Archív časopisu Blumentál November, 2021

Mimoriadny oznam

24.11.2021

Mimoriadny oznam

Náš kostol bude otvorený

k osobnej modlitbe a adorácií:

vo všedné dni a v sobotu

11:30-12:30 a 16:00-17:00

a

v nedeľu

9:00-12:00 a 16:00-17:00.

 • Vstup do kostola bude z bočného vchodu z Radlinského ulice s respirátorom FFP2.

 • Katolícku tlač si môžete zakúpiť v čase, keď bude kostol otvorený.

 • Úmysly svätých omší budú odslúžené tak, ako boli nahlásené.

 • V nebezpečenstve smrti je samozrejme možné vyslúžiť sviatosti zomierajúcemu.

Pridané do rubriky farské oznamy

Farské oznamy 21. novembra 2021

21.11.2021

OZNAMY

21. novembra 2021

Liturgický kalendár

Nedeľa 21. 11. Krista Kráľa

Pondelok 22. 11. Sv. Cecílie, panny a mučenice, spomienka

Utorok 23. 11. féria

Streda 24. 11. Sv. Ondreja Dung-Laka, kňaza a spoločníkov, mučeníkov, spomienka

Štvrtok 25. 11. Sv. Kataríny Alexandrijskej, panny a mučenice, ľubovoľná spomienka

Piatok 26. 11. féria

Sobota 27. 11. féria

Nedeľa 28. 11. 1. Adventná nedeľa


 • Od pondelka sa mení covid automat, preto všetky sväté omše budú v režime OP (očkovaní a po prekonaní covidu). Pri vstupe do kostola bude potrebné predložit doklad o zaočkovaní alebo prekonaní Covidu a vhodiť do krabičky svoje kontaktné údaje (meno, priezvisko, telefónne číslo).


 • Na organizovanie sv. omší potrebujeme dobrovoľníkov, ktorí budú organizovať vstup do kostola. Prosíme nech sa čím skôr prihlásia v sakristii.


 • Keďže sprísnené predpisy limitujú počet účastníkov na svätých omšiach, od 11. novembra v našej diecéze platí dišpenz od povinnej účasti na svätej omši pre všetkých katolíkov latinského obradu nachádzajúcich sa na území našej diecézy. Aj napriek tomu zostáva platný príkaz svätiť nedeľu, preto sa odporúča, aby sme náležitý čas venovali osobnej alebo spoločnej modlitbe.


 • Kto sa zúčastní na verejnom recitovaní modlitby Ježiš, Vykupiteľ ľudského pokolenia určenej na slávnosť Krista Kráľa, môže získať za obvyklých podmienok úplne odpustky.


 • V nedeľu, 28. novembra 2021, slávi Katolícka cirkev 1. adventnú nedeľu. Tradične sa v tento deň koná v kostoloch Jesenná zbierka na charitu. Aj tento rok môžete Bratislavskú arcidiecéznu charitu podporiť online. Viac informácií o využívaní financií zo zbierky, vrátane spoločnej vianočnej kampane všetkých diecéznych charít na Slovensku, nájdete na webovej stránke www.charitaba.sk . Všetkým darcom Bratislavská arcidiecézna charita vopred ďakuje.


 • Minulý týždeň sa na Svätomartinskej zbierke vyzbieralo 3610,-€ ,za vaše milodary vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať.


 • Úprimné Pán Boh odmeň vyslovujeme za milodary na kostol v sume 400,- 100,- 40,- 30,- 30,-, poslané na účet našej farnosti a v hotovosti 100,- 50,-.

 • V prípade potreby pre vyslúženie sviatostí (sv. spoveď, sv. prijímanie…) 0908 330 779 (kaplán)

Pridané do rubriky farské oznamy

Farské oznamy 14. novembra 2021

14.11.2021

OZNAMY

14. novembra 2021

Liturgický kalendár

Nedeľa 14. 11. 33. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Pondelok 15. 11. féria

Utorok 16. 11. féria

Streda 17. 11. Sv. Alžbety Uhorskej, rehoľníčky, spomienka

Štvrtok 18. 11. féria

Piatok 19. 11. féria

Sobota 20. 11. féria

Nedeľa 21. 11. Krista Kráľa


 • Bratislava je od pondelka v červenej farbe covid automatu. Z toho plynie, že sväté omše budú s obmedzením a v interiéroch bude povinné nosiť respirátor. Na všetkých svätých omšiach (pre všetkých aj pre očkovaných) bude potrebné vhodiť do krabičky svoje kontaktné údaje (meno, priezvisko, kontakt). Sväté omše „pre očkovaných“ cez týždeň o 12:00 a v nedeľu 9:00, 12:00, 16:30, ostatné sväté omše sú „pre všetkých“.


