Archív časopisu Blumentál Máj, 2021

Farské oznamy 30. mája 2021

29.5.2021

Liturgický kalendár

Nedeľa 30.5. NEDEĽA NAJSVätejšej TROJICE, slávnosť

Pondelok 31. 5. féria

Utorok 1. 6. Sv. Justína, mučeníka, spomienka

Streda 2. 6. féria

Štvrtok 3. 6. NAJSVätejšIEHO KRISTOVHO TELA A KRVI, slávnosť

Piatok 4. 6. féria

Sobota 5. 6. Sv. Bonifáca, biskupa a mučeníka, spomienka

Nedeľa 6. 6. desiata NEDEĽA v cezročnom období

b

Vo štvrtok 3. 6. 2021 slávnosť Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi. Sv. omše budú: o 5.45, 6.30, 9.00, 10.30, 12.00, 16.30, 18.00 a 19.00. Z dôvodu stále platného dišpenzu KBS, tento sviatok v tomto roku nie je prikázaný.

b

Nastávajúci týždeň je prvopiatkový - sviatosť zmierenia budeme vysluhovať ako zvyčajne. Vo štvrtok a piatok budeme spovedať od 15,00 hod. Taktiež sa uskutočnia obvyklé pobožnosti (prvopiatkové adorácie a korunka Božieho milosrdenstva v piatok o 15:00) a v sobotu fatimská pobožnosť.

b

V stredu 2. júna 2021 o 20.00 hod. sa bude v Katedrále sv. Martina konať modlitbové stretnutie spôsobom Lectio divina, ktoré bude viesť bratislavský arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský. Stretnutie má názov: Dary milosti sú rozličné, ale Duch je ten istý (1 Kor 12, 1-13).

b

“Povzbudzujeme tých, ktorí sa v rámci sčítania obyvateľov nestihli elektronicky sčítať, aby tak urobili s pomocou asistentov, a nezabudli pritom uviesť svoje vierovyznanie. Asistované sčítanie prebieha do 13. júna, a to dvoma spôsobmi: Možno prísť osobne na miesto zriadené obecným/mestským úradom, a tam sa sčítať (čo je najlepšie). Alebo možno zavolať na obecný/mestský úrad a požiadať, aby k vám prišiel mobilný asistent. V takom prípade, samozrejme, treba dať POZOR NA PODVODNÍKOV: ak ste nikoho nevolali, nikto k vám nemá čo chodiť! Ak ste zavolali, musí sa preukázať preukazom asistenta! Služba je úplne bezplatná a vôbec nič sa pri nej nepodpisuje. Samozrejme, vyplnenie údajov sčítania je užitočné pre našu obec/naše mesto, i pre našu Cirkev. Nezabudnite sa preto do 13. júna sčítať, ak ste tak ešte neurobili. Ďakujeme!”

b

Prosíme veriacich, aby do interiéru kostola nenosili bicykle a kolobežky. Je to posvätné miesto a národná kultúrna pamiatka a nemôžu byť opreté o stenu alebo lavice.

b

Úprimné Pán Boh odmeň vyslovujeme za milodary na kostol v hotovosti darovaných 500,- .

Pridané do rubriky farské oznamy

Farské oznamy 23. mája 2021

26.5.2021

Nedeľa 23.5. Zoslanie ducha svätého, slávnosť

Pondelok 24.5. Preblahoslavenej Panny Márie, Matky Cirkvi, spomienka

Utorok 25.5. féria

Streda 26.5. Sv. Filipa Neriho, kňaza, spomienka

Štvrtok 27.5. Nášho Pána Ježiša Krista, Najvyššieho a Večného Kňaza, sviatok

Piatok 28.5. féria

Sobota 29. 5. féria

Nedeľa 30. 5. NEDEĽA NAJSVätejšej TROJICE, slávnosť

b

Dnešnou nedeľou Zoslania Ducha Svätého sa končí Veľkonočné obdobie a začína sa
Obdobie cez rok, namiesto veľkonočnej modlitby Raduj sa nebies Kráľovná sa od pondelka opäť modlíme Anjel Pána.

b

Ďakujeme za vaše milodary, ktoré ste venovali v zbierke na katolícke masmédiá,
v sume 2045,- €.

b

Termín prihlasovanie detí do letného tábora v Detvianskej Hute plánovaného v termíne od 24. júla do 31. júla 2021, je možné do 30. mája 2021. Prihlášky nájdete na internetovej stránke charity a v čakárni farského úradu na Vazovovej 8. Vyplnenú prihlášku odovzdajte v kancelárii farského úradu, počas úradných hodín. Ostatné informácie včas nájdete vo výveske charity pred kostolom, aj na našej internetovej stránke.

b

Prosíme veriacich, aby do interiéru kostola nenosili bicykle a kolobežky. Je to posvätné miesto a národná kultúrna pamiatka a nemôžu byť opreté o stenu alebo lavice.

b

Úprimné Pán Boh odmeň vyslovujeme za milodary na kostol v sume 33,- 30,- 20,- 15,-poslané na účet našej farnosti a v hotovosti darovaných 150,- 45,-.

