Archív časopisu Blumentál December, 2013

Farské oznamy 29. decembra 2013

28.12.2013 Branislav Čaniga
 • Liturgický kalendár

Utorok 31. 12. - sv. Silvestra I., pápeža., ľ. spom.

Streda 1. 1. - slávnosť Bohorodičky Panny Márie - Nový rok, prikázaný sviatok

Štvrtok 2. 1. - sv. Bazila Veľkého a Gregora Nazianzského, biskupov a učiteľov Cirkvi

Piatok 3. 1. - Najsv. Mena Ježiš, ľ. spom.

 • Púť farnosti Blumentál do Sv. Zeme

Na jar 2014 Vás pozývame na púť do Sv. Zeme, ktorú naša farnosť organizuje prostredníctvom  Cestovnej kancelárie  Awertour v termíne: 26. apríl - 3. máj 2014. Letáky s podrobnými informáciami a programom si môžete vyzdvihnúť v sakristii. Tých, ktorí ešte neodovzdali Prihlasovací formulár alebo sa chcú ešte len prihlásiť na púť, pozývame na stretnutie so zástupcami CK Awertour v nedeľu 12. januára 2014 o 15.00 hod. v priestoroch našej seminárnej miestnosti na Vazovovej 8, kde možno aj uhradiť zálohu v sume 300 Eur. Púte sa okrem kňaza - odborného sprievodcu zúčastní ako duchovný doprovod aj blumentálsky farár Mgr. Branislav Čaniga. Keďže je to naša farská púť, chceme poďakovať Pánu Bohu za mnohé dobrodenia aj v osobnom živote aj vo farnosti, vrátane vďačnosti za všetky milosti, ktoré tu ľudia nadobudli za 125 rokov existencie nášho chrámu  a taktiež prosiť o ďalšie prejavy Božej priazne voči nám. Aj touto púťou chceme prehĺbiť naše duchovné poznanie a  rozšíriť náš biblický obzor.

 • Program na Silvestra

Posledný deň občianskeho roku oslávime v našom kostole takto: Ranné bohoslužby budú v utorok 31. decembra v obvyklom čase. Ďakovná sv. omša bude o 16.00 hod. Po jej skončení bude koncoročná pobožnosť a slávnostné Te Deum. Všetci, ktorí sa v ten deň zúčastnia ďakovnej pobožnosti a spevu Te Deum laudamus môžu za zvyčajných podmienok získať úplné odpustky. Na rozhraní rokov 2013/2014 máme príležitosť stráviť hodinu adorácie pred Najsvätejšou sviatosťou, ktorá začne o 23.00 hod. a ukončí sa o polnoci eucharistickým požehnaním.

 • Program na Nový rok 2014

V stredu 1. januára 2014 je prikázaný sviatok Panny Márie Bohorodičky. Sv. omše budú ako v nedeľu. Večerná sv. omša o 18.00 hod. bude v maďarskom jazyku. Všetci, ktorí sa v ten deň zúčastnia na speve alebo recitovaní hymnu k Duchu Svätému Veni Creator Spiritus, môžu za zvyčajných podmienok získať úplné odpustky.

 • Prvopiatkový týždeň

Prvý štvrtok 2. 1. v mesiaci je dňom modlitieb za duchovné povolania.

Na prvý piatok v mesiaci 3. 1. budeme spovedať  ako obvykle.

Na prvú sobotu 4. 1. bude po skončení druhej rannej sv. omše nasledovať modlitba fatimského sv. ruženca.

 • Poďakovanie

Vyslovujeme úprimné „Pán Boh odmeň!” za milodary v celkovej sume 1000 a 30 €, obetované v tomto a minulom týždni pre našu farnosť. Chceme z celého srdca poďakovať všetkým Vám, ktorí ste akýmkoľvek spôsobom prispeli  k dôstojnej oslave vianočných sviatkov v našom kostole, ako aj všetkým, ktorí sa po celý rok angažujete v práci pre náš chrám a našu farnosť. Všetkým Vám prajeme požehnaný Nový rok.

 • Trojkráľový koncert

Pozývame Vás na Trojkráľový benefičný  koncert v podaní Artmusicorchestra spojený s Novoročnými zamysleniami kňaza a publicistu Jána Sucháňa, ktorý sa uskutoční v našom blumentálskom kostole v sobotu 4. januára 2014 o 15.00 hod. V hudobnej časti vystúpia členovia a sólistky Artmusicorchestra s hosťom Danielom Čaplovičom, sólistom Slovenského národného divadla. Koncert sa uskutoční pod záštitou Nadácie Emílie a Michala Kováčovcov. Lístky v cene 10 Eur si možno zakúpiť v predpredaji cez Ticketportál alebo v predsieni nášho chrámu  dnešnú nedeľu po skončení sv. omší o 9.00 a 12.00 hod. Seniori vo veku nad 70 rokov majú vstup zdarma. Výťažok bude použitý na projekty nadácie ako aj na obnovu interiéru nášho chrámu.

