Archív časopisu Blumentál December, 2009

Farské oznamy 27. decembra 2009

26.12.2009 Andrej Fordinál

1.  Liturgický kalendár

Pondelok 28. 12. - Svätých neviniatok, mučeníkov

Štvrtok 31. 12. - Sv. Silvestra I., pápeža

Piatok 1. 1. 2010 - SLÁVNOSŤ PANNY MÁRIE BOHORODIČKY

2.  Program na Silvestera

Posledný deň občianskeho roku oslávime v našom kostole takto: Ranné bohoslužby budú v obvyklom čase. Ďakovná sv. omša bude o 17.00 hod. Po jej skončení bude koncoročná pobožnosť a slávnostné Te Deum. Všetci, ktorí sa v ten deň zúčastnia ďakovnej pobožnosti a spevu Te Deum laudamus - Teba, Bože, chválime, môžu za zvyčajných podmienok získať úplné odpustky. Na rozhraní rokov 2009/2010 stráviť hodinu adorácie pred Najsvätejšou sviatosťou, ktorá začne o 23.00 hod. a ukončí sa o polnoci eucharistickým požehnaním.

3.  Program na Nový rok 2010

V piatok 1. januára 2010 je prikázaný sviatok Panny Márie Bohorodičky. Sv. omše budú ako v nedeľu. Večerná sv. omša o 18.00 hod. bude v maďarskom jazyku. Všetci, ktorí sa v ten deň zúčastnia na speve alebo recitovaní hymnu Veni Creator Spiritus - Príď Duchu Svätý tvorivý, môžu za zvyčajných podmienok získať úplné odpustky.

4.  Prvý piatok

V piatok 1. januára 2010 je Prvý piatok v mesiaci. Duchovne sme všetci pripravení vianočnou sv. spoveďou. Na Nový rok nespovedáme.

5.  Fatimská sobota

V sobotu 2. januára 2010 je prvá sobota v mesiaci, ráno o 6.30 hod. Vás pozývame na sv. omšu ku cti Panny Márie a po jej skončení na modlitbu fatimského sv. ruženca.

6.  Omšové úmysly

Úmysly sv. omší na mesiac február 2010 budeme zapisovať až v pondelok 4. januára 2010 od 16.00 hod. v krstnej kaplnke.

7.  Poďakovanie

Úprimné Pán Boh odplať všetkým, ktorí ste akýmkoľvek spôsobom prispeli k dôstojnej oslave vianočných sviatkov v našom kostole.

8.  Zbierka

Minulú nedeľu sa konala pravideľná zbierka pre potreby nášho chrámu a farnosti. Vyzbieralo sa 2.205,31 € = 66.637,20 Sk. Za vaše milodary: „Pán Boh zaplať!”

Pridané do rubriky farské oznamy

Farské oznamy 20. decembra 2009

19.12.2009 Andrej Fordinál

1.  Liturgický kalendár

Piatok 25. 12. - NARODENIE PÁNA

Sobota 26. 12. - SV. ŠTEFANA, PRVÉHO MUČENÍKA

Nedeľa 27. 12. - SVÄTEJ RODINY JEŽIŠA, MÁRIE A JOZEFA

2.  Sviatosť zmierenia

Predvianočnú sv. spoveď si môžete vykonať v našom kostole v pondelok, utorok a stredu ráno od 5.30 hod. do 7.30 hod. a popoludní od 15.00 do 18.30 hod., a ak treba samozrejme aj dlhšie.

3.  Betlehemské svetlo

Betlehemské svetlo prinesú skauti v utorok pri sv. omši o 16.30 a potom bude k dispozícii do štvrtka (Štedrý deň) 16.00 hod. v krstnej kaplnke.

4.  Štedrý deň

Na Štedrý deň budú sv. omše v našom kostole o 5.45, 6.30 a 16.00 hod. Pre tých, ktorí sa nebudú môcť        zúčastniť polnočnej sv. omše je príležitosť slávenia sv. omše z vigílie Narodenia Pána o 16.00 hod., pri ktorej požehnáme symboly vianoc - jasličky. Polnočnú sv. omšu začneme presne o 24.00 hod.