Pridané do rubriky farské oznamy

Farské oznamy 16. mája 2021

15.5.2021

Liturgický kalendár

Nedeľa 16.5. SIEDMA VEĽKONOČNÁ NEDEĽA

Pondelok 17.5. féria

Utorok 18.5. féria

Streda 19.5. féria

Štvrtok 20.5. féria

Piatok 21.5. féria

Sobota 22. 5. féria

Nedeľa 23. 5. Zoslanie Ducha Svätého

b

Po sv. omšiach sa koná celoslovenská zbierka na katolícke masmédiá. Za vaše milodary vopred úprimne ďakujeme.

b

Od 19 mája začne Farská knižnica sv. Kataríny opäť poskytovať svoje služby. Otvorená bude v stredu 9:00 – 11:00 a vo štvrtok 16:00 – 18:00.

b

Hľadáme kto by mal záujem o službu pomocného kostolníka, najlepšie dôchodca – brigádnik. Hľadáme osobu, ktorá by nám bola ochotná aranžovať kvety na oltároch v kostole.

b

Úprimné Pán Boh odmeň vyslovujeme za milodary na kostol v sume 100,- 60,- 20,-poslané na účet našej farnosti a v hotovosti darovaných 100,- 50,-.

Pridané do rubriky farské oznamy

Farské oznamy 9. mája 2021

8.5.2021

Liturgický kalendár

Nedeľa 9.5. Šiesta VEĽKONOČNÁ NEDEĽA

Pondelok 10.5. féria

Utorok 11.5. féria

Streda 12.5. féria

Štvrtok 13.5. Nanebovstúpenie Pána, slávnosť

Piatok 14.5. Sv. Mateja, apoštola, sviatok

Sobota 15. 5. féria

Nedeľa 16. 5. siedma VEĽKONOČNÁ NEDEĽA

b

Vo štvrtok 13. mája je slávnosť Nanebovstúpenia Pána. Sväté omše budú o: 5.45, 6.30, 9.00, 10.30, 12.00, 16.30, 18.00 (v slovenskom jazyku) a o 19.00 hod.

b

Štvrtok 13. mája budú v našej farnosti kňazi a zamestnanci televízie Lux. Po svätých omšiach bude možnosť navštíviť klubový stánok TV LUX, ktorý bude vonku pred kostolom a za milodar si vziať DVD Fatima, knihy, ktoré poznáte z TV LUX, alebo predmety s logom televízie. Taktiež bude možné stať sa členom klubu priateľov. Sv. omšu o 12.00 bude slúžiť otec Jozef Kováčik a 16.30 otec Marián Bér.

b

Na budúcu nedeľu 16. mája sa koná celoslovenská zbierka na katolícke masmédiá. Za vaše milodary vopred úprimne ďakujeme.

b

Charita Blumentál opäť pripravuje pre deti letný tábor, ktorý plánujeme v termíne od 24. júla do 31. júla 2021 v zariadení škola v prírode Detvianska Huta. Prihlasovanie bude možné od 10. mája do 15. mája. Prihlášku nájdete v kancelárii Charity na Vazovovej 8 alebo na stránke www.charitablumental.sk, kde priebežne nájdete všetky potrebné informácie.

b

Hľadáme kto by mal záujem o službu pomocného kostolníka, najlepšie dôchodca – brigádnik. Hľadáme osobu, ktorá by nám bola ochotná aranžovať kvety na oltároch v kostole.

b

Úprimné Pán Boh odmeň vyslovujeme za milodary na kostol v sume 190,- 100,- poslané na účet našej farnosti a v hotovosti darovaných 70,- 50,- a 20,-.

Pridané do rubriky farské oznamy

Farské oznamy 2. mája 2021

4.5.2021

Liturgický kalendár

Nedeľa 2.5. Piata VEĽKONOČNÁ NEDEĽA

Pondelok 3.5. Sv. Filipa a Jakuba, apoštolov, sviatok

Utorok 4.5. Sv. Floriána, ľubovolná spomienka

Streda 5.5. féria

Štvrtok 6.5. féria

Piatok 7.5. féria

Sobota 8. 5. féria

Nedeľa 9. 5. Šiesta VEĽKONOČNÁ NEDEĽA

b

V nedeľu Dobrého Pastiera (Štvrtú veľkonočnú) sa vyzbieralo na kňazský seminár 1570 euro. Za vaše milodary vyslovujeme úprimné Pán Boh odmeň.

b

V stredu 5. mája 2021 o 20.00 hod. sa bude v Katedrále sv. Martina konať modlitbové stretnutie spôsobom Lectio divina, ktoré bude viesť bratislavský arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský. Stretnutie má názov: Ak vás vedie Duch, nie ste pod zákonom (Gal 5, 16-26).

b

V stredu5. mája – máme v našej farnosti celodennú výročnú poklonu. Najsvätejšia sviatosť Oltárna bude vyložená po rannej sv. omši a poklonu prerušíme o 11:30 a po sv. omši bude pokračovať od 12:30 do 16:15 kde sa ukončí eucharistickým požehnaním pred večernou sv. omšou.

b

Nastávajúci týždeň je prvopiatkový – sviatosť zmierenia budeme vysluhovať tak, ako býva u nás zvykom.

b

Charita Blumentál opäť pripravuje pre deti letný tábor, ktorý plánujeme v termíne od 24. júla do 31. júla 2021 v zariadení škola v prírode Detvianska Huta. Prihlasovanie bude možné od 10. mája. Prihlášku nájdete v kancelárii Charity na Vazovovej 8 alebo na stránke www.charitablumental.sk, kde priebežne nájdete všetky potrebné informácie.

b

Hľadáme kto by mal záujem o službu pomocného kostolníka, najlepšie dôchodca – brigádnik. Hľadáme osobu, ktorá by nám bola ochotná aranžovať kvety na oltároch v kostole.

b

Úprimné Pán Boh odmeň vyslovujeme za milodary na kostol v sume 200,- 100,- 50,- 50,-, poslané na účet našej farnosti a v hotovosti darovaných 100,- a 20,-.

Pridané do rubriky farské oznamy