 • Na organizovanie sv. omší potrebujeme dobrovoľníkov, ktorí budú organizovať vstup do kostola. Či už v režime „pre všetkých“ alebo „len pre zaočkovaných“. Nech sa čím skôr prihlásia v sakristii.


 • V stredu, 17. novembra nebude svätá omša ráno 5:45.


 • Dnes sa bude pri všetkých sv. omšiach konať tradičná dobročinná Svätomartinská zbierka. V tomto roku ňou podporíme výstavbu domu pre seniorov, ktorí nemajú prostriedky na obnovu svojich domov, ktoré zničilo tornádo na Morave.


 • Keďže sprísnené predpisy limitujú počet účastníkov na svätých omšiach, od 11. novembra v našej diecéze platí dišpenz od povinnej účasti na svätej omši pre všetkých katolíkov latinského obradu nachádzajúcich sa na území našej diecézy. Aj napriek tomu zostáva platný príkaz svätiť nedeľu, preto sa odporúča, aby sme náležitý čas venovali osobnej alebo spoločnej modlitbe.


 • Úprimné Pán Boh odmeň vyslovujeme za milodary na kostol v sume 100,- 70,- 60,-, poslané na účet našej farnosti a v hotovosti 100,- 50,-.

Pridané do rubriky farské oznamy

Farské oznamy 7. novembra 2021

6.11.2021

O ZNAMY

7. novembra 2021

Liturgický kalendár

Nedeľa 7. 11. 32. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Pondelok 8. 11. féria

Utorok 9. 11. Výročie posviacky Lateránskej baziliky, sviatok

Streda 10. 11. Sv. Leva Veľkého, pápeža a učiteľa Cirkvi, spomienka

Štvrtok 11. 11. Sv Martina z Tours, biskupa, patróna Arcidiecézy, sviatok

Piatok 12. 11. Sv. Jozafáta, biskupa a mučeníka, spomienka

Sobota 13. 11. féria

Nedeľa 14. 11. 33. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ


 • Bratislava je od pondelka v červenej farbe covid automatu. Z toho plynie, že sväté omše budú s obmedzením a v interiéroch bude povinné nosiť respirátor. Na všetkých svätých omšiach (pre všetkých aj pre očkovaných) bude potrebné vhodiť do krabičky svoje kontaktné údaje (meno, priezvisko, kontakt). Sväté omše „pre očkovaných“ cez týždeň o 12:00 a v nedeľu 9:00, 12:00, 16:30, ostatné sväté omše sú „pre všetkých“.


 • Srdečne pozývame veriacich do Katedrály svätého Martina v Bratislave na slávenie Svätomartinského trojdnia v dňoch 9.-11. novembra 2021. Slávnostné sväté omše budú v utorok 9. novembra o 18.00 hod., v stredu 10. novembra o 18.00 h, vo štvrtok 11. novembra o 18.00 h a v nedeľu 14. novembra o 10.30 h. Sväté omše budú slávené na poďakovanie za Boží dar návštevy Svätého Otca Františka na Slovensku, osobitne za službu všetkých dobrovoľníkov, liturgických spolupracovníkov na slávení v Šaštíne a všetkých, ktorí akýmkoľvek spôsobom pripravovali a organizovali stretnutia so Svätým Otcom.


 • Na budúcu nedeľu 14. novembra 2021 sa bude pri všetkých sv. omšiach konať tradičná dobročinná Svätomartinská zbierka. V tomto roku ňou podporíme výstavbu domu pre seniorov, ktorí nemajú prostriedky na obnovu svojich domov, ktoré zničilo tornádo na Morave.


 • Úprimné Pán Boh odmeň vyslovujeme za milodary na kostol v sume 20,-, poslané na účet našej farnosti a v hotovosti 50,- 20,- 20,-.

Pridané do rubriky farské oznamy