Archív časopisu Blumentál December, 2016

Farské oznamy - 25. dec. 2016

27.12.2016

Obnova manželských sľubov

Na sviatok Svätej rodiny, v piatok, 30. dec., si môžu manželia, ktorí majú uzatvorené sviatostné manželstvo, slávnostne obnoviť svoje manželské sľuby. Je vhodné, aby pri tomto obrade boli manželia spolu v kostole a aby boli aj pri sebe, nech vynikne podstata obnovenia sľubov.

..

Sväté omše na spomienku sv. Silvestra – v posledný deň občianskeho roka
Sväté omše na spomienku sv. Silvestra – v posledný deň občianskeho roka budú nasledovne:
Ráno o 6:30 hod. a večer ďakovná sv. omša s ďakovnou pobožnosťou o 16:00 hod.
Polnočná adorácia bude začínať o 23:30 hod.

..

Farská ofera
Dnes – v nedeľu – sa pri všetkých sv. omšiach bude konať vianočná farská ofera.
Vopred Vám ďakujeme za Vaše milodary.

..

Koledovanie detí po rodinách
Farníci, ktorí by chceli prijať koledujúce deti vo svojich príbytkoch, nech sa zahlásia v sakristii kostola – prosíme vás aj o telefonický kontakt, na ktorom sa Vám koledujúce deti z našej farnosti ohlásia.

Pridané do rubriky farské oznamy

Blumentál Vianoce 2016 - január 2017

23.12.2016 redakcia časopisu

Ročník XXVIII Číslo 1 – Vianoce 2016, január 2017

Časopis Blumentál - Vianoce 2016, január 2017

Pridané do rubriky blumentál

Farské oznamy - 19. dec. 2016

19.12.2016

Predvianočné vysluhovanie sviatosti zmierenia v našom chráme

Od piatka 16. decembra budeme spovedať k vianočným sviatkom až do piatku 23. decembra.

V pracovné dni spovedáme ráno od 5.45 do 8.00 hod. a popoludní od 15.00 do 19.00 hod.

V nedeľu 18. decembra spovedáme dopoludnia od 7.00 do 12.30 hod., a aj počas večerných slov. sv. omší o 16.30 a 19.00 hod.

Do pozornosti dávame skutočnosť, že počas veľkého spovedania budú mať slabšie počujúci veriaci možnosť vykonať sviatosť zmierenia v zákristii nášho kostola.
Zároveň tí, ktorí majú problémy s nohami, môžu využiť v spovednici okrem kľačadla
aj pripravenú stoličku v druhej časti spovedníc, ktoré bývajú počas roka uzavreté.
V sobotu, 24. decembra, v našom chráme už sviatosť zmierenia vysluhovať nebudeme.

..

Sväté omše na slávnosť Narodenia Pána, v nedeľu
V sobotu, 24. dec. bude ráno iba jedna sv. omša o 6:30 hod. a potom večer, vigílne vianočné
sv. omše o 16:00 hod. a slávnostná polnočná omša začne presne o pol noci.
Sväté omše na Vianoce – 25. dec. a na svätého Štefana – 26. dec. budú v rovnakých časoch
ako v iné nedele, to znamená, že sv. omše o 18:00 budú v maďarskom jazyku.

..

Farská ofera
Pri sv. omšiach 25. decembra na sviatok Narodenia Pána, bude vianočná farská ofera.
Vopred Vám ďakujeme za Vaše milodary.

..

Koledovanie detí po rodinách
Farníci, ktorí by chceli prijať koledníkov vo svojich príbytkoch, nech sa zahlásia v sakristii kostola – prosíme vás aj o telefonický kontakt, na ktorom sa Vám koledníci ohlásia.

..

Betlehemské svetlo

Betlehemské svetlo je k dispozícii na bočnom oltári Matky Dobrej rady, odkiaľ si ho možno odpáliť pred začiatkom alebo po skončení bohoslužieb až do 16.00 hod. štedrého večera.

Pridané do rubriky farské oznamy

Farské oznamy - 11. dec. 2016

12.12.2016

Predvianočné vysluhovanie sviatosti zmierenia v našom chráme

Od piatka 16. decembra budeme spovedať k vianočným sviatkom až do piatku 23. decembra.

V pracovné dni spovedáme ráno od 5.45 do 8.00 hod. a popoludní od 15.00 do 19.00 hod.

V sobotu 17. decembra od 6.30 do 8.00 a popoludní od 17.00 do 19.00 hod.

V nedeľu 18. decembra spovedáme dopoludnia od 7.00 do 12.30 hod., a aj počas večerných slov. sv. omší o 16.30 a 19.00 hod.

Do pozornosti dávame skutočnosť, že počas veľkého spovedania budú mať slabšie počujúci veriaci možnosť vykonať sviatosť zmierenia v zákristii nášho kostola.
Zároveň tí, ktorí majú problémy s nohami, môžu využiť v spovednici okrem kľačadla
aj pripravenú stoličku.

Nahlasovanie chorých ku sviatostiam
Do pondelka 12. decembra 2016, je posledná možnosť nahlásiť v zákristii alebo v kancelárii farského úradu veriacich, ktorí túžia pred vianočnými sviatkami prijať sviatosti a nemôžu kvôli pokročilému veku alebo chorobe prísť do kostola.
Prosíme, aby ste neodkladali nahlásenie návštevy kňaza pri chorom!

