Archív časopisu Blumentál Október, 2022

Farské oznamy 30. októbra 2022

29.10.2022

Liturgický kalendár

Nedeľa 30. 10. Tridsiata prvá nedeľa v cezročnom období

Pondelok 31. 10. féria

Utorok 1. 11. Všetkých svätých, slávnosť

Streda 2. 11. Spomienka na všetkých zosnulých veriacich

Štvrtok 3. 11. féria

Piatok 4. 11. Sv. Karola Boromejského, biskupa, spomienka

Sobota 5. 11. féria

Nedeľa 6. 11. Tridsiata druhá nedeľa v cezročnom období

Prikázaný sviatok – Všetkých svätých

V utorok 1. 11. je prikázaný sviatok všetkých svätých. V Blumentáli budú omše ako v nedeľu okrem omše v maď. jazyku a o 15:00 hod. sa uskutoční pobožnosť spomienky na zosnulých veriacich na Ondrejskom cintoríne.

V Katedrále sv. Martina bude sláviť slávnostnú svätú omšu bratislavský arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský o 18:00 hod.

  Spomienka na všetkých zosnulých veriacich

  V stredu 2. 11. na spomienku na všetkých zosnulých veriacich budú omše o 5:45; 6:30; 9:00; 12:00; 16:30 a o 18:00 hod.

  Odpustky

 • Od 1. do 8. novembra je možné získať úplné odpustky pre duše v očistci. Inštrukcie nájdete na na plagáte.

Prvopiatkový týžďeň

Budúci piatok je prvý v mesiaci. Spovedať budeme vo štvrtok od 16:00 hod. a v piatok od 15:00 hod. V piatok od 15:00 do večernej omše sa bude konať adorácia s prvopiatkovou pobožnosťou. V sobotu po rannej omši sa uskutoční ružencová pobožnosť.

Svätá omša za obete tragédie a za pokoj a porozumenie medzi ľuďmi

Vo štvrtok 3. 11. o 18.00 hod. bude otec arcibiskup Stanislav Zvolenský v Katedrále sv. Martina slúžiť sv. omšu “Za obete tragédie na Zámockej ul. a za pokoj a porozumenie medzi ľuďmi”. Pozývame Vás modliť sa za zosnulých, a za porozumenie v spoločnosti, vo vernosti Pravde a Láske.

Sviečka za nenarodené deti

Fórum života opäť organizuje aktivitu Sviečka za nenarodené deti a pozýva v čase okolo 2. novembra k zapáleniu sviečky za nenarodené deti v oknách domov, na cintorínoch alebo pri pamätníkoch nenarodeným deťom a k modlitbe. Sviečky sa budú dať kúpiť pri vstupe do kostola v nedeľu 30. 10. po omšiach o 9:00; 10:30 a 12:00 hod. a po všetkých omšiach v utorok 1. 11. Kúpou sviečky podporíte činnosť a projekty Fóra života. Viac informácií je na stránke  www.sviecka.forumzivota.sk

  Výnos zbierky na misie

Zbierka na misie vyniesla 4820,- €. Pán Boh zaplať všetkým darcom.

  • Úprimné Pán Boh odmeň vyslovujeme za milodar na kostol vo výške 500,- 101,- 33,- zaslané na účet farnosti.

 • Poďakovanie za milodary

Pridané do rubriky farské oznamy

Farské oznamy 23. októbra 2022

22.10.2022

OZNAMY

23. októbra 2022

Liturgický kalendár

Nedeľa 23. 10. Tridsiata nedeľa v cezročnom období

Pondelok 24. 10. Sv. Antona Máriu Clareta, biskupa

Utorok 25. 10. féria

Streda 26. 10. féria

Štvrtok 27. 10. féria

Piatok 28 10. Sv. Šimona a Júdu, Apoštolov, sviatok

Výročie posviacky Blumentálskeho kostola (134. výročie)

Sobota 29.10. féria

Nedeľa 30. 10. Tridsiata prvá nedeľa v cezročnom období

  Zbierka na misie

Dnes po sv. omšiach sa koná celosvetová zbierka na misie. Tento rok je na Slovensku venovaná farnostiam v Kambodži, ktorí sa starajú o zdravotne postihnutých ľudí. Svojim príspevkom dávate trpiacim nádej a pomáhate im žiť lepší život. Za vaše milodary srdečné Pán Boh Zaplať.

