Archív časopisu Blumentál November, 2013

Farské oznamy 24. novembra 2013

24.11.2013 Branislav Čaniga

 • Liturgický kalendár

Pondelok 25.11. - sv. Kataríny Alexandrijskej, panny a mučenice, ľ. spom.

Sobota 30.11. - sviatok sv. Ondreja, apoštola

 • Požehnanie adventných vencov

Budúca nedeľa je Prvá adventná nedeľa. Začíname ňou nový cirkevný rok a prípravu na vianočné sviatky. Pri sv. omšiach budú požehnané adventné vence, ktoré si môžete priniesť so sebou.

 • Adventné zamyslenia

Konferencia biskupov Slovenska pozýva do prvého ročníka projektu adventných myšlienok do e-mailu. Od prvej adventnej nedele až do 1. januára 2014 budú môcť prihlásení záujemcovia každý deň dostať krátku myšlienku jedného zo slovenských biskupov na adventnú alebo vianočnú tému. Cieľom tejto aktivity je lepšie sa duchovne pripraviť na príchod Ježiša Krista. Záujemcovia sa môžu prihlásiť na internetovej stránke advent.kbs.sk. Denná myšlienka bude každé ráno aktualizovaná aj na stránke projektu. Tých, ktorí nemajú prístup k internetu, pozývame podporiť modlibou tento projekt i duchovné prežívanie adventného obdobia vo farnostiach, spoločenstvách a rodinách.

 • Zbierka na Charitu

Budúcu nedeľu 1. decembra sa uskutoční celoslovenská jesenná zbierka pre potreby Katolíckej charity. Vopred vyjadrujeme poďakovanie za Vaše milodary.

 • Prednáška

Dom QuoVadis Vás pozýva na prednášku a prezentáciu knihy   „Uzdravenie sexuálnych zranení”  s americkou žurnalistkou a spisovateľkou Dawn Eden  26. novembra 2013 o 18.00 hodine.

 • Oznamy Charity Blumentál

Poradne psychologickej pomoci: Opäť pripomíname, že prostredníctvom našej blumentálskej charity poskytujú bezplatne svoje služby aj  poradne psychologickej pomoci a to psychologička pre dospelých a seniorov, pre mladých dospelých a pre deti. Podrobnú informáciu nájdete vo výveske charity a  na internetovej stránke www.charitablumental.sk

Sociálna poradňa: Z dôvodu zmeneného rozvrhu prednášok našej aktivistky, nebude sociálna poradňa poskytovať svoje služby každý utorok, ale  v prvý a tretí utorok v mesiaci. Čas zostáva nezmenený, t.j. od 9.oo - 11.oo hod. Ďakujeme za pochopenie.

 • Súťaž

Ďakujeme všetkým, ktorí sa podieľali na organizovaní súťaže detí v náboženských vedomostiach. Blahoželáme mladším žiakom z našej farnosti za 1. miesto a starším žiakom za 3. miesto.

 • Trojkráľový koncert

Už vopred Vám avízujeme pozvanie na Trojkráľový koncert v podaní Artmusicorchestra spojený s Novoročnými zamysleniami kňaza a publicistu Jána Sucháňa, ktorý sa uskutoční v našom blumentálskom kostole v sobotu 4. januára 2014 o 15.00 hod. V hudobnej časti vystúpia členovia a sólistky Artmusicorchestra s hosťom Danielom Čaplovičom, sólistom Slovenského národného divadla. Koncert sa uskutoční pod záštitou Nadácie Emílie a Michala Kováčovcov. Lístky v cene 10 Eur si možno zakúpiť v predpredaji cez Ticketportál alebo v predsieni nášho chrámu  každú nedeľu o 10.00 hod.. Výťažok bude použitý na projekty nadácie ako aj na obnovu interiéru nášho chrámu.

Pridané do rubriky farské oznamy

Farské oznamy 17. novembra 2013

19.11.2013 Branislav Čaniga
 • Liturgický kalendár

Pondelok 18.11. - Výročie posviacky bazilík sv. apoštolov Petra a Pavla,

ľ.spom.

Štvrtok 21.11. - Obetovanie Panny Márie, spom.

Piatok 22. 11. - sv. Cecílie, panny a mučenice, spom.

Sobota 23. 11. - sv. Klementa I., pápeža a mučeníka, ľ.spom.;

sv. Kolumbána, opáta, ľ. spom.

Nedeľa 24.11. - slávnosť Krista Kráľa

 • Sviatok Krista Kráľa

Budúca nedeľa - sviatok Krista Kráľa je poslednou nedeľou v cirkevnom roku. Sv. omša o 9.00 hod. bude v ten deň v reči latinskej. Po sv. omšiach sa koná obnova zasvätenia ľudského  pokolenia Najsv. Srdcu Ježišovmu.  Modlitba Zasvätenia spojená so slávnostnou poklonou bude nasledovať po sv. omši o 16.30 hod.

