Archív časopisu Blumentál September, 2018

Farské oznamy - 30. september 2018

29.9.2018

Prvopiatkový týždeň

Nastávajúci týždeň je prvopiatkový – sviatosť zmierenia budeme vysluhovať tak, ako býva u nás zvykom a tiež sa uskutočnia všetky obvyklé pobožnosti (prvopiatkové adorácie, korunka Božieho milosrdenstva v piatok o 15.00, aj modlitba Fatimského ruženca v sobotu).

p

Modlitba posvätného ruženca v mesiaci október

Počas mesiaca októbra sa budeme spoločne modliť posvätný ruženec. Vo všedný deň po svätých omšiach o 6.30 hod. predmodlievajú veriaci laici a po 16.30 hod. s kňazom, v sobotu po svätej omši o 6.30 hod. predmodlievajú veriaci laici a večer o 17.30 hod. s kňazom, v nedeľu o 16.00 hod s kňazom.

p

Púť seniorov na Staré Hory

Na sobotu 13.10.2018 pripravuje Charita Blumentál púť na Staré Hory. Poplatok je 7 €. Nakoľko sú ešte voľné miesta, prihlásiť sa možno v kancelárii Charity na Vazovovej 8, v pondelok 1.10.2018 od 8.00 do 9.00 a v utorok 2.10.2018 od 12.45 do 13.30. Podrobnú informáciu dostanete písomne pri prihlasovaní.

p

Ďakovná Mariánska púť do Lúrd

V dňoch 19. až 22.10.2018 sa uskutoční ďakovná Mariánska púť do Lúrd na 3 noci letecky z Bratislavy pri príležitosti 160. výročia zjavenia Panny Márie v Lurdoch a 130. výročia postavenia Blumentálskeho kostola, ktorý je veľmi podobný bazilike Nepoškvrneného počatia v Lurdoch. Záujemcovia nech sa prihlásia s kontaktom na seba v sakristii alebo v kancelárii farského úradu počas úradných hodín. Ak bude skupina 20 pútnikov, zo základnej ceny môže byť zľava 20%.

p

Oznam pre členov Združenia zázračnej medaily

Dňa 6.10.2018 na Fatimskú sobotu po rannej sv. omši bude vedúca skupinky rozdávať nové zoznamy.

p

Modlitbové stretnutie Lectio divina

Pozývame veriacich na modlitbové stretnutie spôsobom Lectio divina s názvom „Pane, začni žehnať svojho sluhu“ (2Sam 7, 18-29), ktoré sa bude konať v stredu 3. októbra 2018 o 20.00 hod. v Katedrále sv. Martina.

p

Poďakovanie za milodary

Úprimné Pán Boh odmeň vyslovujeme za milodary na opravu Blumentálskej veže v sume 200, 100, 100 a 100,- €, poslané v tomto týždni na účet našej farnosti a ďalšie 1000, 150, 100, 100 a 50,- € darované v hotovosti.

Pridané do rubriky farské oznamy

Farské oznamy - 23. september 2018

22.9.2018

Poďakovanie za zbierku na opravu veže kostola

Zbierka na opravu veže kostola z minulej nedele bola 8090,- Eur. Na účet farnosti od jednotlivých darcov prišlo 1000, 150, 150, 50 a 20,- Eur. V kostole sa vyzbieralo 5310,- Eur z toho milodar v pokladničke 500,- Eur a darované v hotovosti: 500, 100, 100, 100, 60 a 50,- Eur. Každému darcovi vyslovujeme úprimné Pán Boh odmeň za jeho štedrosť! Číslo účtu farnosti na ktorý možno naďalej prispievať na opravu veže kostola je na www.blumental.sk/kontakt/

p

Prihlasovanie dospelých ku sviatostiam

Tí ktorí túžia – v dospelom veku – prijať sviatosti (krst, prvé sväté prijímanie alebo sviatosť birmovania), nech sa nahlásia do 30.9.2018 na farskom úrade v čase úradných hodín.

p

Prihlasovanie mladých na birmovku

Žiaci 9. ročníka a ostatní študenti vyšších ročníkov, ktorí túžia prijať sviatosť birmovania nech sa nahlásia do 30.9.2018 na farskom úrade v čase úradných hodín.

p

Púť seniorov na Staré Hory

Na sobotu 13.10.2018 pripravuje Charita Blumentál púť na Staré Hory. Poplatok je 7 €. Prihlásiť sa treba v kancelárii Charity na Vazovovej 8, v pondelok 24.9.2018 od 16.00 do 17.30 a v utorok 25.9.2018 od 16.00 do 18.00. Podrobnú informáciu dostanete písomne pri prihlasovaní.

p

Sv. omša pri príležitosti spomienky bl. Karola Habsburského

Srdečne pozývame veriacich na svätú omšu, ktorú bude v utorok 25.9.2018 o 19.00 v Katedrále sv. Martina sláviť Mons. Stanislav Zvolenský pri príležitosti spomienky na bl. Karola Habsburského, ktorého relikvia sa uchováva v našej katedrále.

