Archív časopisu Blumentál Október, 2018

Farské oznamy - 28. október 2018

27.10.2018

Hodová slávnosť v Blumentáli

Dnešnú nedeľu 28.10.2018 si pripomíname 130. výročie posviacky nášho chrámu zasväteného Nanebovzatiu Panny Márie. Hodová svätá omša bude o 9.00. Pri tejto príležitosti bude vo štvrtok 1.11.2018 o 16:30 sláviť sv. omšu v našom kostole o. arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský, na ktorú Vás srdečne pozývame. Počas tejto sv. omše nebudeme spovedať.

p

Oznam charity Blumentál

Dnešnú nedeľu 28.10.2018 pripravuje charita Blumentál už tradičné posedenie pri harmonike, ktoré začne o 15.00 v seminárnej miestnosti farského úradu na Vazovovej 8. Všetci ste pozvaní a srdečne vítaní.

p

Poďakovanie za zbierku na misie

Zbierka na misie bola 2673,- Euro. Za každý Váš milodar vyslovujeme úprimné Pán Boh odmeň.

p

Poďakovanie za zbierku na opravu fasády Blumentálskeho kostola

Zbierka na opravu fasády Blumentálskeho kostola zo dňa 14.10.2018 bola 6127,- Euro. Za Vaše milodary vyslovujeme úprimné Pán Boh odmeň.

p

Slávnosť Všetkých svätých

Vo štvrtok 1.11.2018 je prikázaný sviatok všetkých svätých. Sväté omše budú ako v nedeľu, iba sv. omša o 18:00 nebude.

p

Dušičková pobožnosť

Vo štvrtok, 1.11.2018 o 14.30, sa pri hlavnom kríži na Ondrejskom cintoríne uskutoční Dušičková pobožnosť. V našom kostole sa bude dušičková pobožnosť konať v piatok 2.11.2018 po sv. omšiach, ktoré začínajú o 6.30 a 16.30.

p

Spomienka na všetkých verných zosnulých (neprikázaný sviatok)

V piatok 2.11.2018 je liturgická spomienka na trpiacu Cirkev, teda na duše zomrelých, ktoré sa nachádzajú v očistci. Sväté omše budú v tento deň o 5:45, 6:30, 12:00, 16:30 a 18:00.

p

Úplné odpustky pre duše v očistci

Úplné odpustky od 1. do 8. novembra možno získať raz denne, iba pre duše v očistci. Odpustkový skutok od 12:00 hod. dňa 1.11. do 2.11. je návšteva kostola, Modlitba Pána a Vyznanie viery. Odpustkový skutok v dňoch od 1.11. do 8.11. je návšteva cintorína a modlitba za zosnulých. Treba splniť aj ďalšie podmienky: sv. spoveď, a v deň získania odpustkov: sv. prijímanie a modlitba na úmysel sv. Otca. Napokon je potrebná túžba vylúčiť akúkoľvek pripútanosť k hriechu aj k všednému.

p

Prvopiatkový týždeň

Nastávajúci týždeň je prvopiatkový – sviatosť zmierenia budeme vysluhovať tak, ako býva u nás zvykom okrem štvrtka poobede a tiež sa uskutočnia všetky obvyklé pobožnosti (prvopiatkové adorácie, korunka Božieho milosrdenstva o 15.00 i modlitba Fatimského ruženca v sobotu).

p

Sviečka za nenarodené deti

Osudy detí, ktoré sa nemohli narodiť, lebo zomreli pri potrate si pripomenieme večer 2. novembra na Pamiatku zosnulých zapálením sviečky a modlitbou za nenarodené deti a všetkých ľudí zranených potratom. V našom kostole si 1. a 2. novembra budete môcť zakúpiť originálnu sviečku s logom kampane a tým podporiť aktivity zamerané na ochranu života od počatia, podporu ľudskej dôstojnosti a rodiny. Viac informácií o kampani nájdete na stránke www.sviecka.forumzivota.sk

p

Poďakovanie za milodary

Úprimné Pán Boh odmeň vyslovujeme za milodary na opravu fasády Blumentálskeho kostola v sume 50,- €, poslané v tomto týždni na účet našej farnosti a ďalších 100 a 50,- € darovaných v hotovosti.