 • Stretnutie rodín

Stretnutie rodín je v dnes (nedeľu) 17.11.2013 o 15.00 hod. na fare.

· Pozvánka na prednášku

V stredu 20. novembra 2013 bude mať otec arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský tretiu prednášku o Sociálnej náuke Katolíckej cirkvi spojenú s možnosťou diskusie. Témou je hodnota pozemských dobier pre večný život. Prednáška sa začne o 19.00 hod. v aule bohosloveckej fakulty na Kapitulskej ulici v Bratislave.

· Pozvánka pre deti

Pozývame deti do Quo Vadis v sobotu 23.11 na program organizovaný našou

farnosťou. Program: 10.00-12.00 súťaž z náboženstva medzi farnosťami.

12.00-15.00 karneval, hry a súťaže.

Prosíme mamičky o pomoc vo forme sladkých alebo slaných koláčikov.

 • Záver Roka viery

V sobotu 23. novembra o 17.00 hod. bude v Katedrále sv. Martina v Bratislave otec arcibiskup sláviť sv. omšu na poďakovanie za uplynulý Rok viery. Všetkých, ktorým bude možné prísť na túto slávnosť, srdečne pozývame.

 • Nácvik jasličkovej pobožnosti a koledy

Pozývame deti, ktoré by chceli koledovať alebo hrať v jasličkovej scénke, na prvé stretnutie  v nedeľu 24.novembra o 15.00 hod.  na fare na Vazovovej 8.

 • Poďakovanie

Chceme vyjadriť úprimné Pán Boh odmeň! za Vaše príspevky v sume 1732,14 €, ktoré ste obetovali  v svätomartinskej dobročinnej zbierke.

 • Trojkráľový koncert

Už vopred Vám avízujeme pozvanie na Trojkráľový koncert v podaní Artmusicorchestra spojený s Novoročnými zamysleniami kňaza a publicistu Jána Sucháňa, ktorý sa uskutoční v našom blumentálskom kostole v sobotu 4. januára 2014 o 15.00 hod. V hudobnej časti vystúpia členovia a sólistky Artmusicorchestra s hosťom Danielom Čaplovičom, sólistom Slovenského národného divadla. Koncert sa uskutoční pod záštitou Nadácie Emílie a Michala Kováčovcov. Lístky v cene 10 Eur si možno zakúpiť v predpredaji cez Ticketportál alebo v predsieni nášho chrámu  každú nedeľu o 10.00 hod.. Výťažok bude použitý na projekty nadácie ako aj na obnovu interiéru nášho chrámu.

Pridané do rubriky farské oznamy

Farské oznamy 10. novembra 2013

11.11.2013 Branislav Čaniga
 • Liturgický kalendár

Pondelok 11. 11. - sv. Martin z Tours, biskupa, hl. patróna Bratislavskej arcidiecézy, sviatok

Utorok 12.11. - sv. Jozafáta, biskupa a mučeníka, spom.

Piatok 15.11. - sv. Alberta Veľkého, biskupa a učiteľa Cirkvi, ľ.spom.

Sobota 16.11. - sv. Margity Škótskej, ľ. spom.; sv. Getrúdy, ľ.spom.

 • Svätomartinská diecézna zbierka

V súvislosti so sviatkom sv. Martina sa dnešnú nedeľu 10. novembra pri všetkých sv. omšiach  koná Svätomartinská dobročinná zbierka, ktorej výťažok bude použitý na vybudovanie kotolne v Nocľahárni sv. Vincenta de Paul v Bratislave. Nocľaháreň pomáha bezdomovcom prežiť ťažkú situáciu, v ktorej sa nachádzajú. Vykurovanie a prístup k teplej vode na umývanie zabezpečí dôstojnejšie podmienky ľuďom bez domova.

 • Pozvánka na prednášku

Dnes - v nedeľu 10. novembra o 15.00 hod. Vás v rámci cyrilometodského jubilea pozývame do seminárnej miestnosti Farského úradu Blumentál na Vazovovej ul. 8 na prednášku so slavistom prof. Jánom Doruľom na tému: „Otázky slovenského  jazykového a historického vývinu” (O krajine a vlasti starých Slovákov).

 • Sviatok patróna Arcidiecézy

V pondelok 11. novembra 2013, v deň svätého Martina, Vás pozývame do Katedrály osláviť sviatok patróna našej Arcidiecézy. Pri sv. omši o 17.00 hod. prednesie kázeň na tému: “Viera bez skutkov je mŕtva” P. Augustín Slaninka, CM. Hlavným celebrantom sv. omše bude otec arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský.

 • Prezentácia encykliky

Vo štvrtok 14. novembra 2013 sa o 16.00 hod. v aule Bohosloveckej fakulty na Kapitulskej ulici v Bratislave uskutoční verejná prezentácia encykliky pápeža Františka - Lumen fidei.

