Archív časopisu Blumentál November, 2023

Farské oznamy 26.11.2023

25.11.2023

OZNAMY
26. novembra 2023

Liturgický kalendár
NEDEĽA 26. 11. TRIDSIATA ŠTVRTÁ NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ NÁŠHO PÁNA JEŽIŠA KRISTA, KRÁĽA NEBA I ZEME
Pondelok 27. 11. féria
Utorok 28. 11. féria
Streda 29. 11. féria
Štvrtok 30. 11. SV. ONDREJA, APOŠTOLA, sviatok
Piatok 1. 12. féria
Sobota 2. 12. féria
NEDEĽA 3. 12. PRVÁ ADVENTNÁ NEDEĽA

Adventné obdobie a požehnanie adventných vencov
Od budúcej nedele začína adventné obdobie a tým aj nový liturgický rok. Na prvú adventnú nedeľu si môžete na sv. omše priniesť adventné vence, ktoré Vám požehnáme.

Odpustky v nedeľu Krista Kráľa
V nedeľu Krista Kráľa je možné získať úplné odpustky účasťou na verejnom recitovaní modlitby ,,Ježišu, Vykupiteľ ľudského pokolenia”. Treba splniť aj obvyklé podmienky (spoveď; sv. prijímanie; modlitba na úmysel Sv. Otca; úmysel získať odpustky ; vylúčenie pripútanosti k hriechu).

Prvopiatkový týždeň
Nastávajúci týždeň je prvopiatkový - sviatosť zmierenia budeme vysluhovať tak, ako býva u nás zvykom(štvrtok od 16:00 a piatok od 15:00) a tiež sa uskutočnia všetky obvyklé pobožnosti (prvopiatkové adorácie a korunka Božieho milosrdenstva o 15.00, fatimská pobožnosť v sobotu). Prvopiatková sv. spoveď už môže byť vianočná.

Zbierka na charitu
Na budúcu nedeľu bude zbierka na Charitu. Všetkým darcom vyslovujeme úprimné Pán Boh odmeň.
Blíži sa 1. adventná nedeľa a počas nej sa už tradične Bratislavská arcidiecézna charita uchádza o finančnú podporu veriacich v Zbierke na charitu. Bratislavská arcidiecézna charita realizuje pomoc núdznym cez svojich zamestnancov a dobrovoľníkov, aktuálne z 27 farských charít. BACH prevádzkuje službu ADOS, domácu opatrovateľskú službu, požičiava zdravotnícke pomôcky, prevádzkuje DSS a RS Samária pre ľudí so skúsenosťou s duševným ochorením z okruhu schizofrénie, podporuje Klub seniorov, pomáha ľuďom pri strate zamestnania, v hmotnej núdzi, distribuuje Slovákom i cudzincom materiálnu a potravinovú pomoc, ponúka sociálne poradenstvo, podporuje deti zo znevýhodneného prostredia vo vzdelávaní, integruje odídencov a odídenkyne z Ukrajiny. Heslom tohtoročnej zbierky je Podporme sa navzájom. Dlhodobým cieľom tímu Bratislavskej arcidiecéznej charity je sieťovanie pomoci a budovanie spoločného charitatívneho diela v Bratislavskej arcidiecéze. Aj tento rok sa dá prispieť online, novinkou je spustenie transparentného účtu pre darcov. Viac informácií nájdete na www.charitaba.sk . Všetkým darcom charita vopred ďakuje.

Maltézska pomoc Slovensko
Maltézska pomoc Slovensko Vás v dňoch 23. novembra až 23. decembra 2023 srdečne pozýva navštíviť svoj charitatívny stánok na Vianočných trhoch na Hviezdoslavovom námestí v Bratislave. Môžete si vychutnať predvianočnú atmosféru s vianočným punčom a koláčikmi za dobrovoľný príspevok, ktorým podporíte projekty Maltézskej pomoci Slovensko, ako sú rozvoz stravy pre opustených a odkázaných seniorov v Bratislave, projekty pomoci osobám s hendikepom, ľuďom bez domova a mnohé ďalšie. Dobrovoľníci Maltézskej pomoci Slovensko budú zároveň počas celého trvania vianočných trhov poskytovať teplé nápoje a občerstvenie pre ľudí v núdzi a ľudí bez domova

Poďakovanie za milodary
Úprimné Pán Boh odmeň vyslovujeme za milodary na kostol vo výške 33,- € poslané na farský účet.

Pridané do rubriky farské oznamy

Farské oznamy 19. november 2023

18.11.2023

OZNAMY

19. novembra 2023

Liturgický kalendár

Nedeľa 19. 11. Tridsiata tretia nedeľa v cezročnom období Pondelok 20. 11. féria

Utorok 21. 11. Obetovanie Panny Márie, spomienka

Streda 22. 11. Sv. Cecílie, panny a mučenice, spomienka

Štvrtok 23. 11. féria

Piatok 24. 11. Sv. Ondreja Dunk-Laka, kňaya a spoločníkov, mučeníkov, spomienka

Sobota 25. 11. féria

NEDEĽA 26. 11. Nášho Pána Ježiša Krista, kráľa neba i zeme

Svätomartinská zbierka

Počas svätomartinskej zbierky sa vyzbieralo 6050,-€. Úprimné Pán Boh zaplať všetkým darcom.

Adorácia pre mladých

Pozývame všetkých mladých na adoráciu v našom kostole Blumentál, ktorá sa uskutoční vo štvrtok 23.11.2023 po večernej sv. omši.