Zbierka na Charitu

V zbierke pre Katolícku Charitu sa v našej farnosti vyzbieralo 1905,- €.

Milodary pre farnosť
Ďakujeme za milodary pre našu farnosť v sume 1 x 200,- € a 1 x 100,- € a 1 x 50 ,- €.
Pre Charitu Blumentál bolo venovaných 100,- €.

Poďakovanie
Ďakujeme všetkým, ktorí v sobotu prijali pozvanie a prišli pomôcť s predvianočným upratovaním nášho chrámu.

Pridané do rubriky farské oznamy

Farské oznamy - 4. dec. 2016

6.12.2016

Prikázaný sviatok vo štvrtok
Vo štvrtok, 8. decembra, je prikázaný sviatok Nepoškvrnené počatie Panny Márie.
Sväté omše v našom kostole budú v nasledovných hodinách:
Dopoludnia: 5:45 | 6:30 | 9:00 | 10:30 Popoludní: 16:30 | 18:00 | 19:00

—-

Zápis úmyslov sv. omší
Zápis omšových úmyslov na mesiace JANUÁR, FEBRUÁR a MAREC – teda na tri mesiace, bude možné uskutočniť od pondelka 5. decembra po všetkých svätých omšiach v zákristii,
aj v nasledujúcich dňoch, pokiaľ budú voľné termíny.
Každý veriaci má možnosť zápisu jednej svätej omše na mesiac.
Zapisovanie úmyslov bude priebežné, nie len v jeden deň a tak chceme vyjsť v ústrety aj tým veriacim, ktorí sú v zamestnaní a nemajú možnosť prísť v jeden deň a na konkrétnu hodinu
na zápis omší.

—-

Nahlasovanie chorých ku sviatostiam
Počas tohto týždňa, do 12. decembra 2016, prosíme nahlásiť v zákristii alebo v kancelárii farského úradu veriacich, ktorí túžia pred vianočnými sviatkami prijať sviatosti a nemôžu kvôli pokročilému veku alebo chorobe prísť do kostola.
Prosíme, aby ste neodkladali nahlásenie návštevy kňaza pri chorom, nakoľko v ďalších týždňoch už bude prebiehať veľké predvianočné spovedanie v kostole a návšteva v príbytkoch sa môže z časového hľadiska skomplikovať.

—-

Predvianočné upratovanie kostola

Obraciame sa na vás s prosbou: prosíme dobrovoľníkov, aby prišli pomôcť na brigádu spojenú
s predvianočným čistením kostola. Uskutoční sa v sobotu
10. decembra 2016 od 9.00 hod. Zvlášť sú vítaní mladí farníci, osobitne muži, ktorí nemajú problém s výškami,
keďže potrebujeme očistiť od prachu niektoré miesta v chráme aj za pomoci rebríkov.
Vopred chceme poďakovať za Vaše porozumenie a ochotu.

—-

Milodary pre farnosť
Ďakujeme za milodary pre našu farnosť v sume 2 x 50,- € a 1x 100,- €.
Ružencové bratstvo venovalo farnosti sumu vo výške 250,- €

—-

Časopis Blumentál
Vyšlo decembrové číslo časopisu Blumentál – k dispozícii je na obvyklom mieste v kostole.

—-

OZNAMY Z ARCIBISKUPSKÉHO ÚRADU

—-

Zasvätenie Bratislavy Panne Márii

Srdečne pozývame veriacich na svätú omšu spojenú so zasvätením Bratislavy Panne Márii, ktorú bude v kostole sv. Jána z Mathy (Farnosť najsvätejšej Trojice) na slávnosť Nepoškvrneného Počatia Panny Márie 8.12.2016 o 17.30 hod. sláviť bratislavský arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský.

—-

Bazár

Pozývame veriacich na Vianočný bazár oblečenia a doplnkov, ktorý organizujú študenti Fakulty manažmentu UK za podpory Slovenskej katolíckej charity a Domu Quo Vadis.  Výťažok akcie pomôže Detskému domovu v Trnave a Skladu solidarity v Bratislave. Bazár sa uskutoční
6. decembra (utorok), v Dome Quo Vadis na Hurbanovom námestí od 18h do 21h.

—-

Duchovná obnova

Jezuitskí mladí zo spoločenstva Magis pozývajú všetkých vo veku od 18 do 35 rokov
na duchovnú obnovu na tému „Boh chce pre Teba viac“. Obnova sa uskutoční v sobotu
10. decembra v jezuitskom kostole Najsvätejšieho Spasiteľa na Františkánskom námestí
so začiatkom o 15:00.

—-

Lectio divina

V stredu 7.12.2016 o 20.00 hod. sa v Katedrále sv. Martina uskutoční modlitbové stretnutie Lectio divina na tému Rodina celého ľudstva (Gn 6,9 - 7,7).

Pridané do rubriky farské oznamy

Blumentál 2016 číslo 12

1.12.2016 redakcia časopisu

Ročník XXVII Číslo 12 – december 2016

Časopis Blumentál - december 2016

Pridané do rubriky blumentál