 • Pozvánka pre deti

Pozývame deti v sobotu 23.novembra do domu Quo vadis na súťaž z náboženskej výchovy a na karneval. Súťaž bude v čase medzi  10-12 hod. Karneval od 12.00 do 15.00 hod.

 • Poďakovanie

Chceme vyjadriť úprimné Pán Boh odmeň! za milodar v sume 50 €, venovaný v tomto týždni pre potreby našej farnosti.

 • Orientácie - náboženský magazín

Náboženský magazín našej verejnoprávnej televízie RTVS Orientácie, odvysiela na STV 2 dokument pripravený k 125. výročiu konsekrácie nášho chrámu  dnes (v nedeľu) o 10.15 hod, ktorý si môžete pozrieť v repríze v utorok 12.11. o 15.30 hod. Od utorka bude relácia prístupná aj v archíve RTVS na internete.

 

Pridané do rubriky farské oznamy

Farské oznamy 3. novembra 2013

2.11.2013 Branislav Čaniga
 • Liturgický kalendár

ondelok 4.11. - sv. Karola Boromejského, biskupa, ľ.spom.

Utorok 5.11. - sv. Imricha, ľ. spom.

Sobota 9.11. - Výročie posviacky Lateránskej baziliky, sviatok

 • Rekolekcia

Srdečne Vás pozývame na rekolekciu kňazov nášho dekanátu, ktorá začne v pondelok 4. novembra sv. omšou o 9.00 h. v kostole sv. Vincenta de Paul v Ružinove.

 • Zápis omšových úmyslov

Omšové úmysly na mesiac december sa budú zapisovať v  pondelok 4. novembra od 16.00 hod. v krstnej kaplnke.

 • Lectio divina

V stredu 6. novembra 2013 o 20.00 hod. sa v Katedrále sv. Martina v Bratislave uskutoční modlitbové stretnutie nad Svätým písmom metódou lectio divina na tému “Sloboda viery”. Pozývame Vás rozjímať nad úryvkom zo Skutkov apoštolov spolu s pomocným biskupom Mons. Jozefom Haľkom.

 • Prvý štvrtok v mesiaci

Vo štvrtok 7. novembra je prvý štvrtok v mesiaci. Tento deň je dňom modlitieb za duchovné povolania.

 • Príprava birmovancov

Birmovanci - deviataci a stredoškoláci - ktorí sa prihlásili na prípravu v našej farnosti Blumentál, sú pozvaní na svätú omšu pre birmovancov v piatok 8. novembra o 18.00 hod. Po svätej omši bude  organizačné  stretnutie s pánom kaplánom.

 • Farský časopis

Vyšlo novembrové číslo nášho farského časopisu Blumentál.

 • Svätomartinské trojdnie

Pri príležitosti blížiaceho sa sviatku svätého Martina, ktorý je patrónom katedrálneho chrámu i celej Bratislavskej arcidiecézy, Vás srdečne pozývame na slávenie Svätomartinského trojdnia od 9. do 11. novembra. Tento rok bude hlavnou témou myšlienka zo Svätého písma: “Viera bez skutkov je mŕtva.” Podrobnejšie informácie o sv. omšiach v katedrále a lampiónovom sprievode pre deti, ako aj o použití dobročinnej zbierky nájdete na výveske pred kostolom.

 • Svätomartinská diecézna zbierka

V súvislosti so sviatkom sv. Martina sa budúcu nedeľu 10. novembra pri všetkých sv. omšiach bude konať Svätomartinská dobročinná zbierka, ktorej výťažok bude použitý na vybudovanie kotolne v Nocľahárni sv. Vincenta de Paul v Bratislave. Nocľaháreň pomáha bezdomovcom prežiť ťažkú situáciu, v ktorej sa nachádzajú. Vykurovanie a prístup k teplej vode na umývanie zabezpečí dôstojnejšie podmienky ľuďom bez domova.

 • Pozvánka na prednášku

V nedeľu 10. novembra o 15.00 Vás v rámci cyrilometodského jubilea pozývame do seminárnej miestnosti Farského úradu Blumentál na Vazovovej ul. 8 na prednášku so slavistom prof. Jánom Doruľom na tému: „Otázky slovenského  jazykového a historického vývinu”                  ( O krajine a vlasti starých Slovákov).

 • Pamätné sviece

Vzhľadom na veľký záujem o pamätné sviece Blumentálu dáme vyrobiť ďalšiu sériu, ktorá bude k dispozícii v priebehu tohto mesiaca.

Pridané do rubriky farské oznamy

Blumentál 2013 číslo 11

1.11.2013

Ročník XXIV Číslo 11 – November 2013
Časopis Blumentál - november 2013

Pridané do rubriky blumentál