Archív časopisu Blumentál September, 2012

Farské oznamy 30. septembra 2012

30.9.2012 Branislav Čaniga
 • Liturgický kalendár

Pondelok 1.10.: sv. Terézie z Lisieux, panny a učiteľky Cirkvi, spom.

Utorok  2.10.: Svätých anjelov strážcov, spom.

Štvrtok 4.10.: sv. Františka z Assissi, spom.

Sobota 6. 10.: sv. Bruna, kňaza, ľ. spom.

 • Rekolekcia

Rekolekcia kňazov dekanátu Bratislava - Stred začne v pondelok 1. októbra sv. omšou o 9.00 hod. v kostole Kapucínov.

 • Zápis omšových úmyslov

Omšové úmysly na mesiac november sa budú zapisovať v Krstnej kaplnke v pondelok 1. októbra od 16.00 hod.

 • Lectio divina

Pozývame Vás do Katedrály sv. Martina v stredu 3. októbra, kde sa uskutoční stretnutie nad Božím slovom (formou Lectio Divina) s bratislavským arcibiskupom Stanislavom Zvolenským, so začiatkom o 20.00 hod. Témou je: Svätosť Božieho mena.

 • Prvopiatkový týždeň

Prvý štvrtok v mesiaci  4.10. je dňom modlitieb za duchovné povolania.

Na prvý piatok v mesiaci   5.10. budeme spovedať  ako obvykle.

Na prvú sobotu 6.10. bude po skončení druhej rannej sv. omše nasledovať modlitba fatimského sv. ruženca.

 • Časopis Blumentál

Vyšlo októbrové číslo nášho farského časopisu Blumentál.

 • Októbrová ružencová pobožnosť

Mesiac október je mesiacom posvätného ruženca. V našom kostole sa posv. ruženec budeme modliť s kňazom vo všedné dni ráno po skončení sv. omše o 6.30 hod., a večer po sv. omši o 16.30 hod. a v sobotu  o 17.30 hod. pred večernou sv. omšou.

 • Poďakovanie

Chceme vyjadriť úprimné Pán Boh odmeň! za milodar v  sume 50 €, venovaný v tomto týždni pre potreby našej farnosti.

 • Oznam Charity Blumentál

Právna poradňa: Z dôvodu dovolenky, nebude poskytovať svoje služby právna poradňa vo štvrtok 4. októbra. Ďakujeme za pohopenie.

Oznam pre rodičov: Na sobotu 13. októbra  pripravuje charita burzu detského a materského, jesenného a zimného oblečenia. Podrobné informácie nájdete na výveske charity v predsieni kostola a tiež na internetovej stránke charity.

 • Dobrá novina

Priaznivcom koledníckej akcie Dobrá novina oznamujeme, že v týchto dňoch je na návšteve Slovenska arcibiskup Sudánu,  diecézy Chartúm, kardinál Gabriel Zubeir Wako. Verejnosť sa s otcom arcibiskupom Wakom môže stretnúť 4. októbra v Bratislave pri svätej omši o 18.00 h v kostole jezuitov. Po sv. omši nasleduje  prednáška s diskusiou.

Pridané do rubriky farské oznamy

Farské oznamy 23. septembra 2012

23.9.2012 Branislav Čaniga

 • Liturgický kalendár

Streda 26. 9. - sv. Kozmu a Damiána, mučeníkov, ľ. spom.

Štvrtok 27. 9. - sv. Vincenta de Paul, kňaza, spom.

Piatok 28. 9. - sv. Václava, mučeníka, ľ. spom.

Sobota 29. 9. - sviatok sv. archanjelov Michala, Gabriela a Rafaela

 • Príprava dospelých ku sviatostiam

Aj tento rok začíname prípravu na prijatie sviatostí pre dospelých. Tí, ktorí by mali záujem o prijatie krstu, prípadne svätého prijímania a sviatosti birmovania, môžu sa prihlásiť v kancelárii farského úradu počas úradných hodín do konca septembra.

 • Príprava na sviatosť birmovania

Žiaci 9. roč. ZŠ a starší, ktorí majú záujem prijať  sviatosť birmovania v našej farnosti, sa môžu prihlásiť do konca septembra v kancelárii Farského úradu počas úradných hodín.

 • Mládežnícke adetské sv. omše

Od septembra opäť začali nedeľné sv. omše o 10.30 hod. za účasti detí (tzv. detské sv. omše). Zvlášť ich odporúčame deťom, ktoré sa pripravujú na Prvé sv. prijímanie a ich rodičom. Po prázdninovej prestávke sme opäť začali mládežnícke sv. omše každý utorok o 18.00 hod.  Každý piatok o 18.00 hod. bude sv. omša osobitne určená pre birmovancov.

