Archív časopisu Blumentál Marec, 2015

Farské oznamy 29. marca 2015

28.3.2015

· Krížová cesta

Dnešnú nedeľu o 15.45 h. budú Krížovú cestu v našom chráme viesť členovia spoločenstva  Viera a svetlo. Zároveň pozývame rodiny s deťmi na krížovú cestu do Marianky. Stretneme sa dnes o 15.30 hod. pri prvom zastavení krížovej cesty v Marianke.

· Pomoc prenasledovaným kresťanom

Konferencia biskupov Slovenska vyhlásila v spolupráci so Slovenskou katolíckou charitou na dnešnú nedeľu celoslovenskú zbierku na pomoc prenasledovaným kresťanom. Nech dobrý Boh odmení každý Váš milodar venovaný ako prejav solidarity s našimi trpiacimi bratmi a sestrami vo svete.

 • Lectio divina

V stredu 1. apríla o 20.00 hod. sa v Katedrále sv. Martina uskutoční modlitbové stretnutie metódou lectio divina s názvom “Provokatívny obraz syna sveta”. Pozývame vás uvažovať spolu s naším arcibiskupom Mons. Stanislavom Zvolenským nad podobenstvom Pána Ježiša o nepoctivom správcovi.

 • Veľkonočné spovedanie

Dnes na Kvetnú nedeľu spovedáme počas dopoludňajších bohoslužieb a pri večerných slovenských sv. omšiach. Od pondelka do stredy spovedáme od 5.45 do 8.00 h. a od 15.00 do 19.00 h., podľa potreby aj dlhšie. Počas slávenia Veľkonočného trojdnia a Veľkonočnej nedele nespovedáme.

 • Zelený štvrtok

Na Zelený štvrtok o 9,30 h. v Katedrále sv. Martina bude otec arcibiskup s kňazmi našej arcidiecézy sláviť svätú omšu, pri ktorej požehná oleje a posvätí krizmu. Pri tejto sv. omši si kňazi obnovia svoje kňazské sľuby. Večernou sv. omšou na pamiatku Pánovej večere sa začína Veľkonočné trojdnie.

Program v našom kostole:

- Svätá omša na pamiatku Pánovej Večere o 18,00 h.

- Adorácia v Getsemanskej záhrade do 21,00 h.

 • Veľký piatok

Veľký piatok je dňom prísneho pôstu. V tento deň nie je možné nahradzovať zdržiavanie sa mäsitého pokrmu iným skutkom pokánia. Zdržiavanie sa mäsitého pokrmu sa odporúča až do skončenia Veľkonočnej vigílie.

Program v našom kostole:

- Ranné chvály a posvätné čítanie o 7,30 h.

- Krížová cesta o 8,00 h. s členmi Ružencového bratstva

- Deviatnik k Božiemu milosrdenstvu o 14,30 h.

- Obrady Veľkého piatku o 15,00 h.

- Poklona pri Božom hrobe do 21,00 h.

 • Veľká (Biela) sobota

Veľká sobota je dňom stíšenia a rozjímania o Pánovom utrpení a smrti, ako i o jeho zostúpení k zosnulým. V našich kostoloch sa vystavujú k úcte symboly Kristovho ukrižovania a koná sa poklona Najsvätejšej sviatosti v Božom hrobe. Kresťania modlitbou a pôstom očakávajú Pánovo zmŕtvychvstanie. Naši katechumeni pri slávení Veľkonočnej vigílie príjmu krst a eucharistiu.

Program v našom kostole:

- Ranné chvály a posvätné čítanie o 7,30 h.

- Poklona pri Božom hrobe od 8,00 h. do 18,45 h.

- Deviatnik k Božiemu milosrdenstvu o 18,50 h.

- Veľkonočná vigília začne o 19,00 h. Sviece si treba priniesť so sebou.

 • Veľkonočná nedeľa

Na Veľkonočnú nedeľu sväté omše budú ako obvykle. Deviatnik k Božiemu milosrdenstvu bude v rámci pravidelnej nedeľnej pobožnosti cca o 17,30 h. V tento deň bude pri sv. omšiach farská ofera.

 • Požehnanie veľkonočných jedál

Podľa starobylého zvyku sa na veľkonočnú nedeľu požehnávajú pokrmy. Veľkonočné pokrmy, ktoré sú v rodinách symbolom veľkonočného agapé, požehnáme pri svätých omšiach dopoludnia.

 • Veľkonočný pondelok

Na Veľkonočný pondelok budú sväté omše dopoludnia o 6.00, 7.30, 9.00 10.30 a podvečer o 16.30  a 18.00 (slovenská). Deviatnik k Božiemu milosrdenstvu  bude po sv. omši  o 16.30.

 • Farský časopis

Vyšlo aprílové číslo časopisu Blumentál.

