Archív časopisu Blumentál Apríl, 2018

Farské oznamy - 29. apríl 2018

27.4.2018

Prihlasovanie dospelých ku sviatostiam

Do 30.4.2018 je ešte možnosť nahlásiť sa v sakristii kostola alebo v kancelárii farského úradu na cyklus prípravy dospelých na prijatie sviatostí (krstu, svätého prijímania a birmovania). Prvé stretnutie bude vo štvrtok 3.5.2018 o 18.00 na farskom úrade na Vazovovej 8.

P

Prvopiatkový týždeň

Nastávajúci týždeň je prvopiatkový – sviatosť zmierenia budeme vysluhovať tak, ako býva u nás zvykom a tiež sa uskutočnia všetky obvyklé pobožnosti (prvopiatkové adorácie, korunka Božieho milosrdenstva v piatok o 15.00 hod. aj modlitba Fatimského ruženca v sobotu). Ružencové bratstvo pri farnosti Blumentál pozýva svojich členov i ostatných farníkov na pravidelnú, spoločnú modlitbu Korunky Božieho milosrdenstva pred Najsvätejšou oltárnou sviatosťou každý prvý piatok v mesiaci o 15:00 hod. Pri nábožnom odriekaní korunky, po splnení obvyklých podmienok, možno získať úplné odpustky.

P

Celodenná poklona

V sobotu5. mája – máme v našej farnosti celodennú výročnú poklonu. Najsvätejšia sviatosť Oltárna bude vyložená po rannej sv. omši a poklonu ukončíme pobožnosťou a eucharistickým požehnaním o 17.45 h. pred večernou sv. omšou.

P

Májové litánie

Počas mariánskeho mesiaca máj sa budeme spoločne modliť Loretánske litánie po večernej sv. omši o 16:30 hod.

P

Lectio Divina – Katedrála sv. Martina

V stredu 2. mája 2017 o 20.00 hod. bude v Katedrále sv. Martina v Bratislave ďalšie modlitbové stretnutie spôsobom Lectio divina na tému “Diakon Štefan, horlivý až po hranicu smrti” (Sk 6, 8-7,2a.44-60;8, 1a)., ktoré bude viesť bratislavský arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský.

P

Zbierka na seminár

Zbierka na seminár bola 2013 Euro z toho milodar v pokladničke 500 Euro. Všetkým darcom vyslovujeme úprimné Pán Boh odmeň.

P

Poďakovanie za milodary

Ďakujeme Bohu známemu darcovi za milodar na obnovu kostola v sume 50 Eur, a tiež Bohu známemu pánovi, ktorý obetoval svoj prvý dôchodok v sume 442,30 Eur z vďačnosti Pánu Bohu na opravu kostola.

Pridané do rubriky farské oznamy

Farské oznamy - 22. apríl 2018

21.4.2018

Zbierka na seminár

Túto nedeľu Dobrého Pastiera (Štvrtú veľkonočnú) sa koná zbierka na kňazský seminár. Za vaše milodary vyslovujeme úprimné Pán Boh odmeň.

P

Oprava veže kostola

Od budúceho týždňa by sme mali začať stavať lešenie okolo veže kostola. Z toho dôvodu vo všedné dni bude hlavný vchod kostola blokovaný a do kostola sa bude vchádzať bočnými vchodmi z Radlinského ulice a z Blumentálskej ulice.

P

Stretnutie tých čo túžia prijímať podomovú návštevu Panny Márie Zázračnej medaily

Pripomíname, že dnešnú nedeľu 22.4.2018 o 14.30 bude v kostole slávnostné odovzdanie putovnej kaplnky Panny Márie Zázračnej medaily.

P

Prihlasovanie dospelých ku sviatostiam

Do 30.4.2018 je ešte možnosť nahlásiť sa v sakristii kostola alebo v kancelárii farského úradu na cyklus prípravy dospelých na prijatie sviatostí (krstu, svätého prijímania a birmovania).

P

Matka Dobrej rady

Vo štvrtok, 26.4.2018, si v našej farnosti pripomenieme sviatok Matky Dobrej rady, ktorej milostivý obraz uchovávame v našom chráme. Z tejto príležitosti sa uskutoční aj svätá omša, ktorú budú celebrovať kňazi – rodáci z farnosti Blumentál. Svätá omša bude o 16:30 hod.

P

Sviatosť birmovania

Na budúcu sobotu, 28.4.2018 o 10:00 sa bude udeľovať v našej farnosti sviatosť birmovania. Svätá spoveď pre birmovancov, rodičov a birmovných rodičov bude v piatok 27.4.2018 od 15:00 do 17:30.

P

Bazár v Dome Quo Vadis

Pozývame Vás na DobroQVbazár, 26.4.2018 o 18:00 v dome Quo Vadis, kde si môžete prísť vybrať štýlový kúsok garderóby, ktorý zároveň aj pomôže. Výťažok z bazára je vždy venovaný na dobrú vec - podporu konkrétnej rodiny v núdzi.

P

Štúdium v Kolégiu Antona Neuwirtha

Kolégium Antona Neuwirtha prijíma prihlášky do ďalšieho akademického roka. Štúdium v Kolégiu je pre všetkých vysokoškolákov, ktorí sa chcú naučiť kriticky rozmýšľať, poznať svoju vieru a získať priateľov na celý život. Prihlasovanie sa uzatvára 1.5.2018. Viac informácií je na www.kolegium.org.

