Archív časopisu Blumentál September, 2009

Farské oznamy 27. septembra 2009

26.9.2009 Andrej Fordinál

1. Liturgický kalendár

Pondelok 28. 9. - Sv. Václava, mučeníka

Utorok 29. 9. - Sv. Michala, Gabriela a Rafaela, archanjelov

Streda 30. 9. - Sv. Hieronyma, kňaza a učiteľa Cirkvi

Štvrtok 1. 10. - Sv. Terézie z Lisieux, panny a učiteľky Cirkvi

Piatok 2. 10. - Sv. Anjelov strážcov

2. Úmysly sv. omší na mesiac november 2009

V štvrtok 1. októbra od 16,00 h. budeme v krstnej kaplnke zapisovať úmysly omší na mesiac november 2009.

3.  Mesiac október

Mesiac október je mesiacom posvätného ruženca. Úplné odpustky môžu získať tí, čo sa modlia ruženec v kostole, kaplnke, v rodine alebo spoločenstve. Na získanie úplných odpustkov sa stanovuje: 1. Päť desiatkov, 2. k modlitbe treba pridať nábožné rozjímanie o tajomstvách, 3. pri verejnom recitovaní treba vysloviť tajomstvá podľa zaužívaného zvyku. Okrem toho je potrebné splniť podmienky: sv. spoveď, sv. prijímanie, modlitba na úmysel sv. Otca a vyhýbať sa akejkoľvek príležitosti k hriechu, aj všednému. V našom kostole sa budeme modliť ruženec s kňazom po rannej sv. omši, ktorá začína o 6.30 hod. Poobede sa budeme modliť ruženec ako zvyčajne, nakoľko nás počas mesiaca október bude o jedného kňaza menej.

4. Prvý štvrtok v mesiaci

Vo štvrtok 1. októbra 2009 je prvý štvrtok v mesiaci. Tento deň je dňom modlitieb za duchovné povolania, zároveň v Katedrále sv. Martina o 17.00 hod. bude pri príležitosti Roku kňazov, predsedať sv. omši otec arcibiskup Stanislav Zvolenský, na konci ktorej bude vyložená Sviatosť Oltárna a bude nasledovať krátka adorácia.

5. Prvý piatok v mesiaci

V piatok 2. októbra 2009 je prvý piatok v mesiaci. Spovedať budeme ako obvykle. Pre každý prvý piatok otec arcibiskup Stanislav Zvolenský stanovil, nakoľko mu to umožňuje dekrét Apoštolskej penitenciárie,  počas trvania Roku kňazov, za deň, kedy možno v Bratislavskej arcidiecéze získať úplné odpustky pri splnení obvyklých podmienok.

6. Fatimská sobota

V sobotu 3. októbra 2009 je Prvá sobota v mesiaci, ráno o 6.30 hod. Vás pozývame na sv. omšu ku cti Panny Márie a po jej skončení na modlitbu fatimského sv. ruženca.

7. Boj proti hladu

V týchto dňoch prebieha celoslovenská zbierka Boj proti hladu, ktorej sa zúčastňuje aj naša farnosť. Kúpou medovníkového srdiečka pomôžete chudobným na Haiti.

8. Zbierka pre kostolné potreby

Minulú nedeľu sa konala pravideľná zbierka pre potreby nášho chrámu a farnosti.Vyzbieralo sa 2.405,12 € = 72.456,50 Sk. Za vaše milodary: „Pán Boh zaplať!”

9. Oznamy Charity Blumentál.

Program v klube na Vazovovej 8

V nedeľu 27. septembra 2009 bude klub zatvorený.

V nedeľu 4. októbra 2009 pozývame záujemcov do Slovenského národného múzea na zaujímavú výstavu  60 rokov Slovenského ľudového umeleckého súboru.

Zraz bude pred múzeom na Vajanského nábreží 2  o 14.oo hod.

Pridané do rubriky farské oznamy

Farské oznamy 20. septembra 2009

19.9.2009 Andrej Fordinál
  • 1. Liturgický kalendár

Pondelok 21. 9. - Sv. Matúša, apoštola a evanjelistu

Streda 23. 9. - Sv. Pia z Pietrelčiny, kňaza

Sobota 26. 9. - Sv. Kozmu a Damiána, mučeníkov

  • 2. Rok kňazov v našej farnosti

Vo štvrtok 24. 9. pri sv. omši o 18.00 hod. začne pri príležitosti roka kňazov v našej farnosti duchovná obnova. Po sv. omši bude krátka adorácia za kňazské povolania. Z tohto dôvodu nebude adorácia medzi sv. omšami. Prvé pozvanie prijal bývalý kaplán vdp. Peter Rácek.

