Archív časopisu Blumentál Apríl, 2019

Farské oznamy - 28. apríl 2019

28.4.2019

Úplné odpustky

Kto si dnešnú nedeľu 28.4.2019 v kostole uctí obraz Božieho milosrdenstva, pomodlí sa Otčenáš, Verím v Boha a pridá nábožný vzdych vzývajúci Božie milosrdenstvo (Milosrdný Ježišu, dôverujem ti), môže za obvyklých podmienok (svätá spoveď, sväté prijímanie, modlitba na úmysel sv. otca a odpor voči každému hriechu) získať úplné odpustky.

p

Prvopiatkový týždeň

Nastávajúci týždeň je prvopiatkový – sviatosť zmierenia budeme vysluhovať tak, ako býva u nás zvykom a tiež sa uskutočnia všetky obvyklé pobožnosti (prvopiatkové adorácie, korunka Božieho milosrdenstva v piatok o 15:00 i modlitba Fatimského ruženca v sobotu po rannej sv. omši). Podľa prísľubu Božského Srdca, osoby, ktoré pred prvým piatkom pristúpia k sviatosti zmierenia a prijímu sväté prijímanie v deviatich po sebe nasledujúcich prvých piatkoch, dostanú milosť šťastnej a kajúcej smrti.

p

Májové litánie

Počas mariánskeho mesiaca máj sa budeme spoločne modliť Loretánske litánie po večernej sv. omši o 16:30 hod.

p

Úradné hodiny a sväté omše počas štátneho sviatku

Keďže na stredu 1.5.2019 pripadá štátny sviatok, nebudú na našom farskom úrade v tento deň úradné hodiny a sväté omše počas tohto dňa budú o 6.30, 12.00 a o 16.30 hod.

p

Celodenná poklona

V nedeľu5. mája – máme v našej farnosti celodennú výročnú poklonu. Najsvätejšia sviatosť Oltárna bude vyložená po sv. omši o 12:00 a poklonu ukončíme pobožnosťou a eucharistickým požehnaním pred sv. omšou o 16:30.

p

Lectio Divina – Katedrála sv. Martina

V stredu 1. mája 2019 o 20.00 hod. sa bude v Katedrále sv. Martina konať ďalšie modlitbové stretnutie spôsobom Lectio divina, ktoré bude viesť bratislavský arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský. Stretnutie má názov „Buď vôľa tvoja“ (Mt 6, 9-13).

p

Letný tábor pre deti

Prihlasovanie detí do letného tábora končí 6. mája 2019. Po tomto termíne už nebude možné dieťa prihlásiť. Termín, kedy treba uhradiť poplatok včas oznámime.

p

Prezentácia púte mladej rodiny do Santiaga de Compostela

V nedeľu 12. mája 2019 pozývame od 15.00 do klubu v priestoroch farského úradu na Vazovovej 8 na prezentáciu a besedu s mladou rodinkou Michala Považana, ktorá sa aj s dvoma malými deťmi zúčastnila púte do Santiaga de Compostela. Dozvieme sa, že sa to dá v pohode absolvovať aj s malými deťmi . Tí, ktorí o púti uvažujú môžu získať aj cenné informácie a rady. Tešíme sa na hojnú účasť.

p

Poďakovanie za zbierky

Vyslovujme úprimné poďakovanie za vaše milodary: V zbierke na Boží hrob ste prispeli sumou 1721.- € a vo farskej zbierke sa vyzbieralo 1470,-€. Na opravu fasády Blumentálskeho kostola bolo na účet našej farnosti poslané za posledný týždeň 30,- €, a ďalších 500 a 50,- € bolo darovaných v hotovosti.

Pridané do rubriky farské oznamy

Farské oznamy - 21.apríl 2019

20.4.2019

Farská zbierka

Dnes, na Veľkonočnú nedeľu sa uskutoční pravidelná farská zbierka. Za vaše milodary vopred úprimne ďakujeme.

p

Požehnanie veľkonočných pokrmov

Podľa starobylého zvyku sa na Veľkonočnú nedeľu požehnávajú pokrmy. Veľkonočné pokrmy, ktoré sú v rodinách symbolom veľkonočného agapé, požehnáme pri svätých omšiach dopoludnia.

p

Sväté omše na Veľkonočný pondelok

Sväté omše počas Veľkonočného pondelka budú o 6:00, 7:30, 9:00, 10:30, 12:00 a 16:30 hod.

p

Osobitné modlitby

Počas Veľkonočného obdobia sa namiesto modlitby Anjel Pána modlíme modlitbu Raduj sa, nebies Kráľovná.

p

Slávnosť birmovania

V sobotu 27. apríla o 10:00 bude v našej farnosti vysluhovaná sviatosť birmovania. Preto v stredu 24. apríla o 17:15 bude nácvik birmovancov a v piatok 26. apríla od 15:00 budeme spovedať birmovancov a birmovných rodičov.