Pridané do rubriky farské oznamy

Farské oznamy 22. marca 2015

22.3.2015

 • Sviatok Zvestovania Pána

V stredu 25. marca budeme sláviť slávnosť Zvestovania Pána. Keďže to nie je prikázaný sviatok, sv. omše budú ako vo všedný deň, ráno o 5.45 a 6.30 hod. a večer o 16.30 hod.

 • Pôstne pobožnosti

Dnes (22.3) sa budú krížovú cestu modliť matky a v piatok  birmovanci.

 • Prechod na letný čas

Budúci týždeň zo soboty 28. marca na nedeľu 29. marca sa mení zimný čas na letný. Nezabudnite si hodinky posunúť o jednu hodinu dopredu.

 • Koncert

Pozývame Vás na vystúpenie speváckeho zboru Lúčnica v našom chráme v  sobotu 28. marca 2015 o 16.00 na začiatku Veľkého týždňa. Zaznejú duchovné skladby a klasická zborová tvorba viacerých majstrov Vstupenku v cene  5 eur možno zakúpiť v kancelárii Lúčnice alebo aj 1 hodinu pred koncertom. Účinkujú: Zuzana Weiserová - soprán, Peter Mikula - organ, sláčikové kvarteto Mucha Quartet a Spevácky zbor Lúčnica pod vedením dirigentky Eleny Matušovej.

 • Kvetná nedeľa

Budúca nedeľa je Kvetná nedeľa alebo Nedeľa Utrpenia Pána. Touto nedeľou vstupujeme do Veľkého týždňa. Spomienku na Pánov vstup do Jeruzalema oslávime požehnaním ratolestí a slávnostným vstupom, ktorý sa uskutoční pri každej sv. omši. Ratolesti na požehnanie si treba priniesť z domu.

· Pomoc prenasledovaným kresťanom

Konferencia biskupov Slovenska na svojom plenárnom zasadnutí vydala vyhlásenie, v ktorom odsúdila prenasledovanie kresťanov vo svete. V snahe zmierniť utrpenie našich bratov a sestier vyhlásila v spolupráci so Slovenskou katolíckou charitou celoslovenskú zbierku na pomoc prenasledovaným kresťanom, ktorá sa bude konať pri všetkých bohoslužbách na Kvetnú nedeľu - 29. marca 2015.

 • Veľkonočné spovedanie

Od štvrtku 26. marca do stredy 1. apríla spovedáme denne v pracovné dni od 5.45 do 8.00 hod. a od 15.00 do 19.00 hod., podľa potreby aj dlhšie. V sobotu 28. marca spovedáme od 6.30 do 8.00 hod. a od 17.00 do 19.00 hod., na Kvetnú nedeľu (29. marca) budeme spovedať počas dopoludňajších bohoslužieb a pri večerných slovenských sv. omšiach.

Počas slávenia Veľkonočného trojdnia a Veľkonočnej nedele nespovedáme.

· Termíny 1.sv.prijímania

Slávnosť 1.sv.prijímania v našom kostole sa bude konať v termínoch:

- 14. júna 2015: ZŠ Jeséniova a Vazovova

- 21. júna 2015:  ZŠ Česká (štátna), ZŠ Česká (súkromná),  Jelenia  a Sibírska

 • Oznam Charity Blumentál

2% dane zo mzdy: Občianske združenie Charita Blumentál Bratislava aj pre rok 2015 splnilo stanovené podmienky, aby mohla získať finančné prostriedky  z 2 % z dane zo mzdy za rok 2014. Aby sme mohli naďalej uskutočňovať všetky plánované aktivity a akcie, už vopred Vám vyjadrujeme úprimné poďakovanie.

Oznam pre rodičov: Aj v roku 2015 pripravuje Charita Blumentál pre deti 7 dňový letný tábor. Uskutoční sa v Rekreačnom zariadení Predhorie Pružina od 4. do 11. júla 2015.  O podrobnostiach budeme včas  informovať prostredníctvom farských oznamov aj na webstránke charity www.charitablumental.sk .

 • Program v Katedrále

V utorok 24. marca bude v Katedrále sv. Martina v Bratislave sláviť sv. omšu o 18.00 hod. kardinál Lorenzo Baldisseri, generálny sekretár Biskupskej synody. Všetkých pozývame na túto sv. omšu modliť sa za nadchádzajúcu synodu o rodine. Osobitne je toto pozvanie určené manželom a rodinám.

 • Vikvetfest

Na Kvetnú nedeľu sa bude v bratislavskom Starom Meste konať VIKVETFEST - arcidiecézne stretnutie mládeže s otcami biskupmi. Povzbudzujeme všetkých mladých k účasti na bohatom programe.  Bližšie informácie sú na plagáte a na stránke www.mladezba.sk.

