Archív časopisu Blumentál August, 2015

Farské oznamy 30. augusta 2015

29.8.2015

 • Liturgický kalendár

Štvrtok, 3.9.: sv. Gregora, pápeža a učiteľa Cirkvi, spom.

 • Omšový poriadok v školskom roku

Aj po skončení letných prázdnin pokračujeme v doterajšom omšovom poriadku. Informáciu o začiatku  sv. omší pre mládežníkov a birmovancov v utorok a piatok o 18.00 hod. vám včas oznámime, keď to bude aktuálne.

 • Zápis omšových úmyslov

Omšové úmysly na mesiac október  sa budú zapisovať v stredu 2. septembra od 16.00 hod. v seminárnej miestnosti Farského úradu na Vazovovej  8.

 • Prvopiatkový týždeň

Prvý štvrtok v mesiaci  3. 9.  je dňom modlitieb za duchovné povolania.

Na prvý piatok v mesiaci  4. 9. budeme spovedať  ako obvykle.

Na prvú sobotu 5. 9.  bude po skončení  rannej sv. omše nasledovať modlitba fatimského sv. ruženca.

 • Farská knižnica

Farská knižnica svätej Kataríny je z technických príčin zatvorená až do odvolania.

 • Veni Sancte

Budúcu nedeľu 6. septembra pri spievaných sv. omšiach budeme modlitbou Veni Sancte vyprosovať, aby dary Ducha Svätého sprevádzali našich žiakov, študentov a pedagógov aj  v novom šk. roku.

 • Časopis Blumentál

Vyšlo septembrové číslo nášho farského časopisu.

 • Oznamy Charity Blumentál

Sociálna poradňa oznamuje, že od septembra bude poskytovať svoje služby tak, ako bolo oznámené, t.j. každú  stredu., ale v zmenenom čase  od 15.oo do 16.oo hod. Ďakujeme za pochopenie.

Projekt „adopcia na diaľku”: Aj v tomto šk. roku pokračujeme v podpore na uhradenie školného pre dievčatko Karen Muthoni z Kene, ktorú si naša farnosť „adoptovala” v rámci projektu „Adopcia na diaľku”. Finančné prostriedky treba poslať na účet našej  charity, ale treba uviesť variabilný symbol 403. Môžete použiť aj zloženky Charity Blumentál, do ktorých tento symbol 403 dopíšete.  Viac informácii nájdete na výveske charity a na webe.

· Deň modlitieb za ochranu stvorenstva

Pápež František určil, aby sa 1. september každého roka slávil ako Deň modlitieb za ochranu stvorenstva. Preto bude v utorok 1. septembra 2015 v Katedrále sv. Martina o 12.00 hod. sláviť sv. omšu náš otec arcibiskup, pri ktorej zároveň predstaví čerstvý slovenský preklad pápežovej encykliky Laudato sí venovanej téme starostlivosti o životné prostredie.

 • Lectio divina

Začína sa ďalší cyklus modlitbových stretnutí nad Svätým písmom, ktoré vždy prvú stredu v mesiaci v Katedrále sv. Martina vedie náš o. arcibiskup.  Podnetom budú obrazy Jánovho evanjelia pod názvom “Ježiš sa predstavuje”. Pozývame Vás na prvé stretnutie v Katedrále s názvom “To som ja, nebojte sa!”, ktoré sa uskutoční už túto stredu (2. septembra 2015) o 20.00 hod. Text aj zvukový záznam budú postupne publikované na webovej stránke našej arcidiecézy.

 • Púť v Marianke

Budúcu nedeľu 6. septembra 2015 sa uskutoční v Marianke púť pri príležitosti sviatku Narodenia Panny Márie. Pútnickú sv. omšu o 10.30 hod. bude sláviť otec arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský.

 • Časopis Rebrík

Na začiatku nového školského roka dávame do pozornosti rodičov a starých rodičov časopis Rebrík - jediný katolícky časopis pre mladších žiakov na Slovensku. Na výveske sú informácie pre objednanie časopisu.

Pridané do rubriky farské oznamy

Farské oznamy 23. augusta 2015

23.8.2015
 • Liturgický kalendár

Pondelok, 24.8. - sv. Bartolomeja, apoštola

Utorok, 25.8. - sv. Ľudovíta, ľ.s.; sv. Jozefa de Calasanz, kňaza, ľ.s.

Štvrtok, 27.8. - sv. Moniky, spom.

Piatok, 28.8. - sv. Augustína, biskupa a učiteľa Cirkvi, spom.

Sobota, 29. 8. - Mučenícka smrť sv. Jána Krstiteľa, spom.

 • Púť TV Lux

V sobotu 29. augusta  sa uskutoční celodenná púť priaznivcov, podporovateľov a divákov katolíckej Televízie LUX do Rajeckej Lesnej. Program začne o 11.00 hod. Na záver púte o 16.00 hod. bude slávnostnú sv. omšu celebrovať bratislavský arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský. Všetkých vás srdečne pozývame putovať s Televíziou LUX k Panne Márii Frívaldskej.

 • Večeradlo

Modlitba sv. ruženca spojená s Večeradlom, ktorá bola kvôli púti do Šaštína  preložená na sobotu 29. augusta, sa bude v našom kostole konať v obvyklom čase -  po skončení rannej sv. omše.