 • Oznam Charity Blumentál

Počítačová poradňa: Z dôvodu pracovných a rodinných povinností nebudú naši aktivisti poskytovať do konca septembra služby  výučby práce s počítačom. Od októbra budú tieto služby poskytované tak,

ako je uvedené na výveske a na internetovej stránke charity, t.j. v utorok a v stredu. Presnú časové rozpätie doučovania počas utorkov ešte  upresníme.

Púť do Šaštína: Ako sme už  informovali, pripravujeme púť pre dôchodcov do Šaštína. Uskutoční sa v sobotu 6. októbra 2012. Poplatok je 2 €. Prihlásiť sa treba v kancelárii Charity na Vazovovej 8, a to v pondelok 24. septembra  od 17.30 do 19.oo hod. , príp. ešte v stredu 26. septembra 2012 v rovnakom čase. Pri prihlasovaní dostanete aj  podrobnú písomnú informáciu.

 • Spoločenstvo Ladislava Hanusa

Spoločenstvo L. Hanusa otvára nový semestrálny program pre študentov a mladých pracujúcich. Počas 10 týždňov sa 12 študenti stretávaju v utorky, čítajú texty od významných autorov ako sú napr. Aristoteles, Tomáš Akvinský, Ján Pavol II., J. Ratzinger, atď.) a píšu eseje. Viac informácií nájdete na plagátoch a www.slh.sk Termín na prihlášky je 30. septembra.

 • Poďakovanie

Chceme vyjadriť úprimné Pán Boh odmeň! za milodary v celkovej sume 210 €, venované v tomto týždni na potreby našej farnosti.

DODATOK K OZNAMOM:

 • Dnešnú nedeľu sa po sv. omšiach uskutoční zbierka Boj proti hladu. Pri východe z kostola si môžete zakúpiť za dobrovoľný príspevok medovníkové srdiečko. Za Vašu podporu vám vyslovujeme vďačné Pán Boh zaplať.
 • V sobotu 29. septembra sa uskutoční farský výlet rodín do: Nový Zéland na Slovensku. Odchod autobusu je o 9.00 hod. spred kostola.

Pridané do rubriky farské oznamy

Farské oznamy 16. septembra 2012

16.9.2012 Branislav Čaniga

 • Liturgický kalendár

Pondelok, 17.9. - sv. Róberta Bellarmína, biskupa a učiteľa Cirkvi, ľ.sp.

Streda, 19. 9. - sv. Januára, biskupa a mučeníka, ľ.sp.

Štvrtok, 20. 9. - sv. Ondreja Kim Taegona, kňaza a Pavla Chong Hasanga a spoločníkov, mučeníkov,  spom.

Piatok, 21. 9. - sviatok sv. Matúša, apoštola a evanjelistu

 • Príprava dospelých ku sviatostiam

Aj tento rok začíname prípravu na prijatie sviatostí pre dospelých. Tí, ktorí by mali záujem o prijatie krstu, prípadne svätého prijímania a sviatosti birmovania, môžu sa prihlásiť v kancelárii farského úradu počas úradných hodín do konca septembra.

 • Príprava na sviatosť birmovania

Žiaci 9. roč. ZŠ a starší, ktorí majú záujem prijať  sviatosť birmovania v našej farnosti, sa môžu prihlásiť do konca septembra v kancelárii Farského úradu počas úradných hodín.

 • Mládežnícke adetské sv. omše

Od septembra začínajú nedeľné sv. omše o 10.30 hod. za účasti detí (tzv. detské sv. omše). Zvlášť ich odporúčame deťom, ktoré sa pripravujú na Prvé sv. prijímanie aich rodičom. Po prázdninovej prestávke sme opäť začali mládežnícke sv. omše každý utorok o 18.00 hod. Každý piatok o18.00 hod. bude sv. omša osobitne určená pre birmovancov.

 • Latinské sv. omše

Ako bolo oznámené začiatkom mesiaca, od 13. septembra býva každý štvrtok o 18.00 hod. (s výnimkou veľkých sviatkov) sv. omša, resp. jej hlavné časti, v reči latinskej.

 • Výlet rodín do Nového Zélandu

V spolupráci s Charitou Blumentál Vás pozývame na celodenný výlet rodín s deťmi do Nového Zélandu na Slovensku. Výlet bude v sobotu 29. septembra 2012. Prihlasovať sa môžete v pondelok 17. septembra a v piatok 21. septembra od 17.hod do 18. hod v kancelárii Charity na Vazovovej 8. Poplatok je 2 ,- € dospelí,   1,- € dieťa.