Pridané do rubriky farské oznamy

Farské oznamy 22. decembra 2013

22.12.2013

 • Liturgický kalendár

Streda 25. 12. - slávnosť Narodenia Pána - Vianoce

Štvrtok 26. 12. - sviatok sv. Štefana, prvomučeníka

Piatok 27. 12. - sviatok sv. Jána, apoštola a evanjelistu

Sobota 28. 12. - sviatok sv. Neviniatok, mučeníkov

Nedeľa 29. 12. - sviatok Sv. Rodiny Ježiša, Márie  a Jozefa

 • Púť farnosti Blumentál do Sv. Zeme

Na jar 2014 Vás pozývame na púť do Sv. Zeme, ktorú naša farnosť organizuje prostredníctvom  Cestovnej kancelárie  Awertour v termíne: 26. apríl - 3. máj 2014. Letáky s podrobnými informáciami a programom si môžete vyzdvihnúť v sakristii. Prihlasovací formulár si môžete vyzdvihnúť a vyplniť na stretnutí so zástupcami CK Awertour dnešnú nedeľu 22. decembra 2013 o 15.00 hod. v priestoroch našej seminárnej miestnosti na Vazovovej 8, kde možno aj uhradiť zálohu v sume 300 Eur. Okrem osobnej účasti na púti  je aj možnosť pútnický zájazd venovať niekomu blízkemu ako dar k Vianociam, k životnému jubileu, alebo inej príležitosti.

 • Vianočná spoveď

Dnes spovedáme  od 7.30 do 12.30 hod. a večer pri sv. omšiach o 16.30 a 19.00 hod. V pondelok 23. decembra budeme spovedať  od 5.45 do 8.00 hod. a popoludní od 15.00 do 19.00 hod., resp. podľa potreby aj dlhšie. Na Štedrý  deň  budeme spovedať už len v rámci ranných sv. omší.

 • Štedrý deň

Na Štedrý deň v utorok 24.12. budú sv. omše v našom kostole o 5.45, 6.30 a 16.00 hod. Pri sv. omši z vigílie Narodenia Pána o 16.00 hod. požehnáme symboly Vianoc - jasličky.  Polnočnú sv. omšu začneme presne o 24.00 hod.

 • Vianočné sviatky

Na slávnosť Narodenia Pána  25. decembra a  taktiež 26. decembra  budú sv. omše ako v nedeľu. To znamená, že večerná sv. omša o 18.00 hod. bude v maďarskom jazyku.

 • Farská vianočná ofera

Pri sv. omšiach 25. decembra na sviatok Narodenia Pána bude vianočná farská ofera. Vopred Vám ďakujeme za Vaše milodary.

 • Jasličková pobožnosť

Pozývame deti a ich rodičov na jasličkovú pobožnosť, ktorá bude v našom kostole na sviatok sv. Štefana vo štvrtok 26.decembra o 15.30 hod.

 • Obnova manželských sľubov

Budúcu nedeľu 29. decembra 2013 na sviatok Svätej Rodiny si manželia našej farnosti budú môcť pri každej sv. omši obnoviť svoje manželské sľuby. Pri tejto obnove je potrebné, aby boli spoločne prítomní obaja manželia.

 • Dobrá novina

V našej farnosti budú chodiť koledníci Dobrej noviny v dňoch 27. a 28. decembra. Záujemci, ktorí by chceli prijať koledníkov, nech sa zapíšu v sakristii alebo v kancelárii farského úradu. Prosíme uviesť k adrese aj kontaktné telefónne číslo.

 • Betlehemské svetlo

Betlehemské svetlo je k dispozícii na bočnom oltári Matky Dobrej rady od dnešnej nedele do 16.00 hod. Štedrého dňa.

Pridané do rubriky farské oznamy

Farské oznamy 15. decembra 2013

14.12.2013

 • Vianočná spoveď

Dnešnú (15.12.2013) a budúcu nedeľu (22.12.2013) spovedáme  od 7.30 do 12.30 hod. Cez týždeň, od 16. až do 23. decembra budeme spovedať  od 5.45 do 8.00 hod. a popoludní od 15.00 do 19.00 hod., resp. podľa potreby aj dlhšie.