Pridané do rubriky farské oznamy

Farské oznamy 16. augusta 2015

15.8.2015

 • Liturgický kalendár

Streda, 19. 8.: sv. Jána Eudes, kňaza, ľ. spom.

Štvrtok, 20. 8.: sv. Bernarda, opáta a učiteľa Cirkvi, spom.

Piatok, 21. 8.: sv. Pia X., pápeža, spom.

Sobota, 22. 8.: Panny Márie Kráľovnej, spom.

 • Patrocínium - farské hody

V nadväznosti na sviatok Nanebovzatia Panny Márie naša farnosť dnes slávi hody - patrocínium nášho chrámu, keďže náš kostol je zasvätený  tajomstvu Nanebovzatia. Po sv. omšiach sa dnešnú nedeľu koná hodová ofera. Za Vaše milodary Vám vopred vyslovujeme Pán Boh odmeň!.

 • Národný pochod za život

V nedeľu 20. septembra 2015 sa v Bratislave uskutoční druhý Národný pochod za život s hlavnou myšlienkou vyjadrenou slovami „Radosť zo života”. Dopoludnia budú po bratislavských kostoloch slávené sv. omše za život, na ktorých sa stretnú účastníci z jednotlivých slovenských diecéz so svojím biskupom. Účastníci z Bratislavskej arcidiecézy sa stretnú v Katedrále sv. Martina, kde bude sláviť sv. omšu o 10.30 hod. náš otec arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský. Mladým ľuďom pripomíname pozvanie na diecézne stretnutie mládeže s názvom Cliptime, ktoré bude prepojené s účasťou na Pochode za život. Bližšie informácie sú dostupné na stránkach pochodzazivot.sk a cliptime.sk.

 • Leták o utečencoch a migrantoch

Konferencia biskupov Slovenska v spolupráci so Slovenskou katolíckou charitou pripravila informačný leták o utečencoch a migrantoch. S jeho obsahom sa môžete oboznámiť na našej výveske a dostupný je aj na internete.

Pridané do rubriky farské oznamy

Farské oznamy 9. augusta 2015

8.8.2015

 • Liturgický kalendár

Pondelok,10.8.: sv. Vavrinca, diakona  a mučeníka, sviatok

Utorok, 11.8.: sv. Kláry, panny, spom.

Streda, 12.8.: sv. Jany Františky de Chantal, rehoľníčky, ľ.spom.

Štvrtok, 13.8.: sv. Ponciána, pápeža a Hypolita, kňaza,mučeníkov, ľ.sp.

Piatok, 14.8.: sv. Maximiliána Kolbeho, kňaza a mučeníka, spom.

Sobota, 15.8.: slávnosť Nanebovzatia Panny Márie, prikázaný sviatok

 • Prikázaný sviatok Nanebovzatia Panny Márie

V sobotu 15. augusta 2015 oslávime prikázaný sviatok Nanebovzatia Panny Márie. Sv. omše budú: dopoludnia o 6.00, 7.30, 9.00 a 10.30 hod. a večer o 18.00 hod. Keďže náš kostol je zasvätený Nanebovzatiu Panny Márie,  pri tejto príležitosti budeme mať možnosť získať úplné odpustky. Okrem obvyklých podmienok na ich získanie je ešte potrebné  v kostole sa pomodliť Otče náš a Verím v Boha.

 • Patrocínium - farské hody

V súvislosti s blížiacim sa sviatkom Nanebovzatia Panny Márie bude naša farnosť budúcu nedeľu 16. augusta sláviť hody - patrocínium nášho chrámu, keďže náš kostol je zasvätený  tajomstvu Nanebovzatia Panny Márie. Slávnostná sv. omša bude o 9.00 hod. Po sv. omšiach sa budúcu nedeľu bude konať hodová ofera. Za Vaše milodary Vám vopred vyslovujeme Pán Boh odmeň!.

 • Oznam Charity Blumentál

Nakoľko sú ešte voľné miesta na púť seniorov  do Šaštína, ktorú pripravuje Charita Blumentál na sobotu 22. 8. 2015, môžu sa záujemcovia prihlásiť v kancelárii charity na Vazovovej 8 v pondelok 10. augusta  od 8.15 do 9.30 hod. Pri prihlasovaní dostanete podrobnú písomnú informáciu.

 • Cliptime

Všetkých mladých ľudí pozývame na diecézne stretnutie mládeže s názvom Cliptime, ktoré sa uskutoční v dňoch od 18. do 20. septembra 2015 v Petržalke na Námestí Jána Pavla II. Program a registrácia účastníkov je na stránke mladezba.sk alebo cliptime.sk. Registrácia je už spustená.

 • Púť TV Lux

V sobotu 29. augusta 2015 sa uskutoční celodenná púť priaznivcov, podporovateľov a divákov katolíckej Televízie LUX do Rajeckej Lesnej. Na záver programu púte o 16.00 hod. bude slávnostnú sv. omšu celebrovať náš bratislavský o. arcibiskup.

Pridané do rubriky farské oznamy

Blumental 2015 číslo 8

1.8.2015 redakcia časopisu

Ročník XXVI Číslo 8 – August 2015

Časopis Blumentál - august 2015

Pridané do rubriky blumentál