Pridané do rubriky farské oznamy

Farské oznamy - 16. september 2018

20.9.2018

Zbierka na opravu Blumentálskej veže

Túto nedeľu 16. septembra 2018 sa pri všetkých svätých omšiach koná zbierka na opravu veže Blumentálskeho kostola. Za Vaše milodary vopred vyslovujeme úprimné Pán Boh odmeň. Číslo účtu farnosti na ktorý možno priebežne prispievať na opravu veže kostola je na internetovej stránke farnosti www.blumental.sk/kontakt/

p

Prihlasovanie dospelých ku sviatostiam

Tí ktorí túžia – v dospelom veku – prijať sviatosti (krst, prvé sväté prijímanie alebo sviatosť birmovania), nech sa nahlásia na farskom úrade v čase úradných hodín.

p

Poďakovanie za milodary

Úprimné Pán Boh odmeň vyslovujeme za milodary na opravu Blumentálskej veže, ktoré boli v tomto týždni v sume 300.- a 50,-EUR.

Pridané do rubriky farské oznamy

Farské oznamy - 9. september 2018

8.9.2018

Zápis úmyslov na sväté omše

Od pondelka 10.9.2018, je možné v sakristii po svätých omšiach nahlásiť úmysly svätých omší na mesiace OKTÓBER, NOVEMBER a DECEMBER.

p

Zbierka na opravu Blumentálskej veže

Na budúcu nedeľu 16.9.2018 sa pri všetkých svätých omšiach uskutoční zbierka na opravu veže Blumentálskeho kostola. Za Vaše milodary vopred vyslovujeme úprimné Pán Boh odmeň.

p

Sv. omše na sviatok Sedembolestnej Panny Márie

V sobotu 15.9.2018 na slávnosť Sedembolestnej Panny Márie, (neprikázaný sviatok) budú sv. omše v našom kostole takto: 6:00, 7:30, 9:00, 12:00 16:30 a 18.00 (v slovenskom jazyku).

p

Prihlasovanie dospelých ku sviatostiam

Tí ktorí túžia – v dospelom veku – prijať sviatosti (krst, prvé sväté prijímanie alebo sviatosť birmovania), nech sa nahlásia na farskom úrade do 15.9.2018 v čase úradných hodín.

p

Oznam pre členov SSV

Členovia Spolku Svätého Vojtecha, evidovaní na predajni Bratislava, si môžu vyzdvihnúť Pútnik Svätovojtešský, podielovú knihu a DVD s filmom.

p

Národná púť k Sedembolestnej Panne Márii

Pozývame aj mladých zúčastniť sa Národnej púte v Šaštíne. Program začína už v piatok 14.9.2018 na poludnie pešou púťou s otcom biskupom Jozefom Haľkom od rieky Moravy pri Závode, ktorá smeruje po stopách Titusa Zemana do Baziliky v Šaštíne. Bližšie informácie sú na plagáte vo výveske, ako aj na mladezba.sk a cliptime.sk. Registrácia pútnikov, ktorí potrebujú nocľah alebo stravu, sa uzatvára v stredu 12.9.2018.

p

Poďakovanie za milodary

Úprimné Pán Boh odmeň vyslovujeme za milodary na opravu Blumentálskej veže, ktoré boli v tomto týždni 100, 100 a 50,- € darovaných v hotovosti.

Pridané do rubriky farské oznamy

Farské oznamy - 2. september 2018

1.9.2018

Prvopiatkový týždeň

Nastávajúci týždeň je prvopiatkový – sviatosť zmierenia budeme vysluhovať tak, ako býva u nás zvykom a tiež sa uskutočnia všetky obvyklé pobožnosti (prvopiatkové adorácie a korunka Božieho milosrdenstva v piatok o 15.00).

p

Prihlasovanie dospelých ku sviatostiam

Tí ktorí túžia – v dospelom veku – prijať iniciačné sviatosti (krst, prvé sväté prijímanie alebo sviatosť birmovania), nech sa nahlásia na farskom úrade do 15.9.2018 v čase úradných hodín.

p

Oznamy Farskej knižnice a Charity Blumentál

Po prázdninovej prestávke začnú Farská knižnica a Charita Blumentál opäť poskytovať svoje služby v ich riadnych úradných hodinách. Menia sa otváracie hodiny Farskej knižnice, otvorená bude: v stredu 9:00 – 11:00 a vo štvrtok 16:00 – 18:00.

p

Modlitbové stretnutia Lectio divina v Katedrále sv. Martina

Aj v tomto školskom roku sa budú konať modlitbové stretnutia spôsobom Lectio divina v Katedrále sv. Martina v Bratislave každú prvú stredu v mesiaci o 20.00 hod., s bratislavským arcibiskupom Mons. Stanislavom Zvolenským. Téma tohto ročníka má názov „Podoby modlitieb vo Svätom písme” a najbližšie stretnutie, ktoré sa bude konať v stredu 5.9., má názov „Pane, daj mi dnes šťastie” (Gn 24, 12-14). Plagát sa nachádza vo výveske.

p

Slávnostná sv. omša v Katedrále

V dňoch 6.-7. 9. 2018 sa v Bratislave uskutoční stretnutie zástupcov biskupských konferencií Strednej a Východnej Európy. V rámci tohto podujatia budú zídení otcovia biskupi vo štvrtok 6. 9. 2018 o 17.30 hod. v Katedrále sv. Martina sláviť svätú omšu v latinskom jazyku, na ktorú sú pozvaní všetci veriaci.

p

Poďakovanie za milodary

Úprimné Pán Boh odmeň vyslovujeme za milodary na opravu Blumentálskej veže, ktoré boli v tomto týždni v sume 150, 111 a 55,- €, poslané na účet našej farnosti a ďalších 500, 200 a 200,- € darovaných v hotovosti.

Pridané do rubriky farské oznamy