Archív časopisu Blumentál Január, 2014

Farské oznamy 26. januára 2014

26.1.2014 Branislav Čaniga
 • Liturgický kalendár

Pondelok 27.1. - sv. Angely Merici, panny,  ľ. spom.

Utorok 28.1. - sv. Tomáša Akvinského, kňaza a učiteľa Cirkvi, spom.

Piatok 31.1. - sv. Jána Bosca, kňaza, spom.

Nedeľa 2.2. - sviatok Obetovania Pána (Hromnice)

 • Obetovanie Pána

V nedeľu  2. februára slávime sviatok Obetovania Pána (Hromnice). Pri sv. omšiach  budeme požehnávať hromničné sviece.

 • Poďakovanie

Vyslovujeme úprimné „Pán Boh odmeň!” za milodary v celkovej sume 70,- €, venované našej farnosti v tomto a v predošlom týždni.

Pridané do rubriky farské oznamy

Farské oznamy 19. januára 2014

20.1.2014 Branislav Čaniga

 • Liturgický kalendár

Utorok 21.1. - sv. Agnesy, panny a mučenice, spom.

Streda 22.1.  - sv. Vincenta, diakona a mučeníka, ľ.sp.

Štvrtok 23.1. - sv. Jána Almužníka, biskupa, spom. v Dóme sv. Martina

Piatok 24.1. - sv. Františka Saleského, biskupa a učiteľa Cirkvi, spom.

Sobota 25.1. - sviatok Obrátenia sv. apoštola Pavla

 • Púť farnosti Blumentál do Sv. Zeme

Prípadným záujemcom  o našu farskú púť do Sv. Zeme alebo tým, ktorí sa ešte nerozhodli, odporúčame, aby sa čím skôr obrátili priamo na cestovnú kanceláriu Awertour, ktorá nám púť organizačne zabezpečuje, nakoľko sa už čoskoro budú kupovať letenky. Kompletný kontakt na CK Awertour nájdete na výveske před kostolom: (Trnavská cesta 50 (3.poschodie), Bratislava, otváracie hodiny: Pondelok - Piatok : 09:00 - 17:00, Tel/fax: 02/52492922, Mobil : 0911285240, e-mail: ck@awertour.sk).

Púť sa uskutoční v termíne: 26. apríl - 3. máj 2014. Keďže je to naša farská púť, okrem kňaza - odborného sprievodcu sa jej zúčastní ako duchovný doprovod aj blumentálsky farár Mgr. Branislav Čaniga.

 • Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov

Od 18. do 25. januára prebieha Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov.   Počas týchto dní sa pri sv. omšiach o 6.30 a 16.30 hod. modlíme za zjednotenie medzi kresťanmi. Pamätajme na tento úmysel aj v osobných modlitbách.

 • Spomienka na sv. Jána Almužníka v Dóme

V tomto týždni na štvrtok pripadá liturgická spomienka svätého Jána Almužníka, ktorého telo je uložené v bratislavskej Katedrále sv. Martina. Pri tejto príležitosti Vás pozývame na svätú omšu, ktorú budú sláviť bratislavskí biskupi Mons. Stanislav Zvolenský a Mons. Jozef Haľko vo štvrtok 23. januára 2014 o 17.00 hod. v našej Katedrále.

 • Stretnutie rodín

Stretnutie rodín  bude dnes 19.1.2014 o 15.00 hod. na fare.

· Modlitby matiek

V uršulínskom kostole v Bratislave sa v tomto týždni v piatok, sobotu a v nedeľu (24. - 26. januára) budú konať spoločné modlitby matiek a ich rodín. Všetkých srdečne pozývajú pripojiť sa k modlitbám, pri ktorých budú odprosovať za hriechy, modliť sa za tých, ktorí ublížili ich deťom a tiež ďakovať za všetky Božie dobrodenia. Začiatok modlitieb je vždy o 17.00 hod. Bližšie informácie a program nájdete na farskej nástenke.

Pridané do rubriky farské oznamy

Farské oznamy 12. januára 2014

13.1.2014 Branislav Čaniga
 • Liturgický kalendár

Pondelok 13. 1. - sv. Hilára, biskupa a učiteľa Cirkvi, ľ. spom.

Piatok 17. 1. - sv. Antona, opáta, spom.