 • Deň radosti - duchovno zábavný program pre deti

sa uskutoční v sobotu 22.09.2012 od 10.00 hod. - 16.00 hod. v Kostole Svätej rodiny v Petržalke. Program: hry, tvorivé dielne, sv. omše, detské tance. Pozývame všetky deti a rodičov. Odchod detí z našej farnosti je sobotu o 9.15 spred fary.

 • Akcia Boj proti hladu

Budúcu nedeľu 23.septembra sa naša farnosť zapojí do celoslovenskej zbierky Boj proti hladu - na pomoc chudobným na Haiti a Hondurase. Zbierku môžete podporiť dobrovoľným príspevkom zakúpením medovníkového srdiečka od označených predajcov pri východe z kostola.

Pridané do rubriky farské oznamy

Farské oznamy 9. septembra 2012

8.9.2012 Branislav Čaniga
 • Liturgický kalendár

Streda, 12. 9. - Najsv. Mena Panny Márie

Štvrtok, 13. 9. - sv. Jána Zlatoústeho, biskupa a učiteľa Cirkvi,  spom.

Piatok, 14. 9. - sviatok Povýšenia svätého Kríža

Sobota, 15. 9. - slávnosť Sedembolestnej Panny Márie, patrónky Slovenska

 • Kňazská rekolekcia

V pondelok 10. septembra sa uskutoční mesačná rekolekcia kňazov dekanátu Bratislava - Stred. Spoločné slávenie sv. omše začne o 9.00 hod. vo farskom kostole vo Vajnoroch.

 • Sv. omše na sviatok Sedembolestnej Panny Márie

V sobotu 15. septembra na slávnosť Sedembolestnej Panny Márie, patrónky Slovenska, sv. omše v našom kostole budú o 6.00, 7.30 , 9.00, 10.30 a 12.00 hodSv. omša o 18.00 hod. bude z nasledujúcej nedele.

 • Príprava dospelých ku sviatostiam

Aj tento rok začíname prípravu na prijatie sviatostí pre dospelých. Tí, ktorí by mali záujem o prijatie krstu, prípadne svätého prijímania a sviatosti birmovania, môžu sa prihlásiť v kancelárii farského úradu počas úradných hodín do konca septembra.

 • Príprava na sviatosť birmovania

Žiaci 9. roč. ZŠ a starší, ktorí majú záujem prijať  sviatosť birmovania v našej farnosti, sa môžu prihlásiť do konca septembra v kancelárii Farského úradu počas úradných hodín.

 • Mládežnícke adetské sv. omše

Od dnešnej nedele začínajú nedeľné sv. omše o 10.30 hod. za účasti detí (tzv. detské sv. omše). Zvlášť ich odporúčame deťom, ktoré sa pripravujú na Prvé sv. prijímanie a ich rodičom. Po prázdninovej prestávke sme opäť začali mládežnícke sv. omše každý utorok o 18.00 hod.  Každý piatok o 18.00 hod. bude sv. omša osobitne určená pre birmovancov.

Oznamy Charity Blumentál:

 • Výlet rodín do Nového Zelándu

V spolupráci s Charitou Blumentál Vás pozývame na celodenný výlet rodín s deťmi do Nového Zélandu na Slovensku. Výlet bude v sobotu 29.septembra 2012. Viac informácií bude v nasledujúcich oznamoch.

 • Oznam pre dôchodcov:

Ako sme už informovali, v sobotu 22. septembra 2012 pripravuje Charita Blumentál púť pre dôchodcov do Rajeckej Lesnej spojenú s návštevou Starej Bystrice, kde sa nachádza známy slovenský orloj. Prihlásiť sa treba v kancelárii Charity (na Vazovovej 8) v pondelok 10. septembra 2012 od 9.oo - 11.oo hod. Poplatok je 5,- €.  Pri prihlasovaní dostanete aj podrobnú písomnú informáciu. Zároveň prosíme, ak budete prihlasovať okrem seba aj ďalších, treba uviesť tiež potrebné údaje, čiže okrem mena, aj adresu a PSČ.

Pripomíname tiež, že v októbri 2012 pripravujeme pre dôchodcov aj púť do Šaštína. Presný termín  oznámime v budúcich oznamoch.

Pridané do rubriky farské oznamy

Farské oznamy 2. septembra 2012

1.9.2012 Branislav Čaniga

 • Liturgický kalendár

Pondelok, 3. 9. - sv. Gregora Veľkého, pápeža a učiteľa Cirkvi, spom.