P

Poďakovanie za milodary

Ďakujeme Bohu známemu darcovi za milodar na obnovu kostola v sume 100 Eur.

Pridané do rubriky farské oznamy

Farské oznamy - 15. apríl 2018

14.4.2018

Prihlasovanie dospelých ku sviatostiam

Túto nedeľu 15.4.2018 je ešte možnosť nahlásiť sa v sakristii kostola na cyklus prípravy dospelých na prijatie sviatostí (krstu, svätého prijímania a birmovania).

P

Nácvik na birmovku

Upozorňujeme birmovancov, že v sobotu 21.4.2018 o 9:30 sa v našom kostole uskutoční nácvik na birmovku. Účasť birmovancov je nutná a povinná.

P

Stretnutie tých čo túžia prijímať podomovú návštevu Panny Márie Zázračnej medaily

V nedeľu 22.4.2018 prídu do farnosti sestry vincentky z Nitry a srdečne pozývajú na stretnutie všetkých prihlásených aj tých, ktorí majú túžbu prijímať putovnú kaplnku Panny Márie Zázračnej medaily do svojich domácností, ktorá je apoštolátom Združenia Zázračnej medaily. Toto stretnutie bude o 14:30 hod. v kostole Blumentál. Plagát s pozvaním je na nástenke.

P

Modlitba za nové povolania pre Cirkev

V týždni od 16. - 22. apríla 2018 nás pápež František povzbudzuje k intenzívnej modlitbe za nové povolania pre Cirkev.

P

Zbierka na seminár

Na budúcu nedeľu Dobrého Pastiera (Štvrtú veľkonočnú) sa bude konať zbierka na seminár.

P

Kurz lektorov

V našej arcidiecéze sa bude dňa 9. júna 2018 konať Kurz lektorov na RKCMBF UK. Prihlasovanie je možné prostredníctvom mailu na adrese kurzlektorov@iskra.sk. Účastnícky poplatok je 5,- Eur.

P

Púť seniorov do Šaštína

Ešte je niekoľko voľných miest na púť do Šaštína, v sobotu 21. apríla 2018. Prihlásiť sa možno v kancelárii charity na Vazovovej 8, v pondelok 16. 4. 2018 od 8.00 do 9.30 hod. Poplatok je 3 €.

P

Festival Bratislavské Hanusove dni

Spoločenstvo Ladislava Hanusa pozýva na kresťanský akademický festival Bratislavské Hanusove dni, ktorý bude prebiehať od piatka 20. apríla až do soboty 28. apríla v divadle Malá scéna na Dostojevského rade v Bratislave. Program festivalu možno nájsť na www.bhd.sk.

P

Poďakovanie za milodary

Ďakujeme Bohu známemu darcovi za milodar na obnovu kostola v sume 100 Eur.

Pridané do rubriky farské oznamy

Farské oznamy - 8. apríl 2018

7.4.2018

Poďakovanie za zbierky

Vyslovujme úprimné poďakovanie za vaše milodary: V zbierke na Boží hrob ste prispeli sumou 1375.- € a vo farskej zbierke sa vyzbieralo 1520,-€. Milodar v pokladničke na Zelený štvrtok bol v sume 500.- € a na kostol 200.- € + 150.- €

P

Prihlasovanie dospelých ku sviatostiam

Tí ktorí túžia v dospelom veku prijať sviatosti (krst, sväté prijímanie alebo birmovanie), nech sa nahlásia v sakristii kostola alebo v kancelárii farského úradu do nedele 15.4.2018.

P

Púť mužov do Šaštína

V sobotu 14. apríla 2018 sa bude konať 12. ročník Púte mužov do Národnej svätyni Sedembolestnej Panny Márie v Šaštíne. Podrobnejšie informácie sú na výveske.

P

Duchovná obnova

Jezuitskí mladí zo spoločenstva Magis pozývajú všetkých vo veku od 18 do 35 rokov na duchovnú obnovu na tému: Priatelia v Pánovi. Obnova sa uskutoční v sobotu 14. apríla v priestoroch Teologickej fakulty Trnavskej univerzity pri Primaciálnom námestí v Bratislave so začiatkom o 15.00 hod.

P

Slávnosť birmovania
V sobotu
28. apríla o 10:00 bude v našej farnosti vysluhovaná sviatosť birmovania.

P

Slávnosť prvého svätého prijímania

V sobotu 12. mája o 10:30 prijmú prvé sväté prijímanie deti zo škôl: Jelenia, Česká štátna, Jeséniová a Sibírska.

V sobotu 19. mája o 10:30 prijmú prvé sväté prijímanie deti zo škôl: Česká súkromná, Vazovova a Kalinčiakova.

P

Oznamy Charity Blumentál

Púť seniorov do Šaštína

Uskutoční sa v sobotu 21. apríla 2018. Prihlásiť sa možno v utorok 10.4. alebo vo štvrtok 12.4. v kancelárii charity na Vazovovej 8, od 16.00 do 17.30 hod. Poplatok je 3 €.

P

Letný tábor

Uskutoční sa v zariadení školy v prírode Zliechov od 7. do 14. júla 2018. Prihlášky budú k dispozícii v čakárni farského úradu od pondelka 16.4. a na http://www.charitablumental.sk/. Vyplnené prihlášky treba odovzdať do 15.5. v kancelárii farského úradu.

Pridané do rubriky farské oznamy