Archív časopisu Blumentál Marec, 2010

Farské oznamy 28. marca

27.3.2010 Andrej Fordinál

 • 1. Veľkonočné spovedanie

Od pondelka do stredy spovedáme od 5,30 do 7,30 h. a od 15,00 do 18,30 h. Samozrejme podľa potreby aj dlhšie. Počas slávenia Veľkonočného trojdnia a Veľkonočnej nedele nespovedáme.

 • 2. Zelený štvrtok

Na Zelený štvrtok o 9,30 h. v Katedrále sv. Martina bude otec arcibiskup so svojími kňazmi sláviť svätú omšu, pri ktorej požehná oleje a posvätí krizmu. Pri tejto sv. omši si kňazi obnovia svoje kňazské sľuby. Večernou sv. omšou na pamiatku Pánovej večere sa začína Veľkonočné trojdnie.

Program v našom kostole:

- Svätá omša na pamiatku Pánovej Večere o 18,00 h.

- Adorácia v Getsemanskej záhrade do 21,00 h.

 • 3. Veľký piatok

Veľký piatok je dňom prísneho pôstu. Zdržiavanie sa mäsitého pokrmu zaväzuje od 14. rokov a pôst od 18. do 60. rokov života. V tento deň nie je možné nahradzovať zdržiavanie sa mäsitého pokrmu iným skutkom pokánia. Zdržiavanie sa mäsitého pokrmu sa odporúča až do skončenia Veľkonočnej vigílie.

Program v našom kostole:

- Ranné chvály a posvätné čítanie o 7,30 h.

- Krížová cesta o 8,00 h.

- Deviatnik k Božiemu milosrdenstvu o 14,30 h.

- Obrady Veľkého piatku o 15,00 h.

- Posvätenie obnoveného kríža pri sakristii kostola

- Poklona pri Božom hrobe do 21,00 h.

 • 4. Veľká (Biela) sobota

Veľká sobota je dňom stíšenia a rozjímania o Pánovom utrpení a smrti, ako i o jeho zostúpení k zosnulým. V našich kostoloch sa vystavujú k úcte symboly Kristovho ukrižovania a koná sa poklona Najsvätejšej sviatosti v Božom hrobe. Kresťania modlitbou a pôstom očakávajú Pánovo zmŕtvychvstanie. Naši katechumeni pri slávení Veľkonočnej vigílie príjmu krst, birmovanie a eucharistiu.

Program v našom kostole:

- Ranné chvály a posvätné čítanie o 7,30 h.

- Poklona pri Božom hrobe od 8,00 h. do 18,45 h.

- Deviatnik k Božiemu milosrdenstvu o 18,50 h.

- Veľkonočná vigília o 19,00 h. Prineste si sviečky.

 • 5. Zbierka pri Božom hrobe

Tradičná zbierka pri Božom hrobe je určená na pomoc kresťanom vo Svätej zemi.

 • 6. Veľkonočná nedeľa

Na Veľkonočnú nedeľu sväté omše budú ako obvykle. Deviatnik k Božiemu milosrdenstvu bude v rámci pravidelnej nedeľnej pobožnosti o 17,30 h. V tento deň je farská ofera.

 • 7. Požehnanie veľkonočných jedál

Podľa starobylého zvyku sa na veľkonočnú nedeľu požehnávajú pokrmy. Veľkonočné pokrmy, ktoré sú v rodinách symbolom veľkonočného agapé, požehnáme pri svätých omšiach o 6,00, 7,30, 9,00 a 10,30 h.

 • 8. Časopis Blumentál

Odporúčame vám nové číslo časopisu Blumentál, v ktorom je rozhovor s vdp. Jozefom Loziňákom. Časopis je k dispozícii vzadu v kostole. V elektronickej podobe ho nájdete aj na našej webovej stránke www.blumental.sk, kde sú aj aktuálne farské oznamy.

Pridané do rubriky farské oznamy

Farské oznamy 21. marca

20.3.2010 Andrej Fordinál

 • 1. Liturgický kalendár

Štvrtok 25. 3. - ZVESTOVANIE PÁNA

 • 2. Veľkonočné spovedanie

Od stredy 24. marca spovedáme denne (okrem nedele) od 5.30 do 7.30 hod. a od 15.00 do 18.30 hod. Samozrejme podľa potreby aj dlhšie. V nedeľu budeme spovedať len dopoludnia medzi sv. omšami, kedy majú prednosť tí, ktorí inokedy nemôžu prísť (starí, chorí, matky s malými deťmi a pod.).

