Archív časopisu Blumentál Marec, 2011

Farské oznamy 27. marca 2011

27.3.2011 Branislav Čaniga

 • Prvopiatkový týždeň

Na prvý piatok v mesiaci 1. 4. budeme spovedať ako obvykle.

Na prvú sobotu 2. 4. bude po skončení druhej rannej sv. omše nasledovať modlitba fatimského sv. ruženca.

 • Návšteva chorých

Počas pôstneho obdobia je možnosť navštíviť chorých doma a vyslúžiť im sviatosti. Záujemcov je možné nahlásiť počas úradných hodín vo farskej kancelárii, telefonicky alebo v sakristii kostola.

 • Krížová cesta

V pôstnom období sa pobožnosť Krížovej cesty v našom chráme koná každý piatok o 17.15 hod. a v nedeľu o 15.45 hod. Budúcu nedeľu /3.apríla/ sa krížovú cestu modlia deti.

 • Poďakovanie

Chceme vyjadriť poďakovanie dobrodincom z našej farnosti, ktorí v tomto týždni na cirkevné ciele venovali dar v sume 150 a 500 €. Nech ich Pán odmení za prejav štedrosti.

 • Charita Blumentál

Program v klube na Vazovovej 8

V nedeľu 3. apríla 2011 pozývame záujemcov do Mirbachovho paláca na výstavu Galandovci - Legendy slovenskej moderny. Zraz je o 14.15 hod. na Františkánskom námestí, pred Mirbachovým palácom.

 • Prednáška

Vo štvrtok 31.marca bude o 18.00 hod. vo Veľkej sále UPeCe prednáška vdp. Ing. Mgr. Mariána Kuffu - Láska k blížnym a duchovné napredovanie. Všetkých srdečne pozývame.

Pridané do rubriky farské oznamy

Farské oznamy 20. marca 2011

20.3.2011 Branislav Čaniga
 • Liturgický kalendár

V piatok 25. marca je slávnosť Zvestovania Pána. Keďže to nie je prikázaný sviatok, sv. omše budú ako vo všedné dni - ráno o 5.45 a 6.30 hod. a o 16.30 a 18.00 hod.

 • Návšteva chorých

Počas pôstneho obdobia je možnosť navštíviť chorých doma a vyslúžiť im sviatosti. Záujemcov je možné nahlásiť počas úradných hodín vo farskej kancelárii, telefonicky alebo v sakristii kostola.

 • Krížová cesta

V pôstnom období sa pobožnosť Krížovej cesty v našom chráme koná každý piatok o 17.15 hod. a v nedeľu o 15.45 hod.

 • Poďakovanie

Chceme vyjadriť poďakovanie za vaše príspevky v minulotýždňovej zbierke na Charitu v sume 2 042 €. Nech vás Pán odmení za vaše obety.

 • Charita Blumentál

Program v klube na Vazovovej 8

Dnešnú nedeľu 20. marca si môžu záujemcovia pozrieť DVD film Zjavenia Kráľovnej Pokoja v Medžugorí.. Klub je otvorený od 14.30 do 16.30 hod.

V nedeľu 3. apríla 2011 pozývame záujemcov do Mirbachovho paláca na zaujímavú výstavu Galandovci - Legendy slovenskej moderny. Zraz je o 14.15 hod. na Františkánskom námestí, pred Mirbachovým palácom.

Prosba: Ešte stále máte možnosť darovať svoje 2 % zo mzdy. Ak sa ich rozhodnete darovať Charite Blumentál, potrebné údaje nájdete na tlačive za lavicami aj na výveske charity a na internetovej stránke. Vopred všetkým darcom úprimné Pán Boh zaplať.

Pridané do rubriky farské oznamy

Farské oznamy 13. marca 2011

13.3.2011 Branislav Čaniga

 • Liturgický kalendár

Sobota 19. 3. - SV. JOZEFA, ŽENÍCHA PANNY MÁRIE

 • Chorus seraphicus

Dnešnú sv. omšu o 12.00 hod. bude doprevádzať zbor Chorus seraphicus.

 • Zbierka na Charitu

Dnes sa pri všetkých sv. omšiach koná celoslovenská jarná zbierka na Katolícku charitu.

 • Sv. omša pre kandidátov na sviatosti

V pondelok 14. marca bude večerná sv. omša o 18.00 hod. osobitne venovaná kandidátom na prijatie iniciačných sviatostí, počas ktorej budú osobitne vysvetlené jednotlivé časti sv. omše.

 • Slávnosť sv. Jozefa

V sobotu 19. marca slávime slávnosť sv. Jozefa, ženícha Panny Márie. Keďže to nie je prikázaný sviatok, sv. omše zo slávnosti budú ráno o 5.45 a 6.30 hod., nakoľko večerná sv. omša je už z II. pôstnej nedele. Zároveň vás pozývame na trojdňovú pobožnosť k sv. Jozefovi, ktorú sa budeme modliť po sv. omšiach o 6.30 a 16.30 hod. od stredy do piatku.