 • Stretnutie rodín

bude dnes 15.12.2013 o 15.00 hod. na fare (Vazovova 8).

 • Dobrá novina

V našej farnosti budú chodiť koledníci Dobrej noviny v dňoch 27. a 28. decembra. Záujemci, ktorí by chceli prijať koledníkov, nech sa zapíšu v sakristii alebo v kancelárii farského úradu. Prosíme uviesť k adrese aj kontaktné telefónne číslo.

 • Poďakovanie

Vyslovujeme úprimné poďakovanie za Vaše individuálne milodary v tomto týždni pre potreby našej farnosti v celkovej sume 160 Eur.

 • Upratovanie kostola

Chcem poprosiť dobrovoľníkov o pomoc pri upratovaní kostola v predvianočnom a vianočnom čase. Prihlásiť sa možno v sakristii alebo na farskom úrade. Ďakujeme vopred za Vaše pochopenie a ochotu pomôcť.

 • Púť farnosti Blumentál do Sv. Zeme

Na jar 2014 Vás pozývame na púť do Sv. Zeme, ktorú naša farnosť organizuje prostredníctvom  Cestovnej kancelárie  Awertour v termíne: 26. apríl - 3. máj 2014. V cene 670 Eur je zarátaná letenka (aj s letiskovými a palivovými príplatkami), 7 x ubytovanie s polpenziou, doprava vo Sv. Zemi klimatizovaným autobusom a odborný duchovný sprievodca. Platnosť cestovného pasu musí trvať min. 6 mesiacov po návrate (t. j. aspoň do 3.11.2014). Letáky s podrobnými informáciami a programom si môžete vyzdvihnúť v sakristii. Prihlasovací formulár si môžete vyzdvihnúť a vyplniť na stretnutí so zástupcami CK Awertour v nedeľu 22. decembra 2013 o 15.00 hod. v priestoroch našej seminárnej miestnosti na Vazovovej 8, kde možno aj uhradiť zálohu v sume 300 Eur. Okrem osobnej účasti na púti  je aj možnosť pútnický zájazd venovať niekomu blízkemu ako dar k Vianociam, k životnému jubileu, alebo inej príležitosti.

 • Farská knižnica

Farská knižnica sv. Kataríny oznamuje svojim čitateľom, že od 24. decembra 2013 do 13. januára 2014 bude mať vianočné prázdniny.

Tešíme sa na vás opäť v novom roku.

· Prednáška o Sociálnej náuke Cirkvi

V stredu 18. decembra 2013 bude mať o. arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský štvrtú prednášku o Sociálnej náuke Katolíckej cirkvi spojenú s možnosťou diskusie. Témou bude spravodlivosť ako nevyhnutný predpoklad lásky. Prednáška sa začne o 19.00 hod. v aule bohosloveckej fakulty na Kapitulskej ulici v Bratislave.

 • Pamätné sviece

Ešte zostali  k dispozícii posledné balenia pamätných sviec Blumentálu v cene 5 €. Zakúpiť si ich možno buď v sakristii alebo vo farskej kancelárii. Svieca je vhodná aj ako darček k Vianociam alebo iným sviatkom a jubileám..

Pridané do rubriky farské oznamy

Farské oznamy 8. decembra 2013

7.12.2013 Branislav Čaniga
 • Liturgický kalendár

Pondelok 9.12. - slávnosť Nepoškvrneného počatia Panny Márie

Streda 11.12. - sv. Damaza I, pápeža, ľ. spom.

Štvrtok 12.12. - Prebl. Panny Márie Guadalupskej, ľ. spom.

Piatok 13.12. - sv. Lucie, panny a mučenice, spom.

Sobota 14.12. - sv. Jána z Kríža, kňaza a učiteľa Cirkvi, spom.

 • Slávnosť Nepoškvrneného počatia Panny Márie

V pondelok 9. decembra slávime dôležitý mariánsky sviatok - slávnosť Nepoškvrneného počatia Panny Márie. Sv. omše budú o 5.45, 6.30, 10.30, 16.30, 18.00 (slov.) a 19.00 hod.

Zároveň Vás v ten deň pozývame do Kostola sv. Jána z Mathy (Trojička) na sv. omšu o 17.30 hod., pri ktorej arcibiskup metropolita Mons. Stanislav Zvolenský zverí naše hlavné mesto pod ochranu Panny Márie.

