladeze.sk.

Pridané do rubriky farské oznamy

Farské oznamy - 17. jún 2018

16.6.2018

Zbierka na opravu Blumentálskej veže

Túto nedeľu 17. júna 2018 sa pri všetkých svätých omšiach uskutoční zbierka na opravu veže Blumentálskeho kostola. Za Vaše milodary vopred vyslovujeme úprimné Pán Boh odmeň.

p

Výstava fotografií v Katedrále sv. Martina

V dňoch od 18. júna až do 29. júla 2018 bude v Katedrále sv. Martina prebiehať výstava veľkoformátových fotografií s názvom „Človek a viera“. Plagát je vo výveske.

p

Podujatie: Návšteva 7 kostolov Bratislavy

Podujatie sa uskutoční 22. júna 2018. Asi 20 km celonočný okruh začneme v kostole Svätej rodiny v Petržalke večernou sv. omšou. Účastníci budú mať k dispozícii prijímač, aby mohli počuť sprievodné slovo, meditácie i modlitby. Kvôli organizácii je potrebné sa prihlásiť emailom alebo na Facebooku najneskôr do stredy 20. júna 2018. Informácie nájdete na plagáte, Facebooku a na www.oratoriani.sk.

p

Deň otvorených dverí v Komunite Cenacolo

Dňa 23.6.2018 o 14:00 v Komunitnom dome na Včelárskej paseke blízko Kráľovej pri Senci sa otvárajú dvere pre priateľov a rodičov Komunity Cenacolo. Čaká Vás bohatý program, ktorý vyvrcholí svätou omšou s otcom arcibiskupom Stanislavom Zvolenským. Viac informácií je na výveske.

p

Misijná burza v Dome Quo Vadis

Srdečne Vás pozývame na Misijnú burzu v pondelok 25.6.2018 od 16. do 20. hod. v Dome Quo Vadis na Hurbanovom nám. Vašou účasťou môžete pomôcť nakŕmiť školákov v Južnom Sudáne v rámci projektu Bochník sv. Antona. Viac informácií nájdete na webovej stránke www.dobrotapreafriku.sk.

p

Zbierka na dobročinné diela Svätého Otca

Na budúcu nedeľu sa bude konať celosvetová Zbierka na dobročinné diela Svätého Otca.

p

Poďakovanie za milodary

Ďakujeme Bohu známym darcom za milodary na obnovu veže kostola v sume 500, 500, 300, 200, 100 a 50 Eur.

Pridané do rubriky farské oznamy

Farské oznamy - 10. jún 2018

9.6.2018

Zbierka na opravu Blumentálskej veže

Na budúcu nedeľu 17. júna 2018 sa pri všetkých svätých omšiach uskutoční zbierka na opravu veže Blumentálskeho kostola. Za Vaše milodary vopred vyslovujeme úprimné Pán Boh odmeň.

b

Zápis úmyslov svätých omší

Od pondelka 11.6.2018 budeme zapisovať úmysly na sv. omše na mesiace JÚL, AUGUST, SEPTEMBER. Zapísať je možno jednu svätú omšu za mesiac.

b

Besedy v klube Charity Blumentál

Dnešnú nedeľu 10. júna 2018 pozývame do klubu na Vazovovej 8. Najprv nás Lubomír Hajas a sestra Klarisa Baníková,CJ, pozývajú na prednášku s názvom „Ľudská dôstojnosť a pomoc dávajúca nádej“. Po nej sa s nami vdp. Benjamín Kosnáč podelí so svojimi skúsenosťami z pastorácie v USA: Klub bude otvorený od 14.30 do 17.00 hod. Všetci ste pozvaní a srdečne vítaní.

b

Farský výlet rodín

Pozývame vás na farský výlet rodín do Bojníc v sobotu 16.júna 2018. Poplatok 3€ dospelý, 2€ dieťa. Odchod autobusu o 8:00 od kostola Blumentál. Prihlasovanie je na tel. čísle uvedenom na plagátiku vo výveske.

b

Hudobný gospelový Festival Lumen

Festival Lumen sa uskutoční v Trnave 15.–16.6.2018. Pozývame zvlášť mladých pre ktorých sme pripravili bohatý hudobný a duchovný program. Program nájdete na stránke www.festivallumen.sk.

b

Kariérové poradenstvo Charity Blumentál

Charita Blumentál rozširuje činnosť psychologickej poradne pre dospelých aj o kariérové poradenstvo. Objednať sa treba vopred telefonicky. Podrobnosti a tel. číslo, nájdete na www.charitablumental.sk a vo výveske charity pred kostolom.

