Archív časopisu Blumentál Máj, 2018

Farské oznamy - 27. máj 2018

26.5.2018

Prikázaný sviatok Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi

Vo štvrtok 31.5.2018 je prikázaný sviatok Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi. Sv. omše budú: o 5.45, 6.30, 9.00 (školská), 12:00, 16.30 (s procesiou) a 19.00. Po sv. omši o 16.30 bude nasledovať eucharistická procesia k oltárikom. Chceme poprosiť deti, najmä prvoprijímajúce a ich rodičov, aby doprevádzali procesiu na Božie Telo s košíkmi s lupienkami kvetov. Taktiež chceme poprosiť dobrovoľníkov, ktorí po skončení procesie budú ochotní pomôcť s čistením kostola od lupienkov.

p

Prvopiatkový týždeň

Nastávajúci týždeň je prvopiatkový – sviatosť zmierenia budeme vysluhovať tak, ako býva u nás zvykom a tiež sa uskutočnia všetky obvyklé pobožnosti (prvopiatkové adorácie, korunka Božieho milosrdenstva v piatok o 15.00, aj modlitba Fatimského ruženca v sobotu).

p

Júnové litánie

V mesiaci jún sa budeme spoločne modliť Litánie k Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu,
vždy
pred večernými svätými omšami o 16.30 (v sobotu pred svätou omšou o 18.00).

p

Celobratislavská slávnosť Božieho Tela v Bratislave

V nedeľu 3.6.2018 sa bude konať vonkajšia verejná slávnosť Božieho tela pozostávajúca zo svätej omše na Primaciálnom nám. začínajúcej o 10.30 a následnej eucharistickej procesie k farskému kostolu na Župnom námestí (Trojička). Pozývame Vás zúčastniť sa, a tak vydať svedectvo viery v Ježiša v Eucharistii.

p

Zmena sv. omší v nedeľu 3.6.2018

Z dôvodu čo najhojnejšej účasti kňazov a veriacich na Bratislavskej slávnosti Božieho Tela, sväté omše o 10:30 a o 12:00 v našej farnosti NEBUDÚ.

p

Farský výlet rodín

Pozývame vás na farský výlet rodín do Bojníc v sobotu 16.júna 2018. Poplatok 3€ dospelý, 2€ dieťa. Prihlasovanie na fare: v pondelok 28.5.2018 od 17,30 do 19,00 a v utorok 29.5.2018 od 16,00 do 18,00.

p

Úhrada poplatku na Letný tábor Charity Blumentál

Rodičia, ktorí ešte neuhradili poplatok za letný tábor, môžu tak urobiť v pondelok 28.5.2018 v čase od 17.30 do 19.00, alebo v utorok 29.5.2018 od 16.00 do 18.00 v kancelárii charity na Vazovovej 8.

p

Oznam pre návštevníkov klubu na Vazovovej 8

V nedeľu 10.6.2018 pozývame na besedu s vdp. Benjamínom Kosnáčom, ktorý sa s nami podelí so svojimi skúsenosťami z pastorácie v USA. Klub bude otvorený od 15.00 do 17.00.

p

Ponuka štúdia na Teologickej Fakulte Trnavskej univerzity v Bratislave

Záujemcovia si môžu podať prihlášky do prijímacieho konania v termíne od 15.5.2018 do 15.7.2018. Viac informácií nájdete na webstránke www.tftu.sk

p

Poďakovanie za milodary

Ďakujeme Bohu známemu darcovi za milodar na obnovu kostola v sume 300 Eur.