 • Krížová cesta v Marianke

Pozývame rodiny s deťmi na krížovú cestu do Marianky. Stretneme sa v nedeľu 29.03.2015 o 15.30 hod. pri prvom zastavení krížovej cesty v Marianke. (Miesto stretnutia: http://www.marianka.sk/web/?q=node/22)

Pridané do rubriky farské oznamy

Farské oznamy 15. marca 2015

16.3.2015

 • Liturgický kalendár

Štvrtok 19. 3. - sv. Jozefa, ženícha Panny Márie, slávnosť

 • Stretnutie rodín

Pozývame rodičov a deti na stretnutie rodín na fare dnes o 15.00 hod.

 • Sviatok sv. Jozefa

Vo štvrtok 19. marca budeme sláviť slávnosť sv. Jozefa, ženícha Panny Márie. Keďže to nie je prikázaný sviatok, sv. omše budú ako vo všedný deň, ráno o 5.45 a 6.30 hod. a večer o 16.30 hod. Pozývame vás na trojdňovú pobožnosť k sv. Jozefovi, ktorá bude prebiehať   v pondelok, v utorok a v stredu po sv. omšiach o 6.30 a 16.30 hod.

 • Pôstne pobožnosti

Dnes sa budú Krížovú cestu modliť deti a  v piatok muži.

 • Pastoračná návšteva chorých

Počas pôstneho obdobia je možnosť navštíviť chorých doma a vyslúžiť im sviatosti. Záujemcov treba nahlásiť počas úradných hodín vo farskej kancelárii, telefonicky alebo v sakristii kostola. Prosíme, aby ste tak urobili čím skôr, lebo od 26. marca začneme predveľkonočné spovedanie v kostole a návštevy chorých už budeme realizovať len v urgentných situáciách.

 • Oznam Charity Blumentál

Občianske združenie Charita Blumentál Bratislava aj pre rok 2015 splnilo stanovené podmienky, aby mohla získať finančné prostriedky  z 2 % z dane zo mzdy za rok 2014.

Za dlhé roky pôsobenia vo farnosti už našu činnosť poznáte, ak sa rozhodnete pomôcť práve nám a tak umožniť, aby sme mohli naďalej uskutočňovať všetky plánované aktivity a akcie, už vopred Vám vyjadrujeme úprimné poďakovanie.

Pridané do rubriky farské oznamy

Farské oznamy 8. marca 2015

7.3.2015

 • Kňazská rekolekcia

V pondelok 9. marca sa uskutoční pravidelná mesačná rekolekcia kňazov dekanátu Bratislava - Stred. Spoločné slávenie sv. omše začne o 9.00 hod. vo františkánskom kostole.

 • Výročie posviacky katedrály

V utorok 10. marca pri príležitosti výročia posviacky Katedrály sv. Martina v Bratislave bude v našom katedrálnom chráme o 17.00 hod. celebrovať slávnostnú sv. omšu pomocný biskup Mons. Jozef Haľko.

 • Prvé výročie pontifikátu

V piatok 13. marca  si pripomenieme druhé výročie zvolenia Svätého Otca Františka za pápeža. Pamätajme zvlášť v ten deň v modlitbách na Svätého Otca a jeho úmysly.

 • Poďakovanie

Vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať za individuálne dary pre našu farnosť v tomto týždni v  sume 2 x 1000 Eur.

 • Návšteva chorých

Počas pôstneho obdobia je možnosť navštíviť chorých doma a vyslúžiť im sviatosti. Záujemcov je možné nahlásiť počas úradných hodín vo farskej kancelárii, telefonicky alebo v sakristii kostola. Prosíme neodkladať túto možnosť duchovnej služby až na záver veľkopôstneho času.

 • Stretnutie rodín

bude budúcu nedeľu 15. marca o 14.30 hod. na fare (Vazovova 8).

 • Vikvetfest

Pozývame všetkých mladých na Vikvetfest - arcidiecézne stretnutie mládeže s otcami biskupmi, ktoré sa uskutoční v Bratislave na Kvetnú nedeľu 29. marca. Viac informácii nájdete na  plagáte vo výveske a stránke www.mladezba.sk.

· “24 hodín pre Pána”

Svätý Otec František podporil podnet Pápežskej rady pre novú evanjelizáciu a želá si, aby sa Cirkev po celom svete zapojila do podujatia “24 hodín pre Pána”. Naši otcovia biskupi sa zúčastnia programu v Katedrále sv. Martina, kde najbližší piatok 13. marca bude od 17.00 hod. eucharistická adorácia, príležitosť k sv. spovedi, možnosť duchovného rozhovoru s biskupom alebo kňazom. O 20.00 hod. sa program zakončí pobožnosťou krížovej cesty.

Pridané do rubriky farské oznamy

Blumental 2015 číslo 3

1.3.2015 redakcia časopisu

Ročník XXVI Číslo 3 –  Marec 2015

Časopis Blumentál - marec 2015

Pridané do rubriky blumentál