Zmena času

Na budúci týždeň sa zo soboty na nedeľu mení čas. O 03:00 hod. letného času posúvame hodiny na 02:00 hod. stredoeurópskeho času.

Ružencové bratstvo

Bratstvo živého ruženca pozýva nových členov do svojich radov. Záujemcov budeme zapisovať dnes 23.10.2022 po svätých omšiach v predsieni kostola. Ste srdečne pozvaní.

  • Úprimné Pán Boh odmeň vyslovujeme za milodar na kostol vo výške 150,- 100,- 100,- zaslané na účet farnosti.

 • Poďakovanie za milodary

Pridané do rubriky farské oznamy

Farské oznamy 16.10.2022

15.10.2022

OZNAMY

16. októbra 2022

Liturgický kalendár

Nedeľa 16. 10. 29. nedeľa v cezročnom období

Pondelok 17. 10. Sv. Ignáca Antiochijskéhi, biskupa a mučeníka

Utorok 18. 10. Sv. Lukáša, Evanjelistu, sviatok

Streda 19. 10. féria

Štvrtok 20. 10. féria

Piatok 21 10. féria

Sobota 22.10. Sv. Jána Pavla II., pápeža, ľubovoľná spomienka

Nedeľa 23. 10. Tridsiata nedeľa v cezročnom období

  Zbierka na misie

Počas budúcej nedele sa bude konať zbierka na misie. Pán Boh zaplať všetkým darcom.

Ružencové bratstvo

Bratstvo živého ruženca pozýva nových členov do svojich radov. Záujemcov budeme zapisovať v nedeľu 23.10.2022 po svätých omšiach v predsieni kostola. Ste srdečne pozvaní.

  • Úprimné Pán Boh odmeň vyslovujeme za milodar na kostol vo výške 100,- zaslané na účet farnosti a 100,- 50,- a 60,- v hotovosti.

 • Poďakovanie za milodary

Pridané do rubriky farské oznamy

Farské oznamy 9. októbra 2022

8.10.2022

Liturgický kalendár

Nedeľa 9. 10. Dvadsiata ôsma nedeľa v cezročnom období

Pondelok 10. 10. féria

Utorok 11. 10. féria

Streda 12. 10. féria

Štvrtok 13. 10. féria

Piatok 14 10. féria

Sobota 15.10. Sv. Terézie od Ježiša (z Avily), panny a učiteľky Cirkvi, spomienka

Nedeľa 16. 10. Dvadsiata deviata nedeľa v cezročnom období

Kurz Samuel

Pre mladých, slobodných ľudí sa otvára Kurz Samuel, na prehĺbenie vzťahu k Sv. písmu a na hľadanie Božej vôle vo svojom živote. Prihlasovanie je do 16. 10. 2022. Informácie na plagáte.

  • Pre núdznych z Ukrajiny, ale i zo Slovenska zriadila Slovenská katolícka charita 23 centier podpory po celom Slovensku. Informácie na plagáte.

   Slovenská katolícka charita pozýva spoznať najväčšiu pomáhajúcu organizáciu na Slovensku počas Dňa dobrovoľníctva v piatok 14. 10. od 14:00 v sídle charity na Kapitulskej 18.

   Úprimné Pán Boh odmeň vyslovujeme za milodar na kostol vo výške 100,-; 50,-; 30,- a 20,- zaslané na účet farnosti.

 • Centrá podpory - Charita

  Charitný deň dobrovoľníctva

  Pozvánka na modlitbu

  Rehoľné sestry z rôznych spoločenstiev pozývajú na modlitbu večerných chvál, vo štvrtok 13. 10. 2022 v uršulínskom kostole Loretánskej Panny Márie. Program je na plagáte.

  Poďakovanie za milodary

Pridané do rubriky farské oznamy