  • 3. Príprava dospelých ku sviatostiam

Pripomíname, že dospelí, ktorí by mali záujem o prijatie krstu, prípadne svätého prijímania a sviatosti birmovania, môžu sa zahlásiť  v kancelárii farského úradu počas úradných hodín do konca septembra.

  • 4. Zbierka pre kostolné potreby

Dnes sa pri všetkých svätých omšiach koná pravidelná zbierka pre potreby nášho chrámu a farnosti, ktorá bude použitá na opravu ďalšej časti odkvapového systému na seminárnej miestnosti zo strany farského dvora a na dokončenie výmeny pokazených vykurovacích telies v priestoroch farskej budovy. Za vaše milodary už vopred: „Pán Boh zaplať!”

  • 5. Boj proti hladu

V dňoch 26. 9. až 18. 10. prebieha celoslovenská zbierka BOJ PROTI HLADU. V rámci nej budú dobrovoľníci predávať pred kostolom a v jeho okolí medovníkové srdiečka. Dobrovoľníci sú označení šatkami s logom zbierky. Výnos tejto zbierky je určený na pomoc pre Haiti - jednu z najchudobnejších krajín na svete. Podľa štatistických údajov v tejto prevažne katolíckej krajine 80% ľudí hladuje. Podrobnejšie informácie o tejto zbierke môžete získať na webovej stránke www.bojprotihladu.sk, alebo na letáčikoch v kostole.

  • 6. 1000 slovenských ľudových piesní

V kancelárii farského úradu si počas úradných hodín môžete zakúpiť knižnú zbierku 1000 slovenských ľudových piesní aj s notami. Cena publikácie je 33,00 €. Vydavateľ časť zo zisku venuje pre potreby farnosti.

  • 7. Oznamy Charity Blumentál

Program v klube na Vazovovej 8

Po prázdninovej prestávke sa opäť stretneme v blumentálskom klube, v seminárnej miestnosti farského úradu a to v nedeľu 20. septembra 2009 (dnes) na besede s vdp. kaplánom Andrejom Kalamenom.

Klub bude otvorený v obvyklom čase od 14.30 do 16.30 hod.

Oznam pre rodičov

Charita Blumentál organizuje v sobotu 26. septembra 2009 tradičnú burzu detského a materského, jesenného a zimného oblečenia. Podrobnú informáciu nájdete vo výveske charity v predsieni kostola, aj na internetovej stránke  charity www.charitablumental.sk.

Pridané do rubriky farské oznamy

Farské oznamy 13. septembra 2009

12.9.2009 Andrej Fordinál

1. Liturgický kalendár

Pondelok 14. 9. - Povýšenie svätého kríža

Utorok 15. 9. - SEDEMBOLESTNEJ PANNY MÁRIE, PATRÓNKY SLOVENSKA

Streda 16. 9. - Sv. Kornélia, pápeža a Cypriána, biskupa, mučeníkov

Štvrtok 17. 9. - Sv. Róberta Bellarmína, biskupa a učiteľa Cirkvi

Sobota 19. 9. - Sv. Januára, biskupa a mučeníka

2. Sedembolestnej Panny Márie

V utorok 15. 9. 2009 slávime slávnosť Sedembolestnej Panny Márie, patrónky Slovenska. Sv. omše v našom kostole budú: dopoludnia 6.00, 7.30, 9.00 a 10.30 hod. a popoludní o 16.30 a 18.00 hod.

3. Jesenné kántrové dni

V tomto týždni sú jesenné kántrové dni: streda, piatok a sobota.

4. Príprava dospelých ku sviatostiam

Aj tento rok začíname prípravu na prijatie sviatostí pre dospelých. Tí, ktorí by mali záujem o prijatie krstu, prípadne svätého prijímania a sviatosti birmovania, môžu sa zahlásiť  v kancelárii farského úradu počas úradných hodín do konca septembra

5. Výročie návštevy Jána Pavla II. v Bratislave

Pri príležitosti 6. výročia návštevy Svätého Otca Jána Pavla II. v Bratislave - Petržalke, si vás dovoľujeme pozvať na spomienkovú slávnosť, ktorá sa bude konať  14. septembra 2009 v kostole Svätej Rodiny v Bratislave - Petržalke. Program začína o 18.00 h slávnostnou sv. omšou za účasti arcibiskupa Stanislava Zvolenského a grékokatolíckeho biskupa Petra Rusnáka. Potom nasleduje akadémia a adorácia.