p

Matka Dobrej rady

V piatok, 26.4.2019, si v našej farnosti pripomenieme sviatok Matky Dobrej rady, ktorej milostivý obraz uchovávame v našom chráme. Z tejto príležitosti sa uskutoční aj svätá omša, ktorú budú celebrovať kňazi – rodáci z farnosti Blumentál. Svätá omša bude o 16:30 hod.

p

Hanusove dni

Spoločenstvo Ladislava Hanusa pozýva na 8. ročník kultúrno-akademického festivalu - Bratislavské Hanusove dni. Festival bude prebiehať od piatku 26. apríla do nasledujúceho piatku 3. mája v divadle Malá scéna na Dostojevského rade v Bratislave. Bratislavské Hanusove dni otvorí otec arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský v piatok 26. apríla o 17.00 sv. omšou v Modrom kostole. Viac informácii a program celého festivalu možno nájsť na internetovej stránke www.bhd.sk.

p

Poďakovanie za milodary

Úprimné Pán Boh odmeň vyslovujeme za milodary na opravu fasády Blumentálskeho kostola v sume 200,- €, poslané za posledný týždeň na účet našej farnosti a ďalších 650, 200 a 100,- € darovaných v hotovosti.

Pridané do rubriky farské oznamy

Farské oznamy - 14. apríl 2019

13.4.2019

Veľkonočné vysluhovanie sviatosti zmierenia

Túto nedeľu spovedáme:

počas dopoludňajších bohoslužieb a poobede od 15.30 do 20.00 hod.

V pondelok, utorok a stredu Veľkého týždňa spovedáme:

od 5.30 do 8.00, od 11.30 do 12.30 a od 15.30 do 18.00 hod.

Na Zelený štvrtok a Veľký piatok spovedáme už len v súrnych prípadoch.

Na Bielu sobotu, Veľkonočnú nedeľu a Veľkonočný pondelok nespovedáme.

p

Veľký týždeň

Vstupujeme do Veľkého týždňa, v ktorom budeme sláviť Veľkonočné trojdnie

Zelený štvrtok:

18:00 - Pamiatka Pánovej večere, do 21:00 hod. tichá adorácia v kostole

Veľký piatok:

7:00 - Krížová cesta v MARIANKE (s pánom farárom)

7:30 - Ranné chvály a Posvätné čítanie v kostole Blumentál

8:15 - Krížová cesta v kostole Blumentál

15:00 - Veľkopiatočné obrady, do 21:00 - Poklona pri Božom hrobe

Biela sobota:

7:30 - Ranné chvály a Posvätné čítanie

8:00 – 19:30 - poklona pri Božom hrobe

19:45 - Veľkonočná vigília

Veľkonočná nedeľa: štandardne, ako každú inú nedeľu v roku

Veľkonočný pondelok: sv. omše 6:00, 7:30, 9:00, 10:30, 12:00 a 16:30.

Prikázaný sviatok je iba Veľkonočná nedeľa.

p

Úplné odpustky vo Veľkonočnom trojdní

Úplné odpustky za zvyčajných podmienok možno získať pri verejnej adorácii Najsvätejšej sviatosti na Zelený štvrtok recitovaním alebo spevom Tantum ergo, za nábožnú účasť na poklone kríža pri liturgickom slávení na Veľký piatok, za obnovu krstných sľubov pri slávení Veľkonočnej vigílie.

p

Omša svätenia olejov v katedrále

Na Zelený štvrtok 18. 4. o 9.30 hod. bude v katedrále sláviť Mons. Stanislav Zvolenský spolu s kňazmi Bratislavskej arcidiecézy svätú omšu svätenia olejov, na ktorú vás srdečne pozývame. Počas tejto svätej omše si kňazi obnovia kňazské sľuby a otec arcibiskup požehná oleje používané pri vysluhovaní sviatostí.

p

Veľký piatok

Veľký piatok je dňom prísneho pôstu a zdržovania sa mäsitého pokrmu. Zdržovanie sa mäsitého pokrmu v tento deň nie je dovolené nahradiť iným skutkom pokánia. Prísny pôst znamená, že raz do dňa je dovolené sa najesť dosýta a dvakrát menej. Na Bielu sobotu je už len dobrovoľný pôst.

p

Zbierka pri Božom hrobe

Na Veľký piatok a Bielu sobotu je zbierka pri Božom hrobe, ktorá sa posiela na údržiavanie kresťanských pamiatok vo Svätej zemi. Za vaše milodary úprimne ďakujeme.

p

Farská zbierka

Na budúcu (Veľkonočnú) nedeľu sa uskutoční pravidelná farská zbierka. Za vaše milodary úprimne ďakujeme.

p

Požehnanie veľkonočných jedál

Podľa starobylého zvyku sa na veľkonočnú nedeľu požehnávajú pokrmy. Veľkonočné pokrmy, ktoré sú v rodinách symbolom veľkonočného agapé, požehnáme pri svätých omšiach dopoludnia.

p

Poďakovanie za milodary

Úprimné Pán Boh odmeň vyslovujeme za milodary na opravu fasády Blumentálskeho kostola v sume 60 a 50,- €, poslané za posledný týždeň na účet našej farnosti a ďalších 200, 100 a 50,- € darovaných v hotovosti.