Piatok, 7. 9. - sv. Marka Križina, Melichara Grodzieckého a Štefana

Pongrácza, kňazov a mučeníkov, spom.

Sobota, 8. 9. - sviatok Narodenia Panny Márie

 • Omšový poriadok v školskom roku

Po skončení letných prázdnin opäť pokračujeme od 3. septembra vo večerných sv. omšiach v pracovné dni aj o 18.00 hod. Štvrtkové latinské sv. omše o 18.00 začnú od 13. septembra.

 • Lectio divina

Otec arcibiskup Zvolenský pozýva na ďalší ročník biblických stretnutí formou Lectio divina, v ktorých bude pokračovať cyklus rozjímaní nazvaných Obnovme našu vieru a mravnosť! Témy desiatich stretnutí tvoria jednotlivé prikázania Desatora priblížené cez biblické príbehy a posolstvá. Od septembra 2012 do júna 2013 sa uskutočňuje desať biblikých stretnutí v Katedrále sv. Martina vždy prvú stredu v mesiaci o 20.00. Prvé stretnutie je 5.9.2012.

 • Prvopiatkový týždeň

Prvý štvrtok v mesiaci 6. 9. je dňom modlitieb za duchovné povolania.

Na prvý piatok v mesiaci 7. 9. budeme spovedať  ako obvykle.

 • Príprava dospelých ku sviatostiam

Aj tento rok začíname prípravu na prijatie sviatostí pre dospelých. Tí, ktorí by mali záujem o prijatie krstu, prípadne svätého prijímania a sviatosti birmovania, môžu sa prihlásiť v kancelárii farského úradu počas úradných hodín do konca septembra.

 • Príprava na sviatosť birmovania

Žiaci 9. roč. ZŠ a starší, ktorí majú záujem prijať  sviatosť birmovania v našej farnosti, sa môžu prihlásiť do konca septembra v kancelárii Farského úradu počas úradných hodín.

 • Púť do Lúrd

Pozývame Vás na letecký pútnický zájazd do Lúrd v dňoch 10. - 12. októbra 2012. Cena je 490 €. Prihlásiť sa možno u našej farníčky p. Violy Tóthovej. Telefonický kontakt na ňu a podrobnejšie informácie o pripravovanej púti nájdete na výveske pred kostolom.

 • Farská knižnica

Farská knižnica svätej Kataríny od septembra znova poskytuje svoje služby v obvyklých výpožičných časoch:

utorok    15,30 - 17,00

streda    09,00 - 11,00

štvrtok    16,00 -18,00 hod.

Pracovníci knižnice sa tešia na každú vašu návštevu.

 • Oznam Charity Blumentál

Púť pre seniorov: Na sobotu 22. septembra 2012 pripravuje Charita Blumentál púť pre dôchodcov do Rajeckej Lesnej spojenú s návštevou Starej Bystrice, kde sa nachádza známy Slovenský orloj. Prihlásiť sa treba v kancelárii Charity na Vazovovej 8 v pondelok 10. septembra 2012 od 9.oo - 11.oo hod. Pri prihlasovaní dostanete aj podrobnú písomnú informáciu. Zároveň oznamujeme v októbri 2012 pripravujeme pre dôchodcov aj púť do Šaštína. Presný termín včas oznámime.

 • Časopis Rebrík

Aj v školskom roku 2012/2013 vychádza časopis Rebrík, ktorý vydáva eRko - Hnutie kresťanských spoločenstiev detí. Je to jediný katolícky časopis pre deti na 1. stupni základných škôl na Slovensku. Časopis poskytuje deťom kvalitné čítanie, zábavu a tvorivé podnety na voľný čas. Odporúčame využiť ponuku tohto časopisu, nakoľko pomáha deťom v duchovnom raste a rodičom pri kresťanskej výchove svojich detí. Zvlášť je vhodný pre deti, ktoré sa pripravujú na 1. sv. prijímanie. Ďalšie informácie o časopise nájdete na internetovej stránke www.rebrik.sk

 • Fotky zdetského tábora - možno si prevziať vkancelárii vrámci úradných hodín alebo dnes (2.9.2012) aj vsakristii kostola. Jedná sa oCD sfotkami, ktoré vedúci tábora napálili pre všetkých účastníkov bezplatne.

Pridané do rubriky farské oznamy

Blumentál 2012 číslo 9

1.9.2012 redakcia časopisu

Ročník XXIII Číslo 9 – September 2012
Časopis Blumentál september 2012

Pridané do rubriky blumentál