 • Zimné kántry

V stredu, piatok a sobotu tohto týždňa sú zimné kántrové dni. Ich obsahom je príchod Kristovho kráľovstva do rodín, duchovná obnova rodín a pokoj a spravodlivosť vo svete.

 • Návšteva chorých farníkov

Počas celého adventného obdobia je možnosť navštíviť chorých farníkov doma a vyslúžiť im sviatosti. Záujemcov je potrebné nahlásiť v kancelárii FÚ alebo v sakristii kostola.

 • Poďakovanie

Vyslovujeme úprimné Pán Boh odmeň! za Vaše príspevky v sume 1761,89 € v jesennej zbierke na Slovenskú katolícku charitu a za individuálne milodary pre potreby našej farnosti v celkovej sume 190 Eur.

 • Upratovanie kostola

Chcem poprosiť dobrovoľníkov o pomoc pri upratovaní kostola v predvianočnom a vianočnom čase. Prihlásiť sa možno v sakristii alebo na farskom úrade. Ďakujeme vopred za Vaše pochopenie a ochotu pomôcť.

 • Pamätné sviece

Pri príležitosti jubilea posviacky nášho chrámu sme dali urobiť pamätné sviece. Vzhľadom na veľký záujem sme dodatočne objednali ďalšie, ktoré sú od prvej adventnej nedele k dispozícii v rovnakej cene 5 €. Ich kúpou zároveň podporíte postupne vykonávané rekonštrukčné práce na budove kostola a fary. Svieca je vhodná aj ako darček k Vianociam alebo iným sviatkom.

 • Oznam Charity Blumentál

Program v klube na Vazovovej 8: Dnešnú nedeľu 8. decembra Vás pozývame na besedu s kňazmi našej farnosti, osobitne s novými dp. kaplánmi. Klub bude otvorený v obvyklom čase, t.j. od 14.30 do 16.30 h.

 • Púť farnosti Blumentál do Sv. Zeme

Na jar 2014 Vás pozývame na púť do Sv. Zeme, ktorú naša farnosť organizuje prostredníctvom  Cestovnej kancelárie  Awertour v termíne: 26. apríl - 3. máj 2014. V cene 670 Eur je zarátaná letenka (aj s letiskovými a palivovými príplatkami), 7 x ubytovanie s polpenziou, doprava vo Sv. Zemi klimatizovaným autobusom a odborný duchovný sprievodca. Platnosť cestovného pasu musí trvať min. 6 mesiacov po návrate (t. j. aspoň do 3.11.2014). Letáky s podrobnými informáciami a programom si môžete vyzdvihnúť v sakristii. Prihlasovací formulár si môžete vyzdvihnúť a vyplniť na stretnutí so zástupcami CK Awertour v nedeľu 22. decembra 2013 o 15.00 hod. v priestoroch našej seminárnej miestnosti na Vazovovej 8, kde možno aj uhradiť zálohu v sume 300 Eur. Okrem osobnej účasti na púti  je aj možnosť pútnický zájazd venovať niekomu blízkemu ako dar k Vianociam, k životnému jubileu, alebo inej príležitosti.

Pridané do rubriky farské oznamy

Farské oznamy 1. decembra 2013

2.12.2013 Branislav Čaniga

 • Liturgický kalendár

Utorok 3.12. - sv. Františka Xaverského, kňaza, spom.

Streda 4.12. - sv. Jána Damascénskeho, kňaza a učiteľa Cirkvi, ľ. spom.

Piatok 6.12. - sv. Mikuláša, biskupa, ľ. spom.

Sobota 7.12. - sv. Ambróza, biskupa a učiteľa Cirkvi, spom.

 • Začiatok Adventu

Dnešnou nedeľou začíname obdobie Adventu a zároveň nový cirkevný rok. Pri každej sv. omši  požehnávame adventné vence. Po sv. omšiach cez týždeň budeme v tomto období spoločne spievať alebo recitovať Anjel Pána. V modlitbe sv. ruženca sa odporúča uprednostniť radostné tajomstvá.

 • Roráty

Počas všedných dní adventného obdobia budú ráno o 5.45 hod. rorátne sv. omše.

 • Zbierka na Charitu

Dnes sa koná jesenná zbierka pre potreby Katolíckej charity. Vopred vyjadrujeme poďakovanie za Vaše milodary.

 • Rekolekcia

Rekolekcia kňazov dekanátu Bratislava - Stred začne v pondelok 2. decembra  sv. omšou o 9.00 hod. v kostole na Trnávke.