Pridané do rubriky farské oznamy

Farské oznamy - 20. máj 2018

19.5.2018

Obdobie cez rok

Dnešnou nedeľou Zoslania Ducha Svätého sa končí Veľkonočné obdobie a začína sa Obdobie cez rok, namiesto veľkonočnej modlitby Raduj sa nebies Kráľovná sa od pondelka opäť prednáša modlitba Anjel Pána,

p

Zbierka na katolícke masmédiá

Ďakujeme za vaše milodary, ktoré ste venovali v zbierke na katolícke masmédiá, v sume 1605,- €. Ďakujeme aj Bohu známeho darcovi za milodar 500 € na opravu kostola.

p

Púť v Marianke

V nedeľu 27. mája 2018, na slávnosť Najsvätejšej Trojice, sa bude v Marianke konať tradičná Trojičná púť (jarná púť). Slávnostnú svätú omšu o 11.00 hod. bude sláviť bratislavský arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský. Plagát je vo výveske.

p

Oznam pre rodičov ohľadom tábora Charity Blumentál

Ukončili sme prihlasovanie detí do letného tábora. Poplatok za dieťa treba uhradiť v hotovosti v utorok 22. mája, alebo v stredu 23. mája 2018 v čase od 16.00 do 18.00 hod. v kancelárii charity na Vazovovej 8. Pri platbe dostanete písomne aj všetky potrebné informácie.

Pridané do rubriky farské oznamy

Farské oznamy - 13. máj 2018

12.5.2018

Zbierka na katolícke masmédiá

Túto nedeľu 13.5.2018 sa koná celoslovenská zbierka na katolícke masmédiá. Za vaše milodary vopred ďakujeme.

P

Informácia pre rodičov ohľadom letného tábora

V piatok 18. mája 2018 končí prihlasovanie detí do letného tábora. Po tomto termíne už nebudeme prihlášky akceptovať. Tábor sa uskutoční v zariadení školy v prírode Zliechov v termíne od 7. do 14. júla 2018. Zároveň sa obraciame s prosbou o pomoc pri zabezpečení lekára alebo kvalifikovanej zdravotnej sestry ochotného nezištne venovať týždeň svojej dovolenky na tento tábor, informácie o prihlásení zdravotníka sú na www.charitablumental.sk.

P

Miništrantský tábor

Ak sa chceš priblížiť k Bohu, spoznať nových kamarátov a zažiť nové dobrodružstvá, prihlás sa na miništrantský tábor MinFa, na ktorý Ťa srdečne pozývajú bohoslovci bratislavského seminára. Tábor bude v termíne od 3. do 9. júla a od 10. do 16. júla. Cena tábora je 40 €. Prihlásiť sa možno do naplnenia počtu miest na www.minfa.sk.

P

Kurz lektorov

Znovu pripomíname, že v našej arcidiecéze sa bude dňa 9. júna 2018 konať Kurz lektorov na RKCMBF UK. Kurz je prospešnou ponukou pre čitateľov Božieho slova pri sv. omši a pre záujemcov o túto službu. Prihlasovanie je možné prostredníctvom mailu na adrese kurzlektorov@iskra.sk. Účastnícky poplatok je 5,- Eur.

Pridané do rubriky farské oznamy

Farské oznamy - 6. máj 2018

5.5.2018

Prikázaný sviatok Nanebovstúpenie Pána

Vo štvrtok 10. mája je prikázaný sviatok Nanebovstúpenia Pána. Sväté omše budú o: 5.45, 6.30, 9.00 (školská), 12.00, 16.30, 18.00 (v slovenskom jazyku) a o 19.00 hod. V Katedrále sv. Martina bude v ten deň svätá omša o 17.00 hod., ktorú bude sláviť bratislavský arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský.

P

Novéna k Duchu Svätému

Od piatka, 11. mája, sa budeme spoločne modliť Novénu k Duchu Svätému pred svätou omšou o 16:30 hod.

P

Zbierka na katolícke masmédiá

Na budúcu nedeľu sa koná celoslovenská zbierka na katolícke masmédiá. Za vaše milodary vopred úprimne ďakujeme.

P

Oznam pre birmovancov

DVD s fotografiami z tohtoročného udeľovania sviatosti Birmovania sú k dispozícii v kancelárii farského úradu na Vazovovej 8, počas úradných hodín.

Pridané do rubriky farské oznamy