6. Zbierka pre kostolné potreby

Budúcu nedeľu sa uskutoční pravidelná zbierka pre potreby nášho chrámu a farnosti, ktorá bude použitá na opravu ďalšej časti odkapového systému na seminárnej miestnosti zo strany farského dvora a na dokončenie výmeny pokazených vykurovacích telies v priestoroch farskej budovy. Minulý mesiac sme dokončili náter plota okolo kostola, vymenili vykurovacie telesá v seminárnej miestnosti a položili novú podlahu, ktorú realizovali naši Béčkari, za čo im úprimne ďakujeme.

7. Farská púť

Na farskú púť do Sv. zeme 23. - 30. 9. 2009 sa uvolnili 2 miesta. Prihlásiť sa môžete u p. Viloly Tóthovej, tel. č.: 02/ 4444 1779.

8. Birmovka

Sviatosť birmovania sa bude vysluhovať v našej farnosti v sobotu 24. 10. 2009 o 10.00 hod.

9. Rok kňazov v našej farnosti

Pri príležitosti roka kňazov bude v našej farnosti prebiehať duchovná obnova, každý posledný štvrtok v mesiaci. Každý mesiac budeme pozývať niektorého z bývalých kaplánov, ktorí pôsobili v našej farnosti za posledných 20 rokov a pôsobia mimo Bratislavskej arcidiecézy. Prvá obnova sa uskutoční 24. 9. a začne sv. omšou o 18.00 hod., po nej bude krátka adorácia za kňazské povolania. Prvé pozvanie prijal bývalý kaplán vdp. Peter Rácek.

10. Večeradlo

V sobotu 19. 9. 2009 sa po sv. omši, ktorá začína o 6.30 uskutoční mariánske večeradlo.

11. Oznamy Charity Blumentál

Program v klube na Vazovovej 8

Po prázdninovej prestávke sa opäť stretneme v blumentálskom klube, v seminárnej miestnosti farského úradu a to v nedeľu 20. septembra 2009  na besede s vdp. kaplánom Kalamenom.

Klub bude otvorený v obvyklom čase od 14.30 do 16.30 hod.

Oznam pre rodičov

Charita Blumentál organizuje v sobotu 26. septembra 2009 tradičnú burzu detského a materského, jesenného a zimného oblečenia. Podrobnú informáciu nájdete vo výveske charity v predsieni kostola, ako aj na internetovej stránke  charity www.charitablumental.sk

Pridané do rubriky farské oznamy

Farské oznamy 6. septembra 2009

5.9.2009 Andrej Fordinál

1. Liturgický kalendár

Pondelok 7. 9. - Sv. Marka Križina, Melichara Grodzieckého a Štefana Pongrácza, kňazov a mučeníkov

Utorok 8. 9. - NARODENIE PANNY MÁRIE, SVIATOK

Streda 9. 9. - Sv. Petra Clavera, kňaza

Sobota 12. 9. - Najsvätejšieho mena Panny Márie

2. Mládežnícke sv. omše

Od utorka 8. septembra začínajú po prázdninovej prestávke mládežnícke sv. omše o 18.00 hod.

3. Detské sv. omše

Od budúcej nedele (13. 9. 2009) budú nedeľné sv. omše o 10.30 za účasti detí (detské sv. omše).

4. Príprava dospelých ku sviatostiam

Aj tento rok začíname prípravu na prijatie sviatostí pre dospelých. Tí, ktorí by mali záujem o prijatie krstu, prípadne svätého prijímania a sviatosti birmovania, môžu sa zahlásiť  v kancelárii farského úradu počas úradných hodín do konca septembra.

5. Časopis Blumentál

Upozorňujeme Vás, že vyšlo nové číslo nášho farského časopisu Blumentál, v ktorom je uvedený aj rozhovor s vdp. Martinom Jarábkom ako i rozhovor Maxa Kašparů na tému psychológ a spovedník.

6. Farská knižnica

Farská knižnica sv. Kataríny po prázdninách opäť začína poskytovať svoje služby vo výpožičných hodinách: (utorok 15.30 - 17.00, streda 8.30 - 10.30, štvrtok 16.00 - 18.00 hod.) Tešíme sa na vašu návštevu.

7. Oznamy Charity Blumentál

Oznam pre dôchodcov

Nakoľko je ešte niekoľko voľných miest na púť na Sv. Hostýn, ktorá sa uskutoční v sobotu 12. septembra, záujemcovia sa môžu prihlásiť v sociálnej poradni charity na Vazovovej 8, zajtra, v pondelok 7. septembra 2009 od 9.oo - 11.oo hod. Poplatok je 5,00 €.

Pridané do rubriky farské oznamy

Blumentál 2009 číslo 9

1.9.2009 redakcia časopisu

Ročník XX Číslo 9 September 2009
Časopis Blumentál September 2009

Pridané do rubriky blumentál