Pridané do rubriky farské oznamy

Farské oznamy - 21. október 2018

20.10.2018

Zbierka na misie

Dnešnú nedeľu 21.10.2018 sa koná zbierka na misie. Bude obetovaná farnostiam v Etiópii, ktoré sú skúšané chudobou. Za každý Váš milodar vyslovujeme úprimné Pán Boh odmeň.

p

Pozvanie do ružencového bratstva

Blumentálske ružencové bratstvo pozýva záujemcov o spoločnú modlitbu ruženca zapísať sa u ružencových horliteliek v dnešnú nedeľu 21.10.2018 po dopoludňajších sv. omšiach v predsieni kostola. Viac informácií nájdete na výveske.

p

Zmena času

V noci zo soboty 27. na nedeľu 28.10.2018 sa mení čas. O 03.00 hod. letného času posúvame hodiny na 02.00 hod. stredoeurópskeho času.

p

Hodová slávnosť v Blumentáli

V nedeľu 28.10.2018 si pripomíname 130. výročie posviacky nášho chrámu zasväteného Nanebovzatiu Panny Márie. Hodová svätá omša bude o 9.00. V modlitbách pamätajme na +vdp. Jozefa Poecka [Péka], pochovaného na Ondrejskom cintoríne, ktorý dal postaviť náš blumentálsky kostol.

p

Oznam charity Blumentál

V nedeľu 28.10.2018 pripravuje charita Blumentál už tradičné posedenie pri harmonike, ktoré začne o 15.00 v seminárnej miestnosti farského úradu na Vazovovej 8. Veríme, že aj naše gazdinky prispejú k dobrej nálade sladkými či slanými dobrotami. Všetci ste pozvaní a srdečne vítaní.

p

Sviečka za nenarodené deti

Naša farnosť sa opäť zapojí do kampane Sviečka za nenarodené deti, ktorú organizuje Fórum života s podporou biskupov Slovenska. Pripomenieme si osudy detí, ktoré sa nemohli narodiť, lebo zomreli pri potrate, večer 2. novembra na Pamiatku zosnulých zapálením sviečky a modlitbou za nenarodené deti a všetkých ľudí zranených potratom. V našom kostole si 1. a 2. novembra budete môcť zakúpiť originálnu sviečku s logom kampane a tým podporiť aktivity zamerané na ochranu života od počatia, podporu ľudskej dôstojnosti a rodiny. Viac informácií o kampani nájdete na stránke www.sviecka.forumzivota.sk

p

Stretnutie náboženstiev

Rehoľa menších bratov františkánov pozýva na medzináboženské stretnutie a verejnú diskusiu na ktorú sú pozvaní rabín Misha Kapustin, imám Mohamad S. Hasna a kňaz brat Felix Mária OFM. Diskusia sa uskutoční v stredu 24.10.2018 od 17:30 do 19:00, vo františkánskom kláštore vo Veľkej sále (t.j. v refektári) – vstup je z Františkánskej 2. Viac informácií je na výveske.

p

Poďakovanie za milodary

Úprimné Pán Boh odmeň vyslovujeme za milodary na opravu fasády Blumentálskeho kostola v sume 300, 100 a 12,- €, poslané v tomto týždni na účet našej farnosti a ďalších 300 a 50,- € darovaných v hotovosti.

Pridané do rubriky farské oznamy

Farské oznamy - 14. október 2018

12.10.2018

Zbierka na opravu fasády Blumentálskeho kostola

Túto nedeľu 14.10.2018 sa pri všetkých svätých omšiach koná zbierka na opravu fasády Blumentálskeho kostola. Za Vaše milodary vopred vyslovujeme úprimné Pán Boh odmeň.

p

Milión detí sa modlí ruženec

Pápežská nadácia Pomoc trpiacej Cirkvi (ACN Slovensko) pripravila webovú stránku www.miliondeti.sk, na ktorej sa nachádzajú informácie o medzinárodnej modlitbovej iniciatíve s názvom „Milión detí sa modlí ruženec“, ktorá sa tradične koná 18. októbra.

p

Zbierka na misie

Na budúcu nedeľu 21.10.2018 je misijná nedeľa. Z tohto dôvodu sa na budúcu nedeľu uskutoční aj zbierka na misie. Zvlášť bude obetovaná farnostiam v Etiópii, ktoré sú skúšané chudobou. Za každý Váš milodar vyslovujeme úprimné Pán Boh odmeň.