5.  Vianočné sviatky

Na slávnosť Narodenia Pána a taktiež na druhý sviatok vianočný, budú sv. omše ako v nedeľu. To znamená, že večerná sv. omša o 18.00 hod. bude v maďarskom jazyku. Pri všetkých sv. omšiach na Narodenie Pána bude farská ofera. Jasličková pobožnosť bude v sobotu na druhý sviatok vianočný 26.decembra popoludní o 15.00 hod. Pozývame všetky deti spolu s rodičmi.

6.  Dobrá novina

Záujemcovia, ktorí by chceli prijať koledníkov Dobrej noviny nech sa zapíšu na papier v kostole. Koledníci Dobrej Noviny sa predstavia so svojím programom budúcu nedeľu 27. decembra po sv. omši, ktorá začína o 10.30 hod. Koledovať po domácnostiach budú v dňoch 27. 28.a 29. decembra.

Prosíme, aby sa nezapisovali rodiny bývajúce mimo našej farnosti (napr. Petržalka, Rača, atď.) Medzi koledníkmi sú aj malé deti, pre ktoré by to bolo príliš náročné. V ostatných farnostiach sú taktiež koledníci Dobrej noviny, ktorí vás radi navštívia. Ďakujeme za pochopenie.

7.  Obnova manželských sľubov

Budúcu nedeľu 27. decembra 2009 na sviatok Svätej Rodiny si manželia našej farnosti budú môcť pri každej sv. omši obnoviť svoje manželské sľuby. Tu je potrebné, aby pri tejto obnove boli prítomní obaja manželia naraz. Ak to nie je možné, (napr. starostlivosť o malé detí, choroba, atď.,) nech si jednotliví manželia obnovia svoje manželské sľuby spoločne doma.

8.  Časopis Blumentál

Odporúčame vám nové vianočné a novoročné dvojčíslo Katolíckych novín a nášho farského časopisu Blumentál, v ktorom je i rozhovor s vdp. Dušanom Bertom.

9.  Farská knižnica

Farská knižnica oznamuje svojim čitateľom, že v čase od 22. decembra       2009 do 11. januára 2010 budú vianočné prázdniny. Pracovníčky sa tešia    na opätovné stretnutie so všetkými čitateľmi po Novom roku.

10.  Zbierka

Dnes sa pri všetkých sv. omšiach koná zbierka pre potreby farnosti.  Za vaše milodary vám vyslovujeme úprimné „Pán Boh zaplať !”

Pridané do rubriky farské oznamy

Farské oznamy 13. decembra 2009

12.12.2009 Andrej Fordinál
  • 1. Predvianočné spovedanie

Od pondelka 14. decembra 2009 začíname spovedať pred vianočnými sviatkami. Vo všedné dni od 5.30 do 7.30 hod. a popoludní od 15.00 do 18.30 hod. Ak je potreba, samozrejme aj dlhšie. Budúcu nedeľu 20. decembra budeme spovedať len dopoludnia medzi sv. omšami.

  • 2. Rorátne omše

Počas všedných dní adventného obdobia do 16. 12. budú ráno o 5.45 hod. rorátne sv. omše.

  • 3. Rok kňazov

Vo štvrtok 17. 12. večer o 17.00 hod. vás pozývame na sv. omšu, pri ktorej bude zároveň aj farská duchovná obnova pri príležitosti roka kňazov. Celebrovať ju bude vdp. Dušan Berta. Vo štvrtok sv. omše budú takto: ráno o 5.45 a 6.30 hod., a večer len o 17.00 hod.

  • 4. Večeradlo

V sobotu 19. 12. 2009 sa po sv. omši, ktorá začína o 6.30 hod. uskutoční Mariánske večeradlo

  • 5. Zbierka

Budúcu nedeľu 20. decembra sa pri všetkých sv. omšiach uskutoční mesačná zbierka pre potreby farnosti. Minulý mesiac sme objednali bezpečnostné dvere do sakristie a do priestorov farskej budovy a vymenili zámky. Za vaše milodary: Pán Boh zaplať!

  • 6. Ples

Milí farníci, ako sme sľúbili, prinášame ďaľšie informácie o pripravovanom plese, ktorý nebude už len „blumentálskym”.

Rozhodli sme sa v spolupráci s našimi priateľmi zo speváckeho zboru Chorus Salvatoris zorganizovať BLUMENTÁLSKO - JEZUITSKÝ PLES, ktorý sa bude konať 23. januára 2010 v Incheba Expo Aréne.