Pridané do rubriky farské oznamy

Farské oznamy - 7. apríl 2019

5.4.2019

Návšteva chorých pred Veľkou nocou

Tí, ktorí túžia prijať sviatosti pred Veľkou nocou a nie je im možné pre chorobu a vysoký vek prísť do kostola, nech ich nahlásia v sakristii. Posledný termín nahlásenia je dnešná nedeľa 7.4.2019

p

Pobožnosť Krížovej cesty

V pôstnom období konáme pobožnosť Krížovej cesty každý piatok o 17.15 hod. a v nedeľu o 15.45 hod. Budúcu nedeľu 14.4.2019 sa modlia členovia ružencového bratsva.

p

Pomazanie chorých

V sobotu 13.4.2019 o 12:00 bude mimoriadna svätá omša, pri ktorej sa bude vysluhovať sviatosť pomazania chorých. Chorý, ktorý chce prijať túto sviatosť, má pred jej udelením prijať svätú spoveď, preto budeme spovedať od 10:00. Sviatosť pomazania chorých môže prijať iba ten veriaci, ktorému sa zhoršil zdravotný stav pre vážnu chorobu, vysoký vek, alebo je pred vážnou operáciou. Túto sviatosť možno prijať len raz do roka, pokiaľ sa v rámci roka vážne nezhorší zdravotný stav chorého.

p

Kvetná nedeľa

Budúca nedeľa 14.4.2019 je Kvetná nedeľa. Začína Veľký týždeň. Spomienku na Pánov vstup do Jeruzalema oslávime požehnaním ratolestí pri každej sv. omši. Ratolesti na požehnanie si treba priniesť z domu.

p

Veľkonočné vysluhovanie sviatosti zmierenia

Od piatku 12.4.2019 začína Veľkonočné spovedanie. Vždy budú spovedať viacerí kňazi. Podrobné informácie o dobe spovedania nájdete vo Veľkonočných oznamoch.

p

Predveľkonočné upratovanie kostola

Ďakujeme dobrovoľníkom, ktorí v sobotu 6.4.2019 prišli na brigádu spojenú s predveľkonočným čistením kostola.

p

Pôstna polievka

Pozývame Vás do Domu Quo Vadis 10.4.2019 na pôstnu polievku od 15:00 do 21:00. Podstatou podujatia je: Delím sa, nedávam almužnu, ale to, čo si odopriem. Výťažok tejto akcie bude použitý na vybudovanie centier na pomoc rodinám. Viac na https://www.domquovadis.sk/sk/udalost/podelme-sa-2019 Ďalšie informácie na nástenke.

p

Magisterské štúdium katolíckej teológie

Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave ponúka v akademickom roku 2019/2020 magisterské štúdium katolíckej teológie dennou formou pre kandidátov kňazstva aj pre laikov. Prihlášky sa podávajú do 30.4.2019. Podrobnejšie informácie sú uverejnené na https://frcth.uniba.sk/studium/pre-uchadzacov-prijimacie-konanie/

p

Víkendový kurz pre mladých animátorov spoločenstiev detí

ERKO - Hnutie kresťanských spoločenstiev detí ponúka mladým ľuďom, ktorí by boli ochotní pracovať s deťmi, víkendový kurz s názvom „Začíname“, ktorý sa bude konať v dňoch 12.-14. apríla 2019 v ACM Vinica v Bratislave. Prihlásiť sa môžete na www.erko.sk/kurzy-zaciname-2019/ Plagát sa nachádza na nástenke.

p

Poďakovanie za milodary

Úprimné Pán Boh odmeň vyslovujeme za milodary na opravu fasády Blumentálskeho kostola v sume 300 a 40,- €, poslané za posledný týždeň na účet našej farnosti a ďalších 200,- € darovaných v hotovosti.