p

Oznam charity Blumentál

V nedeľu 28.10.2018 pripravuje charita Blumentál už tradičné posedenie pri harmonike, ktoré začne o 15.00 v seminárnej miestnosti farského úradu na Vazovovej 8. Veríme, že aj naše gazdinky prispejú k dobrej nálade sladkými či slanými dobrotami. Všetci ste pozvaní a srdečne vítaní.

p

Sviečka za nenarodené deti

Naša farnosť sa opäť zapojí do kampane Sviečka za nenarodené deti, ktorú organizuje Fórum života s podporou biskupov Slovenska. Pripomenieme si osudy detí, ktoré sa nemohli narodiť, lebo zomreli pri potrate večer 2. novembra na Pamiatku zosnulých zapálením sviečky a modlitbou za nenarodené deti a všetkých ľudí zranených potratom. V našom kostole si až do 2. novembra budete môcť zakúpiť originálnu sviečku s logom kampane a tým podporiť aktivity zamerané na ochranu života od počatia, podporu ľudskej dôstojnosti a rodiny. Viac informácií o kampani nájdete na stránke www.sviecka.forumzivota.sk

p

Poďakovanie za milodary

Úprimné Pán Boh odmeň vyslovujeme za milodary na opravu fasády Blumentálskeho kostola v sume 1000, 500, 300, 200, 100, 30 a 10,- €, poslané v tomto týždni na účet našej farnosti a ďalších 700 a 40,- € darovaných v hotovosti.

Pridané do rubriky farské oznamy

Farské oznamy - 7. október 2018

6.10.2018

Zbierka na opravu fasády Blumentálskeho kostola

Na budúcu nedeľu 14.10.2018 sa pri všetkých svätých omšiach uskutoční zbierka na opravu fasády Blumentálskeho kostola. Za Vaše milodary vopred vyslovujeme úprimné Pán Boh odmeň.

b

Ďakovná Mariánska púť do Lúrd

V dňoch 19. až 22.10.2018 sa uskutoční ďakovná Mariánska púť do Lúrd na 3 noci letecky z Bratislavy pri príležitosti 160. výročia zjavenia Panny Márie v Lurdoch a 130. výročia postavenia Blumentálskeho kostola, ktorý je veľmi podobný bazilike Nepoškvrneného počatia v Lurdoch. Záujemcovia nech sa prihlásia s kontaktom na seba v sakristii alebo v kancelárii farského úradu počas úradných hodín. Ak bude skupina 20 pútnikov, zo základnej ceny môže byť zľava 20%.

b

Púť seniorov na Staré Hory

Nakoľko sú ešte voľné miesta na púť na Staré Hory, ktorú pripravujeme na sobotu 13. októbra, záujemcovia sa môžu prihlásiť v kancelárii charity na Vazovovej 8, v utorok 9. októbra od 16.00 do 17.30 hod. Poplatok je 7 €. Podrobnú informáciu dostanete písomne pri prihlasovaní.

b

Sviečka za nenarodené deti

Naša farnosť sa opäť zapojí do kampane Sviečka za nenarodené deti, ktorú organizuje Fórum života s podporou biskupov Slovenska. Pripomenieme si osudy detí, ktoré sa nemohli narodiť, lebo zomreli pri potrate večer 2. novembra na Pamiatku zosnulých zapálením sviečky a modlitbou za nenarodené deti a všetkých ľudí zranených potratom. V našom kostole si až do 2. novembra budete zakúpiť originálnu sviečku s logom kampane a tým podporiť aktivity zamerané na ochranu života od počatia, podporu ľudskej dôstojnosti a rodiny. Viac informácií o kampani nájdete na stránke www.sviecka.forumzivota.sk

b

Milión detí sa modlí ruženec

Pápežská nadácia Pomoc trpiacej Cirkvi (ACN Slovensko) pripravila webovú stránku www.miliondeti.sk, na ktorej sa nachádzajú informácie o medzinárodnej modlitbovej iniciatíve s názvom „Milión detí sa modlí ruženec“, ktorá sa tradične koná 18. októbra.

b

Poďakovanie za milodary

Úprimné Pán Boh odmeň vyslovujeme za milodary na opravu Blumentálskej veže v sume 1000, 200 a 100,- €, poslané v tomto týždni na účet našej farnosti a ďalšie 100, 100 a 100,- € darované v hotovosti.

Pridané do rubriky farské oznamy