Ponúkame Vám tak možnosť stretnúť priateľov, spoznať nových ľudí a zabaviť sa, zároveň svojou účasťou a kúpou tombolových lístkov podporíte projekt jezuitskej komunity „Centrum nádaje Loyola”, ktoré sa stará o ľudí nakazených vírusom HIV a chorých na AIDS.

Informácia o lístkoch:

Cena lístka je 20,- € a zahŕňa: vstup, teplú večeru, studenú večeru, kávu s dezertom, víno a nealko.

Lístky si budete môcť zakúpiť od utorka - 15. 12. 2009 po každej mládežníckej omši v utorok o 18.00 a každej nedeľnej omši o 9.00, prípadne od 8. 1. 2010 na vrátnici Teologickej fakulty Aloisiana na Kostolnej ulici.

Všetky informácie nájdete na plagátoch vo výske kostola, alebo na internetových stránkach:

www.beckari.skwww.blumental.sk

Tešia sa na Vás organizátori plesu - spevácky zbor Chorus Salvatoris a Béčkari

  • 7. Oznamy Charity Blumentál

Z dôvodu čerpania dovolenky nebude právna poradňa vo štvrtok poskytovať svoje služby. Tieto služby bude možné využívať opäť v januári 2010. Ďakujeme za pochopenie.

Pridané do rubriky farské oznamy

Farské oznamy 6. decembra 2009

5.12.2009 Andrej Fordinál
  • 1. Liturgický kalendár

Pondelok 7. 12. - Sv. Ambróza, biskupa a učiteľa Cirkvi

Utorok 8. 12. - NEPOŠKVRNENÉ POČATIE PANNY MÁRIE

Piatok 11. 12. - Sv. Damaza I., pápeža

2. Návšteva pacientov

Počas celého adventného obdobia je možnosť navštíviť pacientov doma a vyslúžiť im sviatosti. Záujemcov je potrebné nahlásiť v kancelárii FÚ alebo v sakristii kostola.

3. Prikázaný sviatok

V utorok 8. decembra 2009 slávime prikázaný sviatok Nepoškvrneného Počatia Panny Márie. Sv. omše budú: 5.45, 6.30, 9.00, 10.30, 16.30, 18.00 a 19.00 hod. Sv.omša o 5.45 hod bude obetovaná za + kňaza Františka Kollára.

4. Zasvätenie mesta Bratislava

V utorok 8. decembra sa v kostole trinitárov na Župnom námestí uskutoční slávnosť Zasvätenia mesta Bratislavy Panne Márii. Sv. omšu o 17.30 hod., spojenú so zasvätením, bude celebrovať Mons. Stanislav Zvolenský, arcibiskup-metropolita. Podrobný program nájdete na výveske pri vchode do kostola.

5. Zbierka na charitu

Minulú nedeľu sa konala zbierka pre potreby katolíckej charity. Na tento účel sa v našej farnosti vyzbieralo 1.528,43€ (46.045,50 Sk). Za vaše milodary: Pán Boh zaplať!

6. Zimné kántrové dní

Zimné kántrové dní sú na budúci týždeň v stredu, piatok a sobotu. Záväzný je len jeden deň. Obsah zimných kántrových dní: Príchod Kristovho kráľovstva do rodín; duchovná obnova rodín; pokoj a spravodlivosť vo svete.

7. Dobrá Novina

Srdečne pozývame všetkých koledníkov a priaznivcov Dobrej noviny na sv. omšu, ktorá bude v sobotu 12. decembra o 16.30 hod. v našom kostole. Hlavným celebrantom bude otec arcibiskup Stanislav Zvolenský. Sv. omša je spojená s vyslaním koledníkov Bratislavskej arcidiecézy. Predtým od 16,00 hod. bude v kostole krátky program pre koledníkov.

8. Deň otvorených dverí

Riaditeľstvo Gymnázia sv.Rodiny, Gercenova 10 v Petržalke pozýva na Deň otvorených dverí 9.12. od 10.00 - 17.00 hod.

9. Nadácia Matky Terezy

Upozorňujeme vás, že Nadácia Matky Terezy,ktorá rozposiela výzvy na darovanie milodaru, nemá nič spoločné s rehoľou Sestier Matky Terezy.

Pridané do rubriky farské oznamy

Blumentál 2009 číslo 12

1.12.2009 redakcia časopisu

Ročník XX Číslo 12 December 2009
Časopis Blumentál December 2009

Pridané do rubriky blumentál