b

Národný týždeň charity

Počas tohto týždňa 10.-16.6.2018 sme pozvaní stretnúť sa s pracovníkmi Charity a spoznať spôsoby pomoci sociálne odkázaným ľuďom, projekty a aktivity, ktorým sa katolícka charita venuje. V Bratislave bude možnosť dialógu v pondelok a utorok od 10:30 – 18:00 na Primaciálnom námestí a v piatok a sobotu od 10:30 – 18:00 na Hviezdoslavovom námestí. Viac informácií nájdete na výveske a na stránke www.charita.sk.

b

Deň otvorených dverí v Komunite Cenacolo

Dňa 23.6.2018 o 14:00 v Komunitnom dome na Včelárskej paseke blízko Kráľovej pri Senci sa otvárajú dvere pre priateľov a rodičov Komunity Cenacolo. Čaká Vás bohatý program plný modlitby, ktorý vyvrcholí svätou omšou s otcom arcibiskupom Stanislavom Zvolenským. Okrem toho bude program sprevádzaný tancom, spevom a biblickým predstavením. Viac informácií je na výveske.

b

Júnové Misijné burzy v Dome Quo Vadis

Srdečne Vás pozývame na júnové Misijné burzy v pondelky 11. a 25.6.2018 od 16. do 20. hod. v Dome Quo Vadis na Hurbanovom nám. Vašou účasťou môžete pomôcť nakŕmiť školákov v Južnom Sudáne v rámci projektu Bochník sv. Antona. Viac informácií nájdete na webovej stránke www.dobrotapreafriku.sk.

Pridané do rubriky farské oznamy

Farské oznamy - 3. jún 2018

2.6.2018

Zmena poriadku slávenia sv. omší – 3. 6. 2018

Túto nedeľu 3.6.2018 je zmena poriadku slávenia svätých omší z dôvodu konania celobratislavskej procesie Božieho Tela. Nebudú sv. omše o 10:30 a o 12:00. Popoludňajšie sv. omše budú bezo zmeny.

p

Zbierka na opravu Blumentálskej veže

V nedeľu 17. júna 2018 sa pri všetkých svätých omšiach uskutoční zbierka na opravu veže Blumentálskeho kostola. Za Vaše milodary vopred vyslovujeme úprimné Pán Boh odmeň.

p

Lectio divina v Katedrále

V stredu 6.6.2018 o 20.00 bude Mons. Stanislav Zvolenský viesť v Katedrále sv. Martina modlitbové stretnutie spôsobom lectio divina s názvom “Rady mladému Timotejovi”(1Tim4,4-16).

p

Slávnosť Najvätejšieho Srdca Ježišovho

V piatok 8. júna 2018 na slávnosť Najsvätejšieho Srdca Ježišovho môžu veriaci, ktorí sa zúčastnia na verejnom recitovaní modlitby Najmilší Ježišu, získať za obvyklých podmienok úplné odpustky.

p

Kurz lektorov

Znovu pripomíname, že v našej arcidiecéze sa bude dňa 9.6.2018 konať Kurz lektorov na RKCMBF UK. Kurz je prospešnou ponukou pre čitateľov Božieho slova pri sv. omši a pre záujemcov o túto službu. Prihlasovanie je na mailovej adrese kurzlektorov@iskra.sk. Účastnícky poplatok je 5,- Eur.

p

Púť v Šaštíne

Pozývame veriacich na 3. Celoslovenskú púť zdravotníkov do Šaštína v dňoch 9.-10. júna 2018, ktorá vyvrcholí slávnostnou svätou omšou v sobotu 9. júna 2017 o 19.00 hod. Podrobné informácie sú vo výveske a na https://bioetika.kbs.sk.

p

Besedy v klube Charity Blumentál

V nedeľu 10. júna 2018 pozývame do klubu na Vazovovej 8, kde nás čakajú hneď dve zaujímavé besedy. Najprv nás pracovníci neziskovej organizácie Likvidace lepry z Prahy, Lubomír Hajas a sestra Klarisa Baníková, CJ, pozývajú na prednášku, spojenú s videoprojekciou. Téma: „Ľudská dôstojnosť a pomoc dávajúca nádej“. Po tejto prednáške sa s nami vdp. Benjamín Kosnáč podelí so svojimi skúsenosťami z pastorácie v USA: Klub bude otvorený od 14.30 do 17.00 hod. Všetci ste pozvaní a srdečne vítaní.

Pridané do rubriky farské oznamy