Pridané do rubriky farské oznamy

Veľkonočné oznamy

5.4.2019

Veľkonočné oznamy farnosti Blumentál

Veľkonočné trojdnie

18.4.2019

Zelený štvrtok: 18:00 - Pamiatka Pánovej večere

(sv. omša obetovaná za živých a zosnulých kňazov, ktorí pochádzajú z farnosti a ktorí pôsobili v našej farnosti), po jej skončení do 21:00 hod. tichá adorácia v kostole

p

19.4.2019

Veľký piatok:

7:00 - Krížová cesta v MARIANKE (s pánom farárom)

7:30 - Ranné chvály a Posvätné čítanie

8:15 - Krížová cesta v kostole Blumentál

15:00 - Veľkopiatočné obrady, po ich skončení do 21:00 Poklona pri Božom hrobe

p

20.4.2019

Biela sobota:

7:30 - Ranné chvály a Posvätné čítanie

8:00 - 19:30 - poklona pri Božom hrobe

19:45 - Veľkonočná vigília

p

21.4.2019

Veľkonočná nedeľa:

sväté omše ako každú nedeľu v roku:

6:00, 7:30, 9:00, 10:30, 12:00, 16:30, 18:00 a 19:00.

p

22.4.2019

Veľkonočný pondelok: sväté omše:

6:00, 7:30, 9:00, 10:30, 12:00 a 16:30.

p

Prikázaný sviatok je iba Veľkonočná nedeľa.

p

Veľkonočné vysluhovanie sviatosti zmierenia

p

Povzbudzujeme Vás k veľkonočnej svätej spovedi, ale upozorňujeme tých, ktorí žijú s partnerom bez sviatosti manželstva, že majú prekážku pristupovať k sviatosti Zmierenia a k Eucharistii. To platí takisto i pre civilne sobášených a rozvedených, ktorí nemajú povolenie od biskupa pristupovať k sviatostiam. Ak máte v tomto nejasnosti príďte sa po svätých omšiach poradiť s kňazom, ako danú situáciu riešiť. Radi Vám pomôžeme. Prosíme Vás, aby ste pri sviatosti zmierenia nepoužívali mobilný telefón ako záznamník hriechov z ktorého ich čítate, lebo sú aplikácie ktoré rozpoznávajú a zaznamenávajú hlas a hrozí zverejnenie na sociálnych sieťach, a teda prezradenie spovedného tajomstva.

p

Veľkonočné spovedanie je od piatku 12.4.2019 do stredy 17.4.2019:

piatok: 12.4.2019:                     5:30 – 8:00,          11:30 – 12:30,          15.30 – 18.00.

sobota: 13.4.2019:                    6.00 – 8.00,          10:00 – 13:00,          15.30 – 19.00.

Kvetná nedeľa: 14.4.2019:        6.00 počas sv. omší do 13:00,               15:30 – 20:00.

Dni svätého týždňa:

pondelok: 15.4.2019:                5:30 – 8:00,          11:30 – 12:30,           15.30 – 18.00.

utorok: 16.4.2019:                    5:30 – 8:00,          11:30 – 12:30,           15.30 – 18.00.

streda: 17.4.2019:                     5:30 – 8:00,          11:30 – 12:30,           15.30 – 18.00.

p

Na Zelený štvrtok a Veľký piatok spovedáme už len v súrnych prípadoch.

Na Bielu sobotu, Veľkonočnú nedeľu a Veľkonočný pondelok nespovedáme.

p

  • Pomazanie chorých

V sobotu 13.4.2019 o 12:00 bude mimoriadna svätá omša, pri ktorej sa bude vysluhovať sviatosť pomazania chorých. Chorý, ktorý chce prijať túto sviatosť, má pred jej udelením prijať svätú spoveď, preto budeme spovedať od 10:00. Sviatosť pomazania chorých môže prijať iba ten veriaci, ktorému sa zhoršil zdravotný stav pre vážnu chorobu, vysoký vek, alebo je pred vážnou operáciou. Túto sviatosť možno prijať len raz do roka, pokiaľ sa v rámci roka vážne nezhorší zdravotný stav chorého.

p

  • Veľký piatok

Veľký piatok je dňom prísneho pôstu. V tento deň nie je možné nahradzovať zdržiavanie sa mäsitého pokrmu iným skutkom pokánia. Na Bielu sobotu je už len dobrovoľný pôst.

p

  • Zbierka pri Božom hrobe

Na Veľký piatok a na Bielu sobotu je zbierka pri Božom hrobe, ktorá sa posiela na údržiavanie kresťanských pamiatok vo Svätej zemi. Za vaše milodary vyslovujeme úprimné Pán Boh odmeň.

p

  • Požehnanie veľkonočných jedál

Podľa starobylého zvyku sa na Veľkonočnú nedeľu požehnávajú pokrmy. Veľkonočné pokrmy, ktoré sú v rodinách symbolom veľkonočného agapé, požehnáme pri svätých omšiach dopoludnia.

p

  • Farská zbierka

Na Veľkonočnú nedeľu sa uskutoční pravidelná farská zbierka. Za vaše milodary úprimne ďakujeme.

Pridané do rubriky farské oznamy