 • Zápis omšových úmyslov

Omšové úmysly na mesiac január 2014 sa budú zapisovať v pondelok 2. decembra 2013 od 16.00 hod. nie v Krstnej kaplnke, ale v priestoroch seminárnej miestnosti farského úradu na Vazovovej 8.

 • Prvopiatkový týždeň

Prvý štvrtok v mesiaci  5. 12. je dňom modlitieb za duchovné povolania.

Na prvý piatok v mesiaci   6. 12. budeme spovedať  ako obvykle.

Na prvú sobotu 7.12. bude po skončení druhej rannej sv. omše nasledovať modlitba fatimského sv. ruženca.

 • Návšteva chorých farníkov

Počas celého adventného obdobia je možnosť navštíviť chorých farníkov doma a vyslúžiť im sviatosti. Záujemcov je potrebné nahlásiť v kancelárii FÚ alebo v sakristii kostola.

 • Lectio divina

V stredu 4. decembra 2013 o 20.00 hod. Vás spolu s o. arcibiskupom Mons. S. Zvolenským pozývame  do Katedrály sv. Martina na modlitbové stretnutie nad Svätým písmom (Skutky apoštolov) metódou Lectio divina na tému “Slovo a služba”.

 • Poďakovanie

Chceme vyjadriť úprimné Pán Boh odmeň! za milodar v  sume 600 €, obetovaný pre potreby našej farnosti.

 • Časopis Blumentál

Vyšlo decembrové číslo nášho farského časopisu. Okrem iných príspevkov Vám odporúčame aj články venovené Adventu.

 • Upratovanie kostola

Chcem poprosiť dobrovoľníkov o pomoc pri upratovaní kostola v predvianočnom a vianočnom čase. Prihlásiť sa možno v sakristii alebo na farskom úrade. Ďakujeme vopred za Vaše pochopenie a ochotu pomôcť.

 • Pamätné sviece

Pri príležitosti jubilea posviacky nášho chrámu sme dali urobiť pamätné sviece. Vzhľadom na veľký záujem sme dodatočne objednali ďalšie, ktoré sú od dnešnej nedele k dispozícii v rovnakej cene 5 €. Ich kúpou zároveň podporíte postupne vykonávané rekonštrukčné práce na budove kostola a fary. Svieca je vhodná aj ako darček k Vianociam alebo iným sviatkom.

 • Oznam Charity Blumentál

Program v klube na Vazovovej 8: Budúcu nedeľu 8. decembra Vás pozývame na besedu s kňazmi našej farnosti, osobitne s novými dp. kaplánmi. Klub bude otvorený v obvyklom čase, t.j. od 14.30 do 16.30 h.

 • Trojkráľový koncert

Už vopred Vám avízujeme pozvanie na Trojkráľový koncert v podaní Artmusicorchestra spojený s Novoročnými zamysleniami kňaza a publicistu Jána Sucháňa, ktorý sa uskutoční v našom blumentálskom kostole v sobotu 4. januára 2014 o 15.00 hod. V hudobnej časti vystúpia členovia a sólistky Artmusicorchestra s hosťom Danielom Čaplovičom, sólistom Slovenského národného divadla. Koncert sa uskutoční pod záštitou Nadácie Emílie a Michala Kováčovcov. Lístky v cene 10 Eur si možno zakúpiť v predpredaji cez Ticketportál alebo v predsieni nášho chrámu  každú nedeľu o 10.00 hod.. Výťažok bude použitý na projekty nadácie ako aj na obnovu interiéru nášho chrámu.

 • Adventné zamyslenia

Konferencia biskupov Slovenska pozýva do prvého ročníka projektu adventných myšlienok do e-mailu. Od dnešnej prvej adventnej nedele až do 1. januára 2014 budú môcť prihlásení záujemcovia každý deň dostať krátku myšlienku jedného zo slovenských biskupov na adventnú alebo vianočnú tému. Záujemcovia sa môžu prihlásiť na internetovej stránke advent.kbs.sk. Denná myšlienka bude každé ráno aktualizovaná aj na stránke projektu.

 • Deň otvorených dverí

Cirkevná stredná odborná škola P.G.Frasattiho pozýva záujemcov o denné alebo externé štúdium na Deň otvorených dverí 4.decembra od 8.00 do 16.00 hod. Bližšie informácie o štúdiu nájdete aj na našej výveske.

Pridané do rubriky farské oznamy

Blumental 2013 číslo 12

1.12.2013 redakcia časopisu

Ročník XXIV Číslo 12 – December 2013
Časopis Blumentál - december 2013

Pridané do rubriky blumentál