Archív časopisu Blumentál Február, 2022

Farské oznamy 27. február 2022

27.2.2022

OZNAMY

27. februára 2022

Liturgický kalendár

Nedeľa 27. 2. ÔSMA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Pondelok 28. 2. féria

Utorok 1. 3. féria

Streda 2. 3. Popolcová streda

Štvrtok 3. 3. féria

Piatok 4. 3. féria

Sobota 5. 3. féria

Nedeľa 6. 3. PRVÁ PÔSTNA NEDEĽA

 • Opatrenia

Podľa najnovších opatrení, je vstup na bohoslužby povolený v režime základ (pre všetkých). Naďalej je povinné nosiť respirátor. Od 6.3. 2022 sa ruší dišpenz od povinnej účasti na sv. omši.

 • Lectio divina

V stredu 2. marca 2022 o 20.00 hod. sa bude v Katedrále sv. Martina konať modlitbové stretnutie spôsobom Lectio divina, ktoré bude viesť bratislavský arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský. Stretnutie má názov: Keď kričím k tebe, ty mi neodpovedáš (Jób 30,20), Jóbovo emocionálne a duchovné utrpenie (Jób 30,16-31).

 • Popolcová streda

Popolcová streda je dňom pokánia v celej Cirkvi, zahŕňa prísny pôst a zdržovanie sa mäsitého pokrmu. Zdržovanie sa mäsitého pokrmu viaže každého od 14 roku života až do smrti a v tento deň ho nie je dovolené nahradiť iným skutkom pokánia. Prísny pôst viaže každého od 18 do 60 roku života a znamená, že raz do dňa je dovolené sa najesť dosýta a dvakrát menej. Sväté omše na popolcovú stredu v našom kostole budú o 5.45, 6.30, 9.00, 10.30, 12.00 a 16.30, 18.00.

 • Pobožnosť Krížovej cesty

V pôstnom období konáme pobožnosť Krížovej cesty každý piatok o 17.15 hod. a v nedeľu o 15.45 hod.

 • Jarná zbierka na charitu

  • Na 1. pôstnu nedeľu sa koná jarná zbierka na charitu. Bratislavská arcidiecézna charita vďaka pravidelnej zbierke realizuje odbornú sociálnu a charitatívnu prácu s ľuďmi trpiacimi materiálnou či duševnou chudobou, zdravotnými ťažkosťami psychického či fyzického charakteru a prostredníctvom grantu CreoCaritas podporuje sociálne a charitatívne diela vo farnostiach našej arcidiecézy. Viac informácií o využívaní financií zo zbierky nájdete na webovej stránke www.charitaba.sk . Všetkým darcom Bratislavská arcidiecézna charita vopred ďakuje.

 • Poďakovanie za milodary

Úprimné Pán Boh odmeň vyslovujeme za milodarv na kostol v sume 100,- 50, €. poslané na účet našej farnosti.

Režim svätých omší:

Vo všedné dni:

Sv. omše: 5:45, 6:30, 12.00, 16:30

V sobotu:

Sv. omše: 6:30, 18:00

V nedeľu:

Sv. omše: 6:00, 7:30, 9:00, 10:30, 12.00,

16:30, 18:00 (maďarská), 19:00

Všetky sväté omše sú v režime základ ( pre všetkých),

stále je potrebné mať prekryté horné dýchacie cesty respirátorom.

Pridané do rubriky farské oznamy

Farské oznamy 20.2.2022

19.2.2022

OZNAMY

20. februára 2022

Liturgický kalendár

Nedeľa 20. 2. SIEDMA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Pondelok 21. 2. féria

Utorok 22. 2. Katedra Sv. Petra, Apoštola, sviatok

Streda 23. 2. Polykarpa, biskupa a mučeníka, spomienka

Štvrtok 24. 2. féria

Piatok 25. 2. féria

Sobota 26. 2. féria

Nedeľa 27. 2. SMA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

 • Opatrenia

Podľa najnovších opatrení, je vstup na bohoslužby povolený pre osoby v režime OP, pri spievaných omšiach 100 osôb a pri recitovaných 50% kapacity kostola. Naďalej je povinné nosiť respirátor a doklad o zaočkovaní alebo prekonaní covidu.