 • 3. Deň počatého dieťaťa

Vo štvrtok 25. marca si pripomenieme aj Deň počatého dieťaťa. Svoj postoj za ochranu každého človeka od počatia môžeme počas celého tohto týždňa vyjadriť nosením bielej stužky na odeve, ktoré sú pri novinách.

 • 4. Zbierka pre potreby farnosti

Minulú nedeľu bola zbierka pre potreby farnosti. Vyzbieralo sa 2 441,16 €. Za Vaše milodary: Pán Boh zaplať !

 • 5. Kvetná nedeľa

Budúca nedeľa je Kvetná nedeľa alebo Nedeľa Utrpenia Pána. Touto nedeľou vstupujeme do Veľkého týždňa. Spomienku na Pánov vstup do Jeruzalema oslávime požehnaním ratolestí a slávnostným vstupom, ktorý sa uskutoční pri každej sv. omši. Požehnané ratolesti nám budú v našich domovoch pripomínať Kristovo víťazstvo.

 • 6. Zmena času

Budúci týždeň zo soboty na nedeľu sa mení zimný čas na letný. Nezabudnite si hodiny posunúť o jednu hodinu dopredu.

 • 7. Kvetný víkend

V dňoch 26. - 28. 3. sa uskutoční v UPC v Mlynskej doline diecézne stretnutie mládeže. Celé stretnutie vyvrcholí na Kvetnú nedeľu sv. omšou v katedrále sv. Martina o 10.30 hod. Bližšie informácie sú na výveske alebo na internetovej stránke www.vikvetfest.sk

 • 8. Oznamy Charity Blumentál

Program v klube na Vazovovej 8

Dnes si môžu záujemcovia pozrieť videozáznam z púte blumentálcov do Svätej Zeme, ktorý premietne a so zážitkami sa podelí, náš bývalý kaplán Marián Bér.

Oznam pre deti a pre rodičov

Aj v tomto roku počas letných prázdnin pripravuje Charita Blumentál pre deti letný tábor. Uskutoční sa v termíne od 3. do 9. júla v horskom hoteli Paradise v Rajeckých Tepliciach. O podrobnostiach budeme včas informovať.

Oznam sociálnej poradne

Vo štvrtok 25. 3. a 1. 4. nebude z dôvodu čerpania dovolenky, poskytovať sociálna poradňa svoje služby. Za pochopenie ďakujeme.

 • 9. Modlitbový večer

Všetkých srdečne pozývame na modlitbový večer “Hľa, Baránok Boží” s bratmi sv. Jána Evanjelistu, ktorý sa uskutoční na slávnosť Zvestovania Pána, vo štvrtok 25. marca 2010 od 19:00 v kostole Sv. Rodiny v Bratislave Petržalke.

Tento evanjelizačný večer bude viesť brat John Paul Mary, ktorý bol pred vstupom do rehole známy ako Paddy Kelly z hudobnej skupiny Kelly Family. Bývalý spevák nenašiel naplnenie vo hviezdnej kariére, počas ktorej dosiahol všetko, o čom sa ľudia domnievajú, že im prinesie šťastie. Jeho duchovná prázdnota bola tak veľká, že sa ocitol na pokraji samovraždy. Až viera a postupné približovanie sa k Bohu mu prinieslo šťastie a lásku, po ktorej túžil.

Program večera bude obsahovať modlitbu ruženca, svedectvo brata John Paul Mary, svätú omšu a moderovanú adoráciu. Počas večera bude možnosť pristúpiť k sviatosti zmierenia.

Celý večer bude sprevádzaný bratovými piesňami.

Ak si chcete prehĺbiť vieru, povzbudiť sa životným príbehom brata John Paul Mary, stretnúť sa s Ježišom v Božom Slove a v sviatostiach, alebo tiež ak vás poháňa zvedavosť - tešíme sa na Vás vo štvrtok 25. marca od 19:00 v kostole Sv. Rodiny v Bratislave Petržalke.

Dôležité:

Prosíme návštevníkov tohoto večera o rešpektovanie farskej svätej omše, ktorá bude vo zvyčajný čas o 18tej hodine. Preto prosíme o zaujatie miest v kostole až po tejto farskej sv. omši, na ktorej je očakávaný veľký počet farníkov. Ďakujeme za pochopenie.

Pridané do rubriky farské oznamy

Farské oznamy 14. marca

13.3.2010 Andrej Streicher
 • 1. Liturgický kalendár

Piatok 19. 3. - SV. JOZEFA, ŽENÍCHA PANNY MÁRIE

 • 2. Rok kňazov

Vo štvrtok 18. 3. večer o 17.00 hod. vás pozývame na sv. omšu, pri ktorej bude zároveň aj farská duchovná obnova pri príležitosti roka kňazov. Celebrovať ju bude vdp. Jozef Loziňák. Vo štvrtok sv. omše budú takto: ráno o 5.45 a 6.30 hod., a večer len o 17.00 hod.