 • Kántry

Jarné kántrové dni sú v tomto týždni v stredu, piatok a sobotu. Ich obsahom je príprava na pokánie a sviatosť zmierenia a činorodá láska k blížnemu.

 • Návšteva chorých

Počas pôstneho obdobia je možnosť navštíviť chorých doma a vyslúžiť im sviatosti. Záujemcov je možné nahlásiť počas úradných hodín vo farskej kancelárii, telefonicky alebo v sakristii kostola.

Poďakovanie

Chceme vyjadriť poďakovanie za individuálne dary pre našu farnosť v sume 20 a 30 €.

 • Charita Blumentál

V dnešnú nedeľu 13. marca 2011 pozývame záujemcov do klenotnice bratislavského hradu na výstavu s názvom Ars liturgica - Zlatníctvo v službách liturgie. Zraz je na Hrade pred klenotnicou o 14.15 hod.

Program v klube

V nedeľu 20. 3. 2011 si môžu záujemcovia pozrieť film Zjavenia Kráľovnej Pokoja v Medžugorí. Klub je otvorený od 14.30 do 16.30 hod.

Oznam pre rodičov

Aby ste si mohli naplánovať svoje dovolenky, opäť pripomíname, že mimobratislavský letný tábor pre deti tento rok pripravujeme v termíne od 9. do 16. júla 2011 a uskutoční sa v zariadení Škola v prírode na Dobrej Vode. Podrobnejšie informácie vám včas poskytneme.

Pridané do rubriky farské oznamy

Farské oznamy 6.3.2011

6.3.2011 Branislav Čaniga

 • Liturgický kalendár

Pondelok 7. 3. - sv. Perpetuy a Felicity, mučeníc, spom.

Utorok 8. 3. - sv. Jána z Boha, rehoľníka, ľ. spom

Streda 9. 3. - Popolcová streda

Štvrtok 10. 3. - Výročie posviacky katedrálneho Dómu sv. Martina

 • Poďakovanie

Chceme vyjadriť poďakovanie za vašu štedrosť pri našej farskej mesačnej zbierke minulú nedeľu, na ktorú ste prispeli sumou 3114,10 €. Peniaze budú použité na blížiacu sa kompletnú výmenu točitého schodiska vo veži kostola. Predpokladané náklady sú 7200 €. Nech vás Pán odmení za vašu obetavosť.

 • Kňazská rekolekcia

V pondelok 7. marca sa uskutoční pravidelná mesačná rekolekcia kňazov dekanátu Bratislava - Stred. Spoločné slávenie sv. omše začne o 9.00 hod. v kostole Kráľovnej rodiny na Teplickej ul.

 • Zmierna poklona

V utorok na záver fašiangov od 17.15 hod. do 17.50 hod. vás pozývame na zmiernu poklonu pred najsvätejšou Sviatosťou Oltárnou.

 • Popolcová streda

Popolcová streda je dňom pokánia v celej Cirkvi. Sv. omše budú ako vo všedný deň, ráno o 5.45 a 6.30 hod. a večer o 16.30 a 18.00 hod. V tento deň je prísny pôst a zdržovanie sa mäsitého pokrmu. V tento deň sa nesmie nahradzovať zdržovanie sa mäsitého pokrmu iným skutkom pokánia. Zdržiavanie sa mäsitého pokrmu zaväzuje všetkých od 14. roku života, prísny pôst sú povinní zachovávať všetci od 18. do 60. roku života.

 • Krížová cesta

V pôstnom období každý piatok o 17.15 hod. a v nedeľu o 15.45 hod. sa budeme pravidelne modlievať Krížovú cestu. V piatky po sv. prijímaní pri sv. omši o 16.30 hod. sa pomodlíme spoločne modlitbu k Ukrižovanému Dobrý a preláskavý Ježišu. Každý, kto sa zúčastní tejto modlitby alebo pobožnosti Krížovej cesty, môže za obvyklých podmienok získať úplné odpustky.

 • Chorus seraphicus

Budúcu nedeľu 13. marca bude sv. omšu o 12.00 hod. doprevádzať zbor Chorus seraphicus.

 • Zbierka na Charitu

 • Na budúcu nedeľu - prvú pôstnu, sa pri všetkých sv. omšiach uskutoční celoslovenská jarná zbierka na Katolícku charitu.

Charita Blumentál

Program v klube

Dnes od 15.oo hod. sa uskutoční v seminárnej miestnosti FÚ na Vazovovej 8 fašiangové posedenie. Všetci ste srdečne pozvaní a vítaní. Veríme, že naše gazdinky ani teraz nesklamú a prispejú na občerstvenie výbornými šiškami. Tešíme sa na spoločne prežité príjemné poobedie.

V nedeľu 13. marca 2011 pozývame záujemcov do klenotnice bratislavského hradu na výstavu s názvom Ars liturgica - Zlatníctvo v službách liturgie. Zraz je na hrade pred klenotnicou o 14.15 hod.

Pridané do rubriky farské oznamy

Blumentál 2011 číslo 3

1.3.2011 redakcia časopisu

Ročník XXII Číslo 3 – Marec 2011
Časopis Blumentál marec 2011

Pridané do rubriky blumentál