 • Púť farnosti Blumentál do Sv. Zeme

Na jar 2014 Vás pozývame na púť do Sv. Zeme, ktorú organizujeme ako farnosť prostredníctvom  Cestovnej kancelárie  Awertour v termíne: 26. apríl - 3. máj 2014. Letáky s podrobnými informáciami a programom si môžete vyzdvihnúť v sakristii. Tých, ktorí ešte neodovzdali Prihlasovací formulár alebo sa chcú ešte len prihlásiť na púť, pozývame na stretnutie so zástupcami CK Awertour dnešnú nedeľu 12. januára 2014 o 15.00 hod. v priestoroch našej seminárnej miestnosti na Vazovovej 8, kde možno aj uhradiť zálohu v sume 300 Eur. Púte sa okrem kňaza - odborného sprievodcu zúčastní ako duchovný doprovod aj blumentálsky farár Mgr. Branislav Čaniga. Keďže je to naša farská púť, chceme poďakovať Pánu Bohu za mnohé dobrodenia aj v osobnom živote aj vo farnosti a prehĺbiť naše biblické poznatky a  rozšíriť naše duchovné obzory.

 • Kňazská rekolekcia

Rekolekcia  kňazov nášho dekanátu začne v pondelok 13. januára sv. omšou o 9.00 hod.  vo farskom kostole v Rači.

 • Poďakovanie

Vyslovujeme úprimné „Pán Boh odmeň!” všetkým, ktorí prijali koledníkov Dobrej noviny a finančne podporili zbierku celkovou sumou  410 eur. Zároveň ďakujeme všetkým koledníkom za to, že venovali na túto akciu kus svojich prázdnin a voľného času. Taktiež chceme poďakovať za milodary v celkovej sume 85 €, venované našej farnosti pri požehnaní domov a milodary v sume 120 a 150 €, prevedené na náš farský účet v uplynulom mesiaci.

 • Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov

Od 18. do 25. januára sa koná Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov.   Počas týchto dní sa pri sv. omšiach o 6.30 a 16.30 hod. budeme modliť za zjednotenie medzi kresťanmi.

 • Mládežnícke modlitbové stretnutie

Srdečne Vás pozývame na modlitbové stretnutia, ktorých obsahom bude predovšetkým úcta k Božiemu milosrdenstvu a ktoré sa budú konať každý druhý utorok v mesiaci, vždy po mládežníckej svätej omši, ktorá býva o 18:00 hod. Začíname už tento utorok. Pred sv. omšou budete môcť dať do pripravenej krabičky svoje úmysly modlitieb, za ktoré sa potom budeme  spoločne modliť.

· Prednáška

V stredu 15. januára 2014 bude mať otec arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský ďalšiu prednášku o Sociálnej náuke Katolíckej cirkvi spojenú s možnosťou diskusie. Témou budú ľudské práva. Prednáška sa začne o 19.00 hod. v aule bohosloveckej fakulty na Kapitulskej ulici v Bratislave.

Pridané do rubriky farské oznamy

Farské oznamy 5. januára 2014

4.1.2014
 • Liturgický kalendár

Pondelok 6. 1. - slávnosť Zjavenia Pána (Troch kráľov), prikázaný          sviatok

Utorok 7. 1. - sv. Rajmunda z Peňafortu, kňaza, ľ. spom.

Nedeľa 12. 1. - sviatok Krstu Krista Pána - koniec vianočného obdobia

 • Zjavenie Pána

V pondelok 6. januára je prikázaný sviatok Zjavenie Pána (Troch kráľov). Sv. omše budú ako v nedeľu.  Pri sv. omšiach bude požehnaná voda.

 • Požehnanie domov

Kto má záujem dať si posvätiť príbytok v období po sviatku Zjavenia Pána, nech nahlási v sakristii kostola svoju adresu a telefónne číslo.

 • Omšové úmysly

Úmysly sv. omší na mesiac február 2014 budeme zapisovať  v utorok 7. januára 2014 od 16.00 hod. v seminárnej miestnosti farského úradu na Vazovovej 8.

 • Lectio divina

V stredu 8. januára 2014 o 20.00 hod. sa v Katedrále sv. Martina v Bratislave spolu s  o. arcibiskupom Mons. Stanislavom Zvolenským uskutoční ďalšie modlitbové stretnutie nad Svätým písmom metódou lectio divina na tému “Rozumieš, čo čítaš?”. Pozývame Vás premýšľať nad ďalším úryvkom z novozákonnej knihy Skutky apoštolov.

 • Týždenník Katolícke noviny

Distribúcia týždenníka Katolícke noviny nám oznamuje, že vydavateľstvo tohto periodika zvýšilo od 1.1.2014 cenu   z  45 centov na 50 centov.

Pridané do rubriky farské oznamy

Blumental 2014 číslo 1

1.1.2014 redakcia časopisu

Ročník XXV Číslo 1 – Vianoce 2013 - Január 2014
Časopis Blumentál - január 2014

Pridané do rubriky blumentál