 • 3. Slávnosť sv. Jozefa

V piatok 19. marca slávime slávnosť sv. Jozefa, ženícha Panny Márie. Keďže to nie je prikázaný sviatok, omše budú ako vo všedný deň, ráno o 5.45 a 6.30 hod. a večer o 16.30 a 18.00 hod. Zároveň vás pozývame na trojdňovú pobožnosť k sv. Jozefovi, ktorú sa budeme modliť po sv. omšiach o 6.30 a 16.30 hod. vo štvrtok pred sv. omšou, ktorá začína o 17.00 hod.

 • 3. Návšteva chorých

Počas pôstneho obdobia je možnosť navštíviť chorých doma a vyslúžiť im sviatosti. Záujemcov je možné nahlásiť počas úradných hodín vo farskej kancelárii, telefonicky alebo v sakristii kostola.

 • 4. Krížová cesta

V piatok sa krížovú cestu o 17.10 hod. budú modliť katechéti a učitelia a v nedeľu o 15.45 hod. sa deti našej farnosti.

 • 5. Zbierka pre potreby farnosti

Dnes sa pri všetkých sv. omšiach koná pravidelná mesačná zbierka pre potreby farnosti. Za Vaše milodary: „Pán Boh zaplať !”

 • 6. Večeradlo

V sobotu 20. marca sa po sv. omši, ktorá začína o 6.30 hod. uskutoční Mariánske večeradlo.

 • 7. Kvetný víkend

V dňoch 26. - 28. 3. sa uskutoční v UPC v Mlynskej doline diecézne stretnutie mládeže. Celé stretnutie vyvrcholí na Kvetnú nedeľu sv. omšou v katedrále sv. Martina o 10.30 hod. Bližšie informácie sú na výveske alebo na internetovej stránke www.vikvetfest.sk

 • 8. Oznam Charity Blumentál

Program v klube na Vazovovej 8

Dnes pozývame záujemcov na zaujímavú výstavu do Esterházyho paláca na Nám. Ľ. Štúra 4, kde si v rámci cyklu Dejiny slovenského výtvarného umenia môžu pozrieť diela slovenského výtvarného umenia z obdobia renesancie. Zraz je o 14.15. hod. pred Slovenskou národnou galériou.

Pridané do rubriky farské oznamy

Farské oznamy 7. marca

6.3.2010 Andrej Fordinál
 • 1. Liturgický kalendár

Pondelok 8. 3. - VÝROČIE POSVIACKY KATEDRÁLNEHO CHRÁMU

 • 2. Kňazská rekolekcia

V pondelok 8. marca sa uskutoční pravidelná mesačná rekolekcia kňazov dekanátu Bratislava - Stred. Spoločné slávenie sv. omše začne o 9.00 hod. v kostole Jezuitov.

 • 3. Deň otvorených dverí

Vo štvrtok 11. 3. od 8.00 - 16.00 hod. sa uskutoční Deň otvorených dverí na našej Cirkevnej strednej odbornej škole elektrotechnickej. Všetci ste srdečne pozvaní.

 • 4. Krížová cesta

V piatok sa krížovú cestu o 17.10 hod. budú modliť birmovanci a v nedeľu o 15.45 hod. sa Béčkari.

 • 5. Návšteva chorých

Počas pôstneho obdobia je možnosť navštíviť chorých doma a vyslúžiť im sviatosti. Záujemcov je možné nahlásiť počas úradných hodín vo farskej kancelárii, telefonicky alebo v sakristii kostola.

 • 6. Zbierka pre kostolné potreby

Budúcu nedeľu sa uskutoční zbierka pre potreby nášho chrámu a farnosti, ktorá bude použitá na zaplatenie faktúr za opravu alarmu v kostole, nákup a montáž bezpečnostných dverí do sakristie.

 • 7. Oznam Charity Blumentál

Program v klube na Vazovovej 8

V nedeľu 14. marca 2010 pozývame záujemcov na zaujímavú výstavu do Esterházyho paláca na Nám. Ľ. Štúra 4, kde si v rámci cyklu Dejiny slovenského výtvarného umenia môžu pozrieť diela slovenského výtvarného umenia z obdobia renesancie. Zraz je o 14.15. hod. pred Slovenskou národnou galériou.

Pridané do rubriky farské oznamy

Blumentál 2010 číslo 3

1.3.2010 redakcia časopisu

Ročník XXI Číslo 3 – Marec 2010
Časopis Blumentál Marec 2010

Pridané do rubriky blumentál