 • Poďakovanie za milodary

Úprimné Pán Boh odmeň vyslovujeme za milodarv na kostol v sume 100,- 30,- 20,- 20,- €. poslané na účet našej farnosti a 50, 20,-- € v hotovosti

Pridané do rubriky farské oznamy

Farské oznamy 13.2. 2022

12.2.2022

OZNAMY

13. februára 2022

Liturgický kalendár

Nedeľa 13. 2. ŠIESTA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Pondelok 14. 2. féria

Utorok 15. 2. féria

Streda 16. 2. féria

Štvrtok 17. 2. féria

Piatok 18. 2. féria

Sobota 19. 2. féria

Nedeľa 20. 2. SIEDMA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

 • Opatrenia

Podľa najnovších opatrení, je vstup na bohoslužby povolený pre osoby v režime OP, pri spievaných omšiach 100 osôb a pri recitovaných 50% kapacity kostola. Naďalej je povinné nosiť respirátor a doklad o zaočkovaní alebo prekonaní covidu.

 • Výročný deň zriadenia Bratislavskej arcidiecézy

V pondelok, 14. februára je výročný deň zriadenia Bratislavskej arcidiecézy. V katedrále sv. Martina bude sláviť sv. omšu Mons. Stanislav Zvolenský o 17.00 hodine. Všetci ste srdečne pozvaní sa zjednotiť v modlitbe.

 • Oznam Charity Blumentál

Aj pre rok 2022 splnila Charita Blumentál podmienky pre poskytnutie 2 % z dane zo mzdy za rok 2021. Ak ste sa rozhodli podporiť nás aj v tomto roku, vyplnené tlačivo nájdete v kostole na stolíku za lavicami a môžete si ho stiahnuť aj z našej webstránky www.charitablumental.sk Vopred vďaka za Vašu ústretovosť a pomoc! Všetkým, ktorí nás podporili v minulom roku , vyslovujeme úprimné Pán Boh odmeň!

 • Poďakovanie za milodary

Úprimné Pán Boh odmeň vyslovujeme za milodarv na kostol v sume 60,- 50,- 20,- €. poslané na účet našej farnosti a 50,- € v hotovosti

Režim svätých omší:

Vo všedné dni:

Sv. omše: 5:45, 6:30, 16:30

Rozdávanie sv. Prijímania: 11:30-12:30

V sobotu:

Sv. omše: 6:30, 18:00

Rozdávanie sv. Prijímania: 11:30-12:30

V nedeľu:

Sv. omše: 6:00, 7:30, 9:00, 10:30, 16:30, 18:00 (maďarská), 19:00

Rozdávanie sv. Prijímania: 11:30-12:30

Pridané do rubriky farské oznamy

Farské oznamy 6.2.2022

5.2.2022

OZNAMY

.

6. februára 2022

.

Liturgický kalendár

.

Nedeľa 6. 2. PIATA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Pondelok 7. 2. féria

Utorok 8. 2. féria

Streda 9. 2. féria

Štvrtok 10. 2. Sv. Školastiky, panny, spomienka

Piatok 11. 2. Preblahoslavenej Panny Márie Lurdskej, spomienka

Sobota 12. 2. féria

Nedeľa 13. 2. ŠIESTA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

.

 • Opatrenia

Podľa najnovších opatrení, je vstup na bohoslužby povolený pre osoby v režime OP, pri spievaných omšiach 100 osôb a pri recitovaných 50% kapacity kostola. Naďalej je povinné nosiť respirátor a doklad o zaočkovaní alebo prekonaní covidu.

.

 • Modlitba za faarnosť

V rámci akcie modlitieb za farnosti sa dnes, pondelok a utorok modlíme v našej arcidiecéze za našu farnosť. Pozývame vás k týmto modlitbám za upevnenie viery nádeje a lásky v našej farnosti.

.

 • Poďakovanie za milodary

Úprimné Pán Boh odmeň vyslovujeme za milodarv na kostol v sume 30,- 50,- 50,- 20,- . poslané na účet našej farnosti a 30,- 15,- € v hotovosti

Pridané do rubriky farské oznamy