Priebeh: do 17:30 – tichá adorácia

od 17:30 – moderovaná adorácia s doprovodom mládežníckych piesní

Poďakovanie za milodary

Úprimné Pán Boh odmeň vyslovujeme za milodary na kostol vo výške 250,- 111,- 100,- 100,- 55,- 20,- 20,- 10,- poslané na farský účet a 400,- € v hotovosti.

Pridané do rubriky farské oznamy

Farské oznamy 12.11.2023

11.11.2023

OZNAMY
12. novembra 2023
Liturgický kalendár
NEDEĽA 12. 11. TRIDSIATA DRUHÁ NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ
Pondelok 13. 11. féria
Utorok 14. 11. féria
Streda 15. 11. féria
Štvrtok 16. 11. féria
Piatok 17. 11. Sv. Alžbety Uhorskej, rehoľníčky, spomienka
Sobota 18. 11. féria
NEDEĽA 19. 11. TRIDSIATA TRETIA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Svätomartinská zbierka
V nedeľu 12. novembra 2023 sa koná svätomartinská zbierka a je určená na pomoc tým, ktorých postihlo zemetrasenie na východnom Slovensku, predovšetkým na opravu kostolov v obciach Jankovce, Nižná Sitnica, Korunková, Sopkovce a Pakostov. Všetkým darcom vyslovujeme Pán Boh zaplať.

CLIPTIME
Komisia pre mládež Bratislavskej arcidiecézy pozýva všetkých mladých na Diecézne stretnutie mládeže Cliptime. V tomto roku je témou Povolané srdce. Prebiehať bude v dňoch 24. až 26. novembra 2023 v Bratislave. Prihlásiť sa je možné ešte do 17. novembra 2023. Viac o programe a formulár na prihlásenie je na stránke www.cliptime.sk .

Pozvánka na modlitbu
Rehoľné sestry z rôznych spoločenstiev Vás všetkých srdečne pozývajú na modlitbu vešpier, ktorá sa koná každý tretí štvrtok v mesiaci, tzn. tento mesiac to bude vo štvrtok 16. novembra 2023 v uršulínskom kostole Loretánskej P. Márie. Program: o 17.30 adorácia, o 18.00 večerné chvály (vešpery).

Štátny sviatok 17. novembra
Počas štátneho sviatku 17. 11. prvá ranná sv. omša (5:45 hod.) nebude.

Poďakovanie za milodary
Úprimné Pán Boh odmeň vyslovujeme za milodary na kostol vo výške 81,- 50,- 20,- € poslané na farský účet.

Pridané do rubriky farské oznamy

Farské oznamy 5.11.2023

7.11.2023

OZNAMY
5. novembra 2023

a
Liturgický kalendár

Nedeľa 5. 11. Tridsiata prvá nedeľa v cezročnom období
Pondelok 6. 11. féria
Utorok 7. 11. féria
Streda 8. 11. féria
Štvrtok 9. 11. VÝROČIE POSVIACKY LATERÁNSKEJ BAZILIKY, sviatok
Piatok 10. 11. Sv. Leva Veľkého, pápeža a učiteľa Cirkvi, spomienka
Sobota 11. 11. SV. MARTINA Z TOURS, BISKUPA, Hlavný patrón Bratislavskej arcidiecézy a titul katedrálneho chrámu, sviatok
NEDEĽA 12. 11. Tridsiata druhá nedeľa v cezročnom období

Svätomartinské tríduum
Srdečne pozývame všetkých veriacich do Katedrály svätého Martina v Bratislave na Svätomartinské tríduum. Tohtoročná téma znie: Svätý Martin a súčasné potreby pomoci. Slávnostné sväté omše budú v piatok 10. novembra 2023 o 18:00, v sobotu 11. novembra 2023 o 16:00 a v nedeľu 12. novembra o 10:30.

Svätomartinský sprievod :
Bratislavská Arcidiecéza v spolupráci s eRkom pozýva rodiny na Svätomartinský sprievod, ktorý sa bude konať v sobotu 11. novembra. Predchádzať mu bude slávnostná svätá omša s homíliou pre deti o 16.00 v Katedrále sv. Martina. Po nej o 17.00 bude na Rudnayovom námestí nasledovať krátke predstavenie so svätým Martinom na koni a sprievod ulicami Starého Mesta spolu so svätým Martinom. Na sprievod si nezabudnite priniesť lampión. Ako prejav veľkodušnosti môžete ako obetný dar priniesť ryžu, olej alebo cestoviny, rodinám v núdzi.

Svätomartinská zbierka
Svätomartinská zbierka, ktorá sa koná na budúcu nedeľu 12. novembra je určená na pomoc tým, ktorých postihlo zemetrasenie na východnom Slovensku, predovšetkým na opravu kostolov v obciach Jankovce, Nižná Sitnica, Korunková, Sopkovce a Pakostov.

Lectio divina:
V stredu 8. novembra 2023 o 19.00 sa bude v Katedrále sv. Martina konať modlitbové stretnutie spôsobom Lectio divina, ktoré bude viesť bratislavský arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský. Stretnutie má názov: Aby obrábal a strážil raj (Gn 2,15) - O práci a ochrane stvorenia zvereného človeku (Gn 2,8-20).

Odpustky
Až do 8. novembra je možné získať úplné odpustky pre duše v očistci. Inštrukcie nájdete na plagáte.

Poďakovanie za milodary
Úprimné Pán Boh odmeň vyslovujeme za milodary na kostol vo výške 50,- 30,- 30,- 20,- € poslané na farský účet a 500,- 50,-v hotovosti.

Pridané do rubriky farské oznamy